\ 

Nederlog

 

13 augustus 2009

 

Mijn "onsamenhangend verhaal" dixit Hans van Wijk

 


   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
   (Jung Chang, Wild Swans, en zie
    Nora Salomons)`
 

In vervolg op  The Willing Executioners of  The Truth About Amsterdam   en  The ideal candidate for The Truth About Amsterdam (Foxnews)  vergast ik u nu op mijn "onsamenhangend verhaal" zoals ik dat aan de heer Hans van Wijk (s.s.t.t.) van IAmsterdam.com (*) hedenmiddag voordroeg. Wie is de deugdmens en IAmsterdam-lofprijzer Hans van Wijk wilt u wellicht weten? Ziehier:

Hans van Wijk

Deputy Director responsible for Investor Development
T +31 20 5522201
E

The very one - en om mijn energie en gezondheid te sparen bespaar ik u zijn onsamenhangend verhaal, en geef u alleen mijn kant van het gesprek, volledig en met een paar aantekeningen, en deze verwijzingen naar Burofascisme, ME in Amsterdam, ME in Amsterdam Overzicht, en mijn CV:

Tussen 13.35 en 13.45 op 13 augustus, omdat directeur Van der Meer van IAmsterdam op vakantie is en de telefoniste mij naar hem doorverbond:


 • (...)
 • Ja goeiemiddag, met doctorandus Maarten Maartensz van Amsterdam. Goeiedag. Kent u mijn naam en mijn site?
 • (...)
 • Nee? Wel.... het geval is dat u heeft BigShots gefinancierd enige tijd geleden om in te gaan op Reilly van Foxnews over de toestand ... over The Drugs In Amsterdam [Amerikaans accent, John Wayneish - MM]. And we can do this in English [BBC upperclass] or American [Wayne] or BBC English if you want that, but [upperclass] also in the American accent of Bill O'Reilly to show that I am quite fit to speak aabout drugs in Amsterdam on Foxnews in their own drawling accents, and I think Reilly is right that it is

          "a cesspool of corruption here", [Wayneish]

