M.E. - StukjesOverME

Voorwoord September 10, 2016: Alles wat volgt is tussen 2007 en 2009 geschreven. Ik neem aan dat dit herzien moet worden, en weet niet hoeveel links nog werken. Een herziening van de tekst - waarschijnlijk een vermindering, want er is nog steeds geen rationele medische verklaring voor M.E., komt later.

Experience  Definitions  Books  Sites  Problems  Medical info+ NICE-ME ||   M.E. in Amsterdam + Stukjes (mainly Dutch)


Stukjes Over ME

Ik heb op deze site redelijk wat stukjes over ME en wat daarmee samenhangt - voor mij in het bijzonder, of meer algemeen - geschreven in 2004 t/m 2007 in Nedernieuws en Nederlog, die samen trouwens een interessant snel geschreven essayistisch commentaar op nogal wat Nederlandse zaken en gebeurtenissen geven over de jaren, in levendig en goed proza, snelgeschreven als het gewoonlijk is, en bemoeilijkt door de moeheid en spierpijn die samenhangen met M.E. Er is niets dat er zelfs maar op lijkt, kan ik in gemoede vaststellen.

Hoe het zij: Dat is de bron van de stukjes waarin in dit bestand de links verzameld zijn. Het is ook een verzameling die nog gewijzigd gaat worden, want ik heb een aantal stukjes gemist, en er kunnen een aantal minder in dit overzicht.

Maar hier is eerst een herhaling van belangrijke links i.v.m. ME in het algemeen en in het bijzonder:Hier is dan een overzichtje in termen van links, in tijdsvolgorde,  in het nieuwe (2007) formaat. E.e.a. is waarheidsgetrouw en betreft o.a. de hulp die ik nu 30 jaar niet krijg, de moordbedreigingen waar ik geen bescherming bij kreeg, en de velen in Nederland - Tokkies, Ali, junken, laagbegaafden, om eens wat te noemen - voor wie er niet diep genoeg in de belastingbuidel getast kan worden door Onze Democratische Bestuurders, opdat dat soort maar geholpen en beschermd mag worden.

Een en ander is te lezen - voor goed begrip - in verband met M.E. in Amsterdam.en met  (bijvoorbeeld) Over mijn ME: "Ah me! alas, pain, pain ever, forever!" en Twee citaten over recht en rechtvaardigheid en Mensenrechten.

NB de Herhaling vordering + informatie website + normen en waarden is uit 2004, maar nog steeds geheel geldig wat mij betreft (inclusief rente, per maand geaccumuleerd) - en ik wil dit bedrag innen of anderszins mijn gram halen. Mijn ouders en grootouders hebben niet in het verzet gezeten en in concentratiekampen opdat ik, invalide en hulpeloos, in Amsterdam

"uit naam van de idealen van de Februaristaking"
"heldhaftig, vastberaden, barmhartig"

geterroriseerd en vergast mocht worden door harddrugshandelaren en hun burgemeesterlijke beschermers. En ook is het geheel in strijd met mijn menselijke rechten en de Grondwet - al schijnt dat geen Nederlander te interesseren

"want u heeft zich grievend en/of beledigend uitgelaten"

Leugenaars!


2004

Voorwoord
Wat mijzelf betreft - 2
ME - persoonlijk
ME - persoonlijk
Normen en waarden
ME en doel van de site
De Tokkies
De Tokkies

Herhaling vordering + informatie website + normen en waarden
Interview met WEThouder Ahmed Aboutaleb ing
ME - persoonlijk
M.E.
Van Gogh en - M.E.
ME - persoonlijk
ME - persoonlijk en Nedernieuws
Sint Maarten
ME - persoonlijk
ME - persoonlijk (bis)
ME - persoonlijk
M.E.
ME - persoonlijk
Typisch Neerlands
De haat van de haat in Neerlanderthalië
ME - persoonlijk
Mail aan drugscorrupte Amsterdamse bestuurders
'Respect4all'
Gemeentelijk en Calder-nieuws
ME - persoonlijk en wiskunde
Polsbandjes

2005

Ziekenzorg
Persoonlijk
Zorguitvreters
ME - persoonlijk
Amsterdamse corruptie
Wervend proza
ME - Persoonlijk
Corrupt Amsterdam
Herdenkend tot de dood
Cohen als held
Nederpolitie gecentraliseerd
Nederambtenaren
ME - persoonlijk
ME - persoonlijk
ME - persoonlijk
De site
Mijn ME
"Zorg"stelsel
ME - persoonlijk

2006

Drugscensuur en drugsterreur in Amsterdam
ME en het brein
Ziek en computerproblemen
Waarom ik niet op de radio verscheen
In Nederland regeert de leugen
120.000 emigranten per jaar UIT Nederland
Mijn site bestaat tien jaar
Over mijn ME: "Ah me! alas, pain, pain ever, forever!"

