Nederlog

 

9 december 2009

 

ME: Waarom dokter Mengele medicijnen studeerde - 2


 

                      Over goed en kwaad:

    "Het kwaad in de wereld is onnodig lijden, en wordt veroorzaakt door menselijk onvermogen - tot goed nadenken en eerlijk en konsekwent handelen.

Ingewikkeld is het niet: Iedereen weet tot op zeer grote hoogte wat z'n medemensen pijnigt en pleziert, en wat een mens nodig heeft om redelijk te kunnen bestaan.

Iedereen weet dat onware ideeen, hoe goed bedoeld ook, wanneer ze als leidraad tot handelingen dienen overwegend tot ellende leiden, zo niet voor de handelaar dan wel voor z'n medemensen.

Daarom behoort iedereen, al was het alleen maar uit welbegrepen eigenbelang, zich naar vermogen toe te leggen op waarachtig begrijpen en goed doen - waarbij het laatste in ieder geval wil zeggen:

Het bewust vermijden van onnodig lijden, en het helpen van degenen die daaraan blootgesteld zijn."

    -- Maarten Maartensz: Multatuli en de Filosofie 
     "Driven by thirst, I eyed a fine icicle outside the window, within hand's reach. I opened the window and broke off the icicle but at once a large, heavy guard prowling outside brutally snatched it away from me. "Warum?" I asked him in my poor German. "Hier ist kein warum," (there is no why here), he replied, pushing me inside with a shove."
     Levi, Survival, p. 29.
   -- geciteerd naar
An Auschwitz Alphabet, letter W

1. Inleiding
2. Wat ik het liefste wil

3. Ik wil een schadevergoeding, schuldbekentenis, en vervolging en
    bestraffing van mijn grage beulen

4. Waarheid spreken en schrijven
5. Comité van Aanbeveling voor Mijn Zelfmoordpil
6. Uitgebreide argumentatie voor het recht van iedereen op
    een zelfmoordpil
7. Psychiatrisch consult bij mij thuis
8. Mijn hypotheses over de bestuurlijke & bureaucratische medemens  
    zijn wetenschappelijk
9. Mijn hypotheses over de bestuurlijke & bureaucratische medemens
     zijn geheel in overeenstemming met de Judeo-Christelijke traditie
10. Mijn hypotheses over de bestuurlijke & bureaucrarische medemens
    zijn tot aan het eind der tijden overeind te houden met wat mij
    onderwezen  is aan de UvA

11. Over evident Engels medisch sadisme
 

1. Inleiding

Mijn openingscitaat van eigen hand dateert uit 1987, en is dus ruim 22 jaar oud - sinds wanneer ik vrijwel konstant pijn geleden heb, tweederde van de tijd dat ik leefde in bed lag vanwege uitputting en pijn, geen enkele hulp kreeg bij wat dan ook vanwege mijn erkende invaliditeit, buitengewoon veel discriminatie, chicanes, en beledigingen ondergaan heb vanwege mijn meningen dat je in Nederland geen drugs mag handelen, dat je als gemeentelijke ambtenaren niet voor de drugsmafia mag werken en niet mag meehelpen invaliden die tegen de drugshandel durven protesteren te vergassen, en dat overigen het onderwijs in Nederland en aan de UvA al dekaden een gruwelijke, nivellerende, debiliserende puinhoop is, waar alleen drugscorrupte politici, PvdA'ers en opkomende neo-fascisten baat bij hebben.

Maar ja: Wie afwijkt van de gezegende hemelse, met alle genieën, helden en humanisten volstrekt gelijkwaardige Nederdoorsnee; en wie ook al geen media-persoonlijkheid, volkszanger, voetballer, leidend feitelijk racistisch en sadistisch maar vloeiend liegend en genotvol bedriegend PvdA-politicus is, die geldt in Nederland als "gek", en tegen iemand die eenmaal vakkundig en genotvol zo gedemoniseerd is is vervolgens alles toegestaan, in de Neerlandse heilstaat van drugsmafiosi en drugscorrupte politici sinds dekanden, en dan inclusief vergassing, bedreiging met moord, verwijdering van de universiteit vanwege zijn "uitgesproken gedachten", en dekadenlange medische, bureaucratische sadistische chicanes, leugens, bedrog en oplichterij.

En kijk, lezer:

U mag van mij echt geloven wat u wilt, en veel van mij zeggen - maar niet dat ik mijn best niet gedaan heb om gehoord te worden, en al 22 jaar systematisch niet beantwoord wordt door de drugscorrupte fascistische terroristen van het gemeentebestuur van Amsterdam, want ik heb IEDEREEN die daar buitengewoon overbetaald wordt om de Nederlandse wet te handhaven aangesproken over mijn zo vakkundig, opzettelijk, met groot sadistisch genot volledig kapotgemaakte gezondheid en menselijke rechten - en de hele galerie van drugscorrupte sadistische laffe liegende bedriegende bestuurlijke en bureaucratische beestmensen ANTWOORDT me zelfs niet al 20 jaar lang, behalve als de schunnige fascistische terroristische mafia-dienaar Patijn:

"Omdat uw taalgebruik grievend en/of beledigend is gaan wij niet op u in."

Ik heb "het recht" mij nu al 22 jaar alleen maar te mogen en kunnen richten tegen functioneel anonieme Amsterdamse ambtenaren van het laagste menselijke morele en intellectuele niveau, voor een groot deel evidente grage sadisten, onmogelijk te vinden, want alleen voorzien van een voornaam, en nooit van enig adres, terwijl zij op hun bureaucratische schermpjes exact kunnen aflezen, tot de laatste schunnige eurocent, hoeveel armoede je lijdt, welke medicijnen je moet betalen om maar te mogen slapen, waar je woont, als ze je willen vinden met honkbalknuppels of huurmoordenaars.

