Nederlog        

 

10 oktober 2007

                                                                 

Rushdie, Ali en ik

 In de vandaagse NRC staat een artikel van de hand van Sam Harris en Salman Rushdie over juffrouw Ali.

Wel... laat ik eens wat parallelen trekken. Kijkt en vergelijkt zelf, zou ik zeggen, o Nederlanders! De achtergrond is de combinatie van ME in Amsterdam (10 MB) en mijn site (bijna 300 MB)


Het artikel begint zo - en ik parafraseer per alinea, opdat u maar goed kunt vergelijken:

"Terwijl u dit leest zit Ayaan Hirsi Ali in een schuilwoning die door gewapende mannen wordt bewaakt. Zij is een van de waardigste, intelligentste, meest geëngageerde voorvechters van de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid van dit moment, en wordt daarom in islamitische gemeenschappen in de hele wereld veracht. De feiten van haar levensloop mogen hier nog wel een keer worden herhaald, want die illustreren hoe slecht wij in het Westen zijn toegerust voor de confrontatie met het gevaar van het islamitisch extremisme."

Terwijl u dit leest ligt Maarten Maartensz in een dure huurwoning die niet wordt bewaakt pijn te lijden. Hij is een van de waardigste, intelligentste, meest geëngageerde voorvechters van de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid van dit moment, en wordt daarom in ambtelijke en academische gemeenschappen in Amsterdam en Nederland veracht. De feiten van zijn levensloop mogen hier nog wel een keer worden herhaald, want die illustreren hoe slecht wij in het Westen zijn toegerust voor de confrontatie met het gevaar van politiek correct totalitairisme, ambtelijke en bestuurlijke corruptie en drugshandel.

"Hirsi Ali is in 1992 naar Nederland gevlucht uit Somalië, waar zij had geweigerd te trouwen met een man die zij niet kende. Eenmaal in Nederland, waar zij zich schuilhield voor haar familie, werd zij schoonmaakster. Maar deze schoonmaakster sprak Somalisch, Arabisch, Amhaars, Swahili en Engels, en leerde snel Nederlands, dus vond ze spoedig werk als vertaalster voor andere Somalische vluchtelingen, van wie er velen, net als zij zelf, slachtoffer waren van de islam. Deze vrouwen waren aangerand en verminkt en zij waren gedwongen tot een leven van seksuele onderwerping en verplicht moederschap."

Maarten Maartensz is in 1977 naar Nederland geremigreerd uit Noorwegen, waar hij bijzonder mooi en prettig woonde, om in zijn vaderland filosofie, psychologie en wiskunde te studeren. Eenmaal in Nederland, waar zijn ouders en grootouders verzetshelden waren, kreeg hij geen beurs al leest hij ca. 10 talen. In 1979 werden zijn ex en hij allebei ziek aan wat 10 jaar lang een onverklaarbare ziekte was, gepaard met voortdurende uitputting en spierpijn, maar zij kregen geen enkele hulp, en werden overgelaten aan hun lot, ook toen ze met moord en doodslag bedreigd werden door een psychopathische terrorist in een studentenflat. Er was geen bescherming voor hen in Amsterdam, want - sprak de Amsterdamse politie, naar goede  Amsterdamse politie-gewoonte sinds 1941 - "wij kom'n pas als de lijk'n al over de vloer'n lig'n want alle Amsterdammers benn'n klootzakk'n."

"Na een studie aan de Universiteit Leiden begon Hirsi Ali in het openbaar te spreken over de onderdrukking van de vrouw binnen de islam. Spoedig daarop werd zij door moslims voor het eerst met de dood bedreigd. Haar veiligheidssituatie werd ten slotte zo kwalijk dat zij in 2002 verhuisde naar de VS. Daar werd zij benaderd door Gerrit Zalm, toen vicepremier van Nederland, die haar aanspoorde zich kandidaat te stellen voor het parlement. Toen Hirsi Ali zich bezorgd toonde over haar veiligheid, verzekerde Zalm haar dat zij altijd, waar en wanneer het ook nodig zou zijn, diplomatieke bescherming zou krijgen. Met die toezegging keerde zij naar Nederland terug, waar zij een zetel in het parlement veroverde en een pleitbezorgster werd van de vrouw, de rechtsstaat en de rede."

Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam begon Maarten Maartensz in het openbaar te spreken en te schrijven over het verval van het het Nederlandse voorbereidende en wetenschappelijke onderwijs. Spoedig daarop werd hij door vele links-extremistische studenten en daarmee sympathiserende leden van de wetenschappelijke staf voor "fascist" en "terrorist" (in variërende gradaties van onreinheid), en voor de tweede keer van de UvA verwijderd "vanwege [zijn] uitgesproken gedachten, ondanks de ernst van [zijn] ziekte", aldus het CvB van de UvA, na Maartensz' derde verwijdering, in 1988, vlak voor zijn doctoraal filosofie, en het stellen van "Vragen". Toen Maartensz zich beklaagde over zijn behandeling, op basis van het hem geheel gelijkgevende rechtbanksvonnis tegen het CvB van de UvA, werden zijn klachten en brieven nooit beantwoord, naar Amsterdams ambtelijk en bestuurlijk gebruik sinds vele decennia. Hoewel Maartensz' gezondheid geruďneerd was keerde hij in 1988 terug aan de UvA als student psychologie, waar hij gevraagd werd als columnist en pleitbezorger werd van de wetenschap, de rechtsstaat en de rede.

"Het vervolg is bekend. In 2004 heeft Hirsi Ali met Theo van Gogh samengewerkt aan diens film Submission, waarin het verband werd onderzocht tussen het islamitisch recht en het lijden van miljoenen vrouwen onder de islam. Hierop reageerde de islamitische gemeenschap psychopathisch – wat bevestigde hoe nodig het werk van Hirsi Ali was. Van Gogh, die voor lijfwachten had bedankt, werd in Amsterdam op straat neergeschoten en bijna onthoofd. Een dreigbrief aan Hirsi Ali werd met een slagersmes in zijn borst geprikt."

Het vervolg wordt in Nederland al meer dan een dekade systematisch doodgezwegen. In 1993 is Maartensz summa cum laude afgestudeerd bij psychologie (alleen 10-en), en in 2002 verzocht prof.dr. Molenaar de gemeente Amsterdam en de gemeente-universiteit van Amsterdam om Maartensz enige minimale hulp voor medische kosten te verstrekken, zodat Maartensz - volgens prof.dr. Molenaar, die Maartensz goed kent, "een begenadigd mathematisch logicus" - die in Amsterdam alleen gekorte minimale bijstandsuitkering geniet sinds 1984, zou kunnen promoveren op een logisch en psychologisch onderwerp bij prof.dr. Molenaar. Eerder was Maartensz vergast en vijf keer met moord bedreigd door inpandig bij hem mčt burgemeesterlijke vergunning gevestigde harddrugshandelaren, maar drie opvolgende colleges van B&W, alle gemeenteraadsleden, de gemeentelijk ombudsman, de nationaal ombudsman, en vele andere betrokken solidaire Amsterdamse Nederlandse bestuurders en ambtenaren vonden het zeer veel beter en humaner dat Maartensz voortdurend pijn leed en geen enkele hulp kreeg (afgezien van bedreigingen met moord door Amsterdamse bijstands-ambtenaren) dan dat de Amsterdamse harddrugs-handelaars door hem in enige financiële of persoonlijke problemen zouden geraken. Waarschijnlijk hing een en ander mede samen met Maartensz' vader (een welbekende Nederlandse politieke terrorist, daarvoor veroordeeld in 1941 door een Nederlandse rechtbank, tot straf in een campus) en diens persoonlijke bekendheid met drs. Ed van Thijn, de grote welbekende Amsterdamse verzetsheld.

"Hirsi Ali werd onmiddellijk gedwongen onder te duiken. Zij werd maandenlang van de ene schuilwoning naar de andere gebracht, soms meermalen op een dag. Uiteindelijk is zij door de kwestie van haar veiligheid zelfs uit Nederland verdreven. Zij keerde terug naar de Verenigde Staten, waar de Nederlandse regering voor haar bewaking betaalde, totdat die regering vorige week liet weten dat zij Hirsi Ali buiten Nederland niet langer zou beschermen – waarmee zij aan de hele wereld rondbazuinde hoe kwetsbaar Hirsi Ali nu was."