  als u dat begreep.
 • (...)
 • (Lacht). Precies. Het geval wil namelijk: Ik ben de zoon kleinzoon van geridderde mede-organisatoren van de Februaristaking (**) en ik ben nu 21 jaar aan het klagen over vergast worden en met moord bedreigd worden door Amsterdamse harddrugshandelaren en ik kan er niet eens antwoord over krijgen van de Gemeente Amsterdam, behalve dat die zwijgend toestemt dat ik in alles wat ik zeg gelijk heb. U kunt het nalezen op mijn site www punt maartensz met "sz" op het eind punt org en daar vindt u in Nederlog....
 • (...)
 • Ja. www punt maartensz dus maarten - dat is mijn voornaam - "sz" punt org en daar ziet u een fraai blauw geval - een blauwe achtergrond - met een eh
 • (...)
 • Ja, maartensz punt... ja maartensz met "sz" org, en daar ziet u gewoon een blauwe achtergrond...
 • (...)
 • Keurig!. En daar staat een Nederlog in, helemaal links onder
 • (...)
 • Juist. En daar ziet u voor deze dag een verhandeling over - laten we zeggen - het totalitaire denken in Amsterdam, opgehangen aan de CPN; gisteren over Politiek, Ideologie en Taalgebruik, en dáár weer voor twee stukjes over uw prachtige campage en uw prachtig bedrijf, dat dus gefinancierd wordt door de Gemeente Amsterdam, die mij 410 euro 11 cent per maand overmaakt na aftrek van de vaste lasten om van te leven, van te koken, computers van te kopen, van uit te gaan, taxi's van te betalen, kleding van te kopen, mijn medische kosten van te betalen, want die mag ik tegenwoordig zelf ophoesten in onze prachtige rechtsstaat etc.
 • (..)
 • Ha, ha. En ehh, ik heb ook - en dat zeg ik er altijd maar bij tegenwoordig, omdat dat helaas een feit is: Ik ben met alleen 10-en afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in 1993 als "begenadigd mathematisch logicus"; ik heb me tot Cohen gewend in 2002 met steun van professor Molenaar, een internationaal bekend professor in de statistiek, dat ik die "begenadigd mathematisch logicus" ben en graag enkele tientallen zou kunnen mogen ontvangen in de maand om mijn huis schoon te maken, zodat ik maar kon promoveren met mijn briljante verstand met een IQ boven de 165, maar meneer Cohen die weigert al negen jaar mijn mails te beantwoorden, behalve dan dat ie er niet op in gaat. Ja? Ik kan er ook niets aan doen dat die man laf is en liever de mafia beschermt dan zijn taken uit te voeren en daarbij [paar woorden te vaag op het bandje] ... en daar kan ik u verder bij vertellen dat ik een voorstander ben van het liberaliseren, het gewoon legaal maken, van drugs met beperking op hard drugs inclusief ecstasy. En dat is al 40 jaar geleden, meneer van Wijk, of 42 haar geleden, opgeschreven door de Britse parlementaire commissie Wootton - en die argumenten staan nog steeds keihard overeind. En in die zin, en dat heb ik meneer Wils ook verteld, van BigShots, dat ik het meer eens ben met de propaganda die hij verzorgde voor u dan met de propaganda die Reilly verzorgde voor conservatief Amerika. Ik bedoel: Het is niet precies zoals Reilly het zegt - maar het is ook allerminst zo zoals de BigShots dat zeggen.
 • (...)
 • U leest op het ogenblik vrolijk mee, heb ik begrepen?
 • (...)
 • Juist. Heel goed: dat ben ik. [Heer van Wijk las voor: "oudste zoon van vooraanstaande Amsterdamse communisten, die op z'n 20ste uit de CPN was gestapt."] En dat was in 1970. Ook al naar aanleiding van drugs, want ik had toen zelf Marx weerlegd omdat ik erg goed in wiskunde en redeneren ben, maar dat had ook een boel te maken met het beleid van Heer Verhey want in 1970 was ik het hoofd van één van de drie Amsterdamse Sleep-Ins, en ik heb toen iets van 20 uur per dag gewerkt gedurende 4 maanden tegen een bijstandsinkomen om daar per dag 800 tot 1200 hippies op te vangen en te zorgen dat ze het raam niet uitsprongen met een kop vol mescaline en lsd, en dat deden we met 12 stafleden. Ja? Om die tent 21 uur per dag open te houden. Meneer Verhey die vond, samen met Jeugdzaken van Amsterdam dat dat de geëigende manier was om het Damslapersprobleem op te lossen. Ik vond het de geëigende manier was om alles wat Amerikaans was en naar Amsterdam kwam om hier The Free Paradise van de hippies te verkennen aan de cocaine en dat soort rotzooi te krijgen, want dat was natuurlijk ook te koop in de Sleep-Ins. Snapt u? En er staat ook over meneer Verheij in het begin van dit jaar een prachtig stukje met zijn eigen citaten uit 1953 bij de dood van Stalin.... maar goed: Ook dat soort mensen wenst mij niet te beantwoorden, dus ik ...
 • (...)
 • O jee [piep, piep, piep, piep, piep op de lijn - kennelijk een aan gene zijde eindigend telefoonbandje].
 • (...)
 • Nee dat geeft niet. Het gaat nu, hoor. Ik wil dus het een en ander publiek gaan aansnijden bij Foxnews - en dat is onder beperking van mijn slechte gezondheid: ik heb al 32 jaar ME; had ik dat niet dan zat ik niet in dit land, want ik ben dusdanig gehandicapt dat ik hier niet weg kan vluchten, maar ik wil dus best tegen Foxnews en tegen Bill O'Reilly persoonlijk - of hoe hij ook mag heten zonder O' komma - uitleggen wat ik vind van de situatie in Amsterdam: Die is misdadig corrupt, meneer van Wijk. Als je als burger van Amsterdam 21 jaar niet beantwoord wordt, behalve dat je uitgelachen wordt door de politie van Amsterdam... brigadier Lammert Takens, 1991, terwijl ik vijf keer bedreigd ben door inpandig bij mij door Van Thijn gevestigde harddrugshandelaren, met pistolen en twee Dobermann Pinchers, met de volgende woorden
      
       "As je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je".