En de drugshandel gaat maar door, de miljarden blijven maar binnenrollen, de sadistische Uebermenschen die Amsterdam en Nederland regeren uit naam van een racistische identiteit die ze zoveel of zo weinig hebben als ik (*), voor eigenbelang, voor mafiabelang, en voor partijbelang blijven er maar in slagen de meerderheid van hun vakkundig sinds generaties opzettelijk gedebiliseerd kiesvee te blijven bedriegen, en het onderwijs wordt steeds verder afgebroken met steeds schunniger leugens door uiterlijk en innerlijk politieke beestmensen, met kaalgeschoren terreurkoppen, met gruwelijk vervette lichamen, met hondse autoritaire frases, opstellingen, leugens, beloften en bedreigingen, terwijl ikzelf steeds ouder word, steeds meer pijn lijd, en niet beantwoord, niet beantwoord, niet beantwoord, en niet beantwoord door de sadistische beestmensen die feitelijk de macht hebben in Amsterdam en aan de UvA, "uit naam van de idealen van de Februaristaking", voor zichzelf, zichzelf, zichzelf en de drugsmafia, word systematisch de zelfmoord in gemanipuleerd omdat mijn aanklachten niet te weerleggen zijn voor enige objectieve eerlijke, dus buitenlandse, rechtbank, en mijn menselijke rechten evident met sadistisch genot opzettelijk geruineerd zijn in Amsterdam, nu alweer 22 jaar lang, bij voortduring, terwijl ik ook evident gelijk blijk te hebben gekregen over waar ik zo vaak voor "fascist" en "terrorist" ben gescholden aan de Universiteit voor Links Fascisme die zich vermomd heeft als UvA, en ook daar weigeren de fascistische terroristen die er de macht hebben zich te verantwoorden, mij te beantwoorden, redelijkerwijs op mijn klachten in te gaan, of zelfs maar aan de telefoon te komen, terwijl ook zij vrijwel altijd volledig functioneel anoniem zijn, en zich maar blijven verrijken en volvreten uit de belastinggelden, terwijl het onderwijs dat ze bieden nog steeds een smerige totaal gedegenereerde en genivelleerde puinhoop is, dat nog steeds in handen is van de linkse fascisten en terroristen die het met hun smerige leugens toeeigenden sinds 1972, en ook bij de UvA probeert het sadistentuig waartoe ik mij moet richten mij de zelfmoord in te drijven sinds dekaden.....

Goed dan... de fascististische terroristen - de grage vergassers, de zeer gewillige uitvoerders en dienaars van de jaarlijks in en rond Amsterdam tientallen miljarden omzettende drugsmafia: de Amsterdamse politieke elite, willen mij de zelfmoord indrijven, en ik wil jullie dat plezier best doen, want het scheelt mij buitengewoon veel pijn, walging, armoede, discriminatie, chicanes en beledigingen.

Maar ik wil dan wel de volledige waarheid spreken over jullie zieke sadistische geesten, jullie uitemate smerige drugscorruptie, en het feit dat jullie, ANDERS dan de beulen van Hitler en Stalin, geen enkel menselijk excuus hebben, want Nederland is, of althans was tot voor kort, voordat Donner eigenhandig de rechtsstaat de strot omdraaide ten behoeve van de toekomstige politieke staatsterreur voor zijn kaste van politiek menselijk gedegenereerd tuig (kennelijk afkomstig uit de hel van de christenen, als Donner's god bestaat, en Protestant is).

En kijk lezer, als u mijn taalgebruik niet aanstaat:

MIJ ook niet! Ik deed VEEL liever logica en filosofie! Maar ik MAG dat niet omdat ik werkelijk wat voorstel, werkelijk wat deed, werkelijk niet in directe geschreven of gesproken discussie te verslaan ben door het gedegenereerd tuig tot wie ik mij probeer te richten, maar die gewoon niet antwoorden, niet antwoorden, niet antwoorden, en niet antwoorden - alsof papieren rechten af  behoren hangen van hun maffe stemmingen, voorkeurtjes, of evidente schunnige corrupties en gedegenereerde loyaliteiten aan hun evident misdadige bazen.

En kijk nogmaals lezer, als u mijn taalgebruik niet aanstaat:

IK HEB NU TWEEENTWINTIG JAAR VOORTDUREND FYSIEKE PIJN, IN ARMEN, BENEN EN HANDEN

maar ik word niet gehoord, mijn pijn wordt niet gelenigd, ik krijg geen hulp, want ik spreek een buitengewoon bittere waarheid over buitengewoon smerige zeer grote onderwijs- en drugscorrruptie bestendigd, ingericht en beheerd door de fascistische terroristen die in Amsterdam burgemeester, wethouder, bureaucraat, gemeenteambtenaar, of universitair bestuurder of ambtenaar zijn, vrijwel altijd uit de Linkse Kerk van drugsfascisten, onderwijsterroristen, en zelfverrijkers uit de belastinggelden of illegale drugswinsten.

