Nederlog

 

8 december 2009

 

ME: Waarom dokter Mengele medicijnen studeerde - 1 

Auschwitz prisoner Alex Dekel has said: "I have never accepted the fact that Mengele himself believed he was doing serious work ó not from the slipshod way he went about it. He was only exercising his power. Mengele ran a butcher shop ó major surgeries were performed without anesthesia. Once, I witnessed a stomach operation ó Mengele was removing pieces from the stomach, but without any anesthetic. Another time, it was a heart that was removed, again, without anesthesia. It was horrifying. Mengele was a doctor who became mad because of the power he was given. Nobody ever questioned him ó why did this one die? Why did that one perish? The patients did not count. He professed to do what he did in the name of science, but it was a madness on his part."
    -- Wikipedia article (Eng) on Josef Mengele
    -- retrieved from Answers.com Dec 8 2009

 

Inleiding

A. Persoonlijke achtergrond

Ik heb nu 32 jaar ME en krijg geen hulp, vrijwel zeker omdat (1) er in Nederland een verziekt quasi-medisch klimaat opgericht rondom ME door een stel gruwelijke medische fraudeurs, zoals dat ook in Engeland en de VS gebeurd is, een klimaat dat het zeer vele patienten met ME in genoemde landen onmogelijk maakt behoorlijke medische hulp bij hun ziekte te krijgen en (2) ikzelf zowel de autoriteiten van de Gemeente Amsterdam als van de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam dusdanig ontrieft heb met mijn kritiek op respectievelijk de door de Gemeente Amsterdam beschermde Amsterdamse drugshandel en het sinds vier dekaden steeds verder gedegenereerde universitaite en overige onderwijs, dat men in Amsterdam al dekaden erin geslaagd is mij iedere vorm van behoorlijke hulp of bijstand te onthouden, en kennelijk om mij de zelfmoord in te drijven omdat mijn kritiek op zowel de Amsterdamse drugshandel als de ruinering van het Nederlands onderwijs, evenals de 25 jaar vrijwel totale politisering van de UvA, rationeel gesproken volkomen onweerlegbaar zijn, en dan ook nooit tegengesproken zijn.

Het schijnt nu mogelijk om via de NVVE een zelfmoordpil aan te vragen, en ik ben daarmee doende - en wil daarvoor bovendien een groot comitť van aanbeveling opvoeren, waarvan mag aangenomen dat de grote meerderheid daarvan mij geheel zwijgend zal toestemmen, en een klein deel mij voor "fascist" en "terrorist" of "gestoord" zal uitmaken, want dat alles is eerder gebeurd: Voor "fascist" en "terrorist" zie mijn 39 Vragen n.a.v. de kwaliteit van onderwijs & bestuur in Nederland, om reden waarvan ik als enige student sinds 1945 van een Nederlandse universiteit verwijderd ben, en wel omdat, volgens het College van Bestuur van de UvA (dat ook 45 miljoen van dem universitaite rekeningen had laten verdwijnen)

Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden o.i. aanleiding voor U moeten zijn deze universiteit de rug toe te keren

uitermate sadistisch toevoegend, wetend van mijn toen al erkende ziekte

Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten, brengt U niet in een positie die af wijkt van andere studenten met eveneens ernstige aandoeningen

Ook ben ik aan de UvA - waar ik een studentenpartij had ophericht om het verval van wetenschap en onderwijs aan de UvA te bestrijden, evenals de politisering van het onderwijs aan alle alfa- en gamma-faculteiten - zeer vele keren voor "fascist" uitgemaakt omdat ik een tegenstander van de Asva was.\

As it happens ben ik de oudste zoon van een Amsterdamse communistsche arbeider en verzetsheld; de kleinzoon van een Amsterdamse verzetsheld, die vermoord is in het concentratie-kamp Amersfoort; zat mijn moeder in het verzet, als assistent-hoofd onderduiksvoorzieningen te Noordbrabant, in de tijd dat de latere burgemeester Ed van Thijn daar ondergedoken zat als zogeheten joods jongetje, die mij vervolgens, zelf niet vergast zijnde, 4 jaar lang aan harddrugs-handelaars-terreur en moorddreigingen en minstens een moordpoging overliet middels gas door de harddrugshandelaren die hij met zijn persoonlijke toestemming gelijkvloers had doen vestigen in het pand waarin ik woonde (Elandsgracht 3, Amsterdam, in plaats van in het pand waarin hij woonde (Van Breestraat 10, Amsterdam), evident vooral omdat hij allebei mijn ouders oppervlakkig kende, en dat mede omdat mijn vader in 1980 geridderd is op het stadhuis van Amsterdam, als voornaamste organisator van wat toen de Nationale Verzetstentoonstelling heette, op voordracht van Hans Teengs Gerritsen en Prins Bernhard, omdat communisten in Nederland zelden of nooit geŽerd werden, en mijn vader nog steeds communist was.

Ik heb hieruit een aantal persoonlijke konklusies getrokken over het bestuur van de stad Amsterdam sinds Van Thijn daar de macht overnam ten behoeve van zichzelf en de drugsmafia, waar ik later op in zal gaan.