Vanaf 19991, na ruim drie jaar terreur en overlast boven de Amsterdamse Parel van de Maffia, en na vergassing in 1988 die hij en zijn buurvrouw ternauwernood overleefden, tot grote spijt van zijn huisbaas, van B&W van Amsterdam, en van de gemeente-politie, was de gezondheid van Maartensz voorgoed geruďneerd, en leed hij voortdurend pijn. Van 1996 tot 2006 lag hij voornamelijk uitgeput en met pijn in bed, zonder enige hulp, financieel noch feitelijk, maar schreef tussen de pijn door uitgeput aan zijn zeer vermoeiende website, die zo ongunstig afsteekt bij al het geniaals en goeds dat de Nederlandse Verzetsheldin Hirsi Ali Nederland heeft gebracht en meegedeeld. Sinds 1991 is Maartensz gedwongen meermalen op een dag, iedere dag weer, naar bed te gaan om enigszins bij te komen van de uitputting en de pijn, maar dit is hem alleen een voortdurende les gebleken over de nadelen zich "grievend en/of beledigend" uit te laten over Amsterdamse bestuurders en ambtenaren. Hoewel mr.dr. Job Cohen en prof.drs. senator Ed van Thijn graag aan de wereld zouden willen doen weten hoe bijzonder heldhaftig, vastberaden, barmhartig zij de belangen, gezondheid en talenten van Maarten Maartensz hebben gediend in de afgelopen 19 jaren, is het hier helaas tot nu toe niet van gekomen, al mag verwacht worden dat beiden hiervoor een Nobelprijs verdienen.

"Hirsi Ali is misschien wel de eerste vluchteling uit West-Europa sinds de Holocaust. Als zodanig illustreert zij zowel de kracht als de zwakte van het Westen, de voortreffelijkheid van de open samenleving en de tomeloze energie van de tegenstanders van die samenleving. Zij kent de opgaven waarvoor wij staan in onze strijd tegen de vrouwenhaat en het fanatisme van de islamitische wereld, en zij ondervindt de gevolgen van ons falen dagelijks aan den lijve."

Maarten Maartensz is ongetwijfeld de eerste en enige student in Nederland die verwijderd is van een universiteit vanwege zijn "publiek uitgesproken gedachten"; hij is ongetwijfeld de enige mens in West-Europa die vergast is door drugshandelaren sinds de Holocaust, die dat (tot nu toe, althans), heeft kunnen en durven navertellen; en - zolang zijn broer buitenslands woont - de enige Nederlander met een zo doortimmerde achtergrond van verzetshelden, geridderd en wel. In de geschiedenis van Maarten Maartensz - ME in Amsterdam - illustreert hij zowel de kracht als de zwakte van het Westen, de voortreffelijkheid van de open samenleving en de tomeloze energie van de tegenstanders van die samenleving. Hij kent de opgaven waarvoor wij staan in onze strijd tegen het totalitairisme, de intolerantie, het verval van onderwijs en wetenschap, en de strijd tegen terroristen, hij ondervindt de gevolgen van ons falen dagelijks aan den lijve.

"Hirsi Ali heeft, na op eigen houtje in luttele jaren de Verlichting te hebben doorlopen, centimeter voor centimeter de weg onder de loep genomen die wegvoert uit de morele en intellectuele woestenij van de traditionele islam. Zij heeft over haar reis twee verhelderende boeken geschreven, waarvan het jongste, Infidel (Ongelovige), maandenlang een internationale bestseller was. Haar moed kan nauwelijks hoog genoeg worden aangeslagen. Christopher Caldwell schreef hierover in de New York Times: „Voltaire liep niet met ieder woord dat hij zei gevaar een miljard vijanden te maken, vijanden die wisten hoe hij eruitzag en die via internet bliksemsnel informatie konden uitwisselen met mensen die van plan waren hem te vermoorden.’’"