2. Wat ik het liefste wil

Wat ik verreweg het liefste wil, sinds mijn 15e, is nadenken, lezen en schrijven  over filosofie, wetenschap en logica. Het is hier dat mijn belangstellingen en grote talenten liggen - maar ik mag die eenvoudig niet gebruiken, omdat ik ze gebruikt heb de waarheid te spreken over de machthebbers van Amsterdam, en deze waarheden deze drugscorrupte en/of bestuurssadistische machthebbers zeer onwelgevallig is, en dit menselijk gedegenereerd tuig effectief, praktisch en feitelijk geheel boven de wet staat - want vrijwel iedereen die de wet zou moeten handhaven is van un eigen klub, partij, of overtuiging, en sowieso niet genegen de machthebbers van Amsterdam tegen te spreken, was het alleen maar omdat uit mijn site zonneklaar blijkt hoe het zeldzame eenlingen die de waarheid spreken in Amsterdam vergaat: Vergast worden ze, met terreur bejegend worden ze, met ambtelijke moorddreigingen, laster en gruwelijke beledigingen worden ze behandeld, en al hun klachten worden systematisch, onder honend brulgelach door functioneel anonieme gemeentelijke geboren concentratiekampbeulen door de gemeentelijke en universitaire papier-versnipperaars gehaald.

Maar wat ik dus het liefst wil, en waar ik RECHT op heb, is een onmiddellijk behoorlijk pensioen, waarmee ik in het buitenland kan overleven, en RUST vanwege het politieke tuig dat in Amsterdam en Nederland al dekaden de macht exploiteert voor hun eigen verrijking en die van de drugsmafia, want ik wil weg uit deze corrupte heilstaat van de mafia, waar ook de media te laf, te gecorrumpeerd, of te grage collaborerende sadisten van de machthebbende sadisten zijn, om zelfs maar te willen beginnen te proberen de waarheid boven tafel te krijgen over de EVIDENTE drugscorruptie die in Amsterdam en Nederland al EVIDENT dekadenlang bestaat, en moedwillig in stand gehouden wordt met een zogeheten gedoogbeleid, dat als enige deugd van alle mogelijke vormen van drugsbeleid EVIDENT de persoonlijke financiele belangen en giga-winsten en giga-omzetten van de Neerlandse drugsmafia en alles dat ambtenaart of bestuurt HET BESTE TE BELONEN EN BESCHERMEN.

Dat is wat ik het liefste wil, en in die zin ben ik te koop, en was ik te koop in 2002, maar de sadistische mafiadienaar Cohen manipuleeert mij liever de zelfmoord in met hulp van de drugscorrupte sadisten van de GGD, en het sadistisch tuig dat de SD/DWI mag exploiteren ten behoeve van hun eigen perversies.

Goed dan.... dan wil ik een zelfmoordpil, om waardig deze gedegenereerde heilstaat van politieke beestmensen, zelfverklaarde gelijkwaardigen van Eichmann en Mengele, van Holleeder en Bruinsma, van Wilders en Haiders, te mogen verlaten, want ik wil niet tussen een gedegenereerd volk leven, en ik wil niet toe moeten zien hoe het land in handen valt van de neo-fascisten, die al aangekondigd hebben dat ze 20 miljoen mensen willen "exporteren", in "kampementen" willen opsluiten, en voor "fascisten" schelden uit verziekte projectie en welbewust overleg.

En ik wil mijn grage Amsterdamse sadistische beulen ontsnappen zonder daarvoor te hoeven vervallen tot massale terreur: Ik onthoud me van terreur tegen Amsterdamse gemeentelijke en universitaire terroristen, als deze terroristen mij helpen een behoorlijke zelfmoordpil te verkrijgen - want ik kan niet vluchten omdat deze terroristen mijn gezondheid willens en wetens volkomen geruineerd hebben, en ik voortdurend pijn lijd.

Over die zelfmoordpil straks meer.

3. Ik wil een schadevergoeding, schuldbekentenis, en vervolging en
     bestraffing van mijn grage beulen

Dit is - viel mij gisterenavond op - exact hetzelfde als een stel nabestaanden van Nederlandse massamoordenaars in 1949 te Indonesie willen, die sindsdien ook door de opeenvolgende generaties Neerlandse bestuurssadisten en loyale bestuusrschoften belogen, bedrogen en aan het lijntje gehouden zijn, alles met het evidente doel door deze schoften om "verjaring" te kunnen bepleiten, voor een zogenaamd "objectieve" Neerlandse rechtbank tot de nok gevuld met hun eigen partijkameraden en studievrienden als rechters, aanklagers of mafiamaten.

En nee: misdaden tegen de menselijkheid verjaren niet, en zowel de massamoord uit 1949 als mijn eigen behandeling in Amsterdam zijn misdaden tegen de menselijkheid, en volledig in strijd met vrijwel de totale tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Vervolgens:

4. Ik wil de waarheid spreken en schrijven

Ik schrijf hier en ik schrijf en schreef op mijn hele site altijd wat mij de waarheid voorkomt - en geef vrijwel altijd rationele en heldere argumenten voor mijn meningen (dat in postmodern Neerland zeer zeldzaam is).