  Ja? Daarmee ben ik toen nadat één van die twee klootzakken vóór zijn tent gearresteerd was met 2 kilo cocaďne en 1 kilo heroďne - of omgekeerd, daar wil ik vanaf zijn - ben ik naar die meneer Takens toegestap, van het Politiebureau Leidseplein, met de mededeling dat ik een klacht wilde indienen tegen de toen gearresteerde harddrugshandelaar. Wilde meneer niet: Had ik het recht niet toe. Toen heb ik gevraagd of als ik weer met moord bedreigd word:

       "Moet ik dan soms een benzinebom in die tent werpen,
        meneer Takens?`

  Het antwoord van brigadier Takens van de gemeente Amsterdam was dit:

      "As ut je niet bufalt in Amsturdam, dan sodumietur juh
       maar op naar het buitenland. Wij, de gemeentepolitie van
       Amsterdam, doen niets voor u. Dag muhneer! Daar is de deur."

  Snapt u? En ja, ik kan het ook voor u in het vloeiend Amerikaans, Engels, desnoods met een Schots accent, en als het moet ook nog in het Frans, Duits, Noors en als het dan moet zelfs in het Latijn voor de Finse radio.
  Dus ik heb het een en ander te melden over drugs in Amsterdam [Amerikaans accent] en ik wil ook best opgevoerd worden op uw  IAmsterdamn site, maar dan met een n aan het eind, als spreker voor de stad Amsterdam, om de deugden van het gemeentebeleid uiteen te zetten. En meneer van Wijk, gewoon voor de helderheid: Ik denk dat het drugsbeleid in Amsterdam niet is wat Reilly zegt dat het is en dat er best mee te leven is, in beginsel, zolang je niet boven een harddrugstent woont, die je met moord bedreigen als je klaagt over de geluidsoverlast. Maar ondertussen: Reilly heeft gelijk, dat aangezien er tussen de 10 en de 20 MIL-JARD euros, per jaar, wordt omgezet in Amsterdam en omstreken aan soft en hard drugs, met bescherming van de Gemeente Amsterdam - want die willen mij dus 21 jaar niet te woord staan daarover. Ja?
 • (..)
 • Ja.
 • (..)
 • Ja, hoe kunnen we een en ander coördineren? Want ik heb dus ook een vordering op u d.w.z. de universiteit van en de gemeente Amsterdam: Ik ben 59 en ik wil het land graag verlaten met een grote vordering, dus ik heb het een en ander te bereiken. Ik heb dat overlegd met meneer Wils van BigShots, die zegt dat hij aanstaande maandag weer een nieuw propagandaverhaal voor u de wereld wil insturen, en ik wil daar dus mijn deel, mijn potje, in meefluiten, en ik stel voor dat we daar een kleine overeenkomst over gaan afsluiten, nadat u uzelf even geďnformeerd hebt over hoe mijn compos mentis, laten we maar zeggen, in elkaar steekt - want ik kan u verzekeren dat u van Job Cohen, die U natuurlijk makkelijk te spreken krijgt, zult te horen krijgen dat déze meneer enigszins ... umm ... niet bij de tijd is. Nou ja, dat mag ie hardmaken en als ie dat wil zeggen in het publiek moet ie dat zeggen. Ik ben een alleen met 10-en legitiem afgestudeerde psycholoog met een IQ boven de 165, en ik ben nogal ontevreden over Amsterdam, maar ik geef toe dat ik niet "normaal ben". Dat wil ik wel doen... en in dit verband staat er ook een bijzonder aardig interview met Theo van Gogh op mijn site, in het begin van deze maand, met wie ik zes jaar bevriend ben geweest maar die ik in 1990 aan de kant zette omdat hij te populistisch werd over de Mohammedanen, zal ik maar zeggen, naar mijn smaak, en bovendien veel te graag mensen wilde beledigen en zichzelf niet goed genoeg in de hand had.
