\ 

Nederlog

 

6 augustus 2009

 

Kleine morele zelfaanprijzing (Logic of Moral Discourse)

 

   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
   (Jung Chang, Wild Swans, en zie
    Nora Salomons)


Ik zag tot mijn plezier dat er veel vraag is naar mijn "On The Logic of Moral Discourse", en het is inderdaad heel goed, al moet u van tamelijk precieze logische argumentatie houden om dat naar waarde te schatten, en hoewel alle argumentatie gewoon in het Engels is. (*)

In ieder geval vindt u er een heldere bespreking (en vaak een idem weerlegging) van tal van ethische en morele standpunten en theorieŽn, zowel algemeen als tamelijk specifiek, bovendien in uitstekend en leesbaar Engels (waar ik de schrijver ben, althans, want ik citeer ook behoorlijk wat, dat wat minder goed geschreven is).

Maar goed - ik wil maar zeggen: Leest allen "On The Logic of Moral Discourse", zodat u althans enig idee hebt waar onze premier JP de HP die MP is allemaal niet van spreekt als hij het over "normnwaardn" heeft, in de kennelijke veronderstelling - die hij deelt met miljoenen Neerlanders - dat wie met een gewichtig gezicht "Normen En Waarden" zegt, voor een media-camera, daarmee en daardoor een hoogst moreel mens is.

Nee dus: geheel niet - het is feitelijk een heel goed voorbeeld van de smerige hypocrisie die zo vaak gepaard gaat met morele oordelen en inderdaad functioneert JP de HP die MP is al 7 jaren als de hoofdverdediger van de drugsmafia van Nederland: Waar hij het probleem onmiddellijk zou hebben kunnen oplossen door drugs te legaliseren beschermt hij veel liever de inkomsten van drugsmafiosi (**), onder het smerig hypocriete voorwendsel dat drugs gevaarlijk zijn, een argument dat ik zelf Ohlendorfisch noem, een massamoordenaar die zich o.a. zo verdedigde inzake zijn leiding bij de moord op 90.000 Russische joden:

"joden in Rusland te liquideren. Dat was geen antisemitisch bevel; de joden in Rusland zouden de voornaamste voortbrengers van het bolsjewisme daat zijn." (p. 418)

dus volgens het moreel-logische Neerlandse regeringsredeneerpatroon sinds 40 jaar:

"mafiosi in Nederland gedogen. Dat was geen pro-mafia politiek; de mafiosi zijn de besten om drugs te verkopen omdat drugs zo gevaarlijk zijn, en zij ook".

Het zou allemaal heel ziek, smerig en sadistisch zijn (dit zijn morele oordelen, lezer, in dit geval heel feitelijk waarachtig, want het leverde de mafia honderden miljarden op en veroorzaakte zeer veel drugsdoden en verwoeste levens) als het manneke niet zo evident nogal van de pot gerukt zou zijn, zeg ik maar als psycholoog, want ik heb er voor doorgeleerd.


(*) De meeste lezers van mijn site zitten in de USA, dus ik neem niet aan dat deze lezers Nederlanders zijn, maar het kan zijn dat de bureaucratisch gemeentelijk ethicus prof.dr. Frans Jacobs aan het nakijken is wat hij allemaal nagelaten heeft en niet bij machte was te doen tegen betaling en wat ik deed zonder enige vergoeding, in diepe armoede, en moe en met veel pijn. Maar ja - u moet maar denken dat ik "een fascist" en "een terrorist" zou zijn volgens meneer, die zichzelf al 21 jaar mag beleven en uitleven in de volgende termen - en ik citeer uit mijn brief uit 1988 aan het faculteitsbestuur van de Faculteit voor Filosofie van de Universiteit van Amsterdam:

U kunt uit de laatste twee Cimedarts lezen dat de heer Jacobs zijn geilheid voor studentes uitleeft door, in het faculteitsblad, een publieke, open uitnodiging aan alle studentes van de faculteit te richten (hetzij door lafheid zijn lust voor een bepaalde dame uit te spreken; hetzij als truuk voor wie erin trapt) om zich bij en door hem sexueel te laten gebruiken; dat hij zijn collega's om schrijft als

"Nergens kom je dergelijke droogkloten tegen"

dat zijn vrouw een

"secreet"

is; dat hij bij het zien van een aantrekkelijke vrouw - studentes die van hem afhankelijk zijn - meent

"Ik kan me best in de psyche van die lustmoordenaars indenken: zoiets fraais doet pijn aan je ogen, je kunt het maar het beste kapotgooien." ;

dat mannelijke studenten die onvoldoendes halen en klagen

"slijmerds"

zijn, die hij naar vermogen schoffeert; maar dat het over een aantrekkelijke studente met een onvoldoende heet:

"Die voldoende krijgt ze op de koop toe, als ze mij eerst neemt. Maar als ze niets van me wil weten, ben ik onomkoopbaar. Hoe maak ik dat haar duidelijk?"

En dat hij met "als ze mij eerst neemt" doelt op haar sexuele gunsten is evident uit zijn hele stuk. Aldus schrijft de voorzitter van het faculteitsbestuur, de hoofddocent ethiek Dr. F. Jacobs, in het faculteitsblad.

"Van dat soort mensen, dus!"

(**) De hypocriete parlementaire drugsmafiosi van het CDA en de regerings-voorliegers hoeven mij niet te vertellen dat hun premier-Pipo dat niet bedoelt: Wat iemand die denkt, spreekt en schrijft als JP de duisterdenker en kulprater bedoelt zal me worst wezen, en al goot hij zijn leugens en poses in beter taalgebruik dan nog gaat het om de praktische effecten van zijn misdadige beleid: Tientallen miljarden illegale drugsomzet in Nederland, in soft en hard drugs, ieder jaar weer; vele drugsmoorden; en een staatsapparaat dat feitelijk functioneert om de status quo van beschermde en bewaakte illegale drugshandel te beschermen, en eenlingen die zich daartegen durven verzetten te doen vergassen of vermoorden door drugshandelaars, en ambtelijk de dood te proberen in te drijven.

Maarten Maartensz

        home - index - top -