Maar ik wil nu ook de VOLLEDIGE waarheid schrijven, die mij voor het eerst deelachtig werd door de beestachtig sadistische opstelling van de Amsterdamse Ombudsvergasser Nora Salomons, die mij in samenwerking met de drugscorrupte ellendingen van de GGD in 2002 de zelfmoord poogde in te manipuleren:

 • Er ZIJN fascistoide beestmensen

 • dit is waarschijnlijk genetisch

 • dit ZIJN exact de types die bestuurder of ambtenaar WILLEN zijn

 • een deel van B&W van Amsterdam stamt direct af van beestachtige nazi-collaborateurs (en is overigens evident racistisch, sadistisch en mag graag invaliden vergassen) (*)

U mag het daarmee allemaal oneens zijn, en als u mijn pijn niet hebt, mijn moed nooit opbracht, nooit vergast bent te Amsterdam, nooit veelvuldig met moord en verderf bedreigd bent door inpandige harddrughandelaren die vrienden van de burgemeester zijn, niet uitgelachen bent door de drugscorrupte sadisten van de gemeentepolitie bij uw klachten, niet mijn soort buitengewoon moedige, principiele en rechvaardige ouders en grootouders hebt, en niet mijn hersens, kennis, en ervaringen, dan is het weinig verbazend als u het niet met mij eens bent, maar ik meen zeer letterlijk wat ik zeg, en zowel het stuk van gisteren, als ME in Amsterdam in zijn geheel, als mijn site als geheel, dienen als de bewijsgronden daarvoor, net als mijn On a fundamental problem in ethics and morals, oorspronkelijk gemotiveerd door mijn zeer weloverwogen uitermate schunnige mishandeling door de drugscorrupte sadiste Nora Salomons - en zijn mijns inziens onweerlegbaar voor enige objectieve (dus: buitenlandse) rechtbank, want het was heel makkelijk geweest voor alle burgemeesters en wethouders en gemeenteraadsleden die ik aangesproken heb mij te helpen, of minstens te horen, maar dat deden ze niet, want ze zijn veel liever drugscorrupt, en kennelijk geboren sadisten (zie ook: Boetie en Swift - het komt niet allemaal uit mijn ervaringen en inschattingen: het overgrote deel van wat ik weet en denk weet en denk ik dankzij anderen!).

Hoe het zij... mijn oplossing voor het onderliggende probleem staat in On a fundamental problem in ethics and morals:

Het soort genen dat disponeert tot sadisme, diverse vormen van misdaad, en menselijke stupiditeit of menselijke gedegenereerdheid, zo evident aantoonbaar in Amsterdamse bestuurders en hun families, behoort uit het menselijk genoom verwijderd te worden, zo mogelijk, en overigens is het buitengewoon wenselijk de mensheid gemiddeld een stuk intelligenter te maken dan ze tot nu toe zijn, was het alleen maar om beter te kunnen doorzien door welke soorten schoften ze feitelijk politiek bestuurd en moreel of religieus opgelicht zijn, vrijwel overal, vrijwel altijd, in de hele menselijke geschiedenis tot nu toe, zoals zeer helder onderkend en omschreven door Boetie en Swift, en door Orwell en Zinoviev.

5. Comité van Aanbeveling voor Mijn Zelfmoordpil

Maar ja... ik MAG helemaal niet zeggen of schrijven wat ik denk, en als ik dat toch doe dan verdien ik voor "fascist" en "terrorist" gescholden te worden door minstens 16 linksfascistische academische filosofische oplichters, uitvreters en parasieten van de UvA, en verwijderd te worden van de UvA, terwijl om het even welke gedegenereerde gek die wel Politiek Correcte termen gebruikt om zijn of haar eigen sadisme, egoisme, collaborerend conformisme of stompzinnigheid te verhullen toegestaan blijkt mij te bedreigen, uit te schelden, mijn familie te beledigen, of mij met moord te bedreigen, of mij gewoon te laten vergassen door de harddrugshandelende vrienden van de drugscorrupte beestmens die Van Thijn heet, want geen enkele van mijn klachten daarover is zelfs maar behoorlijk beantwoord.

Vandaar dus dat ik een zelfmoordpil wil, waar wellicht enige mogelijkheid toe bestaat via de NVVE, en waarvoor ik een uitgebreid Comité van Aanbeveling heb, zoals o.a.

- alle drugscorrupte Nederlandse parlementariers sinds dekaden
- alle drugscorrupte Nederlandse ministers etc. sinds dekaden
- alle grage Amsterdamse bureaucratische vergassers en moorddreigers
- alle Amsterdamse gemeenteraadsleden
- het gehele Comité van Aanbeveling van Het Verzetsmuseum
- alle Amsterdamse professoren en lectoren van de UvA
- alle bureaucraten van de gemeente Amsterdam
- alle bureaucraten van de gemeente-universiteit Amsterdam
- alle huisvrienden-harddrugshandelaren van B&W
- alle Amsterdamse en Nationale Ombudslieden

... en de lijst is nog veel langer dan deze ca. 1000 welbewuste ellendelingen, politieke of ambtelijke bedriegers, corruptelingen en schoften, en ik wil ze allemaal persoonlijk mailen, met de mededeling dat wie zwijgt toestemt, en dat ze allemaal al 22 jaren willens en wetens hun eigen sadisme en corruptie gediend hebben, en mij pijn hebben laten lijden, en mij evident al 22 jaar dood willen, dus ieder voor zich, allemaal persoonlijk, en ook als collectief, groot voorstander moeten zijn van een zelfmoordpil voor mij, was het alleen maar om voorgoed van mij af te zijn, en voordat ik erin slaag hun te doen hangen, wat een groot deel echt verdiend heeft, maar helaas niet mogelijk is zonder revolutie in Neerland.

En uiteraard wil ik dit alles dan ook onder aandacht van de media brengen, en desnoods, gekleed in een concentratiekamp-pyama, voorzien van een ster, en een rode driehoek, voor het Maagdenhuis uitdragen:

In deze stad en in dit land van voor en door fascistoide drugscorrupte beestmensen en linksfascistiese onderwijs-nivelleerders en leugenaars is voor mij evident geen plaats en geen bestaansrecht, al 32 jaar niet:

                             MARTEL MIJ NIET LANGER EN
                GEEF DE MOGELIJKHEID WAARDIG TE STERVEN

of draai op voor de konsekwenties.

