ME in Amsterdam

Konklusies 2007
 


Om te beginnen, zijn hier twee citaten van John Stuart Mill's Utilitarianism over recht en rechtvaardigheid, met mijn accenten:

To have a right, then, is, I conceive, to have something which society ought to defend me in the possession of. (..) If that expression does not seem to convey a sufficient feeling of the strength of the obligation, nor to account for the peculiar energy of the feeling, it is because there goes to the composition of the sentiment, not a rational only, but also an animal element, the thirst for retaliation; and this thirst derives its intensity, as well as its moral justification, from the extraordinarily important and impressive kind of utility which is concerned.

The interest involved is that of security, to every one's feelings the most vital of all interests. All other earthly benefits are needed by one person, not needed by another; and many of them can, if necessary, be cheerfully foregone, or replaced by something else; but security no human being can possibly do without; on it we depend for all our immunity from evil, and for the whole value of all and every good, beyond the passing moment; since nothing but the gratification of the instant could be of any worth to us, if we could be deprived of anything the next instant by whoever was momentarily stronger than ourselves.

En zie mijn noten [44] en [45] bij Chapter V. Vervolgens

The most marked cases of injustice, and those which give the tone to the feeling of repugnance which characterises the sentiment, are acts of wrongful aggression, or wrongful exercise of power over some one; the next are those which consist in wrongfully withholding from him something which is his due; in both cases, inflicting on him a positive hurt, either in the form of direct suffering, or of the privation of some good which he had reasonable ground, either of a physical or of a social kind, for counting upon.

Mijn Konklusies zijn uiteindelijk niet - lang niet! - alléén op het ME in Amsterdam gestelde gebaseerd, maar - ik ben immers een filosoof, een logicus, en een psycholoog - op mijn hele site. En wie het korter wil houden - 300 MB tekst is véél tekst - zou zich overwegend kunnen beperken tot mijn Philosophical Dictionary - 10 MB in oktober 2007 - en in het bijzonder Keyterms daarin.

Mijn reden om dit uitdrukkelijk en als eerste te vermelden is omdat het waar is, relevant is, en overigens andere kanten, en andersóórtig proza, van me toont dan in ME in Amsterdam te lezen is.

En uiteindelijk staat wat ik werkelijk denk, ongelogen en ongeposeerd, op fundamentele menselijke en intellectuele niveaus en over fundamentele menselijke en intellectuele kwesties, in de secties Logic en Philosophy, die allebei veel gelezen en gelinkt worden, en collectief veel Google-punten hebben, wat zeldzaam is voor dergelijk materiaal.

Wie een beeld wil van wat ik over Nederlandse zaken en Nederlanders denk ik algemene termen verwijs ik naar mijn commentaren bij Multatuli, en voor Nederlandse politiek en onderwijs en meer zaken de afgelopen jaren naar Nedernieuws en Nederlog. Wie mijn site doorneemt zal vinden dat ik vrijwel alleen een verontwaardigd of satirisch of polemisch proza schrijf waar het Nederland betreft, in samenhang met ME in Amsterdam en Nedernieuws en Nederlog. Het onderwerp is er dan ook naar. 

Dit gezegd zijnde, en aannemend dat de lezer althans ME in Amsterdam grotendeels gelezen heeft... wat moeten mijn Konklusies zijn?

In algemene termen kan ik dit het best aangeven door een stel links, voorafgegaan door de opmerking dat de grote meerderheid mij hierin noch kan volgen noch kan begrijpen. Dit hangt gedeeltelijk samen met kennis, gedeeltelijk met intelligentie, gedeeltelijk met familie-achtergrond, en gedeeltelijk met ervaringen, en de mijne is in alle genoemde gevallen bijzonder, ook geheel afgezien van ME en ME in Amsterdam. En wie mij pessimistisch, misanthropisch of cynisch vind weet kennelijk weinig van de menselijke geschiedenis, en ook weinig van bijvoorbeeld Calvinisme, de zogenaamde religieuze grondslag van Onze Nederlandse Maatschappij, historisch en in tal van opzichten nog steeds.

