\ 

Nederlog

 

1 augustus 2009

 

Gered uit de ramsj: Holman en Goldensohn

 

Zoals u wellicht weet geniet ik sinds ik in 1977 naar Nederland terugkeerde uit een veilig en mooi buitenland om in mijn geboortestad filosofie en logica te studeren, konstant en onveranderlijk een inkomen lager dan enige Amsterdamse junk (gratis van de SD-DWI kreeg en krijgt, altijd afgezien van wat ze zelf bijverdienen, en ook afgezien van de Nederlands-gemeenschappelijke kosten voor hun dagelijkse doses gemeente-heroďne), behalve dat de koopkracht van dat royale inkomen gestaag is afgenomen met het verstrijken van mijn leven.

Eén gevolg hiervan is dat ik bijna alleen - op wiskunde en logica na - tweedehands boeken kan kopen, if any, zodat ik aangewezen ben op wat de antiquariaten en ramsj-verkopers aanbieden.

Er zijn heel goede tweedehands boekwinkels in Amsterdam, gelukkig, en omdat ik ook al 32 jaar geen enkele hulp bij erkende invaliditeit krijg (mede vanwege "uw taalgebruik" en "uw uitgesproken gedachten" ondanks "de ernst van uw ziekte"), en ook geen enkel antwoord op enige van mijn klachten of verzoeken, behalve van gemeentelijke portiers en gemeentelijke harddrugshandelaren, moet ik maar blij zijn dat ik bij zeldzame gelegenheden - ongeveer zo vaak als een Amsterdamse Ombudsman op vakantie gaat, het laatste overigens een bezigheid die mij sinds 1981 effectief onmogelijk is gemaakt, geheel opzettelijk en met groot genoegen ook - in staat ben zo een verkoopsoord te mogen bezoeken, en vandaar mijn stukje van gisteren.

En ook van vandaag, want ik heb het meesterwerk van meesterdenker Holman uitgelezen (en begrijp wat beter hoe het mogelijk is dat wijlen Michael Zeeman 40.000 boeken had, ongetwijfeld allemaal gelezen, dus ca. 3 per dag van zijn 10e tot zijn 50e: bijna allemaal van Holman's kwaliteitsniveau, voor een groot kenner en liefhebber van de Nederliteratuur als Zeeman, maar ik dwaal af in een parenthetisch terzijde) en zelfs één keer gelachen, en gisteren bovendien een andere aankoop gedaan uit de ramsj van SelexyzTM, zoals ik eerder deed met het magnum opus (ook al!) van een Nederlands Revolutionair van Holman's leeftijd, de hem ongetwijfeld persoonlijk bekende - want Holman schijnt héél schrijvend, spraakmakend, besturend en mediamiek Neerland te kennen, én wederszijds - dr. Eric van Ree.

Het betrof gisteren, naast het magnum opus én liber amoris van Holman, Neurenberg-gesprekken, van Leon Goldensohn, waar ik eerder uit citeerde, dankzij een column van Abrams - waarvoor zie mijn: 4 mei: "Ein gut proportionierter Süd-Ariër" - want ik ben arm, maar dat nu, gelukkig voor mij, zomaar in de ramsj lag bij SelexyzTM vanwege kennelijk gebrek aan Neerlandse belangstelling, voor de weggeefprijfs van slechts 15 euro, dus maar 1 1/2 dag inkomen, voor mij dan (om van te eten, kleden, slaappillen betalen, telefoonrekeningen, Watergeldrekingen, providerrekening e.v.a. rekeningen, ook nog van uit te gaan, taxi's betalen, en boeken, computers en software van te kopen), want ik ben immers geen Theodor Holman laat staan de Moeder Aller Verzetsstrijdsters, Holman's muze en godin. (De link is een leerzame vergelijkende studie in mensenkennis, Nedernormen, moraal en intellect.)