6. Uitgebreide argumentatie voor het recht van iedereen
    op een zelfmoordpil

Afgezien van MIJN PERSOONLIJKE recht op een zelfmoordpil, met ZOVEEL machtige Amsterdamse bestuurders en bureaucraten die mij evident al 22 jaar de dood hebben proberen in te drijven, omdat ik de zeer zeldzame moed heb hun persoonlijke drugscorruptie niet te nemen, zelfs niet na vergassing en veelvuldige moorddreigingen, en/of hun persoonlijke onderwijscorruptie niet te nemen, zelfs niet na drievoudige verwijdering van de universiteit vanwege mijn "uitgesproken gedachten", zoals ook mijn familie eerder heeft getoond persoonlijk een in Nederland slechts zeer zelden voorkomende zeldzame moed te kunnen opbrengen, indien gesteld tegenover evidente fascistoide beestmensen, al hebben die de macht en de democratische steun van talloos veel miljoenen, vind ik dat IEDERE NEDERLANDER RECHT HEEFT OP EEN ZELFMOORDPIL.

En ik ben heel wel bereid en in staat zowel mijn eigen specifieke recht als dat algemene recht daarop expliciet en uitgebreid te beargumenteren (en zie Euthanasia en Suicide in mijn Philosophical Dictionary), want enerzijds zijn die argumenten welbekend en klassiek sinds de Oudheid, Epicurus en Drion, en anderszijds is er een zeer dringende moderne Neerlandse reden:

 • het neo-fascisme is in Neerland opkomst, en bij de eerste de beste verkiezingen kunnen mensen verkozen worden die al aangekondigd hebben niet vies te zijn van explicitiet fascisme en terreur tegen wie zij van fout geloof of afkomst achten (al mag je dit van deze gedegenereerde demonen uit een verleugende sadistische hel niet zeggen, want dan zou jij ze "demoniseren"!)

Ik wil niet afwachten tot ik, als derde opeenvolgende generatie, afgevoerd wordt vanwege mijn "uitgesproken gedachten" naar het concentratiekamp ("kampement", op z'n Wildersiaans) Amersfoort; ik wil ook niet toe hoeven zien terwijl honderdduizenden bijeengedreven worden in "kampementen", dat alles binnen een paar maanden endgueltig erloest kan zijn, naar vigerende autochtone normen en waarden, dankzij de gedwongen persoons-registratie van de fascistoide regering die we al hebben (want de zogenaamde maatregelen tegen terreur zijn allemaal maatregelen voor een moderne terreurstaat, en wie zegt dat als naieve geesten poserende bestuursschoften als Donner en Balkenende dat niet weten is niet bij zinnen), en met de totale ontwapening van de gehele bevolking, terwijl alleen de bureaucraten van de staatsmachten en van de drugsmafia bewapend zijn in Nederland, is er geen enkel effectief verzet mogelijk tegen wat generaties, zo niet eeuwen moderne electronische terreurstaten kunnen blijken te zijn, geregeerd door een kleine kaste geboren bestuurssadisten, gesteund door een kaste bureacratisch en politie- en bewakers-tuig, en alleen te ontkomen door een natuurramp of inslag van een komeet.

Het is daarom - naast alle klassieke redenen - dat ik vind dat het Nederlands bestuur VERPLICHT moet worden alle burgers die dat willen de mogelijkheden te geven een zelfmoordpil aan te schaffen, omdat ze evident NIET GEWILLIG ZIJN gewone burgers toe te staan dat ze wapens dragen om zichzelf te kunnen verweren terrorisme c.q. tegen de dienaren van een fascistoide staat, die in Neerland maar één verkiezing weg hoeft te zijn, of enig economisch crisisje verder.

7. Psychiatrisch consult bij mij thuis

Het medisch tuig waar ik sinds 1999 van af blijk te hebben gehangen, dat feitelijk vrijwel niets bleek te willen doen dan mij chronisch beliegen en bedriegen, heeft mij herhaaldelijk naar de psychiater verwezen in reactie op mijn verzoek op enige hulp in de huishouding, omdat ikzelf daar helaas te moe voor ben en teveel pijn voor heb om dat behoorlijk zelfstandig te kunnen doen.

Opnieuw denk ik dat je dit - ook gegeven de zeer uitgebreide, zeer goed gefundeerde evidentie dat MINIMAAL 17 MILJOEN mensen dezelfde soorten klachten heb als ik sinds 32 jaar, en dat de World Health Organization al sinds 1969 mijn ziekte beschrijft als een serieuze, vaak pijnlijk, regelmatig ernstig invaliderende neurologische ziekte - alleen doet als je ofwel totaal incompetent bent ofwel graag de drugscorrupte belangen van B&W van Amsterdam helpt mee verdedigen, als o zo integer huisarts ofwel gewoon een van die talloos vele medici bent die feitelijk medicijnen ging studeren uit een overmaat van machtswellust, natuurlijk naast geldpest en statusgeilheid.

Maar goed: Psychiaters en psychotherapeuten die zich op mijn geval willen storten, en willen beargumenteren dat ik gek zou zijn, en helemaal geen recht heb op enige hulp, en veel baat zal hebben bij hun malafide therapietjes, mogen dat bij mij thuis uit komen leggen, want ik heb niet de gezondheid over het bij hun thuis te doen, en overigens kunnen ze dan zien hoe ik moet overleven, en wat er in de boekenkast staat, en kunnen we eens gezellig keuvelen, met geluidsopnames ook, over hun en mijn persoonlijke integriteit, intellectuele vermogens en kennis, en de behandeling van ME-patienten in het algemeen, en mij in het bijzonder.