 • (...)
 • Nou, 300 Mb he. [Over mijn website] De achtergrond is: Ik ben echt uiteindelijk primair een filosoof en logikus en er staat dus bijzonder veel bijzonder goede klassieke teksten met mijn noten over filosofie en ook het een en ander over programmeren en logika.
 • (...)
 • Ja, Weber, inderdaad: Over politieke partijen - een keurige definitie die geen enkele politicus durft te herhalen, zonder van schaamte...
 • (...)
 • Ja, nee, nou ja.
 • (...)
 • Ja, wat kunnen we erover afspreken, meneer van Wijk?
 • (...)
 • Ja.
 • (...............)
 • Nou ja, het is wel uw verantwoordelijkheid dat u propaganda de wereld instuurt en dat u lid bent van de 18.000 mensen die mij al 21 jaar weigeren te spreken i.v.m. mijn klachten over de harddrugshandel in Amsterdam.
 • (...)
 • U bent ambtenaar en als ambtenaar heeft u een  verantwoordelijkheid. Vind ik zelf, als staatsburger
 • (...)
 • Waarom niet?
 • (...........................)
 • Nee dat...
 • (...........................)
 • Omdat uw directeur afwezig is met vakantie. [Ambtenaar van Wijk wilde op nogal hoge toon weten waarom ik hem aansprak.] Zo gaat dat bij u. En voor de rest: Ik doe dit allemaal volkomen legaal ennuh...
 • (....)
 • .... wat de onsamenhangendheid aangaat [Ambtenaar van Wijk klaagde over mijn onsamenhangendheid]: Ik ben gedwongen dit in enkele minuten kort samen te vatten en het gaat om pakweg 32 jaar van mijn leven met ME, dat u in ME in Amsterdam op mijn site kunt nalezen. En overigens..
 • (...)
 • ... overigens meen ik dat de intellectuele samenhang van mij behoorlijk in orde is: Ik geef toe dat het veel thema's zijn; ik geef toe dat het voor u bedreigend moet zijn; ik geef toe dat het niet conform de propaganda is die u uitdraagt op uw site om het toeristenverkeer naar Amsterdam te bestendigen, maar ondertussen komt het mij voor dat het in termen van de Nederlandse wet inclusief de mensenrechten, die u ook geciteerd vind op mijn site al in 1990 ten behoeve van de Gemeente Amsterdam, dat ik niet alleen het volste recht maar zelfs de burgerlijke plicht heb om de Gemeente Amsterdam, in casu u, aan te spreken op uw persoonlijke veranwoordelijkheden en aansprakelijkheden, wat ik hiermee doe.
 • (...)
 • Maar het bestuur is niet, voor een mens als ik, die geen BN'er is, niet aan de telefoon te krijgen, niet aan de mail te krijgen...
 • (...)
 • Hoezo niet? [Heer van Wijk spreekt Ohlendorfisch over zijn onaansprakelijkheid.] U bent...
 • (........)
 • Huh? Huh? Ha,ha,ha! [Heer van Wijk vertelt mij dat "Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op voorspraak mensen helpen", via een integer en moreel bureaucraat als hij.] Voorspraak?! Dus als u van geen voorspraak weet, dan helpt u geen individuele burger?
 • (........)
 • Aha. Nou ja, u moet uw taak zo invullen zoals u persoonlijk geweten dat ingeeft. Maar goed meneer van Wijk: U moet vergaderen [had hij eerder gezegd, zoals iedereen die ik spreek die niet tegen mij opgewassen is, alsof zij zo kunnen spreken ter vergadering als ik], maar ja - ik zal erop terugkomen, is het niet morgen dan wel volgende week. Ik dank u. Goeiemiddag. Dag.

