`\ 

Nederlog

 

28 februari 2010

 

Slecht, leuk en goed nieuws over ME

 

Ik blijf nog steeds beroerd, al leert de ervaring dat het met het verstrijken van de tijd - ooit - wel weer bijtrekt. De oorzaak is ME, en daarover nu wat slecht, wat leuk en wat goed nieuws, in die volgorde.

1. Slecht nieuws - de Nijmeegse ME-leugenaars slaan weer toe
2. Leuk nieuws - Welcome to "Living Hell!"
3. Goed nieuws - prof. Malcolm Hooper heeft nieuw boek uit

1. Slecht nieuws - de Nijmeegse ME-leugenaars slaan weer toe

Het slechte nieuws is dat de leugenbrigade van prof.dr. Jos van der Meer - de Nederlandse Wessely - weer een stel leugens gepubliceerd heeft die erop neerkomen dat XMRV niet bestaat (in zijn zorgvuldig tot het komen van die konklusie geselecteerde groep, met de tot dat doel zorgvuldig gekozen methodologie).

Zo'n medische oplichter, fantast en sadist - Hey, hey, hey: how many suicides did you cause today? Jossie, my boy?! - zegt het tussen haken gezette er natuurlijk niet bij.

Ik bevond me vandaag dan ook op de site van het UMC, vanwaar de prof z'n stellige leugens en gore kwasi-wetenschap verspreid (zie 3 hieronder, o leden der mafiamaten-brigade!), waar zelfs de medische koppen die je aanstaren als reclame voor die instelling de goorste, domste en lelijkste karpatenkoppen en huishoudschoolhoofden zijn die je je kunt voorstellen, inderdaad van het soort dat ik vanaf ca. 1980 de UvA ook als eerstejaars zag binnenkomen: zij die tot 10 a 100 jaar eerder nooit een VWO aangekund hadden, konden nu de-mo-kra-ties professor in de European Studies, psycholoog, ja zelfs medicus worden (je moest immers toch ingeloot worden, en je VWO-cijfers telden niet, want dat was "elitair" en daarmee "dus" "fascisties").

Hier is bijvoorbeeld de link

  • MeerinformatieChronischeVermoeidheidssyndroom  (*)

die kennelijk overgeschreven is van het eveneens smerig leugenachtig, opzettelijk misleidende, manipulatie schunnige propaganda-stuk dat ik een maand geleden besprak in mijn Studies in MEdical Sadism - 0.

NB: Prof.dr. Jos van der Meer en co. zijn leugenaars, als ze al minimaal wetenschappelijk competent zijn; hun publicaties zijn welbewuste leugens; hun doel is kennelijk de medische zorg te psychiatriseren (binnen enkele jaren moet u heel wel mogelijk Een Cognitief Gedrags-Psycholoog overtuigen dat u niet somatiseert dat u kanker heeft, voordat u een verwijzing naar een oncoloog krijgt: mocht u in de tussentijd kreperen, dan is dat immers mooi meegenomen voor de verzekerings-firma); en volgens mij - ik ben een psycholoog en filosoof; ik word al dekaden belasterd in mijn persoonlijke integriteit en menselijke waardigheid, en ik krijg geen enkele hulp vanwege de leugens van Van der Meer en co. - doodordinaire en uitermate gevaarlijke en schunnige sadisten zijn.

Ik licht dit trouwens graag toe voor de rechtbank, dus wie me wil vervolgen is van harte welkom - maar moet niet ermee rekenen dat ik mij gewillig naar hun slachtbank laat leiden, en dat ik er, met mijn volgens Van der Meer dysfunctioneel geloofssysteem, van overtuigd ben dat hij een levensgevaarlijke sadist is als hij geen levensgevaarlijke incompetent is.