8. Mijn hypotheses over de bestuurlijke & bureaucratische medemens
    zijn  wetenschappelijk

Zoals de titel van dit deel zegt zijn mijn hypotheses over de bestuurlijke & bureaucrarische medemens wetenschappelijk, en kunnen ze overigens bijzonder goed gefundeerd worden op zowel filosofische en logische als - voor wie dat verkiest - op psychologische, psychiatrische en/of historische basis.

Ik denk werkelijk dat ik 32 jaar evidentie heb dat de meerderheid van degenen tot wie ik mij eerlijk en integer gewend heb met verzoeken om hulp feitelijk sadisten zijn gebleken, die bestuurder of medicus zijn geworden uit machtswellust, en niet uit medemenselijkheid, al is dat exact, net als in Stalin en Beria's gevallen, de publieke leugen waarmee ze zich populariteit en steun verschaffen onder het domme kiesvee en bij de trouw collaborerende Neerlandse hoernalistiek.

En er is een hele linksfascistiese gemeentelijke universiteit vol al generaties liegende zogenaamd sociaal-demokratiese zogenaamd groenlinkse zogeheten wetenschappers en filosofen die mij vast publiek kunnen weerleggen, uit naam van de wetenschap of de ethiek, als ik mij mocht vergissen. Nietwaar?

Afgezien daarvan:

9. Mijn hypotheses over de bestuurlijke & bureaucratische medemens  
     zijn geheel in overeenstemming met de Judeo-Christelijke traditie

Wat ik zeg kan regelrecht ondersteund worden door bibliotheken vol theologie waar drugscorrupte bestuursschoften als Balkenende, Donner, Hirsch Ballin en Cohen zich bij gelegenheid zo graag op mogen beroepen:

Ik zeg weinig anders dan dat een aanzienlijk deel van de mensheid, en in het bijzonder wanneer dit de besturende of bureaucratische mensheid betreft, evidente grage genotvolle zondaars zijn, die volgens de God der Joden en Christenen verdienen eeuwig te branden in de hel, zo ze daar zelf niet uit voortkomen.

En dat lijkt me sowieso een redelijk oordeel over de menselijke doorsnee, namelijk dat deze in meerderheid uit welbewuste zondaars bestaat, was het alleen maar omdat de zeer grote meerderheid, wat hun publiek beleden Normen en Waarden ook mogen zijn, zich volgens hun EIGEN normen en waarden dagelijks misdragen op grote schaal, door te doen wat ze volgens hun eigen publiek verkondigde normen niet mogen doen en door na te laten wat ze volgens hun eigen publiek verkondigde normen behoren te doen (zoals het handhaven van de wet, waar ze voor betaald worden, in plaats van het dienen en gedogen van drugsmafiosi sinds dekaden, met een voortdurend schijnheilig beroep op hun eigen pretense Christelijke of Joodse persoonlijke eminentie).

Afgezien daarvan weer, of in supplement ermee:

10. Mijn hypotheses over de bestuurlijke & bureaucrarische medemens
    zijn tot aan het eind der tijden overeind te houden met wat mij
    onderwezen is aan de UvA

Ik heb mij vanaf mijn remigratie naar Nederland in 1977 verzet tegen de schunnige leugens die de centrale leer waren van het onderwijs aan de UvA van 1972 t/m 1995 in ieder geval, en kennelijk nog steeds, zoals het personeel van deze linksfascistiese universiteit voor een groot deel nog hetzelfde is, dat

 • iedereen weet dat waarheid niet bestaat

 • iedereen weet dat alle mensen gelijkwaardig zijn

 • iedereen weet dat alle normen en waarden relatief zijn

en ben als dank drie maal van de UvA verwijderd vanwege mijn "uitgesproken gedachten" - terwijl het toch alledrie evidente uitermate schunnige opzettelijke leugens zijn, waar niemand in gelooft zodra het zijn of haar eigenbelang raakt, maar die de bestuursschoften van de UvA en de PvdA en de linksfascistiese kerk zo graag uit mochten dragen om maar niet weerlegd te kunnen worden (waarheid bestaat niet), iedereen te nivelleren (allen gelijkwaardig, van Eichmann tot Einstein, en iedereen daartussen, inzonder drugshandelaren en invaliden vergassende burgemeesters van Joodse identiteit), en alle mogelijke redelijke kritiek ab initio te castreren ("u heeft recht op uw eigen mening, muhneer, als u maar begrijpt dat die volstrekt relatief is").

Maar als het dan moet dan wil ik mij best daarmee verdedigen, want ik verdedig me toch tegen drugscorrupt sadistisch bestuurstuig, en linksfascistiese hoeren van de rede, die welbewust de universiteiten kapot gemaakt hebben omdat zij persoonlijk niet de talenten hebben tot enige elite te behoren anders dan een liegende en bedriegende totaal corrupte politieke en bestuurselite:

Welaan dan - iedereen weet dat waarheid niet bestaat, nietwaar:

Nu, dan KAN ik toch geen ongelijk hebben? Dan is toch alles wat op mijn site staat wellicht niet waar volgens jullie, omdat het jullie corrupte belangen tentoonstelt en jullie malafide verziekte menselijkheid kritiseert, maar het kan dan toch ook onmogelijk onwaar zijn. Toch?!

