Prev-IndexNL-Next 

Nederlog

 
Oct 10, 2016
Autobio 1992: Woning St. Antoniesbreestr, Verhuizing, Jolanda Onredelijk, Landsmeer
The rest of this file is (mostly) in Dutch, and is part of my autobiography.Secties


Van 1992 kan ik niets op papier vinden, maar er is een uitgebreid journaal over op mijn harde schijf. Dit is als eerdere delen: Wat ik citeer is blauw, en wat ik nu schreef (in 2016) is zwart.


                                Januari
Mijn moeder wordt oud
Some news from England: Education a mess
Jolanda belde uit IJsland
Aanbieding huis van de Humanistische WBV
Ik slaap gruwelijk slecht
"84 Charing Cross Road"
Dutch Golden Century
To be a social animal

Global warming and crashes
The declarations of wars
Weer grote geluidsoverlast
En weer
Prime Minister Major and his brainsize
                                Februari

De kosten van de verhuizing
Over Jolanda
Over mijn eigen problemen
Rookproef

Op de StAstr
Over Gijs Schreuders en mijzelf
Ik kan niet slapen op de StAstr
Meer onredelijkheid van Jolanda
On the ideological fallacy
Voortdurend gebrom in de StAstr
Het bromt weer
Op zoek naar de oorzaak van het gebrom - junken
                                Maart
Ik slaap in Landsmeer: Langer dan het hele afgelopen jaar
Voor het eerst in 4 maanden redelijk gesprek met Jolanda
Over het gesprek met Jolanda
Over professor Jon Dorling en z'n ontslag

                                April
ORDINARY people commit most crimes: Explanation
De gewone normale leugens van conformisten

Menselijke slechtheid & onverantwoordelijkheid
Hardly any first-rate intellects are political leaders
Ziek, wakker gezweet, pijn in m'n handen en armen
Edith (tekstverwerker met links) ongeveer af

                                Mei
Most men believe at any moment what they desire to believe

Mijn situatie

Ik heb EERST een woning nodig

Jolanda klaagt over haar eigen problemen

Summa

And thus the rape of nature continues

The US-government is rotten

                                Juni
Moeilijkheden die ik doorspreek met de dokter
Wat je al niet leert van de TV

Wat de hoofdpunten over TV betreft
Why so few see that there is a crisis
Why the crisis that is developing now is not faced
On most intellectuals
The psychopathic rot fed to small children on TV
On religion & superstition
Ik ben geestelijk wat beter dan sinds 1 1/2 jaar
Conquest on Stalin and Mao
In het kader van de menselijkheid
Still reading Conquest's "The Great Terror"
Mijn fundamentele probleem

                                Juli
Ik krijg weer een medische indicatie
About styles and relativism

De relevante alinea uit de brief van het GDH luidt:
En weer gedoe met Jolanda

Over professor Peter Molenaar
On Böhm-Bawerk about Marx
Van de FAO in de NRC
Over moeder's "vergeetachtigheid"

                                Augustus
Weer doodmoe en te weinig slaap
Een gedeeltelijke verklaring van wat in de Sovjet-Unie gebeurde
Feminist success = women wage-slaves without right to educate own children
Redelijk telefoongesprek met Jolanda: ze hallucineert weer incidenteel
Nieuwe bril opgehaald

                                September
Weer gewekt door junken voor de ramen in de StAstr
En wakker gelegen van junken voor de ramen

                                Oktober
The whole idea of "a united Europe" is plainly crazy
Divide the economy in luxury and necessary
There are far too many people in the world
Ex-buurvrouw Chris: Ook de plafonds zijn brandgevaarlijk

                                December (niets in November)
Jolanda is verhuisd naar de Bijlmer
Drie dwangbevelen van het Ministerie van Onderwijs


1992 begint als volgt:

1.i.92: Mijn moeder wordt oud
Mijn moeder wordt oud en vergeet voortdurend dingen - a bit scatterbrained. Nog niet serieus, maar het maakt het wel moeilijk dingen uit te leggen, want ze vergeet alles snel.

Ik had dit niet goed gezien: In feite was het een stuk serieuzer dan ik dacht, maar mijn moeder zei ook heel weinig of niets over haar geheugen-problemen. Ik kwam er echter tamelijk snel achter toen ik eenmaal weer in Landsmeer woonde, vanaf April. NB dat ik begin 1992 nog op de Elandsgracht woonde (en mijn ouders wekelijks bezocht, meestal op Zondag, en in feite sinds 1970).

4.i: Some news from England: Education a mess
Some news from England: 25% of 7 year olds can't read nor recognize many of the letters. And here is extended news about an ill 27 year old horse "very much part of the family" (it won the derby 4 times). This item got about as much time as the previous item + an interview with its sad owner.
(...)
Alistair Cooke is holding forth on the declining standards of education. One reason is that parents don't educate their children anymore, for one reason because both parents are working: They don't behave themselves anymore and have neither manners nor self-discipline nor character. And of course noone is or feels responsible.

En dit is nu vrijwel 25 jaar geleden, waarin het echt niet beter is geworden. Maar vrijwel niemand spreekt erover. (En de meeste vrouwen werken c.q. zijn nu "gepromoveerd", dankzij hulp van hun feministische akademische zusters, tot loonslaven.)

5.i: Jolanda belde uit IJsland
Jolanda belde gisterenavond rond 22.00 uit IJsland en vroeg hoe het ging. Ik heb het uitgelegd, inclusief het worst case scenario: Als ik veroordeeld word moeten de spullen in het weekend daarop verhuisd worden naar een opslagplaats. Zij beweert "maak je maar geen zorgen" en beweert dat er geld en mogelijkheden voor zijn.

Ze bleek te fantaseren. (Het is gelukt, uiteindelijk, maar geheel niet zonder zorgen.)

8.i: Aanbieding huis van de Humanistische WBV
De aanbieding van de Hum WBV lag in de bus. Ik kan de contracten komen tekenen bij beheerder Van Berkel. Dat is dus heel mooi en op het laatste nippertje.

De woning was me circa Oktober 1991 beloofd. Wie zich illusies maakt over de "Humanistische WBV" kan ze uit het hoofd zetten: De beheerder Van Berkel was een aardige en behulpzame man, maar de woning was slecht, klein en duur.

15.i: Ik slaap gruwelijk slecht
Ik slaap gruwelijk slecht want ik heb veel pijn.

Dit ging in feite het hele jaar door en wordt veel te weinig vermeld: Zoals ik eerder zei klinkt mijn geschreven journaal vaak vrolijker dan ik was.

19.i: "84 Charing Cross Road"
Vannacht was er een uitstekend hoorspel op de radio: "84 Charing Cross Road", naar het boek van dezelfde titel van Helen Hanff. Ik zal het zometeen opnemen (1 1/2 uur), want ik kon vannacht geen bandjes vinden. The BBC announcer says it's about books and a love affair or something similar, but in fact it is about civilization - being civilized.
(...)
I shall tape "84 Charing Cross Road" in 3/4's of an hour for I liked it a lot, and it is a fine example of what a civilized life and what civilized behaviour is, and that it is still possible in this century, though rare.

Ik heb het boek later ook gekocht. Dit was de eerste keer dat ik hierover leerde, en ik heb gelijk dat het feitelijk over beschaving gaat. En "this century" is de 20ste eeuw.

19.i: Dutch Golden Century
If the Dutch merchants of the 17th C had been like those of the 20th there would have been no Dutch Golden Century: Those of the 17th C at least pretended to serve God, Commonwealth and City; those of the 20th C serve only their own self images, which are crude and hedonistic.

Ik vermeld dit omdat ik sindsdien één keer iets dergelijks las. "t Is helaas geheel waar.
19.i: To be a social animal
In general: Those in power are incompetent; greed and status are the most powerful human motives; stupidity is the most prominent human characteristic; justice is luxury; and nearly all lie nearly all the time out of fear or greed: To be a social animal is to please the animals who have power over you.

Ook weer geheel waar (afgezien van "almost always" in de eerste bewering, voor "incompetent").

24.i: Global warming and crashes
Global warming proceeds at a rate of 0.3 degrees per decade, it has been found over the last years to a good statistical estimate. Apparently the main causes are industrial gases and the burning of fuel. Of course, this is ridiculously high and will cause a crash in Nature, although noone will know when or how or why, in some particular detail, I guess: Much too little is known about interdependencies in (mathematical) theory and actual fact.

Aangezien dit op gegevens tot eind tachtiger jaren is gebaseerd, is het nu vrijwel zeker méér. En de voorspelbare gevolgen blijven dezelfde.

26.i: Weer grote geluidsoverlast
Op sinds 9 uur en vannacht niet erg goed geslapen: Teveel kroeggebrul 's nachts en teveel pijn. Vandaag overdag de hele dag gehamer vanwege de Eland, terwijl nu de yuppen-buren op hun terras staan te biljarten op hun zelf opgezette biljart met pils en sigaren. Het is hooguit 10 graden, dus het zal wel niet al te lang duren, maar dat soort types zijn het dus.

27.i: En weer
(hele dag):

09.40 : Ik werd ca. 9 uur wakker en geloof niet meer dan 6 uur geslapen te hebben. Er werd vannacht weer gruwelijk gebrald en ik had een boel pijn. Ik denk dat het brallen overwegend lineair afhangt van de temperatuur: Hoe hoger hoe meer.

Dit was dus feitelijk het vijfde opeenvolgende jaar van constante geluidsoverlast...

27.i: Prime Minister Major and his brainsize
By the way, Major was in "Desert Island" i.e. a BBC-program in which prominent people say which records and books they would take to a desert island. All his choices were populist middle of the road chauvinisms - cricket, Vera Lynne etc. but what he said was most interesting and went somewhat like this "I wanted to influence and change the world. Now if I had had a big brain, a double plus brain, I could have become a scientist. But I do not have such a brain. And for such people, who do not have good brains, politics is the way to change the world. Therefore I went into politics." There is democracy for you: The leaders take pride in their stupidity, and flaunt it broadly in the justified hope of thereby getting votes - for they're one of Us, who know that We are the majority of dummies.

En dat is inderdaad "Onze Moderne Demokratie".

2.ii: De kosten van de verhuizing
(Handgeschreven:) Gisteren hebben Govert en Jolanda planken en boekenkasten verhuisd en zijn begonnen ze te plaatsen. De afspraak was dat ik 's avonds zeil zou keuren - want fl. 989.-- werd teveel geld geacht voor tapijt: Ik vroeg dat nl. i.v.m. het gewoon te bestellen - en er is een 1/2 uur gemekkerd over hoe goed ongezien ongewenst en zeer goedkoop zeil voor me zou zijn. (Govert heeft net fl. 5000,-- lening van Pa ontvangen.) Sindsdien heb ik niets meer gehoord of gezien: Er is niet gebeld en er is niemand langsgekomen, ondanks afspraak.
(...)
Ze willen ook niets zeggen over de financiele mogelijkheden en achten het kennelijk vanzelfsprekend dat ik dankbaar ben voor afleggertjes en rotzooi. De ouders Tromp laten voortdurend niets van zich horen en doen ook niets, kennelijk in de hoop dat het overgaat en met het plezier, naar ik aanneem, dat hun arrogante weldoener pijn lijdt - want een andere verklaring heb ik niet: Ze weten het allemaal, en het enige waaraan ik blootgesteld word is meer pijn en meer onzekerheid.