B. Persoonlijke situatie

Ik zie mijn situatie, na 32 jaar discriminatie, armoede, bedreigingen, chicanes, en twee dekaden pogingen vanwege de gemeente Amsterdam mij de zelfmoord in te manipuleren door mij systematisch alle hulp te onthouden, en mij te doen chicaniseren, uitschelden, bedreigen en belasteren door gemeentelijke ambtenaren, en met 22 jaar voortdurende pijn als gevolg van 4 jaar nauwelijks kunnen slapen boven Van Thijn's harddrugshandel, in exact de volgende termen:

Mijn vader overleefde bijna 4 jaar Duitse concentratiekampen als veroordeelde 'politieke terrorist', en kon daarna nog een familie stichten, waarin ik als oudste zoon geboren werd, en 20 jaar werken als bouwvak-arbeider, waarna hij gepensioneerd werd met een verzetspensioen, en hij organiseerde met het Sachsenhausen-comitť in de laatste 20 jaar van zijn leven tentoonstellingen over het verzet, de kampen, en het gevaar van heropkomend fascisme, die uiteindelijk uitmondde in de zogenaamde Nationale Verzetstentoonstelling, die vele keren in vele plaatsen, zoals het Koninklijk Paleis op de Dam en de Dom te Utrecht, gestaan heeft, en waarvoor mijn vader, vlak voor zijn dood, op het stadhuis van Amsterdam, geridderd is;

Ikzelf overleefde bijna 4 jaar, als niet-erkende invalide met ME, geluidsoverlast, moordbedreigingen, terreur en een vergassing waar ik net niet aan overleed, wonend boven een harddrugshandel vermomd als coffeeshop, met vergunning van burgemeester Van Thijn voor het raam om in drugs te handelen, en ben in hetzelfde jaar als ik vergast werd voor de derde keer van de Gemeentelijke Universiteit verwijderd vanwege "uw uitgesproken ideeŽn", en heb sinds dat jaar, en na nog 3 jaar terreur en overlast, waarin mijn toch al niet goede gezondheid radikaal geruÔneerd zijn, voortdurend pijn, en ben ook al 20 jaar klagend over de terreur, de vergassing, en de verwijdering, bij zowel de gemeente Amsterdam als de gemeentelijke UvA, en krijg al 20 jaar geen antwoord: Men is systematisch en universeel persoonlijk onaansprakelijk en persoonlijk onverantwoordelijk bij de gemeente Amsterdam en de UvA - en ik heb geen familie kunnen stichten, heb de diepste legale armoede geleden, heb geen enkele hulp gekregen, heb zelfs geen enkel antwoord gekregen, behoudens dat ik geen antwoord krijg vanwege mijn taalgebruik, dat dusdanig "grievend en/of beledigend" zou zijn dat het Amsterdams burgemeesters en wethouders ontslaat van de plicht de Nederlandse wet te handhaven, gelijk als in het geval van gedoogde soft- en harddrugshandel (want de gemeente-politie van Amsterdam weigerde ook daartegen mijn klachten in behandeling te nemen), en ik mocht ook, ondanks mijn bewezen en erkende briljante verstand, niet promoveren, en werd door de GGD en namens B&W naar het Leger des Heils verwezen toen een vooraanstaand universitair professor (sindsdien geŽmigreerd) daar om vroeg.

In een land en een stad waarin dat mogelijk is, wil ik niet leven, en geen belasting betalen: Ik wil hier weg.

Omdat mijn gezondheid kennelijk voorgoed en volledig geruÔneerd is boven genoemde drugshandel, heb ik daar een aanzienlijke schadevergoeding voor nodig, was het alleen maar om mij een pensioentje te verzorgen als Jo Ritzen, ťťn van de integere ruÔneerders van het onderwijs, of als Bob de Hon, die mij van de universiteit liet verwijderen vanwege mijn kritiek op de ruÔnering van het onderwijs.

Het probleem is echter dat ik al 20 jaar, sinds ik mij persoonlijk met mijn klacht wendde tot de persoonlijke portier van drs. Ed van Thijn, burgemeester uit naam van de Februaristaking, die mijn ouders ontmoet heeft, en die nogal wat te danken heeft aan de tentoonstellingen waarvoor mijn vader geridderd is op het stadhuis van Amsterdam, eenvoudig geen antwoord krijg op mijn klachten, hoe ik zo ook stel, gemoduleerd in welke beleefdheidsfrases ook.

Zie verder Buromedisch: Vier uitgangspunten en ťťn vordering.

C. De drugsmisdadiger en sadist Job Cohen

De drugsmisdadiger en sadist Van Thijn weigerde mij te ontvangen en weigerde mijn brieven, vorderingen en aanklachten te beantwoorden - die ik schreef terwijl mij vijf keer verteld is door zijn harddrugshandelaren dat

"Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je"

en dat NA een poging mij te doen vergassen door de schoorsteen waarop ik moest stoken te doen instorten ternauwernood mislukt was, en NA dat de drugscorrupte gemeentelijke politie en de drugscorrupte gemeentelijke Bouw- en Woningdienst geweigerd hadden iets te ondernemen om mijn menselijke rechten te helpen handhaven

De drugsmisdadiger en sadist Patijn weigerde mij te ontvangen en weigerde mijn brieven, vorderingen en aanklachten te beantwoorden anders dan met een een-regelig briefje met de mededeling dat