Hier zijn de Biblio-details, mocht u geďnteresseerd zijn in het verwerven van mensenkennis:

"Neurenberg-gesprekken - Nazi's en hun psychiater Leon Goldensohn. ISBN 978 90 290 8169 6 / NUR 680" en uitgeverij Meulenhoff heeft ook een website, die u vast desgewenst zelf kunt vinden.

De bezorger heet Robert Gellately; een en ander is kennelijk goed vertaald en heeft een redelijk notenapparaat e.d.; bestaat uit weergaves van gesprekken die Goldensohn als Amerikaans gevangenis-psychiater (namens het leger) met 19 aangeklaagden in het proces te Neurenberg tegen de overlevende en gevangen kopstukken van Hitler's Duitsland en met 14 getuigen in dat proces, ook al kopstukken van idem en gewoonlijk a décharge, allemaal met zwart-witte portret-foto en mini-biografie, waaruit blijkt dat wie niet opgehangen werd meestal 1 tot 3 jaar gevangen werd gezet, en daarna vrijgelaten werd, ongetwijfeld vanwege hun gezondheid of te leveren bijdrages aan het Wirtschaftswunder (*) want het boek toont zeer overtuigend aan dat ze allemaal van geen kwaad wisten terwijl ze het deden, goede vaderlanders waren, alleen maar bevelen uitvoerden, niets of vrijwel niets van concentratie-kampen wisten, persoonlijk gewoonlijk niets tegen joden hadden, en natuurlijk heel loyaal, collegiaal, deugdzaam, en respectvol (tegen Volksgenoten, en eigenlijk, in werkelijkheid, ook tegen Joden) waren.

Ik heb niet alles gelezen tot nu toe, maar het is interessant en leerzaam (zeker de gesprekken met Höss en Göring), hoewel niet vrolijkmakend, al is het aardig een mogelijke vader van Chiel van Eendenburg te lezen, die exact zo klinkt en redeneert als Chielemans, namelijk Otto Ohlendorf (**), die o.a. een Einsatgruppe in Rusland leidde met het doel - zijn eigen woorden

"joden in Rusland te liquideren. Dat was geen antisemitisch bevel; de joden in Rusland zouden de voornaamste voortbrengers van het bolsjewisme daat zijn." (p. 418)

U ziet de redelijkheid van de man. Hier is hij in de Chiel van Eendenburg-pose, na de volgende inleidende eigen ongetwijfeld beschrijving van zijn rol:

Hoeveel joden zijn door uw groep vermoord? 'Negentigduizend gerapporteerd. Ik schat dat er in werkelijkheid maar zestig- tot zeventigduizend zijn doodgenschoten.' Is het geregisteerd? 'Geen individuele namen.' (***) Waar kwamen die doodgeschoten joden vandaan? 'Úit Russische steden'.

Had u het idee dat u het juiste deed? 'Ik hoefde het niet zelf te doen.' Gaf u er geen leiding aan? 'Jawel. Maar de bevelen werden aan de leiders van het Einsatzkommando gegeven. Het enige wat ik hoefde te doen was erop toezien dat het zo humaan mogelijk werd uitgevoerd.' Zou u het weer doen? 'Ik heb niets gedaan.' 'Zou u het weer leiden of zo'n bevel opvolgen? 'Ik vind dat geen terechte vraag. Ik vind dat u die vraag niet kunt stellen. Ik heb genoeg geleden al die jaren. Veel mensen moesten bevelen uitvoeren waar ze het niet mee eens waren.' (p. 419)

Begrijpt u wel, meewegend dat mevr. mr. Maureen Sarucco een directe collega van Chiel is, net als mr. Edward Lisser, in zijn eigen woorden?

"Ik ben 62 en wij begrijpen elkaar heel goed.
En hiermee beëindig ik dit gesprek."

Ohlendorf was wel bijna zo begaafd als mr.dr. Cohen en drs. de Jong:

De inhoud van uw opmerkingen geeft geen aanleiding om hier verder op te reageren.