Ik begon de hele familie Tromp eindelijk door te krijgen: Profiteren zoveel je kan; teruggeven zo weinig mogelijk. En ik denk ook dat er bij allemaal een - waarschijnlijk bewuste - sadistische kant meesprak, waarover meer in de volgende aantekening:

6.ii : Over Jolanda
Mijn stemming is wisselend, vooral omdat het allemaal zo allerbelabberdst georganiseerd is en ik niets weet c.q. minimale informatie krijg en veel geroep "Maak je maar geen zorgen"; geen redenen dat niet te doen; en voortdurend en langdurig gronden om dat niet te geloven. Het is allemaal heel situationeel bepaald, wan ik doe wat ik moet doen goed: t Is alleen weer Jolanda die 't moeilijk maakt. Ik wil aannemen dat ze haar best doet en ze zag er moe uit, maar (i) het gaat allemaal zeer minimaal en allemaal op nippertje (ii) de middelen zijn minimaal - geen Pa, geen Mimer ("is in IJsland" - had toegezegd te helpen) en (iii) ik vertrouw haar "onderbewuste motieven" niet: Ze heeft me te vaak te hard onnodig geraakt en te lang - 3 maanden morgen - in de ellende, troep, spanning en inspanning laten zitten. En ze had niet op vakantie moeten gaan "voor haar plezier omdat een mens toch ook recht op vakantie heeft": Geen vrije dagen meer; geen geld; alle lasten toen 't op springen stond op mij in de puinhoop hier met mijn ellendige gezondheid en in voortdurende pijn, terwijl ze wist dat alle inspanning voor mij pijn zou op leveren, wat 't ook gedaan heeft. This one ought not to do, if in sound mind and acting from good intentions.

Ik zat dus sinds November 1991 in een volgepakt huis, waar ik staandemoest eten (minstens twee maanden lang) en voortdurend pijn had. En hoewel ik het niet zeker meer weet is dit waarschijnlijk de overgang naar geen hoop meer op en geen vertrouwen meer in Jolanda (die geheel juist bleek).

Maar goed - ik verhuisde en liet op de allerlaatste dag huisbaas Mul, mijn advocaat Woelinga en de gemeente Amsterdam langs komen in de Elandsgracht:

10.ii: Rookproef
De rookproef werd in de middag van 10 Februari gedaan, precies 80 jaar na mijn vader's geboorte. Er waren ca. 5 of 6 anderen: mr.drs. Woelinga voor mij, en diverse inspecteurs van de Bouw- en Woningdienst en een advocaat voor de gemeente, en ook Mul persoonlijk.

Wat er uiteindelijk vastgesteld is, is dit:

  • het hele huis was verkrot
  • de schoorsteen was ingestort, al sinds Augustus 1988 (!!), op verdieping 2 en verdieping 3
  • bij een rookproef die werd gedaan, met rookpatronen in de schoorsteen was het HELE huis volkomen blauw van de rook, zowel op 2 hoog als op 3 hoog
  • om welke reden het HELE huis van 1988 t/m 1992 LEVENSGEVAARLIJK was geweest.

Niemand van de aanwezigen bestreed enige konklusie.

Ik heb dus van 1988 tot begin 1992 in Amsterdam moeten wonen in een huis waarin de burgemeester zijn eigen illegale drugshandelaars gelijkvloers gevestigd had; waarin ik al die tijd veel te weinig sliep omdat ik konstant wakker werd gehouden door vier terrassen binnen 15 meter afstand die feitelijk tot tussen 1 en 2 uur 's nachts herrie maakten; in een woning waarin ik vergast was in Augustus 1988, die al die tijd levensgevaarlijk was, en waarin ik het risico liep iedere dag vergast te worden.

11.ii: Op de StAstr
Ik zit eindelijk op de StAstr voor mijn computer en ben doodmoe. Vandaag sleutels naar Mul gebracht, die ze weigerde aan te nemen.

Dit was feitelijk de eerste dag na de verhuizing. Mul was weer typisch Mul: Een beestmens - een verziekt, verdierlijkt hoopje schunnige menselijke stront.
13.ii: Over Gijs Schreuders en mijzelf
Ondertussen gegeten en een krant gehaald op t Spui. Daar lag Schreuders' "De man die faalde", dus dat heb ik me ook maar aangeschaft.

Het boek van Gijs Schreuders heb ik wel ongeveer uit. Het is niet goed - oppervlakkig, egocentrisch en vnl. met een agit-prop toon: Teveel lege bombastische abstracta. Het laat wel zien waar ik allemaal aan ontsnapt ben, en dat ik dat dank aan m'n individualisme en m'n hersens. Wat karakter betreft zijn de opstellingen van de 14-jarige Gijs en van mijzelf als 14-jarige in de DDR ook heel verduidelijkend: Hij collaboreerde op uitnodiging; ik protesteeerde ongevraagd, uit mijzelf, tegen wat ik "fascistische Schweinerei" beliefde te noemen omdat ik het zo ervaarde.

En dit is vriendelijk, en ik had gelijk dat hij geheel vrijwillig collaboreerde, en ik geheel indvidueel protesteerde. Maar Gijs was geen echt individu (en daar zijn er ook maar heel weinig van, helaas).

16.ii: Ik kan niet slapen op de StAstr
Het is niet waarschijnlijk dat ik hier behoorlijk zal kunnen slapen, want ik hoor iedere voetstap en versta ieder woord van voorbijgangers overal in dit huis. Als hotel of wisselwoning, a raison van fl. 12,50 p.d. is het dragelijk, maar een woning is het niet, en de voornaamste problemen zijn weer privacy en slaap.

Inderdaad. Meer hieronder.

20.ii: Meer onredelijkheid van Jolanda
Gisterenavond Jolanda, die wat dozen versleept heeft. Eerst liep ze weer bijna weg: Ik zou voor de fl. 1100,-- verhuiskosten op moeten draaien. Ook zou ze "nog steeds bij je geweest zijn als je je niet op mij afgereageerd had" - dit nadat ik haar Sonnet 116 voorgelezen had.

Natuurlijk moest ik - volgens de heerlijke familie Tromp - alles zelf betalen, van mijn bijstands-armoede.
Ik weet niet meer hoe het toen geregeld is, maar ik heb een flink deel zelf betaald. (De vader van Jolanda was rijk; zij zelf had een uitstekende welbetaalde universitaire baan dankzij mij; maar ik zou alles hebben moeten  betalen als het aan hen lag. Ik leerde ze goed kennen, nu ze me niet meer systematisch belogen.)

24.ii: On the ideological fallacy
Here is a fairly precise statement of the ideological fallacy as related to the practical syllogism:

PS: aDq & aB(p|-q) --> aCp
IF: aDga & aB(fa|-ga) --> aC(aBfa)

That is: To achieve something desirable, try to realize its antecedents; to achieve desirable ideas about oneself, try to realize a belief in their antecedents.

The practical syllogism is sensible: Produce desired facts by producing their factual causes. The ideological fallacy is not sensible: Produce a desirable self-image by producing beliefs that entail such a self-image. It is not sensible because it is very literally make-belief.

Ik laat dit maar staan: Allebei de formules zijn niet logisch geldig, maar de tweede beschrijft een volkomen normale redeneer-fout in beginsel heel goed.

26.ii: Voortdurend gebrom in de StAstr
Ik probeerde vanaf 18.00 te slapen: Sindsdien gebrom. Volgens mij is het de metro. Het komt niet van buiten en er staat achter het huis een soort afzuigpijp die dezelfde soort herrie maakt. Ik kan er niet van slapen, al ben ik dood- en doodmoe. En zo wens ik niet te leven: Als dit de standaard is gaan er planken tegen de ramen vanwege de junken en ga ik naar Landsmeer.

27.ii: Het bromt weer
03.50: Het bromt sinds ca. 00.00. Ik kan er niet van slapen.

08.40: Weer niet geslapen. Het heeft de hele nacht doorgebromd.

Ik denk dat dit gebrom er echt was, dat inderdaad waarschijnlijk van de metro kwam (onder het gebouw). En dan was er nog dit probleem:

29.ii: Op zoek naar de oorzaak van het gebrom - junken
Rondgelopen in het gebouw op zoek naar het gebrom. Er zaten 2 junken in de doorloop. Een had sleutels van althans een toegangsdeur: "27K Straver" volgens eigen zeggen. Stuurde vriend weg - mes, pakje, lepel - en begon een Spiel over alle ellende die 'm bewoog. Zou werken etc.

Dit was voor mij "de druppel":

1.iii: Ik slaap in Landsmeer: Langer dan het hele afgelopen jaar
Landsmeer: Vannacht geslapen van ca. 23.00 tot 8.30 - 9 1/2 uur en dat is langer aan een stuk dan het hele afgelopen jaar, denk ik. Gisteren computer naar L'meer gebracht i.v.m. de junken en het gebrom: Ik kan daar niet slapen en kan de computer er ook niet achterlaten met junken in het gebouw.

Vanaf Maart 1992 sliep ik vooral hoewel niet allleen in Landsmeer, bij mijn moeder.

5.iii: Voor het eerst in 4 maanden redelijk gesprek met Jolanda
Gisterenavond ca. 2 uur met Jolanda zitten praten. Voor het eerst in 4 maanden een redelijk gesprek. Zij hoort het gebrom ook.

Tsja. Hier is wat meer:

8.iii: Over het gesprek met Jolanda
Wat het redelijke gesprek met Jolanda betreft van 5 maart: Ze is inderdaad met Mimer het bed in gedoken om het uit te maken, zoals ik vanaf het begin dacht (en heeft dus ook opzettelijk gelogen over mogelijke opvolger, maar daar heb ik het niet over gehad, terwijl ik dat toch ook behoorlijk grof vind, zeker in de situatie), en ik ben "niet knuffelig genoeg". Ik heb wel uitgelegd dat je met zoveel ellende niet knuffelig blijft, wordt, of bent, maar niet dat dat ook het e.e.a. met haar moeilijkheden met sexualiteit te doen heeft: Ik wilde haar altijd vrij laten en mezelf niet opdringen. Ook al weer niet goed. De redelijkheid zat er vnl. in dat ik haar geen verwijten maakte, c.q. tactisch was. En "de liefde" voor mij "zal wel nooit overgaan", maar ja, ik had me "niet moeten afreageren" op haar. Het is allemaal zo makkelijk, en zo egoistisch.

Ik geloofde haar niet meer over haar "liefde" voor mij: Was die werkelijk geweest dan had ze héél anders gereageerd. De zinnige overweging is eenvoudig (i) dat ze nooit van me gehouden heeft, al heeft ze me wel gemogen en tegen me op gezien, en dat (ii) zodra ze weer op eigen benen stond (en beter dan haar zelf ooit gelukt was, ook niet als ze volkomen gezond was geweest) ze van me af wilde, en daar ook binnen een jaar in slaagde. (Dit is elementair realisme, en ik heb met vier andere vrouwen samengewoond die wel van me hielden.)

25.iii: Over professor Jon Dorling en z'n ontslag
Ook nog iets geks gisteren: Jolanda had me een Folia gegeven met daarin een stukje dat Dorling ontslagen gaat worden, samen met 6 anderen, vanwege e.o.a. herorganisatie. Dat kwam met de afdruk van mijn Kritiek op het Proces-verbaal, dat maandag-avond in de bus lag.

Ik had m'n scheermes vergeten en was boodschappen gaan doen en kwam Dorling op straat tegen en zei "I hear you're fired." om ca. 12.30. Hij liep mee; ik nodigde hem binnen en hij zat tot ca. 16.15 te praten. Even vaag als gewoonlijk, maar met een redelijke hoeveelheid gossip, zoals dat zijn assistent Tan zo incompetent was dat ie dacht dat waarschijnlijkheden integers waren, maar toch door Van Benthem ergens benoemd is. Van Benthem schijnt Dorling niet te mogen en Dorling Van Benthem niet, en het heeft er in ieder geval mee te maken dat ze het niet eens zijn: Van Benthem gelooft bijv. in niet-monotone logika en Dorling denkt dat waarschijnlijkheids-theorie veel beter is voor de doelen waar niet-monotone logika voor dient, en dat ben ik w.s. met hem eens. En Van Benthem beantwoordde zijn papers for comment niet, en zong ooit 20 minuten in Dorling's aanwezigheid de lof van iemand die 10 jaar na Dorling 10% van Dorling's resultaten boekte over een natuurkundig onderwerp. Ook is Dorling niet onder de indruk van Van Benthem, en waarschijnlijk wederszijds.