Omdat uw proza grievend en/of beledigend is gaan wij niet op u in

De drugsmisdadiger en sadist Cohen weigerde mij te ontvangen en weigerde mijn brieven, vorderingen en aanklachten te beantwoorden, en heeft mij tot maart 2009, via zijn ambtenaren laten weten dat hij en zijn ambtenaren "uw site helaas niet kunnen vinden". Ook heeft hij geweigerd de zaak te schikken door mij te helpen om te kunnen promoveren, en weigerde zowel hij, als de drugscorrupte sadiste Nora Salomons de volgende brief over mijn kwaliteiten zelfs maar te beantwoorden - waarbij de lezer moet meewegen dat ik, na drie keer van de UvA verwijderd te zijn, de laatste keer vlak voor mijn  doctoraal filosofie, uiteindelijk met een 10 voor mijn scriptie en een 10 voor mijn werkstuk afstudeerde als psycholoog:
 

 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
(..)

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiŽle vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA


 

Prof.dr. Molenaar is nooit beantwoord in deze, noch door burgemeester Cohen, noch door ombudsmens Salomons, noch door GGD-chef en heroine-uitdeler aan junken Coutinho. In plaats daarvan probeerden de schunnige sadisten van de DWI mij de zelfmoord in te drijven, wetende dat ik invalide ben, voortdurend pijn lijd, en 16 uur per dag in bed lig, via de zogenaamde Reintegratie-projekten voor gezonde bijstandstrekkers c.q. via chicanes, beledigingen, bedreigingen en schofferingen vanwege verdierlijkt sadistisch menselijk tuig bij de Amsterdamse SD/DWI.

En prof.dr. Molenaar is sindsdien geŽmigreerd, terwijl ikzelf alle hoop opgegeven heb in Amsterdam ooit enige mij toekomende hulp, of enige mij toekomende mensenrechten, te mogen of kunnen verkrijgen, eenvoudig omdat B&W van Amsterdam al jaren drugscorrupt is tot de nek, en kennelijk al dekaden bezig is zichzelf illegaal te verrijken, op basis van persoonlijke zwaar racistische mythes en waanzin over hun eigen bijzondere menselijke voortreffelijkheid, vanwege hun hebzucht en lage menselijkheid  of op basis van de overweging dat hun alles toegestaan zou zijn, vanwege wat hun families aangedaan is in de Tweede Wereldoorlog c.q. omdat zij een beter soort mensen zouden zijn dan andere mensen.

Helaas kunnen dit soort zaken, zomin als het soort racisme dat veel hoewel niet alle Israeli's tegenwoordig kenmerkt, op basis van soortgelijke overwegingen, in immer collaborerend Nederland niet eerlijk, rationeel en redelijk besproken worden, want de geschiedenis van De Tweede Wereldoorlog is opzettelijk verworden tot een propaganda-instrument van de drugsmisdadigers die in Amsterdam al 25 jaar B&W vormen, die zich aldoor weer beroepen op de racistische waanzin van Goebbels zodra ze zich aangevallen voelen of weten.

Hoe het zij... wie mij wil vervolgen vanwege mijn meningen moet dat maar doen, maar wel in het buitenland, want de Nederlandse rechtsstaat bestaat niet meer, zowel dankzij 40 jaar gedogen van een jaarlijkse miljardenhandel in illegale drugs door alles dat hetzij politieke, hetzij bestuurlijke, hetzij rechterlijke verantwoordelijkheid droeg: Iedereen zweeg en keek toe terwijl Amsterdam en Nederland het Colombia van Europe werden, de heilstaat van de drugsmafia en drugscorrupte feitelijk racistische gemeentelijke bestuurders.

Als ik voor die tijd geen zelfmoord gepleegd heb - vanwege bedreigingen of pijn - dan zal ik mij waardig en grondig verdedigen, bij voorkeur voor het Europese Hof, en aandringen dat geheel B&W van Amsterdam gearresteerd wordt als evidente drugsmisdadigers, vervolgd wordt, en ondervraagd wordt zoals te Israel gebruikelijk, met toestemming van het Israelische Hooggerechtshof; en alsm ik gearresteerd mocht worden in Nederland en zal komen te overlijden dan zal ik vermoord zijn, zoals ik, mocht ik ooit mijn woorden intrekken, dit zal zijn omdat ik gemarteld zal zijn.

D. ME-achtergrond

Ik heb vanwege mijn armoede en discriminatie pas sinds juli snel internet (ADSL), zodat ik me tot dan niet grondig heb kunnen verdiepen in ME op het internet, terwijl dit bovendien al jaren een eindeloze zee aan nogal deprimerende informatie is, die vaak ook slecht geschreven, slecht beredeneerd, en niet of nauwelijks werkelijk wetenschappelijk is gebleken.

In october is er echter een tamelijk sensationele medische ontdekking gedaan inzake ME, namelijk de ontdekking van een nieuw retrovirus in het bloed van ME-patienten, dat mogelijk een rol speelt in de etiologie van ME, en in ieder geval zeer significant vaak in hun bloed aangetroffen is, en niet in het bloed van andere mensen.