En  opnieuw welaan dan, o quasi-joodse echt-racistische verdedigers, beschermers, en gedogers van de Amsterdamse drugsmafia en tevens evidente  miljardenfraudeurs met de metro - iedereen weet dat alle mensen gelijkwaardig zijn, nietwaar:

Het Amsterdams burgemeesterlijk en wethouderlijk bestuurstuig belijdt dit immers al dekaden lang publiek, omdat ze weten dat dit hun domme genivelleerde kiesvee zo behaagt, namelijk dat helemaal niemand ooit beter kan zijn dan enige autochtone authentieke Tokkie, die allemaal, tot de laatste randdebiele zuipschuit en cocainesnuiver aan toe, allemaal gelijkwaardig zijn met Einstein en mijn ouders en grootouders....

Goed dan: Dan zijn jullie zelf toch, net als mijn vader en ik, geheel gelijkwaardig met dokter Mengele en ambtenaar Eichmann. Toch?!

Of geldt de logica soms niet meer? Dialectisch of zo, volgens een linksfascistiese UvA-terrorist als Scheffers bijvoorbeeld, met beroep op Heidegger's leerling, de neomarxistiese vrouwenmoordenaar Althusser, wellicht?

Nu goed: Als dan alles verzinsel, fictie, interpretatie, of subjectieve tekst is, o postmodern gedegenereerde duisterdenkers, dan is mijn proza toch even gelijkwaardig prachtig als jullie onmachtig valsistisch smerig gebazel? Nietwaar?!

En tenslotte dan - iedereen weet dat alle normen en waarden relatief zijn:

OK... ik heb dan kotsend geleerd en aangehoord aan de UvA, met actieve instemming van de grote meerderheid van mijn medestudenten, dat alle normen en waarden volledig relatief zijn, puur persoonlijk ook, alleen een kwestie van eigen keus, en niet rationeel of redelijk te bekritiseren op welke grond ook, en ik begrijp waarom randdebielen en schoften dat soort schunnige waanzin graag enthousiast omarmen, want het stelt ze vrij van alle verantwoordelijk en van alle aansprakelijkheid, en staat ze toe iedere schunnigheid te bedrijven.

Maar eilieve: Als ikzelf dan relatief aan jullie normen en waarden een fascist en een terrorist ben, die ook volgens jullie normen en waarden geen recht heeft op enige hulp of bijstand bij erkende invaliditeit (ongetwijfeld ook alleen een relatieve zaak, o dames en heren sadisten en leugenaars: ik weet en begrijp het heel goed: ook de nazi-beulen tapten na 1945 o zo graag uit dit relativistisch vat!), als mijn moeder volgens jullie gemeenteambtelijk tuig "een vuile smerige teringhoer" mag heten, publiek uitgeschreeuwd door jullie SD/DWI-duivels uit de amtbelijke hel, dan mag ik toch even zo goed en eerlijk en integer roepen (wel: na 32 jaar discriminatie, na vergassing, na drugshandelende en ambtelijke dreigingen met moord, na 22 jaar geen antwoord op mijn klachten over terreur van Amsterdamse gemeentelijke harddrugshandelaren) dat jullie relatief aan mijn normen en waarden fascisten, terroristen, en beestmensen zijn? Toch?!

Of geldt de logica niet meer, of alleen het recht van de sterkste, of wie de meeste kiezers weet te bedriegen met schunnige propaganda, gelijkwaardig-heidsleugens, en bedrog en fraude?

11. Over evident Engels medisch sadisme

Afsluitend, omdat ik het over de moderne doktoren MEngele heb, gisteren en vandaag, zo niet direct dan indirect, zijn hier diverse links met relevante informatie over een moderne Engelse dokter MEngele:

 • Wessely's Words + Wesselys Way Dit zijn van kort commentaar voorziene citaten van prof.dr. Simon Wessely, niet op deze site maar van de Engelse MEActionUK.org, waar u veel relevante informatie treft. Dit is EVIDENT medisch sadisme op hondsbrutale grote schaal, bovendien gecombineerd door een misdadige incompetentie over zaken waar hij zich een oordeel over aanmatigt, en bovendien bewijsbaar, smerig en bijzonder schunnig over liegt (**)

 • Het Canadese medische rapport over ME, van 16 veel beter medisch en wetenschappelijke medici dan de uitermate schunnige sadist Wessely

 • THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  PERSECUTION OF PATIENTS?
  van prof.dr. Malcolm Hooper, eerder gelinkt door mij op 28 oktober, dat expliciet gaat over de vele brutale sadistische leugens van Wessely, alweer op de Engelse MEActionUK.org.

En voor wie mocht denken dat ik niet mag zeggen wat ik schrijf - o, mij zelfs zou schuldig maken aan Hate Speech: een grage bureaufascistische beschuldiging van wie kritiek heeft: Ik heb toch echt geleerd aan de Universiteit van Amsterdam, met instemming van vrijwel iedereen die daar studeerde of doceerde of doceert, dat alle mensen gelijkwaardig zijn, en daarmee dus, bij directe logische implicatie dat u en ik en dr. Mengele en dr. Wessely, om eens een handjevol mensen te noemen, geheel en volledig gelijkwaardig zijn, en tevens ondervonden dat de eenling die het daar niet mee eens is, gewoon massaal verrot gescholden wordt, door minstens 16 akademisch aangestelde filosofen, de meeste Heideggerianen trouwens, als "vuile fascist" en "gore terrorist", om vervolgens "ondanks de ernst van uw ziekte" met satanisch-sadistisch genot van de UvA verwijderd te worden, vanwege "uw uitgesproken gedachten".