Dorling heeft nu gesolliciteerd naar een hoogleraarschap Metafysika aan de UvA, maar ik denk dat ie geen kans maakt. Hij is ook nog steeds bezig met de variant op de standaard-logika waarmee ie aankwam bij mijn  colloquium en gaf me een recent essay over quantum-logika, met een nieuwe oude oplossing van de paradoxen van de QM: De causale symmetrie van de natuurwetten tussen heden en verleden. Dit is een voorstel van een natuurkundige uit 1922. Maar de Journal of Philosophical Logic "invites contributions about quantum logic", zodat ik mijn rommel uit 1981 misschien in kan sturen. Het is een stuk helderder en preciezer dan Dorling's materiaal.
(..)
Ook denkt ie dat ie zo ongeveer alle natuurkunde à la Pythagoras uit de getallenleer kan afleiden, maar dat lijkt mij grote onzin en een verwarring tussen "ophangen in" en "afleiden uit". Maar over Kant zijn we het eens: Een obscurantistische onzin-verkoper.

Hij blijft volgens mij schizoide, en het is interessant te zien hoe makkelijk hij van z'n stuk te brengen is: Hij voelt zich zeer duidelijk geen recht gedaan en denkt dat Van Benthem hem weg wil werken voor een "non-monotone logician" c.q. een hoogleraar cognitie-wetenschappen. Dat betwijfel ik zeer, maar Dorling voelt zich kennelijk zwaar aangetast in z'n zelfrespect.

Jon Dorling was een zinnige en intelligente Engelsman die in 1980 professor wetenschapsfilosofie aan de UvA was geworden en dat - voorzover mogelijk, althans - behoorlijk deed (dus ook: als verder geheel niemand anders bij filosofie). Van Benthem was een overschatte Neerlandse logicus (en Dorling had gelijk over waarschijnlijkheid).

Ik kan hier veel over zeggen, maar beperk me tot alleen dit: Dit was de laatste keer dat ik Jon Dorling zag, die inderdaad ook geen hoogleraar metafysika werd, en - na 12 jaar Holland - snel verdween. Ik weet niet wat er met hem gebeurd is, maar ik vermoed dat hij ingestort is of zelfmoord heeft gepleegd, want hij was toen eind 40, terwijl hij sindsdien niets meer gepubliceerd heeft en bijna volslagen onvindbaar is op het internet, m.u.v. een - goed - verhaal dat hij in de jaren 80 schreef, plus wat materiaal daaromheen.

12.iv: ORDINARY people commit most crimes: Explanation
Again and again: ORDINARY people comitted these acts and were willing to commit them. THAT is the basic problem in history: Not mad or irresponsible dictators but mad or irresponsible or weak or stupid followers. There would be neither wars nor atrocities if ordinary men would not be willing to murder and torture.

Kommentaar: The general underlying idea is that nearly all people pretend nearly all the time - they play false roles, where the falseness consists in their pretending to act for different ends than in fact they do. This falseness is also normally hidden from their consciousness, in part because their consciousness strives to maintain a pleasing self-image; in part because nearly all others are like them; and in part because it normally does not matter much - only in extra-ordinary circumstances are people's social pretenses really tested: They're "tested" normally by outward verbal and behavorial conformity. And the general fact is that socialization is external conformation for internal ends, and that normally morals boils down to "all men are egoists in the end, and I would be mad to pretend to be different from my fellows: If in Rome, do as the Romans do". Ergo, people - the same people! - murder and torture when that is the done thing and support pascifism and vegetarianism when that is the done thing. It's all in a day's work, and what counts is not what a well-informed fair person might think of their ommissions and commissions but what their leaders and fellows think of their deeds. And for them normally the moral criterion is simple: An act is good iff it serves the group, the leader or myself. For most people ethics, in my sense of rules applying to all human beings, simply does not exist or is reduced to the above: Superficial or real conformation to the mores of the group one is a member of, which in the end amounts to hypocrisy in the service on egoism.

JAWEL! En mijn argumentatie is ook goed, al is het ook waar dat gewone mensen gewoonlijk dom en onwetend zijn, en daardoor bijzonder makkelijk bedrogen en belogen kunnen worden. Hier is meer over conformisten:

17.iv: De gewone normale leugens van conformisten
Ieder van de betrokken individuen kan bepleiten dat als hij geen orders uitvoerde z'n leven gevaar liep en dat als hij geen orders uitvoerde er altijd wel anderen te vinden waren die het zouden doen, misschien nog minder humaan. Maar van de 55 of 65 doctoren die bij wijze van dienstplicht naar Auschwitz werden gestuurd werkten allen op 1 na mee. Die ene pleegde zelfmoord, en dat lijkt mij de juiste houding.

Trouwens...volgens de Neurenberger Processen (<- Engelstalige Wikipedia link) is "conformisme" een oorlogs- misdaad indien het tot oorlogsmisdaden leidt: Iedereen heeft persoonlijke verantwoordelijkheid (al geef ik toe dat maar weinigen die werkelijk voelen). Hier is meer:

17.iv: Menselijke slechtheid & onverantwoordelijkheid
Mensen zijn ethisch slechter dan ze voorgeven te zijn, in vrijwel alle gevallen, en zijn ook overwegend blind voor hun eigen beestachtigheid. Een groot deel van de mensen schept er kennelijk genot in macht over anderen uit te oefenen; een groot deel van de mensen stelt zichzelf buiten de normen van beschaafd gedrag als ze dat kunnen zonder represailles; en een groot deel van de mensen ziet er geen probleem in dingen te doen die ze zeer zouden afkeuren in anderen als die dingen in opdracht van superieuren in een geaccepteerde institutie gebeuren. In dat geval achten zij zichzelf ook niet verantwoordelijk, maar handelen in opdracht.

De crux van het probleem is dat mensen zichzelf als onverantwoordelijk beschouwen zodra ze opdrachten van superieuren uitvoeren, en dat de grote meerderheid van de mensen kennelijk een dergelijke onverantwoordelijkheid actief nastreeft: Dan hoeven ze zelf geen moeilijke en ingewikkelde beslissingen te nemen; dan zijn ze niet aansprakelijk; en dan doen ze gewoon hun werk.

Juist - en zie de Neurenberger Processen (en nee: ik ben geen optimist). Hier is meer over mijn ziekte:

28.iv: Ziek, wakker gezweet, pijn in m'n handen en armen
(Dit is vaak herhaald in het begin van 92)

Ca. 40 minuten wakker en onvoldoende geslapen. Ik werd ook wakker met een nat pyamajasje en behoorlijke pijn in m'n handen en armen, waardoor ik ook tot minstens 3 uur wakker lag.

De achterliggende  feitelijke punten zijn deze twee: (1) mijn gezondheid was volkomen geruineerd door bijna 4 jaar slaaptekort (en moorddreigingen van inpandige drugshandelaars en een vergassing) en (2) feitelijk bleef mijn gezondheid geruineerd sinds 1993 en tot en met 2010 op z'n minst: Heb dank, o burgemeester Van Thijn! Hoeveel miljard heb jij voor jouw schunnige misdadige smerigheden ontvangen?! Voor meer zie 20 mei.

Hier is wat geheel anders:
30.iv: Edith (tekstverwerker met links) ongeveer af
30.iv: Edith ongeveer af (en vervolgens meer dan 4 jaar constant gebruikt)
Dit was feitelijk een bijzonder goede tekstverwerker (voor DOS: Het was nog begin negentiger jaren, en er was nog nauwelijks internet): Je had 30 tekstvensters plus 10 voor indexen; de indexen konden allemaal arbitrair lange bestandsnamen hebben (vergeleken met 8 karakters voor DOS); overal in de tekst kon je hyperlinks plaatsen waarmee je alles op je computer kon opstarten (en terugkeren naar de plaats in Edith met de link); en er waren behoorlijk goede zoekmogelijkheden naar alle teksten in enige of meerdere indexen. O, en er zat een uitstekende hulp bij.

Het was een fout van me dit niet officieel uit te brengen (in 1992), en de reden is weer vooral mijn gebrek aan gezondheid en mijn gebrek aan energie. Edith was werkelijk een goed programma, en ik heb het van 1992 tot eind 1996 constant gebruikt (en toen kreeg ik html en internet).
1.v: Most men believe at any moment what they desire to believe
As a rule people believe as their emotions of the moment move them. This is subtle and can't be caught in words, because emotions add like paints in water, and language can't make the required distinctions and blendings, whereas one's experience can't take it apart as it is contained in it. What we call a rational and dispassionate judgement requires a standing back and a surveying of all that is and may be involved. This also happens, but it is difficult in any case where strong emotions are involved. Also, rational judgements tend to be avoided precisely when strong emotions are involved.

So as a rule most men believe at any moment what they desire to believe, and they desire to believe what seems best to serve their self-interest and self-image.

JAWEL! Ik weet niet in hoeverre dit een korrektie is op wat ik in 1965 besloot, nl. dat ik vooral in rationeel redeneren geïnteresseerd was, maar vermoed dat het dat niet werkelijk was omdat ik ook toen al wist dat ik een stuk minder dom dan de meesten ben. Aan de andere kant: Ik dacht het bovenstaande nog niet in 1965.

Het volgende is een belangrijke, lange en heldere aantekening over "mijn situatie" in 1992 - die welbeschouwd behoorlijk hopeloos was:

20.v: Mijn situatie
mijn situatie

- voortdurende pijn:

. ik heb rheuma in m'n handen sinds, schat ik, 2 jaar
. ik heb nu 24 uur per dag pijn en
. ben ook voortdurend stijf in m'n spieren (armen, schouders en benen)
. ik slaap vaak niet meer dan een uur of 4 voorafgegaan en gevolgd
  door pijn. Dit was vroeger niet zo: dit dateert van de afgelopen
  2 a 3 jaar, en is op de Elandsgracht begonnen in 1990 n.a.v.
  de kroegoverlast en Stadsherstel
- voortdurend moe:
. ik slaap nu meer dan 3 jaar vrijwel continu onvoldoende: ik val
  eenvoudig niet in slaap en word weer snel wakker van herrie of pijn
. ik schat dat ik dagelijks minstens 4 uur nodig heb om in slaap te
  vallen, vnl. van de pijn; het malen (niet te vermijden: ik lig wakker
  en wil slapen, maar heb pijn, en denk dus maar al te makkelijk over
  de oorzaken daarvan)
. ik slaap nog steeds niet meer dan HOOGUIT 6 uur p.d. vanwege
  een combinatie van pijn 's nachts en herrie en pijn 's ochtends
  (ook in L'meer: Er komen toeterende bakkers en melkboeren etc.)
. ik kan weer niet meer dan een paar honderd meter normaal lopen en
  staan en begin dan weer te zweten als een spons
- weinig geloof meer over in wie of wat dan ook:
. 14 jaar lang nauwelijks of geen hulp, ondanks het feit dat ik
  letterlijk honderden paginaas tekst aan zogenaamde "hulpverleners"
  (artsen en ambtenaren, allen met een welomschreven plicht; allen
   goed tot exceptioneel goed betaald voor het werk dat ze nalaten
   te doen
)
. voortdurend tegenwerking van vrijwel iedereen die verplicht is wat te doen,
  altijd zonder rechvaardiging of redenen: men laat mij
  eenvoudigweg kreperen, en ik denk dat de teksten die ik schrijf
  ter verklaring van mijn misere deze alleen verergeren, a la "wie
  zo schrijft helpen we niet of heeft geen hulp nodig"
. jarenlang mishandeld, want zo zie ik wat op de E'gracht gebeurde
  en wat op de NK'gracht gebeurde: het was allemaal zo simpel te
  voorkomen geweest als er mensen van goede wil waren geweest: ik
   ben effectief meer dan 5 jaar met de dood bedreigd door een psychoot
   en drugshandelaars en een levensgevaarlijke schoorsteen, en ik ben
   meer dan 5 jaar wakker gehouden door mijn tot 4 a 5 uur 's nachts
   feestende buren of door 4 terrassen vol bezopen brallers, alles
   terwijl ik al die tijd ziek was
en mijn slaap bitter hard nodig had
  om niet nog zieker te worden
. verlaten en bedrogen op een gruwelijke manier door iemand waar ik
  alles voor over had; die ik het leven gered heb; en die ik vertrouwde
. ik heb eenvoudig niet de energie en niet de mogelijkheden om
   effectieve hulp te zoeken
zelfs al zou ik geloven dat ik 'm kon vinden
  wat ik na 14 jaar ellende ook niet meer doe
  