Het is nu 16.20, en om Evan Wils nog te mogen spreken - als hij niet in vergadering zit, tenminste, bijv. met ambtenaar Van Wijk - en later meer in dit verband, ook met meer links.

Alleen die onsamenhangendheid van mij... eilieve (zei Multatuli bij gelegenheid) heer Van Wijk: U collega-mafiamaten bij de Bestuursdienst zouden hun benen opgeven om, en dan nog met een neus vol cocaďne, op gezichtsafstand van mijn gesproken (en geschreven: ik schrijf zoals ik spreek) taalgebruik te mogen komen, op een dag met zeer goed zicht, en gratis cocaďne.

Vind ik, en is mij wel eens vaker verzekerd over mijn taalgebruik. En het is ook niet voor niets dat het schunnig, vergassend, mafioos, sadistisch Amsterdams bestuurstuig dat u dient, uit vrije wil, voor uw eigen persoonlijk voordeel, mij weigeren te beantwoorden behalve via hun harddrugs-mafiosi en hun fascistische, racistische en terroristische portiers.

Ik wens u veel leesplezier met mijn site!


P.S. De eerste versie van het bovenstaande was minder goed geformatteerd, maar dat lag aan mijn haast en moeheid. Wat formattering betreft: De index voor Nederlog is (eindelijk) geformatteerd. En wat interesses aangaat: Mijn site-opening heeft op het moment één Google-punt (was ooit 4), maar ik heb 2 sites en er zijn veel bestanden op mijn sites met 1 tot 4 Google-punten, in al de hoofdsecties logic, philosophy en computing. Het is maar een weet voor de likes of Hans van Wijk - zie ook, Heer Van Wijk: Etiamsi omnes, ego non!, want ik heb niet het idee dat we elkaar gelijkwaardig kunnen volgen, si vous me permettez, Monsieur, al zijn iemand's aangeboren kwaliteiten en gebreken niemand's schuld (al jaren het meest neergeladen bestand, onder de laatste link, en overigens een typisch voorbeeld van mijn typische en zeer persoonlijke "onsamenhangendheid").

En overigens staan twee van de beste verklaringen van wat mij overkwam in Amsterdam hier op mijn site, in De Vrijwillige Slavernij van Montaigne's vriend - u kent Montaigne toch wel, Heer van Wijk, nietwaar? - Etienne de la Boétie, ook met grote instemming van uw opperyahoo Job ... en in dat klassieke verband, Heer van Wijk, hier Voyage to the country of the Houynhnms, in het "grievende en/of beledigende" taalgebruik van Jonathan Swift. Meer moderne verklaringen zijn van Kohlberg en Milgram, alles alweer al jaren tot lering en vermaak, style bureaucratique SM d'Amsterdam, van alle burgemeesters en wethouders van Amsterdam sinds 1992.

Daarvoor hebben Wij Trotse Nederlanders immers Een Waarachtige Rechtsstaat, nietwaar Heer Bureaucraat Van Wijk, en wel opdat de grootste schoften met hulp van de één en twee na grootste schoften zich kunnen onttrekken aan alle persoonlijke verantwoordelijkheid en alle persoonlijke aansprakelijkheid, en zichzelf en hun criminele vrienden aldoende verrijken en steeds machtiger maken, nietwaar, dat laatste ongetwijfeld mede vanwege Het Gevaar van door de UvA gepatenteerde "fascisten" en "terroristen" als ik c.q. Het Terrorisme, maar eigenlijk - zoals u als hoge bestuursbureaucraat heel wel weet - om Vadertje Staat en Zijn Leiders samen met De Heersende Corpora bij voorkeur almacht in naam van de demokratie en de rechtsstaat te geven, net als in het reëel bestand socialisme, nietwaar, al zal het wel Dommocratische Rechtsstaat blijven heten.

Ons Trots Volk wil dat nu eenmaal, in grote meerderheid, niet eens meer kunnende schrijven en rekenen, na veertig jaren welbewuste onderwijs-debilisering en nivellering uit naam van gelijkwaardigheid en menselijkheid - tenzij natuurlijk Onze crisis-economie (en dat is alweer een link naar een waarachtige baaierd van onsamenhangend taalgebruik, stompzinnigheid, eigendunk, en overig Neerlands onwenselijks én een Fundgrube voor gemeenteadvocaten van mijn gestoordheid, Heer van Wijk, vergeleken met drs.drs. Bos, Uw Führer, als hoog gemeente-bureaucraat, gezien het beleid alleen bekende partijkaderleden in hogere functies of welbetaalde sinecures toe te laten) Heer Wilders de Leider van Ons Trots Volk wordt, en dan het trots voorbeeld van dan tienduizenden arisch geblondeerde Nederbureaucraten.

Want zo zijn ze, leerde ik de afgelopen 32 jaar met veel pijn, en daardoor des te grondiger.

En daar wil ik het over hebben op mijn site todat ik afgekocht wordt en deze heilstaat voor junken, mafiosi, corrupte bestuurders, volkszangers en randdebielen (academisch prefrontaal gelobotomiseerd dan wel Puur Volks Uit Puur Volks-Talent) of - wat waarschijnlijker is met 21 jaar consistente "respons" van de WETshandhavers van Amsterdam omgelegd, "verongelukt" of "verdwenen".

En ik doe wat ik kan, niet wat ik wil - dat logica, wiskunde en filosofie is, wat niet mag van Nora Salomons en Job Cohen, ongetwijfeld met satanisch genoegen:

"Pak ons dan als je kan! Hi, hi, sliepuit: Dit is ONZE stad! Spring jij het Hilton maar af!"