Mens, Ordinary men, Iets over rollen 1 en Iets over rollen 2, Ideen 73, 74, 107, 136, 175, 276, 1001, 1215, Het Terrorisme, Vrije Meningsuiting, Tolerantie, Adelmund, Spiegeloog-columns, Ali, Rushdie, Alie en ik, Omnia comparatio claudat

Bureaucracy plan, Democracy plan, Logic of Moral Discourse, idem hfdst 11, Ethica, On Liberty, Machiavelli, Ortega, Boétie, White, Mill, Political Texts, Philosophical Dictionary, Ideeën MM, Over het spelen van rollen A, Over het spelen van rollen B

In specifieke termen heb ik dit aangegeven in het algemeen in ME in Amsterdam en in Nedernieuws en Nederlog. Hier zijn wat relevante links

Stukjes over ME, Na 19 jaar, Overzicht, CV, Canadees medisch rapport ME, Brits medisch rapport ME, Rushdie, Alie en ik, Omnia comparatio claudicat, Collegaas en hulpverleners, Chapter 11, Boétie's "Over de vrijwillige slavernij", Noot 4 Boek X Ethica

Maar ik heb ook een aantal, laat ik zeggen, algemene specifieke konklusies en relevante vragen voor de lezer:

 • Het was alles opzet van het CvB van de UvA sinds 1982 en van B&W van Amsterdam sinds - op z'n laatst - 1996, en waarschijnlijk eerder (Specialist, huisarts, Oostveen, CvB88)

 • Ik heb eenvoudig bewijsbaar gelijk gekregen over het verval van het onderwijs in Nederland en het gevaar van een gedoogde illegale drugshandel, en wel - bijvoorbeeld - door wat er is gebeurd nadat ik daartegen opgetreden en geschreven had (zeg opnieuw 1982 wat het onderwijs betreft en 1996 wat drugshandel betreft).

 • Mijn menselijke rechten, mijn grondwettelijke rechten, mijn burgerlijke rechten zijn systematisch en opzettelijk geruïneerd, mij niet gegeven of mij ontnomen.

 • Mijn gezondheid is moedwillig geruïneerd: De medische evidentie daarvoor - en de manier waarop - zijn B&W van Amsterdam sinds 1996 uiterlijk bekend. ME is een door de World Health Organization erkende ziekte sinds 1992, waarvan het bekend is dat deze zwaar kan invalideren, en dat vele langjarige patiënten vormen van depressie ontwikkelen is het niet vanwege de pijn danwel vanwege de maatschappelijke tegenstand en algemeen menselijk onbegrip dat het de mens zo makkelijk maakt het lijden van anderen te verdragen.

 • De feiten en gebeurtenissen die ik poneer op mijn site zijn, voorzover door mij geponeerd als feiten of gebeurtenissen, werkelijk en waarachtig; de bewijzen worden in zeer veel gevallen meegeleverd; en noch B&W van Amsterdam noch het CvB van de UvA noch de officieren van justitie van Amsterdam noch de gemeente-politie noch de ombudslieden hebben e.e.a. ooit weersproken, laat staan weerlegd.

 • De enige grond die zowel B&W van Amsterdam als het CvB van de UvA hebben gegeven om mijn menselijke rechten en gezondheid te ruïneren (en respectievelijk de Amsterdamse illegale drugshandel te beschermen en gedogen en helpen c.q. meer dan een generatie gruwelijk slecht "wetenschappelijk" onderwijs te verzorgen) is dat mijn proza

               "grievend en/of beledigend"

  terwijl zelfs nooit aangegeven is wie wanneer waardoor dusdanig getroffen zou zijn, noch enige relevering van mijn vrijheid van meningsuiting en desbetreffende vonnissen van het Europese Hof.

 • Overigens is deze unieke reden om in Amsterdam iemands menselijke rechten en gezondheid te ruïneren c.q. daar geen verantwoordelijkheid voor te nemen of aansprakelijkheid voor te betrachten, een volstrekt absurde en inderdaad mij grievend en beledigende grond, met minimaal 20 jaar constante fysieke pijn en ellende als voorspelbaar én voorspeld gevolg vanaf het begin.