Het betreft het zogeheten XMRV-virus, dat het tweede ontdekte retrovirus in mensen is, naas het bekende retrovirus dat Aids veroorzaakt.

Deze ontdekking is bijzonder belangrijk voor ME-patienten, hoe onwelkom het ook mag zijn te lijden aan de gevolgen van een retrovirus dat overigens samenhangt met prostaatkanker, omdat (1) het hoop op een behoorlijke wetenschappelijke verklaring voor ME biedt, die er tot nu niet is, al zijn er tal van uitstekende biochemische redenen om ME als een serieuze vaak zwaar invaliderende ziekte te zien; omdat (2) het hoop biedt op een medische therapie (aangenomen dat een deel van de Aidsmedicijnen ook van toepassing zal blijklen op het XMRV-virus, en aangenomen dat dit een onderdeek is van de feitelijke oorzaak van ME, dat allebei nog te bewijzen is, maar serieus overwogen en onderzocht wordt door serieuze biochemici en medici); en omdat (3) er nu bijna 3 dekaden een wetenschappelijk volstrekt fraudulente en moreel totaal verziekte propaganda van psychiaters en psychologen in vooral de VS, Groot-BrittaniŽ en Nederland is dat ME, in tegenstelling tot wat geldt volgens de medici van de World Health Organization sinds 1969, geen fysioloogische oorzaak heeft, maar een psychomosatische afwijking is, die genezen zou kunnen en moeten worden door psychiaters en psycho-therapeuten, en wel middels Cognitieve Gedrags Therapie.

De betreffende psychiaters en psychologen, zoals van het Amerikaanse CDC, als Holmes en Jones; als de Engelse zelfverklaarde ME-specialisten de psychiaters Wessely en Sharpe, met veel macht en veel volkomen achterlijke bovendien schunnig sadistischre praatjes, maar zonder enige relevante echte biochemische kennis; en de Nederlandse psycholoog Bleyenberg en internist Van der Meer zijn wetenschappelijk frauduleus of totaal onbekwaam, ageren al dekaden in tegenspraak met de stellingen van de World Health Organization en van competente, eerlijke en integere medische en bio-chemische onderzoekers (als Peterson, De Freitas, de Canadese medische commissie e.a.), en zijn niet minder dan bedriegers en oplichters die de wetenschap misbruiken om patienten die zich niet verweren kunnen te verplichten tot psychotherapieen die even relevant en behulpzaam zijn als CGT tegen kanker of polio: Het is pure oplichterij, grote wetenschappelijke fraude, en moreel totaal gedegenereerd en in tegenspraak met alle regels voor medici, te beginnen met de Eerste Regel van Hippocrates: "In de eerste plaats, doe geen kwaad", aan de patient.

Dit alles was mij in meerdere of mindere mate bekend de afgelopen 10 jaar a 20 jaar, ook al omdat ik de wetenschappelijk gezien totaal waardeloze en frauduleuze troep van Wessely, Sharpe, Bleyenberg en Van der Meer ingezien heb, die bovendien van een moreel schunnig smerig niveau is, herhaaldelijk en met walging bekeken heb (de lezer bedenke dat ik mij 45 jaar op wetenschapsfilosofie, wetenschap en logika heb toegelegd, en afgestudeerd ben als psycholoog, en met betere cijfers dan de psychologisch fraudeur Bleyenberg).

Wat mij echter tot voor kort helaas niet bekend was is dat

1. Prof.dr. Malcolm Hooper, een met emiritaat zijnde Engelse professor in de medische chemie, de leugens en het bedrog van Wessely en Sharpe herhaalde weersproken en volstrekt overtuigend weerlegd heeft, in artikelen in 2003 en 2007, en dat

2. de Amerikaanse onderzoeksjournaliste Hillary Johnson al eind vorige eeuw een dik, grondig, feitelijk bijzonder welgefundeerd boek geschreven heeft over de morele, intellectuele, wetenschappelijk en gigantische financiele fraude rond ME bij het Amerikaanse Center for Disease Control.

Zie The Oslers Web voor informatie over het boek, en
     The Why voor een uitstekende toespraak van Johnson uit Mei 2009 op een ME-conferentie
in Engeland.

Dit geeft mij de ondersteuning waar ik al jaren op gehoopt heb, wetende dat Wessely, Sharpe, Bleyenberg en Van der Meer eenvoudig oplichters, fraudeurs, en leugenaars zijn, die gezamenlijk waarschijnlijk tientallen, zo niet honderden of duizenden patienten met ME de zelfmoord in gedreven hebben met hun leugens, waanzinnige en sadistische beschuldigingen ("u bent helemaal niet ziek: u bent gestoord; u heeft helemaal geen recht op hulp in de huishouding: u moet naar de pyschiater!"), en dat alles alleen vanwege (1) hun stellige verwachting hiermee weg te kunnen komen in de postmoderne wereld ("wij geven toch alleen maar een alternatieve hypothese, voor het vermeende lijden van al die zielige zwakke psychosomatisch gestoorden?!", "onze cognitieve gedrags-therapie geeft ze toch uitzicht op genezing, en ons op werk en inkomen?!"); vanwege (2) de bureaucratisering van de hele Westerse medische wereld, en hun handigheid en volstrekte persoonlijke morele gedegenereerdheid in het bespelen en beliegen van de media voor hun eigen opgang, en de macht die zij zelf opgebouwd hebben als beweerde specialisten inzake ME op basis van leugens, flutonderzoek, en zeer welbewuste verdachtmakingen van de persoonlijke integriteit en compos mentis van miljoenen patienten met ME; en vanwege - naar mijn stellige mening, na 32 jaqar pijn lijden zonder enige medische hulp door 19 van de 20 door mij aangezochte medici - (3) vanwege hun persoonlijk sadisme, dat nauw- mag ik in Nederland zeggen, waar iedereen gelijkwaardig heet te zijn - verwant is aan dat van dokter Mengele.

