Hi Katja,

Quote Originally Posted by Katja View Post
I think it's incredible arrogant of van Kuppenveld. But hey, in Nijmegen they have their cognitive behaviour therapy; the one and only therapy which has proven to 'cure' cfs. The therapy includes that people who suffer from cfs have to be confinced their not ill. They must learn to have other thoughts, and ignore their fatigue.

Funny details:
People who join this therapy, don't have to be diagnosed with cfs: being tired for a longer period is good enough.
The patients who need rest in the afternoon (let's say... 80% of the cfsers?) are disqualified.
Patients who have phisical abnormalities, are either.

In nijmegen they're very proud of the results of their CGT. In the meantime they simply ignore all interesting results of research which prove cfs could be a physical disease.

I think their IQ is far below 118.

Best wishes.

Quite so, Katja, and indeed we are 22 years further down the decline of Dutch education. If you forgive my French, here is a piece of uncanny prevision by yours truly from that piece on Dutch mandarins with an IQ of 118:

Beangstigend, zoals ik al zei.

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geŽerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiŽrende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Dankzij de huidige soi-disant academische elite, die het allemaal heeft laten gebeuren terwijl ze ervan meevrat: De huidige docentengeneratie. Apres vous le deluge, quoi?

I think this really explains a lot about the present state of Dutch 'civilisation'. I wrote it in januaruy 1989, having no inkling how right I would be, how bitterly also (for then I still counted with getting the Ph.D. and emigrating, and my health wasn't yet destroyed by 4 years of terror by drugsdealers protected by the Amsterdam mayors and aldermen and municipal police, and hardly any sleep for 4 years).

As to Van Kuppeveld: I fear, if he isn't one of those many tenured scientific bureaucrats for life, his career is over (if Dr. Mikovits is right) - for which he probably must thank prof. Jos van der Meer, for giving him blood of 'patients' that weren't patients with ME.

Apart from that, he operates in this matter like a major kluns (Dutchism: "oaf, twit").

Best wishes,

Maarten.