  Want inspanning, belasting, geluidsoverlast, stress, gedwongen lichamelijke inspanningen waren allemaal bekend gevaarlijk voor ME-patiënten, waarvan het medisch erkend was sinds 1990 dat ik er één van was, heel typisch ook, terwijl ME als invaliderende ziekte erkend is sinds 1992 door de World Health Organization. Ook heeft er vanaf 1996 uitstekende objectieve medische informatie over ME op mijn site gestaan, en deze is ook overhandigd aan B&W, GGD, en CvB van de UvA.

  Men wist wat men deed, en als men het niet wist dan is omdat men het niet wilde weten, en de evidentie versnipperde of in de prullenbak gooide. Men wist dat men mij lichamelijk pijnigde, maar deed het met evident plezier, soms zelfs met gelach (mr. P. Segers van de Bouw en Woningdienst, mr. Corda van de Bestuursdienst), en nooit met enige tegenzin of enig moreel of menselijk probleem, kennelijk volgens de regel: hier is een mens die niet deugt volgens onze bovenbazen - laten we hem pijnigen. Da's goed voor hem, goed volgens de baas, en goed voor ons pensioen en onze bevordering, naar een hogere ambtelijke salaris-schaal (en velen van ons vinden het daarbij heel genotvol).

 • Ik vind het zelf nogal verbazend dat ik het allemaal overleefd heb - en nee, lezer: u heeft mijn constante pijn niet en u heeft mijn constante uitgeputheid niet, en u heeft geen idee hoe belastend dat is, jaar na jaar, zonder enige hulp, financieel noch persoonlijk, dus heel vaak gedwongen mij fysiek in te spannen op momenten dat ik dat niet werkelijk kon, dus moest terugbetalen in hernieuwde terugval, en meer pijn en uitputting, voor weken, maanden of jaren.

  Maar ik denk dat ik minstens vier gronden voor mijn overleven kan aangeven:

1. Mijn uitstekende huisarts Helen van Proosdij-Fertigova (ik denk dat het een rol speelde  dat zij oorspronkelijk Tsjechisch is, een vluchteling van 1968, en een intelligente verstandige vrouw is, erg aardig bovendien, ook op een prettige manier, en dat zij mij leerde kennen als de helper van haar psychotische patiënte Jolanda Tromp, en dat ik in die tijd zelf een stuk minder ziek was dan later). Hoe het zij, voor mij was het een geluk deze huisarts te treffen en bereid te vinden mij als patiënt te accepteren.

2. De hulp, menselijkheid en intelligentie van prof.dr. Peter Molenaar. Zonder hem was ik vrijwel zeker niet afgestudeerd, en ik heb veel aan hem te danken, intellectueel en persoonlijk. Hij is de enige professor die ik aan de UvA trof die een behoorlijk, integer en intelligent mens was.

3. Mijn genetische achtergrond en het voorbeeld en de opvoeding van mijn ouders. Men leze vader en waarheid - en nee, ik heb niets te klagen over en veel te danken aan mijn ouders en mijn opvoeding.

4. Mijn eigen grote belangstelling voor waarheid, wetenschap, kennis, begrip, filosofie, logica en wiskunde. Zonder een dergelijk in mij brandende constante interesse had ik geen motief gehad verder hulpeloos pijn te lijden, gediscrimineerd te worden, en als verre de minderwaardige van menselijk uitschot als drugshandelaren en junken behandeld en betaald te worden.

 • Als iets van het hierboven gekonkludeerde niet waar zou zijn......

  WAAROM heeft men mij niet en nooit ontvangen, niet beantwoord, de telefoon of de e-mail niet ter hand genomen - of als ik dan zo'n moeilijk mens zou zijn (geheel onwaar, trouwens, waar het niet-onbeschofte-ambtenaren, niet-onbeschofte-bestuurders, niet-leugenaars, niet-poseurs, niet-drugshandelaars, en niet-moord-of-geweld-zuchtigen betreft) waarom heeft niemand ooit de brief van prof.dr. Molenaar beantwoord, hem gebeld, gemaild, of gesproken? Of mijn huisartsen? 