Ik ben dan nu - als welbekende herhaalde vanwege mijn evidente "fascisme" en "terrorisme" door de mij evidente fascisten en terroristen van de UvA verwijderde invalide, aangeland bij mijn thema:

ME: Waarom dokter MEngele MEdicijnen studeerde

overigens een vraag die uberhaupt gesteld kan en behoort te worden over en aan medici: Waarom, meneer, mevrouw, bent U eigenlijk medicijnen gaan studeren? Omdat u van mensen houdt? Omdat u van geld en status houdt? Of is het wellicht omdat u van macht houdt, inclusief de macht over leven of dood, genezing of ondergang, pijn of vrijheid van pijn in uw patienten?

En als het een combinatie is: Wat zijn dan de proporties van de factoren in uw persoonlijkheid? Hoezo meent u mensen met ME naar de psychiater te mogen verwijzen terwijl u WEET dat ME al sinds 1969 een erkende serieus invaliderende en vaak pijnlijke ziekte is, die niet samenhangt met psychologische factoren, afgezien van een aanzienlijk verhoogde kans op depressie en zelfmoord bij patienten die geen behoorlijke hulp kunnen krijgen bij de medici tot wie ze zich in goed vertrouwen wenden, en die deze patiŽnten zelf zelden de vermogens hebben - anders dan ikzelf - psychologisch of wetenschappelijk te doorzien als leugenaars, poseurs of kwaadwilligen?

Hoeveel medici zijn of blijven medici vanwege het heerlijk besef vrijelijk en onbestraft, en tegen aanzienlijke financiele beloning, macht uit te oefenen over mensen die zich niet kunnen verweren; die ze eventueel, als ze blijven protesteren of om hulp vragen, met medische en collegiale autoriteit voor "gek" kunnen uitmaken?

Hoeveel medici zijn of blijven medici vanwege de macht die het geeft, en ook vanwege de makkelijke toegang tot drugs die het biedt, en vanwege het vermogen vrijwel onbeperkt te kunnen doen en laten met en tegenover hun patienten wat ze willen, eenvoudig omdat bijna alleen hun eigen collega's ze kunnen kritiseren, terwijl een van de medische hoofdnormen en centrale opleidingspunten is dat medici elkaar immer collegiaal ondersteunen, dekken en beschermen?

Hoeveel feitelijke sadisten werden medicus vanwege hun perversies, zoals dokter Mengele? Hoeveel karakter-zwakke ruggegraatsloze half-competente afgestudeerde artsen zijn snel en grondig gecorrumpeerd door de feitelijke almacht die ze bleken te bezitten over levens, kansen, en gezondheid van hun patienten - waarvoor ze feitelijk niets hoeften te doen dan een meelevend meewarig doktersgezicht opzetten terwijl ze ze eigenlijk belogen, bedrogen, verachten en financieel plukten, meanwhile smiling and smiling like a villain?

En hoeveel psychotherapeuten en psychologen werden psychotherapeut of studeerden psychologie omdat ze feitelijk zelf meer of minder gestoord, sadistisch, manipulatief, machtsgeil, geldgeil of gewoon menselijk en moreel gedegenereerd zijn?

Ik zal de eerder opgeworpen vragen over medici hier en nu niet beantwoorden, behalve met deze vaststellingen

  • ik heb sinds uiterlijk 1980, en wellicht al 1979, de symptomen die mij en mijn toenmalige vrouw hadden, nadat in allebei onze gevallen Epstein-Barr niet over bleek te gaan, buitengewoon helder beschreven, is achteraf gebleken, zodat

  • de vele tientallen medici die ons onderzocht hebben en verklaarden "wij kunnen niets vinden", gewoonlijk gevolgd door, smiling and smiling like a villain, "dus het zal wel psychosomatisch zijn", allemaal een wetenschappelijke geheel incompetente en een moreel bijzonder kwalijke diagnose gesteld hebben: Ieder van hun had beter kunnen weten als ze hun medische literatuur gekend zouden hebben, want ME is sinds de vijftiger jaren bekend en bestudeerd, en sinds 1969 als serieuze invaliderende ziekte, van waarschijnlijk neurologische oorzaak, erkend door de World Health Organization, en medici - die onderzoek doen, en daarvan rapporteren tegen hun patienten - behoren competent te zijn, en geen ignoramussen, zoals ze ook behoren niet te liegen