Maarten Maartensz heeft na op eigen houtje in luttele jaren de Verlichting te hebben doorlopen, centimeter voor centimeter de weg onder de loep genomen die wegvoert uit de morele en intellectuele woestenij van de traditionele filosofie. Hij heeft over zijn reis vele verhelderende e-boeken geschreven, want alleen al de filosofische en logische teksten van zijn hand op zijn site zijn samen minstens 100 Penguin Classics indien gedrukt. Buiten Nederland worden zijn teksten veel gelezen, en geldt hij, o.a. aan het Margaret Thatcher Instituut en Japanse en Finse univeriteiten, als een excellent Machiavelli en Leibniz-kenner. Ook is hij één van Nederlands grootste kenners van Multatuli, wiens Ideën hij heeft uitgegeven en rijkelijk becommentarieerd. Zijn moed kan nauwelijks hoog genoeg worden aangeslagen, maar is ongetwijfeld geen eigen verdienste doch vooral genetisch bepaald, net als trouwens zijn ongebruikelijke intelligentie. Maartensz opent zijn site al 11 jaar met Voltaire's "If we believe in atrocities, we shall commit atrocities", en heeft de laatste bedreiging van zijn heroďne handelende huisbaas in 2006 ontvangen per e-mail, maar prof. mr.dr. Marius Job Cohen beantwoordt zijn mails en brieven niet en nooit al sinds 2000, omdat Maartensz zich "grievend en/of beledigend" zou hebben uitgelaten (al zegt geen Nederlands bestuurder of ambtenaar ooit wŕt dan zo vreselijk zou zijn, en waarom Maartensz geen recht op vrijheid van meningsuiting zou hebben, in Amsterdam).

"Zoals het er nu voorstaat is het besluit van de regering om haar alleen binnen Nederland te beschermen werkelijk de wereld op z’n kop. De Nederlanders hebben geklaagd over de kosten om Hirsi Ali in de VS te beschermen, maar het is veel duurder om haar in Nederland te beschermen, want daar loopt zij veel meer risico."

Zoals het er nu voorstaat is het besluit van B&W van Amsterdam en van het CvB van de Universiteit van Amsterdam (en zeer vele andere aangesproken Amsterdamse en Nederlandse bestuurders, ambtenaren en anderen) om gewoon dóór te gaan hem niet en nooit te beantwoorden, in de kennelijke hoop dat hij door depressie, pijn en uitputting alsnog van het Hilton springt, zoals één van de grootste Nederlandse genieën ooit, werkelijk de wereld op z’n kop. De Nederlanders hebben geklaagd over de kosten om Maartensz' schade en pijn te vergoeden, en hem in de gelegenheid te stellen Nederland voorgoed te verlaten, want dat vinden wereldberoemde humanisten als prof. mr.dr. Job Cohen en prof.drs. senator Ed van Thijn véél te duur, al loopt Maartensz veel meer risico in Amsterdam, vanwege zijn "publiek geuite gedachten", dan - bijvoorbeeld -deze bestuurders zelf, hoewel voor 't moment mag worden aangenomen dat dit niet Maartensz' Philosophical Dictionary geldt.

"Dan is er de kwestie van de gebroken beloften: Hirsi Ali is overgehaald om zich kandidaat te stellen voor het parlement en om de zichtbaarste, meest bedreigde zegsvrouw van de rechten van de islamitische vrouw ter wereld te worden, met dien verstande dat zij bescherming zou krijgen zolang het nodig was. Zalm heeft, in zijn hoedanigheid van vicepremier en minister van Financiën, haar die beveiliging zonder voorbehoud toegezegd. "

Dan is er de kwestie van de gebroken mensenrechten, geruďneerde gezondheid, immer voortdurende pijn, en nooit gegeven hulp of ondersteuning aan Maartensz. Hij meende zich te mogen en kunnen beroepen op zijn burgerlijke, menselijke en grondwettelijke rechten, maar dit is in Amsterdam te strijdig met de economisch zo belangrijke belangen van harddrugshandelaren en burgemeesters gebleken. Het is echter waar dat de Nederlandse wet, in hoedanigheid van "wet", hem zijn rechten zonder voorbehoud rechtvaardig doet toekomen, op papier, en dat hij door het schenden daarvan al bijna 20 jaar voortdurend pijn lijdt, en uitgeput is, en geen enkele hulp krijgt, want zo gaat dat in het land van de voorbeeldig gepensioneerde Karremans.