- geen woning waarin ik kan leven maar een grafkamer:
- toegangsdeur voor hele flat naast m'n "slaapkamertje":
            Ik hoor alle bellen; conversaties door audiofoons etc.
- ik hoor alle voorbijgangers woordelijk, voortdurend
- de toegang is een verzamelplaats van junken, waar ik absoluut
niet meer tegen kan
- ik hoor 's nachts junken
- ik kan overdag de gordijnen niet opendoen zonder in m'n hele
huis te kijk te zitten als een hoer met m'n hele hebben en
houden (inclusief computer, als ie er zou staan)
- zelfs als je alles wagenwijd openzet moet je de hele dag kunstlicht
aan, zo donker is het er, zelfs in mei (vandaar dat de GEB-rekening
fl. 160,-- p.m. is!)
- ik word er depressief
- geen woning die ik kan betalen
. de vaste lasten zijn meer dan fl. 600,-- p.m. (huur + geb +
  ziekenfonds + telefoon)
. de totale kosten p.m. (lasten+voedsel+kranten) = 955
. geen geld om me uit de problemen te halen
. geen gezondheid om me uit de problemen te halen
- ik heb GEEN ENKELE reserve:
. niet in gezondheid
. niet in geld
. niet in mogelijkheden
. niet in geloof
- ik sta VOLLEDIG alleen:
. vanwege Jolanda's krankzinnigheid heb ik alle banden afgebroken
  die ik had, en
. vanwege de ellende op de E'gracht niets opgebouwd
. wie ik nog wel ken zit zelf in de problemen (Charley manisch-
  depressief; Peter schizofreen bijv.) en/of zijn in ieder geval
  niet in staat me te helpen met m'n dagelijks leven of met een
  ander huis, waar het uiteindelijk allemaal om draait
. het verhaal van mijn 14 jaar ellende is zo extreem dat ik het
  niemand duidelijk kan maken, en vrijwel niemand is geinteresseerd
  in andermans ellende
- ik heb NIEMAND iets te bieden anders dan pijn, ellende en ziekte,
zonder enig rationeel gefundeerd vooruitzicht op verbetering: Alles
is afhankelijk van de ambtenarij, en de ambtenarij werkt alleen voor
zichzelf; alles is afhankelijk van goede wil en behoorlijkheid,
en er gebeurt dus niets
- mijn talent verdwijnt
. volgens mij word ik dommer: Ik heb me te lang te veel ingespannen
  en ben te lang te oververmoeid geweest
. mijn geloof dat ik mijn talent kan gebruiken is vrijwel nihil:
  alles wat ik denk dat van belang is is niet populair en ik heb
  geen enkele redelijke gelegenheid om te schrijven
. ik heb voortdurend pijn en kan daarmee niet redelijk langdurig
  werken wat absoluut nodig is om wat redelijks te produceren
. ik ben voortdurend moe en kan de energie en inspiratie niet meer
  opbrengen om iets intellectueel serieus aan te pakken
- ik heb geen vrouw, geen vrienden, geen gezondheid, geen vooruitzichten,
geen geloof, geen hoop, geen vertrouwen en heb voortdurend pijn en
ben voortdurend oververmoeid: mijn leven is geruineerd; mijn gezondheid
is geruineerd
- mijn geestelijke staat valt, all considered, wel mee, maar een reden
is dat ik eenvoudig opgegeven heb: I don't care anymore because I
can't afford to care: It makes no practical difference and only
destroys what mental balance and physical health that remains left to
me. Maar:
. ik lig nog steeds veel te makkelijk te malen 's nachts, als ik
  pijn heb en wakker lig
. ik heb te weinig geduld
. ik overleef vooral omdat ik de gruwelijke ellende en misere zo
  weinig mogelijk onder ogen zie, en zoveel mogelijk doe alsof
  de dingen beter zijn dan ze zijn. (Doe ik dat niet dan heb ik
  helemaal niets meer om voor te leven.)
. ik houd me in leven door te programmeren: dat leidt tenminste af.
  (Zoden aan de dijk zetten doet het niet, want daarvoor heb ik minder
  ellendige persoonlijk omstandigheden nodig.)
- ik MOET zo SNEL mogelijk een andere woning
- op de huidige manier kan ik eenvoudig NIET voortleven:
. ik heb GEEN ENKELE positieve levensverwachting: ik verwacht alleen
  maar meer pijn en meer misere en meer armoede: Zo is het nu al meer
  dan 2 jaar en vrijwel alle oorzaken daarvan gaan maar door zonder
  dat ik er wat aan kan doen en zonder dat anderen er wat aan doen
  (en minder extreem is het zo al meer dan 13 jaar, zolang ik ziek
  ben)
. ik heb geen geloof in de rationele of redelijke vermogens van
  mijn medemensen
. Mijn ervaring is dat iedereen liegt, en alleen
  zijn eigen belang dient. Als het eigen belang het dienen van de
  belangen van anderen meebrengt dan worden de belangen van anderen
  gediend, maar anders niet.
Ik heb geen mogelijkheden meer het voor
  anderen van belang te laten zijn mijn belangen te dienen. (Dit is
  de doorsnee. 1 op de 1000 handelt uit principe, maar is dan zwaar
  overbelast door eigen verantwoordelijkheidsgevoel en de onverant-
  woordelijkheid van 999 op de 1000. Wie de proportie cynisch acht
  vergelijke met het huidige Joegoslavie of leze Machiavelli. En de
   honderden miljoenen die in deze eeuw nodeloos vermoord en verhongerd
   zijn zijn vermoord en verhongerd omdat hun lot hun medemensen niet
   genoeg interesseerde om hen effectief te helpen.
)
. een paar maanden gaat, maar langer gaat NIET
. het is niet dat ik zelfmoord wil plegen, maar
1. ik kan niet verder leven in de huidige situatie
2. ik krijg van niemand effectieve hulp
3. ik verwacht van niemand effectieve hulp, want ik heb
nog nooit behoorlijke en effectieve hulp gehad voor de
fundamentele problemen nl. redelijk wonen, redelijk slapen
redelijk kunnen rondkomen
, althans voldoende om m'n talenten
te gebruiken
4. ik heb geen gezondheid meer en geen geld meer voor wat dan ook:
zelfs als ik alleen eten en kranten koop houd ik hooguit
fl. 100,-- p.m. over en die zijn zo op aan tramkaarten e.d.
5. ik heb geen vrouw; geen enkele toekomstverwachting behalve
meer pijn en ellende; geen enkele levensvreugde (wat me onledig
houdt zoals programmeren en me best kan amuseren is vnl.
welbewust neurotisch vluchtgedrag: In mijn situatie dient het
tot weinig anders dan me niet opwinden over de gruwelijke toestand
waarin ik me bevind en niets aan kan doen)
6. ik heb voortdurend pijn en ben voortdurend doodmoe
- ik dank mijn huidige situatie voor een aanzienlijk deel aan Jolanda
  en haar familie, die het allemaal hadden kunnen voorkomen en verhelpen
  als ze het maar een heel klein beetje gewild hadden
. als ze me niet verlaten had, of behoorlijker verlaten had was het
   allemaal heel anders geweest
, want dan had ik in ieder geval veel
  rustiger en onder veel minder pressie een woning kunnen zoeken
. als ze niet naar IJsland was gegaan c.q. me geholpen had met het
   vinden van een woning was het heel anders geweest
want dan had ik in
  ieder geval veel en onder veel minder pressie een woning kunnen zoeken
. als zij of haar ouders wat anders hadden gedaan aan de situatie
   op de Elandsgracht was het HEEL anders geweest
, maar waar het
  op neer kwam is dat er voortdurend en jarenlang van mijn inzet
   en verantwoordelijkheidsgevoel en talenten geprofiteerd werd, en
   toen ik daar uiteindelijk kapot aan ging ben ik afgedankt zoals
   je een oude en zieke hond naar het asiel brengt:
"je kunt onze doelen
  niet meer dienen". Voor Jolanda heb ik het excuus van krankzinnigheid,
  maar voor haar ouders niet.
. Mijn leven is op dit moment totaal geruineerd omdat ik mij
  behoorlijk gedragen heb tegenover de Tromp-familie die mij
  gebruikt heeft alsof ik niet een mens maar een dier ben, zonder
  enig respect voor MIJN noden en belangen: Alles wat voor hen telde
  is hoe ze me konden gebruiken. Nu, ik ben gebruikt en belogen zoals
  ik mijn hele leven niet gebruikt en belogen ben, en dat alleen omdat
  ik hen vertrouwde en kansen gaven hun menselijkheid te bewijzen.
  Zij hebben mij gekend en zijn veel beter af dan voor ze mij kenden;
  ik heb hen gekend en mijn leven en gezondheid zijn totaal geruineerd.
- Ik vind het bijzonder schandalig dat mijn 72-jarige moeder op
moet draaien voor het gebrek aan menselijkheid, verantwoordelijk-
heid, aansprakelijkheid, en menselijke integriteit bij de ouders
van Jolanda
en al het ambtelijk tuig dat bevordert heeft dat mijn
leven en gezondheid geruineerd zijn.
- Ik denk nu ook dat de behandeling die ik gekregen heb en het
voortdurende gebrek aan hulp gecombineerd met tegenwerking of leugens
voor een deel opzet zijn: ik wijk teveel af van de doorsnee, en voor
de doorsnee is dat genoeg om me mores te willen leren.
Dat zullen ze
nooit toegeven behalve als je ze stomdronken voert, maar ondertussen
is het een feit dat vele tientallen mensen weten dat ik jaar in jaar
uit pijn geleden heb in extreem ongezonde omstandigheden, en dat een
deel van die vele tientallen bevorderd heeft dat dat doorging en de
rest heeft staan toekijken hoe ik tenonder ging.
(De "hulp" die ik
kreeg bestond uit verwijten dat IK het verkeerd aan zou pakken: Je
ziet iemand verzuipen en schreeuwt 'm toe dat ie dan maar beter had
moeten leren zwemmen.)