  • de overgrote meerderheid van de artsen die mijn ex en ik in verband met ME gezien hebben (tientallen) waren in onze (allebei hoogbegaafde, allebei uiteindelijk in de psychologi afgestudeerde) ogen minstens zowel nogal domme praatjesmakers waar het wetenschappelijke kennis betrof (nooit trof ik bijvoorbeeld een arts met behoorlijk kennis van statistiek of waarschijnlijkheid, of met werkelijke kennis om oordelen als "het zal dus wel psychosomatisch zijn" op te baseren - en dat laatste oordeel is, in strikte wetenschappelijke zin even rationeel als "u zult dus wel behekst zijn" en moreel uitgesproken schunnig, want wie iets niet weet moet eerlijk zeggen dat hij het niet weet, en geen pseudo-wetenschap opvoeren als verklaring) als dat gezegde medici gewoonlijk moreel onbehoorlijk, bot, zo niet uitgesproken onbeschoft waren, zoals overigens de meesten veel meer moeite deden hun rekeningen te innen dan ons te helpen.

  • Desalniettemin hebben mijn ex en ik ook een handvol artsen getroffen - de medische broers Puylaert; de huisarts Van Proosdij; de professor interne geneeskunde Struyvenberg - die evident wel competent, intelligent, moreel en eerlijk waren, anders dan de grote meerderheid van de medici die we daarnaast troffen, waarvan een deel uitgesproken honds was zodra je aantoonde (wat mij makkelijk valt, omdat ik lang zo dom en lang zo slecht niet ben als de meeste artsen die ik in verband met ME gezien heb) dat je zelf niet zo dom en niet zo oneerlijk bent als zij evident zijn, en dat in directe discussie ook makkelijk kunt bewijzen en overeind houden.

De lezer gelieve het laatste punt te heroverwegen, samen met de stelling dat de meerderheid van de mensen, niet alleen medici, gebleken is niet bijzonder intelligent, niet bijzonder moedig, niet bijzonder moreel, niet bijzonder eerlijk te zijn, en feitelijk veel meer te geven voor eigenbelang, de eigen groep of de eigen collega's, dan voor anderen, inclusief zogeheten patienten of klanten: Er zijn behoorlijke mensen, en er zijn behoorlijke medici, maar niet in meerderheid - of anders dan zou de wereld geheel anders ingericht zijn, en er geen dekaden lang hulpeloos lijdende ME-patienten zijn, bezwadderd door de verbale drek en verdachtmaking van psychiatrisch, medisch en psychologisch menselijk tuig.

Ik zal de eerder opgeworpen vragen over psychologen hier en nu wel kort beantwoorden, want ik behoor er zelf zogenaamd toe:

En overigens was het buiten de UvA niet veel beter, en buiten Nederland ook niet:

Het gehele Westerse universitaire onderwijs is geruineerd door de opeenvolging van studentenprotesten en zogeheten demokratisering van de universiteiten, gevolgd door de intellectuele en morele kanker die postmodernisme heet, gecombineerd door de aanstelling van een meerderheid van wetenschappelijk volstrekt onbekwame en ongeinteresseerde professoren en lectoren in de alfa- en gamma-wetenschappen, die benoemd werden op basis van hun Politieke Correctheid en/of het lidmaatschap van de juiste linkse studentenbeweging of partij.

Opnieuw: Er waren enkele zeldzame uitzonderingen, zelfs bij psychologie, zelfs aan de UvA, maar ook daar betrof het weer authentiek in echte wetenschap geinteresseerden en opgeleiden als de methodoloog A.D. de Groot en de statisticus P.C.M. Molenaar - en ook hun bestaan was moeilijk, want hun meeste zogeheten collegaas waren heel anders dan zij, publiceerden dan ook veel minder of geheel niet, maar hadden wel de dommocratische meerderheid in alle besturen, raden en werkgroepen; hadden een afschuw van alles en iedereen die intellectueel of moreeel boven hen uitstak; logen, bedrogen en intrigeerden om het leven over ieder financieel of persoonlijk voordeeltje; en waren maar al te bereid echte wetenschappers, zoals de integere psychofysioloog Van der Grinten, van de universiteit te pesten.

Dit alles heeft me nog niet tot de beantwoording gebracht van de specifieke vraag waarom dr. MEngele MEdicijnen ging studeren, die ik later zal beantwoorden, al kunt u er ondertussen wellicht naar raden, maar om u te helpen, en om het denken en de motieven Wessely en Sharpe, en van Bleyenberg en Van der Meer wat beter te leren waarderen zijn hier wat links naar hun, volgens wat ik aan de UvA leerde, waarna ik verwijderd werd omdat ik daartegen protesteerde, geheel gelijkwaardige collega, ook een hele mooie jongen met grote charme, aardige praatjes, en een aangename omgang met zijn patienten.