P.P.S. Om u niet Freudiaans te doen vergeten, Heer van Wijk, ik spreek als K-L-O-K-K-E-N-L-U-I-D-E-R o.a. over de M-I-S-D-A-D-I-G-H-E-I-D waarmee  de Gemeente Amsterdam probeert me al DEKADEN te fkikken wat Vadertje Staat - Ons Aller Regeringen In Den Haag - Ad Bos  en Fred Spijker probeerde te flikken.

Ik heb daar nu 21 jaar voortdurende pijn door, en ik neem dat iedere Amsterdamse bestuurder, iedere ambtenaar, iedere fellow-traveller, iedere PvdA-er, ieder gemeenteraadslid PERSOONLIJK kwalijk, als het moet tot de dood er op volgt - uit

CV
van
drs. Maarten Maartensz
hiertoe verplicht door
B&W van Amsterdam 
 

Motto

"Ah me! alas, pain, pain ever, forever!

No change, no pause, no hope! Yet I endure.
I ask the Earth, have not the mountains felt?
I ask yon Heaven, the all-beholding Sun,
Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
Heaven's ever-changing Shadow, spread below,
Have its deaf waves not heard my agony?
Ah me! alas, pain, pain ever, forever!
"

                             (Shelley, "Prometheus Unbound")

Dat doet een echte Amsterdamse ambtenaar pas deugd, nietwaar?

Maar goed - ik zou me ECHT VEEL LIEVER bezighouden met dit soorten teksten.
Mag niet
van Nora Salomons en Job Cohen, ongetwijfeld met satanisch genoegen, uit naam van de idealen van de Februaristaking, Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig,want ik sprak de waarheid in het drugwalhalla van de PvdA-bestuurs-yahoos over hun eigen lieve mafia en hun eigen gore corruptie en schunnige brutaliteit.

Het spijt me, Heer van Wijk, maar mij dunkt dat althans mijn familie niet van dezelfde soort is als de bestuurders en bureaucraten van Amsterdam, want de verschillen worden mij al zo lang ik naar Nederland remigreerde om in mijn vaderland en geboortestad te studeren ingepeperd:

     As ut je niet bufalt in Amsturdam, dan sodumietur juh
     maar op naar het buitenland. Wij, de gemeentepolitie van
     Amsterdam, doen niets voor u.

Ik heb een vordering op u, Heer Van Wijk, en op al uw 18.000 heldhaftige vastberaden onbarmhartige kameraden in het kwaad, en als u allen mij nu genwoon uw vakantiegeld voor dit of het komend jaar overmaakt - ik ging sinds 1981 niet met vakantie: mag niet van uw bureaucratische collega's: voor mij is er geen hulp in Amsterdam, ondanks al dekaden erkende pijnlijke invaliditeit - dan bent u allen van mij af en kan ik me wijden aan waar ik goed in ben in een veilig, fijn, niet-drugscorrupt buitenland, met althans persoonlijk aansprakelijke ambtenaren buiten beestmensen vermomd als gemeenteportier of gemeentelijke KlachtManager, uit puur  Ohlendorf-Holz gemacht, genau wie Himmler.

Herr Scharführer Van Wijk, wenn Sie es nicht ganz und gar ("klip en klaar" sagen die Holländer, auf richtig volkisch Holländisch) verstehen, bitte ich um Verzeihung: "Gegen Dummheit kampfen selbst die Götter vergebens", zoals een hooggeleerde hoge bureaucraat van uw uitnemende menselijkheid ongetwijfeld als lijfspreuk (onder vele) heeft.

Het helpt uw Führer Cohen al járen vooruit, immers!

P.P.S. O ja: de links hóren bij het argument en zijn vrijwel alleen naar teksten op mijn site.

(*) Overigens een .com gefinancierd door de Gemeente Amsterdam.

(**) Ik vermeld dit omdat ik trots op mijn ouders ben EN VOORAL omdat ik denk dat Ed van Thijn vanaf 1988 in een stuip verkeert waar het mij betreft, omdat hij toen te lezen kreeg (en te horen kreeg van zijn persoonlijke portier meneer Van Heyningen, met wie ik herhaaldelijk gesproken heb - beleefd, vriendelijk - over mijn ervaringen met drugs in Amsterdam en mijn familie-achtergrond) dat zijn harddrugshandelende huisvrienden een zoon en kleinzoon van Amsterdamse verzetshelden hadden proberen te vergassen en met moord hadden bedreigd, alleen omdat hij de moed had tegen hun onwettige overlast te protesteren.

Maarten Maartensz

        home - index - top -