Ik denk nog steeds - nu in 2016 24 jaar later - dat ik in het bovenstaande vrijwel volledig gelijk had en heb. Wie er anders over denkt kent mijn geschiedenis niet: Ik ben nog steeds "niet ziek"; ik heb nog steeds een sub-minimaal inkomen; ik heb nog steeds geen enkel antwoord gehad, noch van de Gemeente Amsterdam noch van de Gemeenteuniversiteit van Amsterdam over vele jaren systematische mishandeling en discriminatie; ik ben nog steeds ziek, en ben nog steeds zieker dan ik t/m 1987 was; en ik heb ook nog steeds zelfs geen woord van excuus gehad dat ik van 1977 t/m 1989 tamelijk systematisch uitgemaakt ben voor "fascist", "smerige fascist", "vuile fascist", en (in 1988) voor "terrorist".
(En waarom? Omdat ik gezegd had in waarheid te geloven en Peirce voor een groter filosoof dan Marx hield..._

Trouwens, ik laat nu na te zeggen wat ik van wijlen dr. Poppe en wijlen mr. Cammelbeeck denk, maar vermeld wel dat deze twee tussen de 40 en 60 miljoen gulden hebben laten verdwijnen van de universitaire rekeningen. (Ik denk dat ze gedeeltelijk gestolen zijn, maar heb geen bewijs, dat ook erg moeilijk te leveren is omdat het College van Bestuur, volkomen onwettelijk, had besloten geen jaarrrekeningen meer op te maken in het begin van de jaren 80.)

Hier is een samenvatting van een dag later:

21.v: Ik heb EERST een woning nodig
Hoe het zij: ik heb EERST een woning nodig waarin ik kan slapen en leven. Zonder dat is alles zinloos en tevergeefs, en ik kan me niet veroorloven de zeer geringe hoeveelheid energie die ik heb te investeren in pipe dreams.

Ik vind ook dat de fam. Tromp moreel verplicht is daar voor te zorgen. ALS ik een woning heb waar ik enigszins behoorlijk in kan leven, slapen en werken hoef ik ook niets meer van me. Maar de ouders Tromp denken alleen aan zichzelf, en zien me waarschijnlijk het liefste dood (daar hebben ze het tenslotte jarenlang op laten uitdraaien: Twee zieke mensen jarenlang overgeleverd aan vergassings- en verbrandings- gevaar, aan drugshandelaars en aan een mijn gezondheid slopende geluidsoverlast).

Wat Jolanda kan of wil weet ik niet. Voorzover ze gezond is heeft ze de plicht me te helpen; voorzover ze niet gezond is is het een kwestie van wat haalbaar is. Mijn probleem daarbij is dat ze me ca. 6 maanden lang dag in dag uit belogen en bedrogen heeft; me vervolgens heeft laten vallen alsof ik een beest ben; en toen, terwijl er vrijwel niets van me over was, naar IJsland ging om vakantie te vieren met haar aanwinst. Daarom zit ik nu in de grafkamer op de St Antoniesbreestr. en doe alsof er nog iets is om voor te leven, waar ik echt geen goede rationele gronden voor kan vinden, want geen enkele voorwaarde voor een redelijk leven zijn vervuld of door mij vervulbaar.

Dit is ook weer zoals ik het nu nog steeds zie. Wat Jolanda betreft: Het zal wel én-én geweest zijn: Ze was niet gezond en ze wilde van me af, en hoe minder haar dat kostte en hoe minder ze zou moeten doen hoe beter dit voor haar was.

Hier zijn gronden daarvoor:

21.v: Jolanda klaagt over haar eigen problemen
Ik vind het ook bitter dat ze klaagt over haar eigen problemen die het mij helpen onmogelijk zouden maken, maar die vergeleken bij de mijne totaal futiel zijn: Ze werkt; ze is lichamelijk gezond; ze heeft een inkomen; ze heeft een vriend; ze heeft mogelijkheden; ze leeft niet in voortdurende pijn. Maar ze klaagt tegen mij over problemen op haar werk; over problemen over haar traag lopende studie etc., alsof dat van levensbelang zou zijn, terwijl ze weet dat ik op een haar na dood ben en zij mij in die situatie gemanoevreerd heeft door maanden lang te liegen; me toen als een ziek dier af te danken; en me op de Elandsgracht tussen de gruwelijke rotzooi te laten zitten terwijl ze vakantie hield, en ik met mijn geruineerde gezondheid voor alles opdraaide. Ook vond ik het zeer bitter om een tijd geleden te horen - "je moet er maar van denken wat je wilt" - dat het met Mimer begonnen is om het met mij uit te maken.

Ik vermoed dat ook dit weer én-én was: Ze was én niet gezond, én ze was ook sadistisch, hoewel dat mogelijkerwijs overwegend onbewust was. Hier is een summa van dezelfde dag:

21.v: Summa
Summa
Er MOET een andere woning komen op een KORTE termijn, of het leven heeft voor mij geen enkele zin meer: Het is me nu meer dan een jaar overwegend een gruwel te leven, en ik wil dit doelloze pijn lijden om verder pijn te lijden niet langer. Het dient nergens toe en levert alleen meer pijn, meer misere, meer ellende, meer teleurstelling, meer irritatie en meer uitzichtloosheid op. Ik wil dit niet langer, en ik ben niet bereid het, als een domme dwaas, tegen beter in veel langer uit te houden.

Mijn leven is geruineerd en ik ben niet in staat de ruines overeind te zetten, want mijn gezondheid is geruineerd.

Het is niet dat ik zelfmoord WIL plegen, want dat wil ik NIET, maar dat ik niet langer dag in dag uit doodmoe en afgepeigerd pijn wil lijden met geen ander uitzicht dan meer misere, meer pijn, en een nog verder aftakelende gezondheid.

Ook dit is geheel waar: Ik wilde helemaal geen zelfmoord plegen, en ik deed feitelijk behoorlijk veel in 1992, al was dat allemaal met grote moeite. Bovendien slaagde ik - uiteindelijk - in het grootste deel van wat ik trachtte te bereiken, al zijn de essentiële twee feiten (ik kreeg een nieuwe woningtoewijzing, waarin rekening gehouden werd met mijn ziekte, en ik kreeg een nieuwe nu wel goede woning in begin 1993) hooguit voor de helft mijn werk: Ik had dubbel geluk bij de toewijzing, omdat ik een geschikte ambtenaar vond, en het nog geen 1995 was, toen er eenvoudigweg gezegd werd dat ik helemaal niet ziek was, maar ik deed de rest goed, terwijl de woning waarschijnlijk mede of vooral vanwege de inzet van mijn huisarts of haar assistent gelukt is.

Hier is iets geheel anders, nl. over de verkrachting van Moeder Natuur door veel te veel veel te begerige en hebzuchtige mensen:

28.v: And thus the rape of nature continues
Nearly all inhabitatants of the rich countries want to go on consuming and in my estimate the average Dutchmen etc. consumes in his life more, in terms of energy, that 10 to 100 (or more) of his ancestors before him, and much more of nature is destroyed to keep him satisfied, while producing less of remaining value than any of his ancestors) and nearly all inhabitants of the poor people believe it is their Moral Right to be at least as well off as those in the rich countries. Meanwhile, the international principle is very simple: The representatives of each country claim to be full of noble intentions - which they will start acting upon as soon as the others have acted on theirs. And thus the rape of nature continues.

Weer juist. En er is dit over de Amerikaanse regering van 1992:

31.v: The US-government is rotten
The US-government not only does not want to ratify the treaty against CO2-emmissions but also not the treaty protecting species, it being expected there will be about half the species there are now in 2050. If true - and this seems a straight projection from current tendencies - this is very optimistic, for the more species disappear the more feedback circles disappear.

Ik denk dat dit (24 jaar later) nog steeds zo is, maar weet het niet zeker. En dit is een notitie over wat ik door wilde spreken met mijn huisarts (en deed, in Juni):

11.vi: Moeilijkheden die ik doorspreek met de dokter
Zometeen heb ik een afspraak met de dokter. Ik ga nu een lijstje opstellen waar ik het over wil hebben.

- GDH medische indicatie : gesprek 18 juni
- sociaal werker heeft huis gezien: moeilijkeden ermee:
. te gehorig : ik kan er niet slapen
. veel te veel junken : er wordt 's ochtends recht voor m'n ramen gedealed.
. te duur :
. te donker : het is er ook nu de hele dag donker
- ik MOET z.s.m. een andere woning anders is het afgelopen
: ik zit waar ik nu zit omdat ik waar ik zat mijn leven
niet zeker was, en dat is de enige reden waarom ik het
in grote paniek en met het allerlaatste restje gezondheid
wat mij restte geaccepteerd had
:
. Jolanda zat in IJsland
. er dreigden 2 rechtzaken
. ik was weer met moord bedreigd
. de politie had weer geweigerd iets te doen

- pijn : . ik heb nu in ieder geval meer dan 1 1/2 jaar
            voortdurende pijn in m'n handen
. ik lig er iedere nacht vele uren van wakker
. ik word er kennelijk ook van wakker
. ik heb dit in 83-84 gehad maar niet in deze mate
. ik kan mijn vingers al meer dan 1 1/2 jaar niet
behoorlijk buigen
. meer pijn als ik m'n handen belast

- slaapmiddelen
          . ik wil een slaapmiddel of een middel tegen de pijn dat helpt

- moeder aan het dementeren

- Jolanda:

- weg zonder iets uit te praten en wil het nog steeds niet uitpraten
          - liegt zowel tegen mij als tegen zichzelf over de achtergronden
  : het is niet waar dat er niet met mij te praten viel
          - heeft me laten vallen zoals je een zieke hond naar het asiel
  brengt

De medische indicatie werd me verstrekt en ik kreeg ook slaapmiddelen, later, die een behoorlijk positief verschil maakten omdat ik pas toen weer redelijk normaal 's nachts kon slapen i.p.v. wanneer het eindelijk lukte. De overige problemen zijn - heel langzaam - verminderd.

Dan was er de TV, want mijn moeder had TV, en ik had sinds 1970 geen TV en sindsdien bijna geen TV meer gezien. Dit is mijn oordeel na 22 jaar vrijwel geen TV:

15.vi : Wat je al niet leert van de TV
Wat je al niet leert van de TV - er is niets dat niet stompzinig is en vrijwel niets dat niet lelijk is. Bovendien is vrijwel alles, van quizzes en Rambo-films via foeballe tot het journaal in de eerste plaats gewijd aan, of toegesneden op, een mythe over Ons, Onze Glorie, Grootheid, Schoonheid, Macht en Kracht.

Wat ik in feite het gruwelijkst vind zijn de kinderprogrammaas, die allemaal vol zitten met ongelovelijke valse volwassenen en de gruwelijkste en gewelddadigste tekenfilms, die je eerder voor de dromen van een psychopatische serie-moordenaar zou houden dan films voor kleuters. Ik geloof ook niet dat ik overdrijf en bekijk e.e.a. met een fris en onbevooroordeeld oog want ik ben nog nooit blootgesteld geweest aan horror als Teenage Mutant Ninja Turtles etc.

Het is geen wonder dat schoolkinderen hier elkaar gewoon beroven van hun Nikes e.d. en schoolkinderen in Amerika elkaar gewoon afschieten om conflicten te beslechten. Ze hebben het allemaal vanaf het moment dat ze TV konden kijken ingegoten gekregen als normaal, wenselijk, prachtig en heroisch zolang het Ons maar betreft.

Ik zei al: ik had ruim 20 jaar vrijwel geen TV gezien. Hier is iets meer over TV:

16.vi: Wat de hoofdpunten over TV betreft
Wat de hoofdpunten over TV betreft, er zijn drie achterliggende punten van belang: 1. Alles is amusement - wat telt zijn de kijkcijfers: De gemiddelde kijker of de doelgroep moet tevreden zijn. 2. Er wordt voortdurend een ideologie gereproduceerd - de waarden, ideeen, interesses en symbolen die vertoond worden moeten de waarden etc. van de doelgroep zijn. 3. Uiteindelijk gaat het om geld - TV is vermaaksindustrie, dromenfabriek, mythenmachine: Wat op het scherm verschijnt verschijnt op het scherm omdat er aan verdiend wordt.