Ik wens u - als u toevallig Wessely, Sharpe, Bleyenberg, Van der Meer, Cohen, Van Thijn, Oudkerk, Edelaar, Schreuders, Lont, Zegerius, Boon, Van Noorden, enzomeer mag heten - bijzonder veel leesplezier bij de bestudering van enige informatie over hun, naar door Cohen, Van Thijn en Oudkerk zeer veel herhaald zeggen volstrekt gelijkwaardige collega of menselijke soortgenoot:

  • Dr. Jozef Mengele, kamparts in KZ-Auschwitz-Birkenau (1e van 5 leerzame bestanden - Nederlands)

  • Josef Mengele (1e van 10 leerzame bestanden - Engels)

  • Josef Mengele (Nederlandse Wikipedia)

  • Josef Mengele - biography from Answers.com (Engels)

ook kan ik u melden dat het citaat waarmee ik dit stuk opende, dat ik drie dagen geleden op de Engelse wikipedia in het Josef Mengele-artikel daarin vond, vandaag verdwenen bleek, en inderdaad had ik ondertussen aangekondigd MEngele te willen bespreken in verband met ME, dat wellicht de verklaring voor de nogal radikale afzwakking en inkorting van dat Wikipedia-artikel biedt, maar dat gelukkig nog bij Answers.com stond (zodat ik het naar mijn site kan opladen mocht het ook daar verdwijnen). (*)

Tenslotte nog dit:

Persoonlijk ben ikzelf geen sadist noch een masochist, zomin als mijn hele familie. In feite ben ik pas met mijn neus in het sadisme gedrukt door de heren Ossel, Edelaar en Lont, allen van de gemeente Amsterdam, die mij, naar ik aanneem op instructie van hun bovengestelden Schreuders en Cohen, probeerden de zelfmoord in te manipuleren vanaf eind 2007, zoals de Ombudsmannen en hun staf dat eerder en later weer probeerden.

Maar de hypothese, indien eenmaal onderkend, biedt een werkelijk bijzonder goede verklaring voor zeer veel dat ik de afgelopen 32 jaar heb meegemaakt, met ME; voor zeer veel dat miljoenen anderen met ME in vooral de VS, Engeland en Nederland hebben meegemaakt; voor zeer veel dat ik weet van en over artsen en psychologen (dat zeer veel meer is dan mijn zo gelukkig voor hen gezonde lezers); en dat buitengewoon goed ondersteund wordt door de artikelen van Hooper en Johnson.

En overigens is het relevante verschil tussen Mengele zelf en de - volgens zijn gelijkwaardigen Van Thijn, Cohen en Oudkerk duizenden maleN publiek verklaarde gelijkwaardige - anderen die ik noemde, medici, pschologen, bestuurders of ambtenaren, vooral - naar mijn stellige mening, en 32 jaar ervaring - de gelegenheid, en ben ik er ondertussen ook van overtuigd geraakt dat een groot deel van de medici die ik in de afgelopen 32 jaar gesproken heb (met ca. 1 op de 20 uitzonderingen daarop, dat ook een goed, zeer verhelderend hoewel schril licht werpt op Christoper Brownings uitstekende "Ordinary Men", en trouwens ook op mijn eigen vader's relaas over zijn concentratiekampervaringen) feitelijk medicijnen is gaan studeren omdat ze gefascineerd zijn door de mogelijkheid een bijna goddelijke almacht over het lijden of welzijn, de dood of het leven, de pijn of het genot van hun patienten te kunnen uitoefenen:
 

    "Man is wicked and unhappy; everywhere prisons, hospitals, gibbets and beggars; history, properly speaking, is nothing but a collection of the crimes and misfortunes of mankind."
  -- Pierre Bayle
    "The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....
  -- George Orwell

    "All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
  -- Lord Acton

 


P.S. 1 -Wie het bovenstaande niet aanstaat kan naar de rechter - maar ik vrees voor dergelijken dat (1) er logisch niets in te brengen is tegen wat ik stel (2) dat de publiciteit voor betrokkenen gruwelijk zal zijn (3) dat ik heel wel bereid ben zelfmoord te plegen, als ik dat nodig vind: ik ben nog in leven om af te rekenen met een stel beestachtige sadisten (4) dat ik uitstaande rekeningen en grote vorderingen heb, en HEEL VEEL PIJN TE VERGELDEN (5) dat de Nederlandse rechtsstaat feitelijk afgeschaft en kapot is, what with drugs and recent terrorism-innovations for state-bureaucrats en (6) dat ik meen veel te naief en vriendelijk te zijn geweest, met veel te veel vertrouwen in hetzij de Nederlandse rechtsstaat (kapot, ten behoeve van de drugsmafia en machtsgeile zichzelf verrijkende politici) hetzij de goede wil of integriteit van feitelijk heel schunnige medische leugenaars (genivelleerd, door 40 jaar welbewuste onderwijsdebilisering).

Tenslotte in dit verband, voor Nederlandse ME-patienten:

Ik meen de letterlijke waarheid te spreken, afgezien van wat verbaal vuurwerk; ik meen u een heel goede verklaring te bieden voor uw lijdenswegen, inzonder met keuringsartsen; maar ik raad u af zo te argumenteren als ik doe en deed tegen medici en bureaucraten, tenzij u zo een achtergrond hebt als ik, en even goed en even relevant afgestudeerd bent, en overigens geheel niet bang uitgevallen bent, zelfs niet voor evidente beestmensen in Politiek Correcte of medische vermomming, ook vaak met door media-specialisten getrainde leugens vergezeld van ogenschijnlijke vriendelijkheden en liegspraak.