  WAAROM is nooit iemand die mij persoonlijk kent geraadpleegd? En was immer de standaard-procedure dat ik telkens opnieuw een nieuwe "behandelend ambtenaar" kreeg, die beweerde van niets te weten, en alles irrelevant verklaarde wat niet direct aan zijn ambtelijke opdracht relateerde? En gewoonlijk dom en onbeschaafd als het achtereind van een varken was? Gedekt en beschermd door al z'n collegaas? ('Unsere Ehre heisst Treue!")

  WAAROM krijg ik alleen te maken met chicaniserende, bij gelegenheid met moord en geweld dreigende ambtenaren van het laagste of schofterigste niveau? Waarom worden  mijn menselijkheid en diplomaas alleen gewogen door twintigers met MBO-opleidingen zonder de minste werkelijke beschaving of kennis?

  WAAROM worden mijn vele schriftelijke, telefonische en e-mail klachten niet beantwoord, of alleen met een enkele regel pure kul en flut -

"grievend en/of beledigend",
"in deze geen stappen ondernemen",
"uw uitgesproken gedachten",
"irrelevant",
"u heeft geen recht te klagen over het verleden",
"het is lang geleden",
"ik heb geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid",
"dat is mijn taak niet"
"BOEM. Telefoon op de haak" (minstens 100 keer: men pleegt diskussies met mij te verliezen)

- alsof dit is wat behoorlijk handhaven van de Nederlandse wet of behoorlijk bestuur is? Waar immers alle aangesproken voor betaald worden?

WAAROM hebben alle aangesproken tot dit jaar volgehouden en gelogen dat

           "wij kunnen héééláááás uw site niet vinden"

al heeft mijn website tegenwoordig collectief minstens 100 Google-punten en is deze veel gelinkt, gebruikt aan buitenlandse universiteiten (Machiavelli, Leibniz, Multatuli), en is "Maarten Maartensz" sinds 1997 te vinden in alle zoekmachines?

WAAROM hebben succiessievelijk B&W van Amsterdam, het CvB van de Universiteit van Amsterdam, twee nationale ombudsmannen, een Amsterdams ombuds"mens", de gemeentelijke politie-commissarissen, de officieren van justitie, de advocaat-generaal cum hoogleraar mensenrechten, publiciteit zoekende criminologen, de Amsterdamse rechtbank en ja ook Amnesty International, afd. Amsterdam, geweigerd mijn zaak of mijn site te behandelen, te beantwoorden (meer dan flutmatig, oneerlijk en afhoudend), te ontvangen of telefonisch te spreken? Is het wellicht omdat zovelen daarvan PvdA-lid zijn? En als Frits Barends "geen verzetshelden"?

WAAROM heeft vrijwel niemand in Nederland enig publiek beleden probleem met het gedogen van illegale drugshandel, wetende dat deze illegale drugshandel één van de grootste, meest winstgevende, en in termen van door moord omgekomen slachtoffers in Amsterdam zéér veel gevaarlijker bezigheid is dan Het Terrrorisme?

WAAROM kan geen Nederlander het kennelijk aan z'n verstand peuteren dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van zeer veel corruptie bij ambtenaren en bestuurders van Amsterdam? Terwijl dit, geheel afgezien van mijn zaak en site, zo vaak bewezen is over tal van ambtenaren, bestuurders, en politie-ambtenaren? En ondanks het Van Traa rapport?

WAAROM heeft geen Amsterdamse burgemeester - Van Thijn niet, Patijn niet, Cohen niet - of WEThouder ooit gepleit en geïnstisteerd dat de enige realistische en werkende oplossing voor het drugsprobleem de legalisatie van - de meeste - drugs is (en warenwet-controle en belasting), wat de illegale drugshandel onmogelijk maakt, en zeer veel geld oplevert in belastingen?