Uit deze stellingen kun je een behoorlijk aantal andere afleiden, zoals dat waarheid, moraal, integriteit, beschaving, objectiviteit, informatie, rationaliteit etc. (inclusief Nobele Doelen als Eten voor Afrika) alleen tellen voorzover ze geld opbrengen; passen in de ideologie van de doelgroep; en de mythes en dromen van de kijker niet aantasten; dat wat op de TV komt overwegend genivelleerd moet zijn; dat intelligentie en TV vrijwel niet te combineren valt; dat TV zeer democratisch is in de zin dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk krijgen wat ze prefereren, zodat in feite de grote domme en vooringenomen meerderheid bepaald wat er gemiddeld op de TV te zien is - de triomf van de stompzinnigheid, en meer.
(..)
Een ander effect van TV is inderdaad dat waarheid niet langer bestaat - alles is show, buitenkant, perspectief, oppervlakte. Ik vraag me af wat het gevolg is van langdurig TV-kijken voor iemand's geest en persoonlijkheid. Ik zou zeggen dat het mensen zowel intellectueel als moreel ontwricht: Intellectueel omdat alles gereduceerd wordt tot oppervlakte - het zijn niet zozeer ideeën meer die gecommuniceerd worden als slogans en beelden, gewoonlijk zonder werkelijke interne samenhang en alle van korte duur en geringe complexiteit en gelaagdheid. En moreel omdat alle persoonlijke relaties oppervlakte-verschijnsel en kitsch worden: Men is niet langer een persoonlijkheid met verschijningsvormen maar alleen een verschijning.

Daarbij is de hoeveelheid geweld bijzonder verbazend - misschien moet ik morgen eens gevechten en moorden gaan tellen. Trouwens, Freud wordt duidelijk weerlegd door de TV: Het is niet de sex die centraal staat in de droomfabriek maar het geweld, en in meer algemene termen de sensatie.

Ik denk dat ook dit overwegend klopt (en dit is van 1992). Hier is iets over de crisis die er - mijns inziens, uiteraard - al was in de vroege jaren negentig, en die er in feite was sinds 1980, want ook toen was het crisis.
Er is wat meer van nu (2016) na het volgende uit 1992:

16.vi: Why so few see that there is a crisis
What amazes me is how few people seem to see (or agree) that the world is in crisis: Nearly everything is a mess - education, media, amusement, culture, art, civilization, the environment: all is inferior to what was normal say 10 or 20 or 30 years ago, and that too was generally bad. Why is it that this sense of crisis is not prominent at all?

Of course, there is a cognitive/epistemological problem that I may see it thus because one tends to impose one's own general constitution onto one's appreciation of the world, rather like a pigment is dissolved in water. But this I just don't believe: Although I have no statistics and it would be hard to get good ones on all of the above items it is clear that what I claim is factually true in education, law enforcement, the environment and generally upheld standards of moral behaviour. Also it is a fact that the world situation that was the standard from 1949 till 1989 - 2 major military, economical and political blocks - has collapsed. So I don't think I am reading my own misery into the world.

So why is the sense of crisis not far more prominent than it is? For three basic reasons, I think: 1. Very few people are generalists 2. Nearly all concerns of nearly everyone nearly all the time is with current short term affairs: These have a certain reality because these have actual palpable probable effects. Whatever goes beyond the short term is speculative. 3. The media do not like negative messages: There seems to be a rather strong tendency to block negative appraisals.

This last tendency can be seen as soon as the environment or famines are reported upon: These tend to be presented as occasions for Personalities to Offer a Ray of Hope through a Window of Opportunity and not at all in appropriate factual terms like here and now several millions of people are dying and 300.000 have died over the last few months because no one really cares, except those involved.

Er is - volgens mij - een crisis sinds 2008 (nu acht jaar geleden) die nog steeds voortduurt voor iedereen die niet rijk is of arm is, en ik begon over deze crisis te schrijven op 1 September 2008 (toen de regering nog steeds volhield dat er geheel geen crisis was).

Maar wie redelijk wat van mijn stukken over deze crisis heeft gelezen kan weten dat deze crisis feitelijk vooral teruggaat op de bijna gelijktijdige benoemingen van Thatcher en Reagan rond 1980, omdat allebei bijzonder radikale economische veranderingen doorvoerden die feitelijk alleen de rijken dienden; die feitelijk de gehele welvaartsstaat zoals voorgestaan door Keynes en opgebouwd sinds 1946 t/m 1980 volkomen vernietigde; die feitelijk alle macht en alle winst uitsluitend en alleen aan de zeer rijken toewees; en die bovendien systematisch en 35 jaar lange alle wetten die de niet-rijken en de armen beschermden ongedaan maakten ("deregulatie"), en die de meeste grote industrieën uit de USA en Europa (na dereguleringen) verhuisde naar India en China, omdat de lonen daar zeer veel lager zijn.

Ik denk dus dat ik gelijk heb als ik zeg dat het Westen sinds Reagan en Thatcher in crisis is; dat ik ook gelijk heb als ik zeg dat de crisis bijzonder verergerde onder Bush Jr. na 9/11; en dat ik ook gelijk heb dat de afgelopen 35 jaar de zeer rijken vrijwel alle conflicten gewonnen hebben en voor de eigen inkomsten en winsten gebruikt hebben.

En ik zette het vet omdat het belangrijk is. Hier is de hoofdreden waarom er - tot de dag van vandaag, dus 35 jaar lang - héél weinig over de crisis gesproken of geschreven wordt, althans in de belangrijke media en op TV:

16.vi: Why the crisis that is developing now is not faced
The question was why is the crisis that is developing now not faced. The short answer is: Because people do not want to hear things they don't like about themselves and are not willing to accept it if they deign to listen to it.

M.a.w. het zijn uiteindelijke propaganda-gronden die bestaan omdat de grote meerderheid zo dom is, en ook geen negatief nieuws wil horen, al is het waar, dat kritiek impliceert op de grote meerderheid (die het allemaal heeft laten gebeuren, en die in grote meerderheid afgeleid of bedonderd werden door kortdurende voordeeltjes of vage beloftes).

Dan is er dit over de meeste intellectuelen:

17.vi: On most intellectuals
By the way: Most intellectuals simply forget that they are part of a small group of at most 5% of the population; that the intelligent public and middle class at most make up 25% of the population; and that the remaining 70% they hardly ever meet in a personal way. Also, I do not mean to suggest that these people - say, the working class + the lower and middle middle class - are in any sense rotten, but I do mean what I said: In general the norms of these are limited to what they perceive as their own kind; they are deluded about most issues that are not a part of their practical life; and these people do produce the great silent majority that staffs the lower bureaucracies, police, army, working force, and consuming public, and is the public of the media, the advertisements, the tabloids, and the political propaganda.
(..)
And by the by: I also do not believe that people are democratic. Nobody believes that the majority is right if they disagree with it; nobody is egalitarian except perhaps were his best friends and direct family are concerned; nobody believes that majorities have a monopoly on truth and good sense; and very few people really believe that the majority of men are pleasant fellows.

Ik moet hier wel bij opmerken dat dit nogal sterk de standaarden van de 20ste eeuw vooronderstelt, en niet die van de 21ste eeuw, waarin iedereen met een IQ boven de 100 "naar de universiteit" mag (mits zijn of haar ouders voldoende geld hebben om dat te betalen én hem of haar vier jaar te onderhouden).

Het spijt me niets, omdat ik denk dat de standaarden die ik veronderstel nog steeds feitelijk juist zijn, maar ik geef toe dat feitelijke juistheid er eigenlijk alleen toe doet voor wie werkelijk intelligent is, en dat is - helaas, helaas, helaas - maar een kleine minderheid.

En hier is wat meer over kleine kinderen en TV:

20.vi: The psychopathic rot fed to small children on TV
Something else. I've been watching TV again and it seems to me that the stuff fed to small children is the most atrocious psychopathic rot imaginable. The worst are Teenage Mutant Ninja Turtles and Toxic Crusaders, but there are more. This is such extra-ordinary sick rot that it is amazing it is broadcast - but it is, in programs for small kids. It is sadistic, extra-ordinarily ugly, very violent, quite frightening and completely devoid of any standards except revenge. Also everything gets mixed up with everything: The Teenage Mutant Ninja Turtles bear the names of Michelangelo, Rafael, Leonardo etc.; their guru is a rat; violence is interspersed with philosophy-quotes; ice cream shops are called "Chain Saw Massacre"; dissembling is the propagandized norm; and much more. It is really amazing, not only that it is made but that it is broadcast allover the world and tolerated.

If I had children I certainly would forbid them to watch it and fear for their mental health if they did. American "comics" have nearly always been violent (or else sickeningly sentimental), but what these series achieve, as compared with Donald Duck or Woody Woodpecker, is something quite new. There is much more violence; violence is what everything is all organized about (the heroes are warriors to start with; the enemies invariably seek to dominate the world); the bad guys are drawn not just in a mock frightening way, but are really frightening monsters (and in "Toxic Crusaders" the heroes are monsters too); and I really feel I am watching the nightmares of the criminally insane - whereas what I am supposed to be watching is a program for 5-7 year olds.

Ik merk allleen nogmaals op dat (i) ikzelf opgegroeid ben zonder TV (want die arriveerde pas bij mij thuis toen ik 13 was, en ik zag er vrijwel niets van vóór 1963) en dat (ii) ik ook al vrijwel geen TV meer keek sinds 1970, waaruit volgt dat ik ofwel overwegend gelijk heb (voor de intelligente minderheid) ofwel geheel niet weet waar ik van spreek (voor de domme meerderheid).

Hier is iets over mijn geestelijke welbevinden in 1992:

21.vi: Ik ben geestelijk wat beter dan sinds 1 1/2 jaar
All in all denk ik dat ik nu geestelijk wat beter ben dan sinds 1 1/2 jaar, maar het is in het geheel niet wat het moet zijn. Maar ik lach tenminste weer soms en ben niet meer voortdurend zenuwachtig en gespannen en snel boos en wat minder onevenwichtig. De moeilijkheid is dat het heen en weer blijft gaan en dat veel afhangt van slapen en mogelijkheden die ik krijg. (Er zijn zoveel negatieve mogelijkheden: Geen medische indicatie; inbraak op de StAstr; computer kapot; slechtere gezondheid; moeder dementeert; etc. etc.)
(..)
Algemeen geldt dat alles heel verschillend gaat liggen als ik een redelijke woning heb die ik kan betalen en waar ik kan slapen en werken. Maar ja, dat is al 4 jaar zo.

Ik lachte toen weer, dat ik vrijwel zeker in geen twee jaar daarvoor deed (!!): Te moe, te veel pijn, te depressief.

Het volgende is over een belangrijk boek dat ik pas in 1992 las, nl. Robert Conquest's "The Great Terror" (vooral over Stalin's zeer vele moorden):

25.vi: Conquest on Stalin and Mao
The story Conquest tells is very awful. It also seems to me that the history of this century is not at all faced in this century. Here are some figures from Bullock's appendices:

- Combatant losses in WW I : 7.680.000
- European lives lost in WW II: 40.000.000 app
- Jews killed in holocaust : 6.000.000 app
- Killed by Stalin : 40.000.000 app
- Killed by Mao in cult rev : 20.000.000 app

The last two numbers are estimates of Medvedev and Leys resp. and quoted from memory. Not listed are the deaths due to starvation; the ca. 4.000.000 in Cambodia; and the victims of the many wars in this century other than the world wars.

De getallen - bijna 25 jaar later - zijn nog steeds overwegend korrekt, al is het mogelijk dat de 40 miljoen door Stalin vermoorden iets te hoog geschat zijn.