En overigens kunt u er mijns inziens veilig van uitgaan dat de top van de PvdA uitsluitend uit sadisten bestaat, en dat sadisme, zoals Orwell hierboven zo duidelijk formuleerde, het geheim gehouden motief van zowel veel politici als veel medici als veel psychotherapeuten is. Was het anders, dan zouden ze immers ook niet zo vaak, zo graag, zo makkelijk, en ook zo onnodig liegen over tal van zaken: Jip en Janneke Doorsnee zijn dom, dom, domme wezens,  helaas, en hun eigen aardige volgens henzelf zo gelijkwaardige en goedbedoelende politieke en overige voorgangers bespotten hem en haar bijzonder graag met gelijkwaardige liegspraak, gewoon omdat ze daar persoonlijk op geilen.

P.S. 2 - In dit verband, maar dan enigszins anders hoewel wel weer medisch-psychologisch zeer relevant, en trouwens ook om uw volgende gang naar een arts te vergemakkelijken zie

  • Tuskegee syphilis experiment

en trouwens ook, voor wie dacht dat het met ras eerder dan rassenwaanzin of met persoonlijk sadisme van doen heeft

  • Japanese War Crimes

P.S. 3 - Hier is nog iemand die ik dit verband moet noemen als evidente gelijkwaardige van Mengele, minus een flink deel van de gelegenheid, maar wel met exact dezelfde motieven en aandriften, en bovendien met twee dekaden bescherming - als in het Tuskegee syphilis experiment - door Niod, Riod, Tweede Kamer, media, de camera en persoon van Louis van Gasteren, moordenaar en broer van de hoer van nazi-beul Rauter Josephine van Gasteren, en wie al verder niet likkebaardend mocht toezien terwijl deze sadistische beestmens voormalige KZ-gevangenen opnieuw "de geur van de verbrandingsovens deed ruiken", zogenaamd om ze te genezen, feitelijk voor zijn eigen gerief, en om ze voorgoed monddood te maken:

Het eerste stuk van bovenstaande twee, van april dit jaar, is ook wat me serieus deed denken over sadisme, van zowel medici als politici, en wel omdat het zelfs voor randdebielen en Kamerleden EVIDENT sadisme betrof - dat dus TWEE DEKADEN LANG is afgeschermd door alle persoonlijk betrokkenen, zoals van het Niod, Riod, Tweede Kamer, media en ook de artsen die keer op keer weer akkoord gingen met Bastiaans weigeringen of onvermogen zijn behandelingsprotokollen etc. over te leggen.

Daarbij, zoals ik al in het tweede stuk uit 2005 betoogde: Bastiaans sadisme moet iedere randdebiel niet volledig verblind door vooroordelen EVIDENT geweest zijn, zoals het iedere minimaal medisch, psychiatrisch of psychologisch bekwaamde EVIDENT moet zijn geweest dat zijn "therapie" oplichterij en kul was, zonder enige rationele wetenschappelijke fundering, en dat het overigens ook al door geen enkel empirisch gegeven gesteund werd, dat het patienten zou helpen LSD + waarheidsserum toe te dienen. Alleen een evidente sadist bedenkt zoiets; alleen een medische charlatan kan dat alleen in een genivelleerd land met een gedebiliseerd parlement doorzetten, en dan ook nog eens 2 dekaden ongestraft en ongecorrigeerd volhouden.

P.S. 4 - Voor wie dit puntje mocht missen: Wilders en co. zijn loten aan dezelfde stam, met als enig verschil dat ze wat grover en dommer zijn. (O ja: En als u het grote geluk hebt gezond te zijn doet u er echt verreweg het verstandigst aan Nederland te ontvluchten, exact zoals ik zou doen als ik ook maar half gezond was.)

P.S. 5 - Trouwens... voor advocaten en zo, vooral zij die mij willen vervolgen, voor zichzelf of ten behoeve van welbetalende grootmachtige opdrachtgevers (1) ik zal u dat persoonlijk kwalijk nemen, in en buiten rechte, en u persoonlijk voor mafiamaat, misdadiger en sadist uitmaken, en (2) u kunt uzelf overigens klaarmaken met hulp van ME in Amsterdam, het Canadees medisch ME-rapport, en mijn Voer voor advocaten en filosofen.

Noot

(*) Ik moet gissen en heb geen volledige bewijzen, maar opvallend is het wel, en overigens lijkt het mij aanzienlijk waarschijnlijker dan niet dat ik gevolgd en gehinderd wordt door lieden door wie ik noch gevolgd of gehinderd wil worden: Teveel blijkt niet te kunnen met deze vers gekochte computer, zonder dat ik daar enige behoorlijke verklaring kan bedenken, anders dan interferentie door lieden die nog meer van computers weten dan ik. Maar ook dat blijft gissen, al lijkt dat me in ieder geval waarschijnlijker dan niet - zoals iedereen moet toegeven die ME in Amsterdam met enige aandacht gelezen heb: Er staat heel veel (geld) op het spel dat belang heeft bij mijn spoedige dood. En B&W van Amsterdam is volkomen drugscorrupt sinds dekaden, en ik schrijf dit met Job Cohen, die heel goed kan glimlachen naar camera's en de meerderheid die dommer is dan hij bespelen, bedriegen en besodemieteren voor zijn eigen persoonlijke voordeel.

Maarten Maartensz

        home - index - top -