\ 

Nederlog

 

5 augustus 2009

 

Arme, arme Iraniërs

 

   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
   (Jung Chang, Wild Swans, en zie
    Nora Salomons)


Even terug naar de NRC van 3 augustus - ik heb helaas weinig energie - en Nederlog van 3 juli toen ik o.a. schreef:

Analogie die ik onmiddellijk zag:

Er is een perfect draaiboek en een perfecte parallel van Ahmmedinejan - of hoe de tiran van Irak behoorljk gespeld mag worden [Ahmadinejad - MM] -  namelijk zoals geschetst door Montefiore in 'Stalin The Red Czar", vanaf het jaar 1937.

Het ziet er naar uit dat Iran z'n eigen Yeshovzina begonnen is

De link is naar mijn review van het boek. In dit verband ook, van 15 juli

De stukjes over Stalin, Beria, de Cheka, de Moscow Trials, de Great Purge, de Great Terror op de Engelse Wikipedia onder de links, en vele andere gerelateerde paginaas, zijn heel leerzaam zowel over politiek als het soort mensen dat daarin floreert.

Op 3 augustus dan meldt de NRC in het openingsartikel op de voorpagina

Juist dit weekend is een controversieel proces begonnen tegen circa honderd oppositiefiguren en demonstranten, aanhangers van oppositieleider Mir Hossein Mousavi. Zij worden beschuldigd van het plannen - met onder andere Nederlandse steun - van een "fluwelen revolutie" tijdens de verkiezingen, met als doel het ten val brengen van het conservatieve Irans conservatieve leiders.

Prominente politici, een voormalig vicepresident, een academicus en een journalist verklaarden in door de televisie uitgezonden getuigenissen dat ze hadden gelogen. Nu verklaarden ze dat de verkiezingen eerlijk verlopen waren en Ahmadinejad de echte winnaar is.

Omdat ze de kans kregen de miljoenen stemmen te tellen, misschien? Nagespeeld uit de hoofdstukken over de processen van Moskou in "Stalin The Red Czar"?

"Deze bekentenissen zijn verkregen na middeleeuwse martelingen", donderde presidentskandidaat Mousavi op zijn website.

Ik waag dat te betwijfelen, bij gebrek aan electriciteit, maar goed.

Wat heeft Nederland ermee te maken?

Een Nederlands budget van 15 miljoen euro [minder dan 1 contractueel overeengekomen bonus van Jan Peter Schnittmann, maar da's terzijde - MM] voor mediadiversiteit in Iran speelt een prominente rol in de aanklacht tegen de oppositieleden.

Wat zeggen de aangeklaagden er zelf van? Kennelijk hebben ze niets te zeggen, anders dan schuld bekennen:

In grijze gevangenispyama's en vaak ingevallen gezichten. luisterden ciirca 30 prominente politici, activisten, academici en journalisten naar de urenlange aanklacht van de vice-aanklager van Teheran, Abdolreza Mohabhati.
(..)
Mohabhati's aanklacht draaide om de bekentenissen van een niet met name genoemde "spion voor de CIA".
(...)
De 'spion' beschuldigde Mousavi-aanhangers ervan jarenlang een plan te hebben voorbereid om de verkiezingen te gebruiken voor een machtsomwenteling
(..)
De zaken tegen veel organisaties en personen die de afgelopen jaren in Iran zijn beschuldigd van spionage of activiteiten tegen de staat werden als een groot verbond gepresenteerd door de aanklager.

Hij construeerde zijn zaak rondom beschuldigingen van de spion over Amerikaanse en Nederlandse steun voor Iraanse hervormers en dissidenten.

Het artikel - NRC 3 augustus, voorpagina en buitenlandpagina - geeft meer 'ínformatie' over het kwaad dat vanuit Nederland gedaan wordt van de 'spion', maar ik geef het u te doen als u aan de electriciteitsleidingen ligt, ergens in een kelder van een Hoeder van de Revolutie, om vol te houden dat 2+2 niet gelijk vijf is.