2. Leuk nieuws  - Welcome to "Living Hell!"

Het leuke nieuws dank ik aan de Phoenix Forums:

  • Welcome to "Living Hell!" - The Board Game for the Whole Family

Dit is een soort Mens Erger Je Niet, met als alternatieven Doctor Hell, Benefits Hell, Advocacy Hell, Symptom Hell, Personal Hell etc.

Alles is gebaseerd op ervaringen van ondertussen miljoenen ME-patienten, minus een groot aantal dat door de heren professoren Van der Meer, Bleijenberg, Wessely, Sharpe en White ondertussen de zelfmoord is ingedreven, tot groot genoegen van genoemden, en tot groot financieel voordeel van tal van ziekteverzekeraars.

Kortom... het is cynisch maar daarom waarachtig, en wie ME heeft gedurende een jaar of langer heeft een groot deel van de ervaringen uit de hel persoonlijk gehad. De achterliggende reden is dezelfde als achter 1. Slecht niews schuilt: Het zal de overgrote meerderheid van de u mishandelende bureaucraten en doktoren een rotzorg zijn of u leeft of sterft - het feitelijk enige dat telt zijn (1) of er geld uit uw pijn gemolken of bespaard kan worden en (2) of de naar eigen zeggen buitengewoon integere en welmenende gezondheidsuitvreters u aankunnen mocht u zo gek blijken te protesteren tegen de behandeling die u krijgt.

3. Goed nieuws - prof. Malcolm Hooper heeft nieuw boek uit

De zinnigste mens die ik tot nu toe over ME gelezen heb is prof.dr. Malcolm Hooper, een professor emeritus medische chemie, die uitstekende stukken tegen de school van Wessely - de medische doctoren Mengele van de ME - geschreven heeft, die ik eerder opgevoerd heb:

  • THE MENTAL HEALTH MOVEMENT: PERSECUTION OF PATIENTS?

  • CORPORATE COLLUSION?

Dit zijn uitstekende, moedige, eerlijke, zeer goed beargumenteerde stukken (en ook mijn reden waarom ik Van der Meer en co. toeroep: Kom op, stelletje medische sadisten! Klaag mij eens aan als jullie beulen daar de moed toe hebt!), behalve dat ze, zoals ik ze vond eind vorig jaar, niet zo goed geformatteerd zijn.

Hier is dus het goede nieuws:

A formal complaint has been lodged by Professor Malcolm Hooper with the Rt. Hon The Lord Drayson, Minister of State with responsibility for the Medical Research Council (Science and Innovation) about the “PACE” Clinical Trial of behavioural modification interventions for people with Myalgic Encephalomyelitis (ME) / Chronic Fatigue Syndrome (CFS).
(...)
In 1992, the Wessely School gave directions that in cases of ME/CFS, the first duty of the doctor is to avoid legitimisation of symptoms; in 1994, ME was described by Professor Simon Wessely as merely “a belief”; in 1996 recommendations were made that no investigations should be performed to confirm the diagnosis and in 1999 patients with ME/CFS were referred to as “the undeserving sick”.

U ziet, prof.dr. Wessely - wiens vader als joodse jongen in de trein naar Treblinka zat in de Tweede Wereldoorlog, zodat ik maar aanneem dat hij als kind gemarteld is, en daarom zelf een sadist is - gelooft in Uebermenschen van zijn soort en Untermenschen van mijn soort, en in feite is zijn eigen therapie voor ME (een neurologische ziekte volgens de WHO) "Arbeit macht frei".

Hier is meer over professor dr. Hooper's (aan)klacht:

The complaint is supported by a 442 page Report which addresses areas of major concern about the PACE Trial.

These include apparent coercion and exploitation of patients, flawed methodology, apparent lack of scientific rigour, apparent failure to adhere to the Declaration of Helsinki, the unusual personal financial interest of the Chief Investigator, the vested financial interests of the Principal Investigators and others involved with the trial and the underlying non-clinical purpose of the trial.

The psychiatrists’ unproven beliefs and assumptions are presented as fact and trial therapists have been trained to provide participants with misinformation; therapists have also been trained to advise participants to ignore symptoms, a situation that may in some cases result in death.

U vindt het nieuws over e.e.a. hier

  • PRESS RELEASE:  MEDICAL RESEARCH COUNCIL

En niet alleen dat: In Magical Medicine vindt u nu Malcolm Hooper's en Margaret Williams uitstekende

  • Magical Medicine - pdf 6.4 MB
  • Magical Medicine - compressed version (zip): 4.8 MB

dat een uitstekend geformatteerde lange bijzonder welgefundeerde aanval is op Wessely en co. door een man die werkelijk weet wat wetenschap is; werkelijk moed heeft; en die werkelijk eerlijk en integer is.

Het is allemaal heel goed en zorgvuldig gedaan, en het enige bezwaar dat ik kan bedenken is dat het lang en grondig is - dat helaas wel moet vanwege meer dan 20 jaar leugens en bedrog van van Wessely en co. en Van der Meer en co. (**)

NB: De firma MEdisch Bedrog & Oplichterij van Van der Meer en co. zijn de Nederlandse volgelingen van Wessely, en er geldt hetzelfde voor, behalve dat ze het op z'n Hollands doen, dus nog een graadje of wat smeriger, hypocrieter en valser, dus met NOG meer vals vertoon van quasi-morele posities.

Het Nijmeegs ME-tuig drukt zich als volgt uit, op hun leugensite

Onderzoekers van het UMC St Radboud, waaronder experimenteel viroloog dr. Frank van Kuppeveld en internist prof.dr. Jos van der Meer, hebben in het bloed van Nederlandse patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) geen XMRV-virussen aangetroffen. Daarmee weerleggen zij Amerikaans onderzoek, dat in oktober 2009 in Science gepubliceerd is. Hierin werd een verband tussen dit virus en het chronisch vermoeidheidssyndroom geclaimd.

Zelfs als het nominaal strikt waar is, het een propaganda-leugen - en de bovenstaande doctores Mengele projecteren hun eigen bedrog op anderen:

Hoe het komt dat de Amerikanen het virus wel vonden en de Nijmegenaren niet, is nog onduidelijk. Van Kuppeveld houdt er rekening mee dat de bloedmonsters die de Amerikanen gebruikt hebben, afkomstig waren van een speciale patiëntengroep die niet representatief is voor het overgrote deel van de CVS-patiënten.

Nu waarom het een propaganda-leugen is: Kupperveld en Van der Meer "weerleggen" het Amerikaans onderzoek in z'n geheel niet, en te claimen dat ze dat wel doen is een propaganda-leugen: Zelfs als ze volkomen eerlijk zouden zijn geweest, quod non; zelfs als hun onderzoek zou deugen, quod non; dan nog "weerlegt" dat het Amerikaans onderzoek niet, maar spreekt het hoogstens tegen.

Maar de heren leugenaars formuleren het zo omdat zij proberen hun zin te krijgen met pseudo-wetenschap en leugens via de media, in de stellige veronderstelling dat zij makkelijk ongestraft en hondsbrutaal kunnen liegen en bedriegen en misleiden, omdat echte wetenschappers daar toch niet tegen kunnen klagen zonder hun reputatie en carriere in de waagschaal te stellen, en de enigen die het verder interesseert ziek zijn, en naar believen belasterd, gedefameerd en gedenigreerd kunnen worden door psychiaters en psychologen, alsof dat vanzelf spreekt, want er is toch niemand die ze tegenspreekt, durft te verdedigen, of zich effectief kan verweren.

Behoudens zeldzame enkelingen dan, als prof.dr. Hooper, die gepensioneerd is; Hillary Johnson, die zelf ME heeft; of ikzelf, die al 32 jaar moet aanhoren op autoriteit van Neerlandse gelijkwaardigen van dr. Mengele dat ik "een aansteller" of  "een fraudeur" zou zijn, of zo volkomen getikt dat ik de afgelopen 32 jaar wel in staat was om drie academische graden te behalen, met bijzonder goede tot de allerbest mogelijke cijfers ook, terwijl ik toch 16 uur per dag in bed moet liggen om iets te kunnen doen in de overige 8.

En dan moet ik me vreedzaam laten vertellen door een gediplomeerde randdebiel als prof.dr. Bleijenberg - oerlelijk, oerdom, klinisch psycholoog, naar ik aanneem omdat hij, als de ethicus prof.dr. Frans Jacobs, alleen een vrouw in bed kan krijgen door omkoping, en dat een type als hij evident is (ik heb z'n volmaakt debiele proefschrift gelezen!) - psychologie ging studeren omdat hij vanaf heel jonge leeftijd tal van persoonlijke problemen had - dat ik "dysfunctionele manieren van denken" zou hebben en daarom al 32 jaar lang pijn in armen en benen heb, en 's nachts soms liters zweet, en niet langer dan een paar honderd meter kan lopen?!?!

De verziekte hondse beestachtige brutaliteit van zo'n psycho-sadist!

Kortom, om terug te keren tot de Nijmeegse leugens: ikzelf - en anderen die de publicatie van dr. Glibber van Kuppeveld hebben bestudeerd - houd het erop dat Van der Meer en Kupperveld bloedmonsters die

afkomstig waren van een speciale patiëntengroep die niet representatief is voor het overgrote deel van de CVS-patiënten.

nl. uit Nederlanders uit 1991, waarin vrijwel zeker geen XMRV aangetoond kan worden, en van een groep die beantwoord aan de criteria van Van der Meer, die niets met echte wetenschap te doen hebben, en niet aan de door de WHO gehanteerde criteria, en alles met bedrog, misleiding, oplichterij, en de bevordering van iatrogene ziektebeelden ter verrijking van psychiaters, psychologen en verzekeraars, ten koste van mijn leven, mijn kansen, mijn menselijke rechten, ja zo mogelijk mijn bestaan, en dat van minstens 17 miljoen andere patienten met ME:

Kreperen jullie allemaal maar, zonder hulp, zonder medisch onderzoek ook, zonder medische kosten, zonder financiele bijstand ook, want Jos van der Meer, Gert Blijenberg en Simon Wessely krijgen alleen bij de gedachte aan zulke medische macht een stijve, voorzover ik kan zien, want ze liegen en bedriegen en manipuleren en misrepresenteren heel welbewust, en trouwens ook met flink mediamiek talent.

continued:


P.S. U kunt dus binnenkort op deze plaats een open brief aan de Neerlandse medische doktoren Mengele aantreffen met het verzoek mij te steunen in een verzoek om een zelfmoordpil, eenvoudig omdat ik met tuig als zij niet in één land wens te leven, en tuig als zij mijn gezondheid en kansen dusdanig hebben helpen ruineren, door welbewuste leugens en welbewust sadisme, dat ik niet naar een buitenland kan ontsnappen.

Ik zal dan ook treffend duidelijk proberen te maken dat ze verplicht zijn daarin in te stemmen, was het alleen omdat het tot zelfmoord drijven van the undeserving sick” hun kennelijke betaalmeesters bij 's werelds grote verzekeringsinstelling als muziek in de oren moet klinken.

Of moet het soms met gas, o Neerlandse doktoren Mengele?! Da's immers volstrekt pijnloos, en wel zo goedkoop ook?!

(*) De randdebiele rotkoppen op deze gruwelsite komen kennelijk uit een ruime voorraad daarvan, en varieren. Als het gelaat echter de spiegel der ziel is, dan zijn de zielen aan het Nijmeegs UMC (althans waar het mee adverteert) op z'n best van Neanderthaals niveau, en overigens van grote gore bedriegelijkheid.

(**) U vraagt wellicht: Maar waarom zouden ze erover liegen? En hoe kan jij dat weten? Mijn antwoorden:

Afgezien van persoonlijk sadisme bij betrokkenen, dat volgens mij een belangrijke motiverende factor is, zoals ook het geval was bij dr. Mengele, en nogal zeer evident bij de meerderheid van de artsen die ik moest treffen vanwege mijn ME:

(1) omdat vooral de psychiaters en psychologen er allemaal persoonlijk zeer financieel bij gebaat zijn dat zoveel mogelijk verzekeringspremies in hun zakken c.q. de zakken van hun beroepsgenoten terecht komen - en één manier om dat te bereiken is (a) iedere ziekte een psychische en een somatische dimensie toe te kennen en (b) te insisteren dat wie zich ziek voelt eerst een psycholoog of psychiater zou moeten zien, om te bezien of hij/zij niet liegt of bedriegt, en om de ingebeelde zieke danwel fraudeur - “the undeserving sick” - te "helpen" met Cognitieve Gedragstherapie, en om hem/haar alle mogelijke medische hulp te ontzeggen, onthouden, en onmogelijk te maken, tot het bijna of geheel te laat is. Vervolgens:

(2) omdat de ziektekostenverzekeraars - dankzij Ab Mussolini Klink nu ook in Neerland geprivatiseerd, met al uw en mijn gegevens vrij inzichtelijk voor de ambtenarij via het EPD - bijzonder grote financuele voordelen hebben bij een dergelijke opzet, die ze zeer veel geld zal besparen, weliswaar ten koste van mensenlevens, maar daar voelen de betrokkenen zich even betrokken bij als bankmanagers: U en ik en wie overigens geen miljoenen toegestopt krijgt van Bos uit de staatsruif behoren tot “the undeserving sick”, totdat het tegendeel is aangetoond (en u en ik al vrijwel of helemaal dood zijn).

(3) omdat MEdisch tuig als Wessely en co. niet aan wetenschap maar aan propaganda, leugens en bedrog doen; daarom veel tijd hebben om politici en media-directeuren te charmeren, bewerken, plooien en aan hun zijde te krijgen, en omdat alles dat zou kunnen bezuinigen op de uitgaves voor ziektekosten vrijwel ieder politicus (buiten verkiezingstijd, natuurlijk!) tot grote extates brengt, want precies politici zijn uit het hout van Wessely en van sadisten gesneden: Zeer wel en nobel in staat om het leed van anderen met groot vertoon van waardigheid en betrokkenheid zogenaamd te dragen.

En ik kan dat weten omdat ik psychologie, filosofie en logica gestudeerd heb; nu 32 jaar ziek ben; en behandeld wordt - met uitzonderingen: er zijn goede mensen, er zijn intelligente mensen - alsof ik een liegend en bedriegend Untermensch of stuk vuil ben, samen met 17 miljoen anderen met mijn ziektebeeld, en dat alles alleen op basis van de beweerde medische, psychologische en wetenschappelijke status van oplichters en uitvreters als Wessely en Van der Meer, in volstrekte dit tuig volledig bekende tegenspraak met de World Health Organization, in tegenspraak met mijn menselijke rechten, en in tegenspraak met alles wat ik van echte wetenschap, logica, methodologie, statistiek, waarschijnlijkheid en wetenschapsfilosofie weet en geleerd heb - behalve dat de echte goede medici en psychologen weten dat heel veel psychiatrie je reinste oplichterij is en was zonder enige wetenschappelijke basis.

En wie mijn proza niet bevalt gaat maar naar de rechter - en overigens heb ik miljoenen-claims op de bovenstaande groep postmoderne MEdische doctoren Mengele, en laat ik mijn leven en kansen niet straffeloos kapot maken door dit soort nauwelijks menselijk tuig.

Maarten Maartensz

        home - index - top -