ME in Amsterdam

(Zie ook: Politics en Medisch en Filosofisch)

Overzicht + Lijst
      CV + secties

 

     

Ik heb nu voor het 29ste jaar M.E., de helft van mijn leven, en voor het 29ste jaar geen enkele hulp in Onze Democratische Nederlandse Rechtsstaat.

Waardoor komt dit en waartoe dient deze directory van 10 MB met zo'n 500 bestanden die over "M.E. in Amsterdam" gaat? (Zie de links in het linkerpaneel.)

Wel laat ik wat relevante puntjes uit de biografie van mijn nu 57 jaar lange, bijzondere en in Nederland behoorlijk gruwelijke, pijnlijke en moeilijke leven geven - maar laat ik beginnen mij te introduceren via een ander, die er ook niets aan kan doen, en deed wat hij kon, net als ik.

Hiermee werd voor mij enige minimale hulp gevraagd bij B&W van Amsterdam en de GG&GD van Amsterdam in 2002:

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
(..) (noot)

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

De reactie hierop zowel van de GG&GD-directie als van B&W was dat ik ... me maar bij het Leger des Heils moest vervoegen als ik hulp nodig had. Sindsdien wil ik niets meer met de gemeente Amsterdam van doen hebben, die iedere junk de afgelopen 26 jaar duizenden malen beter behandeld heeft dan mij, en daar p.p. zéér veel keer meer geld in geďnvesteerd heeft dan in mij, zogenaamd om ze "te reďntegreren in de maatschappij" - wat IK dus evident niet waard ben.

Het verhaal start bij de volgende pijl (en hier: ), en is lineair te volgen door de pijlenknoppen in de eerste regels van de files te klikken. Sommige files hebben een reeks van subfiles, en er is ook een Overzicht. E.e.a. is dezelfde tekst als eerder (behoudens correcties van typefouten), maar de volgorde is nieuw sinds augustus 2007.

Het eerste bestand dat volgt is het eerste deel van mijn CV, dat enige inleiding en context biedt of overgeslagen kan worden voor een stuk van mij aan de Universiteitsraad van de UvA.

 • Leestips: Er zijn diverse manieren M.E. in Amsterdam te lezen

       - lineair, via de pijlenknoppen aan het begin van de bestanden
       - middels de Korte Index
       - middels Overzicht 2007 of de Overzichtslijst
       - middels mijn CV of de CV-secties
       - middels Overzicht 2000

  Het eerste is als een boek; de Korte Index geeft de hoofdstukken; Overzicht 2007 geeft en commenteert hetzelfde kort en krachtig; de Overzichtslijst geeft alleen de hoofdstukken in lineaire volgorde; het CV  geeft een samenvatting van mijn leven met
  M.E. in Amsterdam; de CV-secties geeft alleen de sectie-titels daaruit in lineaire volgorde; en Overzicht 2000 geeft een wat ander perspectief, waaronder Prospectus.

  Vrijwel alle links op mijn site zijn naar bestanden op mijn site. U kunt dat zien in uw browser door de cursor op een link te plaatsen en - gewoonlijk - naar de alleronderste regel van het browser-venster te kijken. Dit laat dan de filenaam c.q. de url of link zien, zodat u kunt zien waarheen u verplaatst wordt als u op de link klikt. Er zijn bijna 200.000 links op mijn site van ruim 300 MB.

Ik hoop dat dit een en ander verduidelijkt, en ik wens u veel lering en een goed verstand.

Maarten Maartensz
Amsterdam
1997 - 2007


Nawoord 29 juli 2007: Prof.dr. Molenaar is sindsdien geëmigreerd.

Zie overigens Stukjes over ME, bijvoorbeeld en Nedernieuws en
Nederlog waaruit Stukjes over ME geselecteerd is en Medisch.

"1997 - 2007" slaat zowel op de tijd dat M.E. in Amsterdam op het internet heeft gestaan en slaat als op de versies. De teksten van de brieven en bezwaarschriften en vorderingen zijn altijd als de originelen geweest (minus onderkende typefouten), maar het html-formaat is door de jaren diverse keren gewijzigd.