"Bijzonder schandalig is dat de Nederlandse premier, Jan Peter Balkenende, Hirsi Ali heeft aangeraden om eenvoudigweg het land te verlaten en heeft geweigerd om haar zelfs maar een week bescherming in het buitenland te bieden, waarin zij fondsen zou kunnen werven om haar beveiliging zelf te regelen. Is dit een lafhartige poging om de plaatselijke islamitische fanatici te sussen? Is het een waarschuwing aan andere Nederlandse dissidenten om geen moeilijkheden te veroorzaken door al te vrijuit te spreken over de islam?"

Bijzonder schandalig is dat de Amsterdamse burgemeester, Marius Job Cohen, net als zijn voorgangers Schelto Patijn en Ed van Thijn, Maartensz vele keren hebben toegeroepen, via hun zegslieden van de gemeentepolitie en de advocaten van de Bestuursdienst, dat Maartensz maar naar het buitenland moet oprotten als "een mens" als hij bescherming zou willen hebben bij moordbedreigingen en vergassings-pogingen van Amsterdamse harddrugshandelaren, indien deze beschermd worden door B&W (en de gemeentepolitie), en dat zij - de politie, ambtenarij en bestuurders van de gemeente Amsterdam - "helemaal niets voor u doen". Is dit een lafhartige poging om de plaatselijke drugshandelaren of hun burgemeesterlijke en ambtelijke beschermers te helpen? Is het een waarschuwing aan andere Nederlandse dissidenten om geen moeilijkheden te veroorzaken door ŕl te vrijuit te spreken in Nederland?

"De Nederlandse regering dient te onderkennen dat hier een schandaal op de loer ligt en en dient opnieuw haar verplichting onder ogen te zien om Hirsi Ali de toegezegde beveiliging te bieden."

De Nederlandse regering dient te onderkennen dat hier een schandaal op de loer ligt en en dient opnieuw haar verplichting onder ogen te zien om Maartensz de gevraagde schadevergoeding, die overigens heel bescheiden in dezelfde orde van grootte ligt, of kleiner is, dan wat sinds 2002 uitgegeven is door de Nederlandse regering voor de beveiliging van de Heldhaftige Ayaan.

"Niemand verdient meer dan zij de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid die wij in het Westen vanzelfsprekend achten, en niemand staat moediger dan zij voor die vrijheden op de bres."

Niemand verdient meer dan hij de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid die wij in het Westen vanzelfsprekend achten, en niemand staat moediger dan hij voor die vrijheden op de bres.

Altijd afgezien van Ayaan, natuurlijk, want énig verschil in menselijke voorbeeldigheid en menselijke waardigheid moet er zijn, in Onze Nederlandse Rechtsstaat, in alle Neerlandse menselijke en morele integriteit.


Wel... dat laatste schenk ik u gedeeltelijk (want mijn vader was moediger, zelfs dan Ayaan, si vous me permettez), en de zo bijzonder goed geďnformeerde deugdhelden Harris en Rushdie, maar ik zou Nederland óók graag voorgoed verlaten, met een ampele schadevergoeding voor mijn geruďneerde gezondheid en mensenrechten.

Mochten de heren klagen dat ik hun zo nobele literaire godenspijs ge- of mis-bruikt zou hebben, dan heb ik alleen deze vraag: Wilt u geen goede Britse of Amerikaanse advocaat regelen, die - ik ben doodarm, en doodmoe, anders dan Ayaan De Integere - voor no cure, no pay en op een percentage-basis mijn rechten kan en wil aankaarten te Straatsburg, bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens?

Dank u.


P.S. Volgens een beveiligings-analyse te vinden op nrc.nl zijn de jaarlijkse kosten voor het beveiligen van Ali ca. 4 miljoen dollar. Maal 5 jaar = 20 miljoen dollar. (Grondwet Art 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.")

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -