\ 

Nederlog

 

27 augustus 2009

 

"Alpha males" Willem en Joep - bis

 

Het is de bedoeling dat u het laatste deel van OVER POLITIEK, IDEOLOGIE EN TAALGEBRUIK snel krijgt, want het is een leerrijke uiteenzetting, en trouwens ook om mijzelf te plezieren, maar de ME houdt niet over, dus ik beperk me tot iets makkelijks, dat vooral uit citeren bestaat, en wel van een stukje van mij van vrijwel vijf jaar geleden, en wat uit een stukje in de NRC van heden.

U kunt nu zeggen - het betreft een corrupte havenmeester en een hem omkopende grote zakenman - dat dit niet erg vreselijk, noch erg abnormaal is (en Goldmann Sachs keerde zojuist ruim 1 miljard aan bonuses uit, aan ca. 100 zogeheten bankiers in hun emplooi, dus 10 miljoen p.p.p.j. - dollars weliswaar, dus geen Jeroen-van-der-Veer-euries, maar toch), noch wereldschokkend, en dan zeg ik: Inderdaad - maar toch.

Want kijk....

Mijn punt is wat het illustreert en onderbouwt (*), namelijk deze twee hypothesen in Iets over managers-typen:

  • H1: De afgelopen circa twintig jaar hebben de managers, zowel in het bedrijfsleven als het bestuur als het onderwijs, een groot deel van de feitelijke macht inclusief bestedingen van de instellingen die ze besturen overgenomen en losgekoppeld van effectieve controle of persoonlijke  verantwoordelijkheid (afgezien pro forma, door hun collega's en standgenoten) en daarbij de hele belonings-structuren aangepast aan hun verlangens en hebzucht.  

  • H2: Deze overlevering van de macht, inkomens en controle aan de feitelijke topbureaucraten, hetzij in de vorm van NGO's, hetzij in de vorm van ambtenaren, hetzij in de vorm van bestuurders, hetzij in de vorm van commissarissen was, na een enigszins aarzelend begin, een weloverwogen project, dat weloverwogen bestendigd werd door de betrokkenen (bestuurders, topbureaucraten, NGO's, commissarissen, politici), eenvoudig omdat ze zagen
    (1) dat de meerderheid der democratische kiezers tegenwoordig overwegend ondertussen dusdanig gedebiliseerd is door de combinatie van media en slecht onderwijs dat je ze met willekeurige leugens (in dit geval heette het, met veel enthousiasme over de zegeningen ervan: "marktwerking") alles kunt wijsmaken zolang je ze maar financieel voordeel voorspiegelt;
    (2) dat hun stand (dus: die van bestuurders, topbureaucraten, NGO's, commissarissen, politici) hier buitengewone grote voordelen van kon verwachten voor zichzelf en familie, mogelijk generaties lang, als een soort nieuwe zelfgeschapen bestuursadel;
    (3) dat deze stand (dus: die van bestuurders, topbureaucraten, NGO's, commissarissen, politici) in dezelfde periode de macht dusdanig herverdeeld heeft dat de groep van bestuurders, topbureaucraten, NGO's, commissarissen en politici één grote inwisselbare bende is geworden en zichzelf controleert, salarieert, benoemt of (demokraties lezer!) doet (her-)verkiezen

en vermeldde toen ook al in dit verband mijn Orwell, Burnham en de managers,

Wel... hier is om te beginnen mijn stukje van ... 3 september 2004, het eerste stukje uit de voorloper van Nederlog, Nedernieuws:


Willem en Joep

Willem Scholten was tot zeer onlangs

"Rotterdams Havenbaron",

schreef de NRC een tijd geleden, bij een lang interview, met een grote foto met hemzelf in zijn werkkamer voor gigantische ramen met een gigantisch uitzicht over de Rotterdamse haven. Dat is een zeer hoogbetaalde gemeentelijke en/of rijksfunctie.

Joep van de Nieuwenhuyzen is een kale gladjakker die in wapens handelt, en in huizen, en in schepen en in God weet wat geld oplevert, en geldt in Neerland als beroemdheid - rolmodel, etc. en dan vooral van de meer flamboyante gladjakkers in VVD- en korpsballen-tradities, waar hij ook uit stamt. Joep had geld nodig voor een deal. Willem schoot het hem voor, uit de publieke havenfondsen van de Gemeente Rotterdam, a 100 miljoen Euro, met alleen Willem's handtekening, geheel tegen de regels.

 
De schuld is nu van Rotterdam en Scholten kreeg ontslag of nam ontslag voordat hij het kreeg. Joep staat met foto en al in de NRC en verklaart hoe schandalig Willem behandeld is, en hij trouwens ook. Etc. etc.

 Ondertussen blijkt ook dat dit soort afspraken en garanties volkomen normaal zijn in Rotterdam, en door wethouder Van der Sluis aldaar - ook alweer een patjepeeërs-patsers kop, alsof uiterlijke gruwelijkheid een zeer sterk pre is in de politiek, of om erin te willen - hield dat altijd geheim, desnoods met bedreigingen.

 
Trouwens, in guldens is 100 miljoen bijna een kwart miljard.
 

Dat was bijna vijf jaar geleden. Hier is de NRC van heden, op de economie-pagina's (anders dan andere Nederlanders link ik naar wat ik bespreek en citeer, wel zo eerlijk).

Het artikel opent met dezelfde foto als ik vijf jaar geleden noemde:


'Oud-directeur Havenbedrijf
   voor 1,15 miljoen omgekocht'

Amsterdam, 27 aug. De strafzaken tegen ex- havenbaas Willem Scholten en zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen worden er sterker op nu de gemeente Rotterdam aangifte heeft gedaan wegens omkoping. Ruim 1,1 miljoen euro zou zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen in twee tranches aan havenbaas Willem Scholten hebben betaald.

Het bedrag werd betaald „in ruil voor tegenprestaties”. Steekpenningen dus. Nu de financiële opsporingsdienst FIOD-ECD hierop is gestuit, heeft de gemeente Rotterdam deze week besloten opnieuw aangifte te doen tegen de oud-directeur van het Havenbedrijf en tegen Van den Nieuwenhuyzen, „in verband met vermoedelijke omkoping van een ambtenaar”.

Ruim vier jaar geleden deed Rotterdam al aangifte tegen Scholten – nadat hij in augustus 2004 al stante pede was ontslagen – omdat hij buiten zijn boekje was gegaan. Op eigen gezag, buiten medeweten van zijn toezichthouders bij de gemeente en van zijn aandeelhouder (ook de gemeente) en ook buiten de boekhouding om had hij aan het RDM-concern van Van den Nieuwenhuyzen een serie financiële garanties verstrekt. Dát was de tegenprestatie.

Met deze garanties, oplopend tot ruim 183 miljoen euro, kon de zakenman gemakkelijker bankleningen lospeuteren voor zijn internationale defensieconcern (duikboten, helikopters, pantservoertuigen). Door het stempel van de toenmalig directeur van het gemeentelijk Havenbedrijf waren banken als Commerzbank en Barclays vanaf december 2002 bereid om tientallen miljoenen aan kredieten te verstrekken aan RDM.

(...)

Vertelde Scholten wel het hele verhaal? Speelde er geen persoonlijke belangen? De twee, zo ontdekte de FIOD-ECD vorig jaar al, kenden elkaar zeer goed. Tijdens een regiezitting in de zaak-Scholten, vorig najaar, zei justitie op een appartement van Van den Nieuwenhuyzen in Antwerpen te zijn gestuit, waar Scholten lange tijd gebruik van had mogen maken. Had de hulp die Scholten aan Van den Nieuwenhuyzen had geboden „het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen?” vroeg de officier zich bijna retorisch af.

Tien maanden later denkt justitie antwoord op deze vraag te hebben gevonden: ja. Twee directe betalingen heeft de FIOD-ECD opgespoord, van Van den Nieuwenhuyzen aan Scholten, zo bevestigen bronnen rond het onderzoek. De ex-haventopman zou in samenhang met de garantieregeling eind 2002 eerst ruim 650.000 euro op een geheime Zwitserse bankrekening hebben ontvangen, en later nog eens een half miljoen.

(...)

Van den Nieuwenhuyzen heeft dezer dagen wel andere, vrolijker zaken aan zijn hoofd. Deze week werd hij voor de tweede maal opa. En in juli kreeg hij zelf een zoon.


Ziet u? "Alpha-males", they believe themselves to be; freaks they indeed may be. Maar goed - zie mijn Old and Young Turks en YouTube - Jesse Ventura on TYT als u dan behoefte hebt aan iemand die werkelijk op het aangeprezen artikel lijkt c.q. werkelijk excelleert waarin echte mannen in excelleren, dat iets heel anders is dan de miljoenen Dutch suckers plukken via hun corrupte bestuurders uit de belastingen.

Tenslotte... ik vind het zelf wel leuk dat dit mijn allereerste daadwerkelijke stukje uit een lange reeks.

Even zien...ondertussen, alleen aan Nederniews en Nederlog op de site:

2004 -  6 MB
2005 -  4 MB
2006 -  5 MB
2007 -  7 MB
2008 - 14 MB
2009 - 10 MB
-------------+
          46 MB

aan proza dat u elders in Nederland niet vindt. Zelfs niet iets dat er op lijkt - en ik word graag aangenaam verrast als u beter meent te weten.

Dit betreft afgeronde totalen, met alles erin, dus het is geen 46 MB platte tekst, maar de opsomming is overigens geheel naar waarheid, zoals op de  harde schijf van mijn computer.

Maar goed: als Neerland's Justitie even snel zou werken in mijn zaak, wellicht - don't hold your breath! -  hoor ik dan t.z.t. iets als: "Eindelijk hebben we uw site gevonden, die wij héééélááááááás nooit eerder aantroffen, zoals mr. Meulenberg u zo vaak uitgelegd heeft, indertijd, zo eerlijk ook"! - zodat ik dan HEEL MISSCHIEN zo ergens tussen 2015 en 2020 zo'n mail krijg, en vanwege een vervolging van een dan uit de gratie gevallen ex-wethouder of ex-burgemeester, ongetwijfeld: Niet vanwege mijn mensenrechten, want ik ben helaas Amsterdammer, en ben geen lid van de Amsterdamse bestuursmafia, noch er mee (aan)getrouwd of verkutzwagerd.

En natuurlijk ook: als ik er nog ben, als Nederland er nog is, als ik niet als onderdeel van Jedem das Seine, eindelijk "Aan het werk, op welke manier ook" gezet ben, te Amersfoort, als ...

....O, Brave New Neanderthalia!


P.S. Ik dacht dat ik er al was, maar nee, en i.v.m. - bijvoorbeeld - Jesse Ventura of - bijvoorbeeld - mijn eigen vader is hier J.L. Heldring, ook uit de NRC van heden, die het over toeval heeft, zinnig trouwens:

Slechts voor hen die geloven in een hogere macht die alles beschikt en bestiert, bestaat het toeval niet. (**)

Hier is een toevallige samenloop van omstandigheden die hem aan het denken zetten, eigenlijk ook in bovenstaand verband, van het huidige type heersende alpha-males en achtergronden daarvoor:

Terwijl ik er doorheen bladerde, viel mijn oog op deze passage:
Ëin geistvoller Niederländer, Spross einer Künstlerfamilie, sagte mir: Nous sommes une race efféminée." Was het toeval dat ik op die passage stuitte of was het doordat het Frans citaat in Latijnse druksletters was gezet en er daardoor uitsprong? Of was het Niederländer waarop mijn oog voorgeprogrammeerd was?

En even verderop, in vervolg

Ik lees die avond in de krant een artikel van Moritz Bilagher over de overlast van Marokkaans-Nederlandse jongens, en mijn oog viel op deze passage: "Zoals de interculturele expert Geert Hofstede eens heeft gezegd, is de Nederlandse cultuur 'extreem feminien' én, anders dan in Engeland, past het niet in onze cultuur een strijd te durven aangaan - en die te willen winnen."

Wel... zonder vrouwen in één hokje te willen duwen (denk eens over baren en moed, heren!) of overlast van de leefbaarheid, of de gigantische bestuurders- liefde, vooral in Amsterdam en de PvdA, for everthing queerly gay and gaily queer, on subsidies, en ook niet ingaand op mietjes, watjes, wimps etc.: De essentie van de zaak is

past het niet in onze cultuur een strijd te durven aangaan - en die te willen winnen

Geen ruggegraat. Geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Geen persoonlijke aansprakelijkheid.

Nou ja: Onze Sportidolen mogen iedere dag weer voor camera's beweren hoe graag ze winnen; Onze Bank- en overige Managers idem - maar het is waar dat Nederland zo door krankzinnig slecht onderwijs gedebiliseerd is en zo door drugs en overige corruptie (huizen, advocaten, provinciaal-bestuurders, havenmeesters, burgemeesters etc. etc.) verrot is doordat er niemand was om het tegen te houden, omdat iedereen zweeg en lijdzaam toekeek, omdat iedereen zelfs deugdzaam, loyaal, collegiaal en respectvol meepraatte, alles om zelf maar vooraan de geaccepteerde maatschappelijke zwijnentrog te kunnen blijven of komen. Inclusief mijn generaties van verraders, uit naam van de revolutie, op jacht naar professoraten flutkunde en redacteurschappen liegspraak.

Nee... ik spreek niet de volledige waarheid, want etiamsi omnes, ego non, natuurlijk. En er zijn er nog een paar.


(*) Omdat ik het zat na te zoeken en mijn oog erop viel: Hier is een update waarom de BN'er 1 van 10 miljoen: mr.dr. Dales geheel niet bang is noch hoeft te zijn voor de gemeenteraad, vervolging, raadsenquetes of wat dan ook.

Ik schreef namelijk al begin 2008 over wat ik toen al de Metrofraude noemde, en dat begint zo:

Er staat weer flink wat nieuws over de Amsterdamse metrofraude (zoals ik het noem: Zie Amsterdamse stelposten: De Amsterdamse metrofraude en verder (*), in wel vier artikelen.

Maar om te beginnen (want ik zet me nu aan een bespreking en commentaar, van althans een deel) doet u er verstandig aan eerst het openingscitaat op uw persoonlijk schaaltje van de rede te wegen, met enige zorgvuldigheid:

In 2002 is de hoofdelijke aansprakelijkheid van wethouders afgeschaft.

Dat is nog steeds aardig en helder, en ik formuleerde toen wat verderop in het stukje deze twee hypothesen, ook al omdat het

Welaan dan... hier is mijn hypothese, in twee delen met inleiding

Dat is een extra reden voor mij om te menen dat als er iemand van de hoed en de rand van de Neerlandse bestuurlijke en ambtelijke corruptie is het Guusje ter Horst is, de Minister van Binnenlandse Zaken - om welke reden het eerder geciteerde NRC-artikel als volgt eindigt, ongetwijfeld:

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zegt dat geen andere zaken worden onderzocht. Gemeenteraden moeten erom vragen, vindt BZ. "Het ministerie gaat niet op zoek naar misstanden", aldus een woordvoerder.

Begrijpt u? Waarvoor is een ministerie er anders dan om te zorgen dat de eigen minister, de eigen ambtenaren, en alles wat daar bestuurlijk, partijpolitiek, of aangetrouwd, of mee verwant is vrijelijk uit de belastinggelden kunnen graaien?

Nederlandse ministeries zijn er helemaal niet om Nederlandse bestuurlijke misstanden aan te pakken, schrijft de minister immers zelf.

H1. Grote aantallen van de Nederlandse wethouders en burgemeesters steken al tientallen jaren hun handen in de gemeentelijke belastingpotten om zichzelf, hun collega's en hun loyale gewillige ambtenaren extra's van allerlei soort (niet alleen financieel) uit te keren, en dit is algemeen bekend bij àlles wat in Nederland bestuurt en ambtenaart sinds dekaden, want het gebeurt al dekaden, en dit is één van hun hoofdmotieven dergelijke functies te ambiëren.

H2. Hoewel het in beginsel heel makkelijk is uit te doen vinden via een ministeriële oekaze hoe het feitelijk zit met extraatjes voor wethouders, burgemeesters en hoge ambtenaren bij alle Nederlandse gemeentes (boekhouding opvragen en door laten vlooien door de Algemene Rekenkamer), sinds dekaden, zal dat niet gebeuren in Nederland (tot na de revolutie, in ieder geval).

Zie nu weer van het begin van vandaag....

(**) Einstein meende dat God niet dobbelde en de quantum-mechanica dat dus ook niet moest veronderstellen, maar dat is geen natuurkundig argument. En ik kan me best een godheid indenken die een flinkse dosis toeval - als de Grieken, met Tyche, ook zeer bemind door Peirce - in zijn creaties meebakte, gewoon om wat creatieve veranderingen mogelijk te maken. Maar goed - net als Moeder Natuur dus.

Maarten Maartensz

        home - index - top -