Trouwens, ook ter informatie van de Iraanse overheid, citeer ik mezelf ook maar eens uit augustus 2005:

Terwijl er voor één voormalige Pers, Afshin Elian, kennelijk iemand met hele scherpe ellebogen, en het vermogen iedereen in de PvdA te vriend te houden, een speciale leerstoel te Leiden gecreëerd is vanwege zijn vermeende bijzondere Perzische excellentie (volgens het bekende recept: maak aan eenlingen die trouw partij-ganger zijn goed wat eeuwen verkeerd is gedaan aan anderen), liggen er zes Perzen dood te hongeren omdat ze niet door Rita Verdonk naar Iran teruggestuurd willen worden. Ze zijn nu in de zevende of achtste week van hun hongerstaking, en er wordt bovendien smerig met ze gesold door de emigratie-ambtenarij.

Verdonk, immers ex-gevangenis-bewaarster, kan glimlachend van genot voor camera's liegen dat ze geen enkel gevaar lopen, maar die zes geloven dat niet, en ik ook niet. Elian heb ik er nog niet over gelezen of gehoord, hoewel dat niet zoveel zegt, maar natuurlijk is verzet tegen Verdonk geheel niet goed voor zijn carrière.

Dit is volgens mij ook de eerste keer dat ik mijn eigen TroetelPers - Prof. mr.dr. Afshin Ellian, natuurlijk - noemde op deze plaats, waarvan ik zojuist vond dat hij een eigen weblog heeft met zijn eigen foto en zijn eigen Engels waarin hij prominent vermeldt dat De Schrijver deze is:

Professor Afshin Ellian
Professor of Social Cohesion, Citizenship and Multicultural Studies
Leiden University - Faculty of Law

dat mij persoonlijk heel hartelijk aan het lachen bracht.

Kan hij niet geretourneerd worden, om het allemaal weer goed te maken, als Professor of Social Cohesion, Citizenship and Multicultural Studies Leiden University - Faculty of Law ? Daar moet toch regeringssubsidie voor te vinden zijn? Daar heeft die man toch voor gestudeerd op Nederlandse kosten, omdat hij zo'n verdienstelijk en begaafd man is?

Maar goed - arme, arme Iraniërs, en nee, ik bedoel niet Afshin Ellian (*).

Ik vrees echt dat ze hun eigen Yezhovzina gaan krijgen, en één van de zeer bittere eigenschappen van waarachtige en eerlijke boeken over politici en bureaucraten, zoals "Stalin The Red Czar" en "Neurenberg-gesprekken", is dat het soort mensen dat in de politiek en de ambtenarij carriere maakt deze óók kunnen lezen, en overdenken hoe ze hun eigen machtsgrepen kunnen inrichten, en ook  waar beulen mee weg kunnen komen in rechtbanken die geen aangeklaagden martelen.

Misschien dat u er verstandig aan doet dergelijke boeken - zo mogelijk - het eerst te lezen, zodat u de regerings-zenders en -voorliegers niet vertwijfeld hoeft te geloven, en kunt hopen dat u zelf waarschijnlijk zult kunnen weten te beoordelen, als het zover is, dat vluchten verstandiger is dan de Berias te pogen te weerstaan.

Ik vrees echter dat Ons Parlement zal besluiten dat Nederland Is Vol, en dat Wij Hebben Al Genoeg Iraniërs opgenomen.

Maar ja.


P.S. In dit verband ook (Iran, Ellian, het soort mensen dat in de politiek en de ambtenarij carriere maakt) : Het eerder door mij genoemde "Neurenberg-gesprekken - Nazi's en hun psychiater Leon Goldensohn vind ik bijzonder leerzaam over het onderwerp, en het is mijn voornemen het behoorlijk grondig te behandelen, D.V.+M.E.V. natuurlijk

(*) Waarvoor zie ook Afshin De Denker, en Afshin heeft het financieel heel wel, omdat mijn vader onder andere daarom in het concentratiekamp zat, leerde ik aan de UvA: Opdat Een Verzetsstrijder (Ayaan Zelve dixit herself, from the US of A) als hij maar te Leiden Professor of Social Cohesion, Citizenship and Multicultural Studies zou kunnen worden, in de Faculty of Law.

Maarten Maartensz

        home - index - top -