2007

Twee citaten over recht en rechtvaardigheid
Voornemen over mijn M.E.
Chronische uitputting en M.E.
ME/CFS: What's in a name?
Rechts- en drugs-staat Nederland
Kwakzalvende anti-kwakzalver
Bij de dood van Patijn

De rechtsongelijkheid bureaucraat/burger
Stukjes over M.E.
ME in Amsterdam gelinealiseerd
Over Ethiek, Normen en Waarden
Goed en slecht, mores Neerlandicus
Vertalinkjes voor moderne VWO-ertjes
Meer ME in Amsterdam
Maarten Maartensz mailt met medisch ME-specialist

Something Nice About ME (?)
Mail aan mijn huisarts i.v.m.  ME
De NICE behandelingsprotokollen van ME
RAMO 1: Amsterdamse ambtenaren Edelaar en Krol - hola!
RAMO 2: Amsterdamse ambtenaren mr Krol (en Edelaar)
"Grievend en/of beledigend"
ME & ML
Rushdie, Ali en ik
Rushdie, Ali en ik: Omnia comparitio claudicat
"Het is een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning"
ME in Amsterdam nieuws
Collegaas en hulpverleners
Geachte heer ambtenaar Edelaar
Ambtenaar Edelaar en De Knipkaart
De Bureaucraten-Motivatie-Wet
ME:  Hallelujah, hallelujah, de HEERE HEERE helpt!

St Maarten:  site 11 jaar
De Miranda en mijn vader
Enigermate goed nieuws

2008

Typisch Nederlands: Dertig jaar ziek, dertig jaar geen hulp
Uw integratie in Onze Nederlandse Democratische Rechtsstaat
De genetica van een Cohen
Mail aan de UvA inzake Voorbeeldige Morele Verzetskunst
Neerlandse moraal nu = Relativisme - Auschwitz
Mademoiselle Ali et moi, et ME
Martelares-en-Voltaire

** Voer voor advocaten en filosofen **

Het laatste is aan te raden voor de genoemden.

Er zijn uiteindelijk "antwoorden" gekomen van de gemeentelijke vergassers, gemeentelijke oplichters, uitvreters en parasieten:

Gepiepeld door Job Cohen
De Gemeentelijk Ombudsman probeert het nogmaals

maar er er is nu véél beter voor héél 2008: 137 stukjes uit Nederlog voor 2008 met inleiding én index, die voor het gemak en de volledigheid eind 2007 beginnen:

Alle stukjes zijn keurig netjes doorgelinkt middels pijlenknoppen in de bovenste witte balken in de bestanden

2009

Wat hierboven beschreven werd voor 2008 is er ook voor 2009

Wie behoefte heeft mijn compos mentis of intellectuele bekwaamheid te duiden wijs ik op Voorwoord en Keyterms in mijn Philosophical Dictionary, en mijn gehele site, die één enkele samenhangende hypertext is, met mijn copyright, en overigens op iemand die mij goed gekend heeft, en psychologisch en wetenschappelijk kan en mag oordelen.

Ik wens u veel leesplezier, morele stichting, intellectuele lering en een goed stel hersens. (En immoreler dan een Amsterdamse burgemeester of gemeente-advocaat kunt u onmogelijk zijn, in ieder geval, lijkt mij, die hier veel "maatschappelijk relevante" ervaring mee heeft, tot mijn grote schade en pijn.)

Ongetwijfeld zijn deze lieden, trouwens, naast mijzelf, de bèste kenners van mijn site.

Maakt u zich geen illusies over een Job Cohen's of Ed van Thijn's

"ich habe es nicht gewusst".

Hun misdadig handelen en misdadige nalatigheid tegen mij was welbewuste opzet, waarvan mijn site het voor ieder denkend mens, ongeacht mijn gelijk of vordering, het overtuigend bewijs vormt.

E.e.a. in Index ME in Amsterdam - 2009 is bijgewerkt t/m 20 april 2009, inclusief de fraaie en leerzame communicatie met de Amsterdamse Bestuursdienst:Geachte ambtenaar Van Eendenburg @ BDA Amsterdam en  ME in Amsterdam: Wie zwijgt stemt toe


          First:  Jul 28 2007                                                           last update: Apr 20 2009