En dit gaat over de Westere medemenselijkheid:

25.vi In het kader van de menselijkheid
Oh, in het kader van de menselijkheid: Vandaag stond in de krant dat 20 miljoen Afrikanen aan het sterven zijn van de honger. Niemand zegt, als ik opmerkte, dat dat 3.3 * 6 miljoen is, als de holocaust dan zo onmenselijk was, wat waar is in althans één betekenis.

Hier is meer over "The Great Terror":

28.vi: Still reading Conquest's "The Great Terror"
I'm still reading Conquest's "The Great Terror", edition of 71. It is very well done and in many ways amazing, even though I'm reading the story effectively for the third time - first Bullock's "Hitler and Stalin", then Conquest's "Stalin", and now this. What is amazing is the human depravity and suffering involved, and also the extent and total senselessness of the terror. It also again underlines the split between people:

About 90% (give or take 5% or so) is common and follows the leader. They know they are nothing special; don't have strong intellectual or artistic talents or impulses; and care most for a quiet and pleasant live of comfort. They will not spontaneously murder or denounce, but neither will they spontaneously prevent murder or denunciations. Most of them are rather decent in that most of them simply want to do their job; be liked; be left alone; and lead their own lives within their families and with their friends. They are the salt of the earth, but they are not creative in any sense. They form the lower and middle classes everywhere.

About 5% is more gifted, socially more or less adjusted, and willing to play by the social rules and preserve some justice. (Here I am assuming that within any group there are rather self-evident notions of justice, fairnes or equity, always seen in more or less the same way: A fair share is a share like all others of the same standing or rank.) They know they are more gifted and they do have some intellectual or artistic talents and impulses. From them the intelligentsia is recruited, including the power elites in every field. Most of them will never create anything of importance, but they do maintain and apply the skills they have learned.

About 5% is a-social, in the sense of being quite willing not to play by the socially accepted rules, and not to care for justice c.q. redefining it to the effect that matters are just to the extent that I profit. They also know this. Most of them are of common lack of talents, but some of them are gifted. To this group belong the common criminals, but also many from police-forces, the military etc. which may be seen as legalized institutions for people willing to be violent and unjust.

Note that all is a matter of degree here, and presenting it as I did is misleading in that it may suggest that ordinary people never use violence and never are unjust. That is untrue, of course: The difference with a-socials is that they are considerably less prone to violence and injustice.

Ik denk dat dit feitelijk klopt voor iedere maatschappij.

29.vi: Mijn fundamentele probleem
Het fundamentele probleem is er een waar ik heel weinig aan kan doen: Ik ben voortdurend moe; heb voortdurend heel weinig energie; en heb of had voortdurend pijn. Het is nu te warm en ik ben te moe. De fundamentele grondhouding moet zijn dat ik rationeel en redelijk blijf; mij bezin eer ik doe; en de zaken voorlopig afwacht en me kalm houd, want mijn gezondheid is zeer wankel en mijn moeder zal verpleegd moeten worden.

Dit laat zien dat het een beetje beter met mijzelf ging, maar slecht met mijn moeder (dat ik pas doorkreeg toen ik bij haar woonde, omdat ze daar zeer weinig over zei).

Hier is een grote en belangrijke vooruitgang:

7.vii: Ik krijg weer een medische indicatie
(..) ik krijg weer een medische indicatie, met voorrang als "de collega" het goed vond, en met een omschrijving van slaapkamer achter en benedenhuis of 1 hoog. Het is me dus gelukt, met veel moeite en veel beleid - maar het is me gelukt: ik zit niet langer aan de grafkamer op de St Antoniesbreestr vast dan strikt nodig.

Inderdaad, en ik was zeer terecht zeer verheugd. En hier is een opmerking over relativisme, en over hoe volkomen onzin toch feitelijk heel belangrijk kan worden:

11.vii: About styles and relativism
I was just talking about styles. Well, one dominant fact about the style that emerged from the 60-ies indeed is relativity of values - or more precisely: lack of principles. The general idea seems to be to accomodate each and every point of view as equally justified as any other. Of course, this always happens in a phoney and merely verbal way, because nobody really believes it, yet because this is the public make-belief these also tend to become facts, which means that choices are not made; stances are not taken; commitments are not honoured; and principles are not kept.

Dit laat in ieder geval zien dat volkomen foute ideeën toch grote invloed kunnen hebben, zelfs al wijst iedereen ze (voor zichzelf) af.

Hier is de brief van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting:

18.vii: De relevante alinea uit de brief van het GDH luidt:
"Na onvangst van het advies van de GG&GD is door de Gem. Dienst Herhuisvesting besloten om op medische gronden een indicatie te verstrekken voor verhuizing met voorrang naar een benedenwoning of een woning op een eerste etage, voorzien van een douche. Tevens moet de woning gelegen zijn in een rustige buurt, niet in de buurt van horeca, niet aan een drukke verkeersstraat, met een slaapkamer die niet aan de straatzijde gelegen is."

Nou, na 11 jaar!

NB dat dit besluit vanaf 1979 genomen had moeten worden, want toen werden Anna en ik ziek. Dit was de eerste keer dat ik een dergelijk oordeel kreeg (en ik had daarbij zeer veel geluk: Vanaf 1995 was me dit vrijwel zeker niet meer gelukt, niet omdat ik gezonder was, maar omdat de "GSD" vanaf die tijd deed alsof ik niet ziek was, dat mij zéér veel problemen opleverde tussen 1997 en 2011).

En hier is weer een portie Jolanda:

21.vii: En wéér gedoe met Jolanda
Ik vind dat haar vader wat moet doen, maar dat was weer "een vage bedreiging" (ze vertelt me wel weer dat ie haar zelfs geen geld geeft om te eten, maar als ik boos op de ellendeling word "bedreig" ik 'm), en ze wilde me binnen 5 minuten weer het huis uitgooien met een "daar is het gat van de deur" - gestrekte arm etc., alsof ik haar hondje ben. Mijn antwoord was "en daar is het glas van het raam", maar ik ging, omdat ik er geen problemen mee wilde. Mimer zat beneden, en ik wilde een afspraak met 'm maken, maar toen werd ze helemaal hysterisch "You make no appointments with Mimer" en "Nou ga je eruit. Eruit! Eruit!" en een hysterische reeks scheldwoorden in het Engels en het Nederlands. Ze pakte ook een kruk en kwam daarmee op me af, en begon met dat ding naar me te porren, maar toen stond Mimer ertussen en mikte haar fysiek terug de hal in, na een mijnerszijds welgemeend "You're out of your mind". Dat was meer geweld tegen haar dan waar ik me ooit aan beschuldigd heb, maar ze was ook tegen hem op een commando-toon tekeer gegaan. Ik verliet ze met een "I'm sorry Mimer".

Het raakte me allemaal niet zo vreselijk, want dit was de zoveelste keer, en ik zag zeker het begin als een opzettelijk spelletje. D.w.z.: Ze wil me gewoon niet aanhoren, en gooit me "dus" de deur uit.

De tweede alinea is ook volkomen terecht. En dit is over een zeer veel beter (en intelligenter) mens dan mijn meest recente ex:

24.vii: Over professor Peter Molenaar
Donderdag ben ik langs Molenaar gegaan. Hij is het helemaal met me eens dat ik af moet studeren, en ik heb z'n kaartje om aan de dekanen te geven. Ze kunnen hem bellen; hij wil ze ook wel schrijven; en hij wil er ook wel zelf langs om het ze duidelijk te maken.

Ik kende Molenaar toen trouwens een jaar of drie, en het is ongetwijfeld geheel waar dat ik zonder Molenaar's hulp eenvoudig nooit afgestudeerd was.

Hier is iets dat ik volkomen vergeten was, namelijk dat ik Böhm-Bawerk (<- Wikipedia) gelezen had, in 1992:

26.vii: On Böhm-Bawerk about Marx
O, I also found it interesting that B-B argues, quite correctly I think, that Marx knew his value-theory was ill-founded, and that he in fact used rhetorical tricks to make it seem acceptable. He does not state what seems to me Marx's fundamental reason for doing so: that the surplus value theory gave a rational-looking foundation to the thesis that profit is theft from the workers. (To a large extent that also is the case. One may wonder what would have happened if Marx, rather than demanding a revolution, had demanded that not only share-holders and executives but also workers get a fair share in the firm's profits or that becoming a worker for a firm should entail an automatic share-holdership or, at least, profit-sharing right. Note that much is possible, in principle, along these lines by simply making the requisite laws and imposing them. One very simple schema is that every firm distributes X% (say X=50) of its annual profits over all its workers, proportional to the months worked in the year and the salary, and reserves (100-X)% for the owners of the firm. It also helps to keep in mind that in effect the state in modern economies does take around 25% in taxes from every firm. And one may also wonder what a socialist movement in the 80-ies and 90-ies of the previous century had looked like if it had simply insisted on fair sharing of profits and the right to form trade unions, both of which are pretty clear and simple demands for a fair share in wealth and power.)

Ik denk dat dit allemaal terecht is. Hier is een - zeer zeldzaam - uitstekend artikel in een krant:

28.vii: Van de FAO in de NRC
Er staat wel eens wat in de krant. Hier is een volledig artikeltje uit de krant van gisteren:

"FAO: aantal ondervoeden neemt af. Het aantal ondervoede mensen in ontwikkelingslanden bedroeg aan het eind van de jaren tachtig ruim 780 miljoen. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van de Wereldvoedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in Rome.

Dit aantal betekende een verbetering ten opzichte van 1969, toen 941 miljoen mensen onvoldoende te eten hadden. Zet men het aantal ondervoeden af tegen het totale bevolkingsaantal, dan is de daling aanzienlijk hoger: in 1969 was nog 36 procen van de bevolking in ontwikkelingslanden ondervoed en nu 20 procent.

In Azie was er sprake van een duidelijke vooruitgang, daar daalde het percentage ondervoeden van de bevolking van 40 tot 19. Het absolute aantal daalde van 75 miljoen in 1969 tot 528 miljoen eind jaren tachtig. De belangrijkste daling deed zich voor in het Verre Oosten.

In Afrika daarentegen verslechterde de toestand aanzienlijk. In twintig jaar steeg het aantal ondervoeden van 101 miljoen tot 168 miljoen. Volgens de gegevens van de FAO is thans een derde deel van de Afrikanen ondervoed.

Ook in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika was er geen sprake van vooruitgang. Absoluut gezien steeg het aantal ondervoede mensen daar met respectievelijk zeven miljoen en twaalf miljoen, omdat in deze gebieden de onstuimige aanwas van de bevolking geen gelijke tred hield met de economische groei.

Het FAO-rapport stelde dat als de totale voedselproduktie van de wereld op een doelmatige wijze zou worden verdeeld over de wereld, er nog sprake zou zijn van een overschot." (pag 5, NRC 27.vii.92)

NB dat er zelden artikelen in de krant staan met dergelijke feitelijke informatie.

Inderdaad. Merk ook op (speciaal voor wie mijn oordelen over "de gemiddelde medemens" afwijst) dat er in 1969 "slechts" 941 miljoen mensen ondervoed waren, en in 1989 "slechts" 780 miljoen ondervoeden.

Dit gaat over mijn moeder's "vergeetachtigheid", die een heel stuk serieuzer bleek dan ik tot en met 1991 dacht (toen ik mijn moeder wekelijks een paar uur zag):

31.vii: Over moeder's "vergeetachtigheid"
Moeder wist gisteren overigens niet wat "ml" betekende (in "250 ml water" op een pak rijst) behalve dat het "een heel klein beetje" was. Maar ze wist niet meer hoeveel. Toen ik zei dat een ml een milliliter was wist ze niet hoeveel dat was, en toen ik vervolgens zei dat dat een duizendste liter was en vroeg hoeveel water 250 milliliter was wist ze dat ook niet, en kon het ook niet bedenken. Ze was gisteren middelmatig helder - ik heb helderder dagen gezien en ook minder heldere.