Het is vooral hierom dat ik zo stellig ben, naast het bestaan van medische Engelen des Doods als Mengele en Wessely, en mijn behoorlijk uitgebreide kennis over Duitse concentratiekampen, dat er werkelijk beestmensen zijn, en dat er werkelijk beestmensen werkzaam zijn in Amsterdam, in het gemeentelijk bestuur, bij de gemeentelijke universiteit, en als medici.

Wie dat tegenstaat, of niet zoveel als ik weet van het "homo homini lupus" raad ik afsluitend een close reading aan van

 • An Auschwitz Alphabet

En wie wil controleren dat de nazi-beulen even brutaal, vanzelfsprekend, vloeiend en makkelijk logen als Ed van Thijn, Rob Oudkerk, Job Cohen en hun gewillige burofascistische uitvoerders, die leze Goldensohn's indrukwekkende maar niet vrolijk over mensen stemmende wel eerlijke en scherpzinnige "Neurenberg-gesprekken".

 

    "Man is wicked and unhappy; everywhere prisons, hospitals, gibbets and beggars; history, properly speaking, is nothing but a collection of the crimes and misfortunes of mankind."
  -- Pierre Bayle
    "The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....
  -- George Orwell

    "All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
  -- Lord ActonP.S. - 1: Voor wie meer evidentie wil inzake menselijke en in het bijzonder Amsterdamse ambtelijke bureaucratische beestachtigheid: Zie mijn serie de Aabb-mensen, van 2008, allemaal uit ten treure en tot diep genoegen gedurende een half jaar maar liefst bestudeerd door mijn grage beulen Job Cohen en Nora Salomons, en geheel goed gevonden.

En overigens maken, als gebruikelijk, de links een onderdeel uit van de logica van mijn argumentatie, en zijn ze naar stukken op mijn site, tenzij anders aangegeven in de tekst.

O, en Amsterdamse/Nederlandse juridische mafiamaten wijs ik nog maar eens op  Voer voor advocaten en filosofen: Ongetwijfeld kunnen jullie me (laten) vermoorden; zeker kunnen jullie me pijnigen; maar mij weerleggen, tegenspreken, of zelfs maar aanhoren deed geen van de schunnige drugsfascisten die B&W van Amsterdam vormen en vormden sinds dekaden.

Daarom is het eenvoudig waar wat ik zeg, eventueel minus waardeoordelen: Was het anders dan had al het Amsterdam bestuurlijk, gemeentelijk en universitair tuig mij allang met succes voor de rechter gedaagd, en was het anders dan waren het parlementaire Van Traa-rapport en het parlementaire Dijsselbloem-rapport nooit verschenen.

Ik heb en had eenvoudig gelijk over de ruinering van het onderwijs in Nederland en aan de UvA, en over de corruptie van het Nederlands bestuur, de Nederlandse politie, justitie, en ambtenarij inzake drugs.

En wie mijn taalgebruik niet aanstaat, bedenke dat ik VEEL liever over andere zaken schreef, VEEL liever geen 22 jaar voortdurend pijn had, VEEL liever niet met moord en doodslag bedreigd wordt, VEEL liever over filosofie en logica lees, denk en schrijf, en VEEL liever niet in Nederland geboren had willen worden, en ook VEEL liever niet in Nederland woon, dit paradijs voor bestuurssadisten, burofascisten, drugshandelaren, volkszangers, randdebielen, Tokkies, en junken, en deze Hollandse hel voor iedereen die eerlijk is en verstand heeft en dag in dag uit tussen dergelijk tuig moet verkeren, hun media moet aanhoren, aan hun ellendig taalgebruik wordt onderworpen, van hun medemenselijkheid of integriteit komt af te hangen, of gedwongen is tot omgang met het minderwaardig maar hondsbrutaal en moreel en menselijk gdegenereerd sub-ras dat in Neerland bureaucraat is.

P.S. - 2: In verband met Nederlands medisch sadisme: Ik vond gisteren ook weer het artikel terug  Een psychiater in de rol van Schweinehund, o.a. met daarin de terzake kundige diagnose "Nederland bleek geen land van verzetsstrijders te zijn geweest".

Notes

(*) Mag ik de lezer die boos wordt of is erop wijzen dat (1) ik "toevallig besneden" ben (2) niet toevallig atheist ben en (3) stam uit een geslacht van bewezen Amsterdamse verzetshelden, en (4) niet, als de fascisische terrorist, cocaine-snuiver en sadist Oudkerk, stam uit een quasi-Joods geslacht van uitermate schunnige nazi-collaborateurs, die meehielpen meer dan 100.000 Joodse Nederlanders te vermoorden, om daar zelf maar aan te ontsnappen, en daarin gedeeltelijk ook slaagden?! Dank!

(**) Hoe gruwelijk de man liegt, en hoe een smerige sadist de man is zijn respectievelijk wellicht moeilijk te vatten of althans in te voelen voor wie geen behoorlijke wetenschappelijke achtergrond heeft c.q. niet al dekaden hulpeloos pijn lijd, voorzien van de allerbeste universitaire diplomaas ook, maar als het u maar half duidelijk is, realiseer u dan dat prof.dr. Simon Wessely geen stappen ondernomen heeft dit en andere kritiek op hem, van prof.dr. Malcolm Hooper, die evident aantoont dat hij zowel incompetent als een sadist is, nooit heeft getracht te weerleggen. Dat dan ook niet mogelijk is, gezien zijn woorden en de bestaande medische evidentie van duizenden integere medische en biochemische wetenschappers - maar ik vind het zeer pijnlijk, LETTERLIJK lezer, om in een universum te moeten leven met zijn soort menselijke degenerees.

Maarten Maartensz

        home - index - top -