WAAROM heeft geen Amsterdamse burgemeester - Van Thijn niet, Patijn niet, Cohen niet - of WEThouder ooit zijn functie opgegeven met het argument dat hij niet in staat is  de Nederlandse wet te handhaven en niet gewillig is te werken voor het niet-handhaven van de Nederlandse wet, en het behartigen, beschermen, bestendigen, protegeren, helpen, gedogen of eventueel meedelen van drugswinsten? "Uit naam van de idealen van de Februaristaking?"

WAAROM wil geen Nederlander kennelijk maar de mogelijkheid onder ogen zien dat het, met minimaal 10 miljard jaarlijkse omzet in illegale drugs in Amsterdam alleen, dat de waarschijnlijkheid dat de illegale drugshandel in Amsterdam mede gecoördineerd wordt door vele corrupte Amsterdamse ambtenaren?

WAAROM staat in de feitelijke praktijk de drugshandel en drugshandelaars boven de wet in Nederland, en worden ze bij aanklachten verdedigd door de beste en duurste advocaten? En wie zijn of waren trouwens die 17 of 19 drugshandelaren op wie mevr. mr. Sarucco en burgemeester mr.dr. Cohen in 2002 publiek beweerden aanslagen op voorkomen te hebben? Wellicht ook meneer Mieremet, meneer Klepper, meneer Holleeder, meneer van Houten, meneer van der Bijl s.s.t.t. c.s.?

WAAROM is er zo weinig moed, zo weinig karakter, zo weinig intelligentie, zo weinig initiatief, zo weinig individualiteit in zoveel miljoenen Nederlanders? Is het alleen vanwege veertig jaar gruwelijk onderwijs en 3 1/2 uur TV per dag bij wijze van alledaagse beschaving? Zouden de Calvinisten toch gelijk hebben dat velen voor de hel bestemd zijn en allen verrot door de zondeval? (*) Of is het gewoon menselijk-al-te-menselijk, in doorsnee en grote meerderheid?

WAAROM waren zovele wetenschappelijke stafleden van de UvA, feitelijk de zeer grote meerderheid, feitelijk allemaal pretentieuze doctoren, professoren, wetenschappers, zulke gewillige uitvoerders en uitdragers van totalitaire ideeën, waarden, en onderwijs, en het ruïneren van objectief wetenschappelijk onderwijs en onderzoek? Was het alleen lafheid, domheid, eigenbelang, met de meerderheid meelopen, ook ten kwade?

Er zijn meer relevante vragen te stellen en idem konklusies te trekken, maar ik kan een deel van wat ik geleerd heb zo samenvatten, zoals ik deed in een Nederlog - et honi soit qui mal y pense!:

De Bureaucraten-Motivatie-Wet
 

"It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. It took an upheaval like the Cultural Revolution to bring out these characteristics in people (..)"
   (Jung Chang, "Wild Swans", p.454) (*)

Echte wetenschap bestaat uit logische gissingen van wetmatigheden gebaseerd op goede empirische evidentie.

Hier is mijn motivatie wet van bureaucraten, kortweg De Bureaucraten-Motivatie-Wet of de B.M.W., door mij ontdekt in 30 jaren pijnlijke ervaringen met deze mensensoort sui generis, deze zelfverkozen levenslange dienaars en gewillige uitvoerders van de verlangens van machthebbers, die zich vrijwillig laten corrumperen door de macht van hun funkties, die vrijwel altijd absoluut is zolang ze hun bazen geen klachten geven - en "Alll power corrupts, and absolute power corrupts absolutely":

 • De voornaamste motivatie van een ambtenaar is sadisme.

De term "sadisme", zoals ik deze versta, staat uitgelegd in mijn Philosophical Dictionary. Het empirische bewijs, tel qu'il existe in mijn leven, is te vinden in ME in Amsterdam.

Het is het plezier dat mensen - gewone mensen! - ontlenen aan het uitoefenen van macht over anderen, en de mogelijkheden die het biedt anderen te vernederen, denigreren, pijnigen, pesten of vanzelfsprekend als minderwaardig te behandelen.