Ze vergat niet alleen dingen (iets wat ik sinds 1988 of 1989 wist) maar ze redeneerde ook zéér veel minder goed dan ze haar hele volwassen leven gedaan had. (Ik woonde eind Juli een maand of 3 à 4 bij mijn moeder.)

Dit gaat weer over mijn eigen toestand:

7.viii: Weer doodmoe en te weinig slaap
Ik heb me de hele dag doodmoe gevoeld en ben vanmiddag (donderdag) zelfs naar bed gegaan, zonder in slaap te vallen, maar voel me nu en de afgelopen avond wat minder moe. Ik heb geen idee waar dat aan ligt, en het was gisteren ook zo.

Het is een feit is dat ik nog steeds systematisch te weinig slaap, en dat nu continu al meer dan 1 1/2 jaar doe. Het is ook een feit dat het me niet aan te zien is, want ik zie er redelijk uit. Het viel me vandaag trouwens ook op dat ik weer magerder ben geworden, want ik heb weer een gaatje in m'n riem gemaakt ca. 8 cm naast het vorige gaatje. Overigens ben ik niet mager - ik veronderstel dat ik nu ca. mijn goede gewicht heb, ergens rond de 77 kg.

Ik ben 24 jaar later ongeveer even slank, en heb er al die tijd zeer veel beter en jonger uitgezien dan ik feitelijk ben (dat overigens voor velen met M.E. geldt).

Hier is althans een deel van een zinnige verklaring voor de instorting van de Sovjet-Unie (einde 1991):

7.viii: Een gedeeltelijke verklaring van wat in de Sovjet-Unie gebeurde
Hier zijn een paar principes die verklaren wat er in de SU gebeurde:

- mensen zeggen wat ze denken dat hun gehoor wil horen
- mensen denken wat ze denken dat hun leiders willen dat ze denken
- mensen doen wat ze denken dat hun leiders willen dat ze doen
- mensen wensen hun eigen wensen en die van hun leiders te bevredigen
- wie niet tot onze groep behoort heeft plichten maar alleen rechten als gunst

Er zijn uitzonderingen, maar dit is de norm, en de reden is dat de meeste mensen geen sterke persoonlijkheden zijn ("geen karakter hebben"); niet zelfstandig nadenken; en niet zelfstandig durven handelen.

Jawel. (Wie het oneens met me is, wijs ik op het zeer verheugende feit dat er ook "slechts" 780 miljoen ondervoeden waren rond de tijd dat ik dit schreef...).

Dan is er dit over "het feminisme" dat ik sinds mijn twintiger jaren dacht (maar tot 1992 van geheel niemand anders hoorde):

10.viii: Feminist success = women wage-slaves without right to educate own children
For the first time in many years someone else remarked what I remarked in the 70-ies, namely that if the feminists are succesful it means that the rights of women to take care of their own children and their own houses, whereas the men have to take care of others' properties to acquire an income to spend on their own families, would be destroyed, and women like men would be reduced to wage-slaves by and large, and would not even been able to raise their own children. I think I heard this on BBC radio, and less precisely expressed than I put it here, but it is the first time I heard the argument from someone else.

Precies, maar het is helaas geheel waar, en tegenwoordig worden kinderen dus niet meer door hun eigen ouders opgevoed, maar door vreemden die daarvoor ingehuurd zijn en hele groepen behandelen (afgezien van zeldzame uurtjes in de weekenden, misschien).

12.viii: Redelijk telefoongesprek met Jolanda: ze hallucineert weer incidenteel
Gisterenavond ca. een half uur a 3 kwartier met Jolanda gepraat over de telefoon, wat redelijk ging. Ze zegt dat ze weer incidenteel hallucineert.

't Kan zijn, maar het interesseerde me niet meer: Ze had alle liefde die ik voor haar had - bijzonder veel, al was het geheel onterecht - volkomen vernietigd.

16.viii: Nieuwe bril opgehaald
Eergisteren m'n nieuwe bril opgehaald + een voorzet-geval waarmee je 'm in een zonnebril verandert. Totaal fl. 268,--. Het is weer hetzelfde model als ik had, alleen weer met donkere randen i.p.v. lichte. Ik denk dat ik nu zeker 10 jaar hetzelfde model bril op m'n neus heb, eerst donker, toen licht, en nu weer donker. Een reden waarom het bevalt zijn de poten: die zijn omgekruld. Je moet er aan wennen, maar als je dat eenmaal gedaan hebt heb je een bril die niet meer van je neus kan vallen.

Ik weet niet meer waarom ik deze bril moest betalen, maar voor exact hetzelfde model, zonder voorzet-glazen rekende een Amsterdamse opticiën in 2016 mij meer dan 7 keer zoveel: 870 euro voor een nieuwe bril van exact deze soort.

Hier is meer over de junken voor mijn ramen en over Peter Molenaar:

6.ix: Weer gewekt door junken voor de ramen in de StAstr
Landsmeer : Terug sinds 18.00. Vanochtend om 8.30 weer gewekt door junken voor m'n ramen, die elkaar de tolerantie van de politie aan het uitleggen waren.

19.ix: En wakker gelegen van junken voor de ramen
Landsmeer : Hier sinds 1/2 uur. Vannacht weer tot minstens 1/2 4 wakker gelegen van de junken voor de ramen. Gisteren met Peter Molenaar gesproken en o.a. iets over Jolanda verteld. Het blijkt dat hij 7 jaar in een inrichting heeft gezeten van z'n 17e tot z'n 24ste, ook vanwege schizofrenie, en dat hij genezen is met Haldol, kennelijk ook vanwege een genetische aanleg in z'n familie.

Ik had hier geen idee van en Peter Molenaar leek altijd bijzonder redelijk en rationeel (en was dat ook). Hij heeft me toen trouwens ook verteld dat hij anders ook geen psychologie gestudeerd had, maar natuurkunde of wiskunde.

Er is dit over een "Verenigd Europa", dat door mij al in 1992 afgewezen werd als een geheel krankzinnig idee:

3.x: The whole idea of "a united Europe" is plainly crazy
To me the whole idea of "a united Europe" is plainly crazy, but noone raises problems about the Irish nationalists, the Flemish nationalists a.s.o. all of which are based on differences of language and income within states that have at least more than a 100 years of traditional existence. It is fairly evident that ordinary people identify themselves with the groups they are member of and that the larger groups are based on territory and language.

It is also crazy that in effect national "democratic" states are supposed to disappear without consent of a good majority of their population or without any say of their population, and that anyway absolutely noone understands the issues involved. I've heard and read a good part about it for several years from the best possible public sources (BBC and Handelsblad) and I still don't know what the Maastricht treaty is about. Of course, I am also not interested in finding out, because if this cannot be clearly explained by those who read it, the treaty - in effect a blueprint for changing 11 states legally, economically and politically - is moonshine. I'm certainly not going to waste my time on ill-phrased unrealizable plans.

Maar ja, 't is wel allemaal gerealiseerd, en nu zijn schoften als Juncker en Draghi de baas over heel Europa.

Dit is over "de economie", en behelst een heel zinnig idee dat ik - alweer - van geheel niemand anders heb gehoord, en in mijn geval uit ca. 1971 dateert:

3.x: Divide the economy in luxury and necessary
My idea of at least 20 years ago of forbidding speculation in certain goods like money and limiting it to luxury goods in general keeps seeming sensible.
(...)
My own ideas of about 20 years ago - divide the economy in luxury and necessary; fix prices and margins more or less in the latter; limit speculation to the former; decrease general investment, spending and wages; invest more in science and culture; undo crazy schemes like the private car; and more - still seem most sensible to me but they are not realizable as long as the greatest part of the population merely wants more of the cultural shit they are consuming already at gigantic costs to themselves, the environment, and the chances for their offspring.

Ik denk dit nog steeds (maar vrees dat er eerst een instorting moet plaatsvinden voordat er redelijker mensen met rationelere ideeën aan de macht komen).

En hier is de fundamentele reden waarom het zo slecht gaat in de wereld:

3.x: There are far too many people in the world
There are far too many people in the world and far too many are far too dumb, and all the dumb ones want to live like the soap operas on American TV. There are too few people of good will and good mind and far too many stupid egoists - that is the basic problem.

Inderdaad. Hier is wat nieuws over de brandgevaarlijkheid van de Elandsgracht en de BWD:

21.x: Ex-buurvrouw Chris: Ook de plafonds zijn brandgevaarlijk
Verder met Chris gebeld: de huurcommissie is langs geweest en er is opnieuw een aanschrijving en er is een nieuwe inspecteur, namelijk Elbers (ook aanwezig bij de rookproef op 10.II). Deze heeft nu ook een aanschrijving doen uitgaan vanwege brandgevaarlijke plafonds, maar was telefonisch niet te bereiken.

De beestmens Van Dijk, die de goede inspecteur Landwaard opgevolgd was onmiddellijk nadat de schoorsteen ingestort was en Jolanda en ik vergast waren (wat we net overleefden), had zijn plicht kennelijk gedaan, en werd door zijn bovenbazen weer "van de zaak" gehaald. Jolanda en ik hebben deze beestmens nooit gezien (ik heb er één of twee keer per telefoon mee gesproken).

En dit is weer over Jolanda:

20.xii: Jolanda is verhuisd naar de Bijlmer
Wat ik nog niet vermeld had is dat dat Jolanda verleden week is verhuisd naar de Bijlmer, ondanks het feit dat zowel Mimer als zij mij hebben trachten wijs te maken in het geheel geen geld te hebben. Dat was dus de zoveelste leugen. Ze heeft ondertussen ook geweigerd mij geld te geven zodat ik althans enigszins mijn eigen leven in kan richten en mijn uiteindelijke konklusie is dat zij nooit van me gehouden heeft; mij vanaf het begin belogen en gebruikt heeft; en een minstens even verachtelijk mens als haar moeder is.

Inderdaad. En haar moeder had het een heel stuk moeilijker gehad in haar leven, al was ze waanzinnig: Ze had er redelijke gronden voor (nl. een gestoorde moeder en een zeer onvriendelijk pleeggezin in de 2e W.O.)

Hier is de laatste mededeling van 1992:

23.xii: Drie dwangbevelen van het Ministerie van Onderwijs
Er lag maandagavond een envelop met 3 dwangbevelen vanwege het Min van Onderwijs in de bus op de StA-str. Dat is ondertussen betrekkelijk probleemloos, en in ieder geval zondere enige opwindig mijnerszijds, voorlopig geregeld. Het verhaal komt later wel, want ik ben nu moe en wil ook wat anders doen.

Maar in ieder geval, wat me opviel was dat ik totaal niet opgewonden, boos, etc. was; me eigenlijk vrijwel geen zorgen gemaakt heb; en alles snel en rationeel aangepakt heb. Het verschil is dat ik nu een half jaar lang in ieder geval enigszins geslapen heb en overigens erg weinig goeds van mensen verwacht.

In feite was dit weer de normale waanzin die Anna en ik al meegemaakt hadden sinds 1980. Het was één grote puinhoop bij Studiefinanciering, de gehele tijd dat ik er mee te maken heb gehad (wat in feite zo was van 1976 t/m 2004, toen mijn studieschuld uiteindelijk, na diverse krankzinnige processen, volkomen kwijtgescholden werd omdat ik dertig jaar lang niets verdiend had dan minimale bijstand).

---------------------

       home - index - summaries - mail