Het is de enige rationele verklaring die ik, een 57-jarige psycholoog, filosoof en logicus, kan vinden voor de praktijken, daden, woorden en nalatigheden van de ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amsterdam en van de ambtenaren en bestuurders van de gemeente-universiteit van Amsterdam.

Het is ook geen verklaring die strijdig is met de Normen En Waarden van de Christelijke theologie, noch met de wetenschap der psychologie of filosofie, en het is wel een verklaring die licht werpt op veel van de gruwelen van de menselijke geschiedenis, als het nationaal socialisme, het stalinisme, het maoïsme, de Apartheid, de moord op de joden, en zeer veel andere gruwelen en menselijke misère, pijn en ellende behartigd, bestendigd, gewillig uitgevoerd, door de nationale of gemeentelijke kastes  van beroepsbureaucraten.

Wie er "een smet" in ziet op een menselijke groep, of een deel van de menselijke soort, weet niet genoeg van geschiedenis, psychologie, filosofie, theologie en psychiatrie, of heeft een groot talent voor wensdenken.

Mijn voorstel is - heel in het kort - deze mensensoort geheel af te schaffen, door hun rollen en functies als levenslang gewillig dienaar en uitvoerders van de machthebbers, eenvoudig af te schaffen.

En ik heb daar ook een heel praktisch uitvoerbaar plan én alternatief voor, met grote mogelijkheden en voordelen:

Hier zijn wat links naar achtergronden:

Ik heb er ook een oplossing voor, die ik onder andere hier aangeef, bespreek en motiveer:

Ook ben ik ben niet gehéél onwetend inzake ethiek en politiek:

Kortom... het is een idee, een diagnose, een inzicht, een plan, en veel anders kan één enkel individu (in mijn omstandigheden) niet geven.

Ik verwacht niet de heugelijke invoering en effecten van mijn idee mee te maken, al lijkt het me zinnig en - voor de verandering, waar het politiek betreft - niet utopisch.

Het vergt niet meer dan wat goede wil, enige planning, wat vreedzame maatschappelijke reorganisatie, en enige tijd en overgang - en natuurlijk óók een outplacement-quango voor ambtenaren, uiteraard mèt bijzondere respectvolle hulpverleners en - efficiënte, transparante, optimale - psychotherapeutische begeleiding en maatschappelijk geïntegreerde re-integratie begeleiding, wat me óók al als een prachtig iets verschijnt, en de meest wenselijke quango die ik kan bedenken!

Wat let u, o Nederkiezer, uw redelijke verstand te gebruiken? Als uw machtige arm het wil, staat heel de ambtelijke waanzin-machine stil!

Maar ja...

P.S. Ja juffrouw Laps, er zijn uitzonderingen, ook onder ambtenaren! Ook zij lijken immers nèt mensen, nietwaar.


(*) De referentie is naar: Jung Chang: Wild Swans - Three Daughters of China, Flamingo Press, 1993, dat Jung Chang's ervaringen, en die van haar moeder, grootmoeder en familie, in China beschrijft, inzonder maar niet alleen de Culturele Revolutie. Kort review.


...wel: Ik kan nog heel wat meer dergelijke vragen en konklusies formuleren, maar de rest van mijn site geeft antwoorden, zodat ik mij verder maar beperk de lezer te verwijzen naar de secties Logic en Philosophy, die allebei veel gelezen en gelinkt worden, en collectief veel Google-punten hebben, wat zeldzaam is voor dergelijk materiaal.

Ik wens u veel leesplezier en een goed verstand. (Terminologische verklaringen: Philosophical Dictionary)


(*) Psalm LI.5: 'Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me.' Idem .14: 'Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation (..)' (Illustrated Family Bible, Old Testament)

En al dat bestuurlijk smerig gelieg over "grievend en/of beledigend" in een Calvinistisch land, in een drugscorrupte stad bestuurd

"met mijn joodse identiteit, uit naam van de idealen van de Februaristaking"!

Terug naar 'Vraag'

Naar: Overzicht.

Maarten Maartensz
oktober-november 2007
Amsterdam