Du bist ein Untermensch! Wir sind Übermenschen! Ungeziefer! Schweinhund!

O nee, dat mág ik niet schrijven, in Onze Democratische Rechtsstaat, want dan gaat de burgemeester huilen of spugen, en dat is vreselijk voor een man afkomstig uit een familie die Zo Vreselijk Veel Geleden heeft, nietwaar.

Later meer, maar waarschijnlijk niet vandaag, want zo'n barre tocht richting voor mij betaalbaar leesvloer is voor mij zeer inspannend, zoals de burgemeester en de gemeentesecretaris ook al zoveel deugd en genoegen doet, al bijna 10 jaar, want het zijn nu eenmaal dat sóórt mensen, maar ik mag dat soort dingen helemaal niet denken, zeggen of schrijven, en vandaar dat het mij zo gaat in Amsterdam als het mij vergaat, de afgelopen 32 jaar, en dat het zo gaat met Theodor de Nederdenker als het hem verging, tot 2004, toen des Nederdenkers Grote Lijden aanving en hij begon Een Echte Neerlandse Held te zijn (****):

Wanneer moet je moedig zij en wanneer niet? Wanneer moet je een held zijn en wanneer niet?

Moed vereist een welbewuste naďviteit. Je moet je ogen sluiten voor het gevaar dat op de loer ligt. Je cijfert jezelf dan weg. Dus moet je je ego geweld aandoen: het spijt me, het doel heiligt niet alleen de middelen, maar het doel is zo heilig dat ik mezelf moet verachten. Ik ben minder waard dan het doel!

En dat geldt ook voor heldendom. Heldendom vereist een zekere mate van asociaal gedrag. Het spijt me, lieve kinderen, maar ik moet iets doen waarmee ik ook jullie misschien in gevaar breng. En als jullie er geen gevaar bij lopen, dan bestaat toch op z'n minst het gevaar dat jullie moeten treuren om mij. Het is niet anders.

Zijn er zulke nobele doelen?

Voor mijn ouders wel. Voor mijn grootouders ook.

Van alle kanten was mijn familie moedig. Het waren helden. En aan dat heldendom ontleenden ze ook zekere rechten, vooral thuis. Zij hadden een offer gebracht, en daar hadden wij, kinderen, rekening mee te houden.

'Ja, pap.'

'Ja, mam.'

(Op cit. p. 217, Uit De Groene Amsterdammer 20 mei 2005. Mijn gezondheid was toen beroerd, en ik schreef die dag niets in Nederlog, maar wel de dag daarvoor, waaronder Liu Binyan (ik vermoed de Holman van China, in Holmanse literaire optiek) en B&W van Amsterdam, dat zo begint, in mijn gruweltaal

Van bestuurlijke Nederlandse uitvreters en oplichters gesproken... de Amsterdamse WEThouder Huffnagel van de VVD is wethouder af, omdat uitkwam dat hij maandelijks 1000 of 1500 euro extra kreeg bovenop zijn ampele wethouders-salarsis van diverse tonnen (dus diverse van mijn maandsalarissen EXTRA), omdat hij het anders zo vreselijk ŕrm had, en deze tienduizenden op jaarbasis zogenaamd "vergat" - als WEThouder van financieën - op te geven bij de belastingen.)

Weet u wat het is met me? Waarom zo een groot verzetsheld en groot schrijver als Theodor Holman rijk en beroemd is, en direct toegang heeft tot ieder ander van zijn eigen soort BN'ers, en ik van 410 euro 11 eurocents dekade in dekade uit moet voortwaggelen als invalide zonder uitoefenbaar recht op enige hulp? Altijd doodmoe, altijd met pijn?

Ik geef het u in de woorden van mijn eigen Otto Ohlendorf, uit 2007: Geheel in tegenstelling tot een waarachtig verzetsheld, zoon van verzetshelden, kleinzoon van verzetshelden, groot Nederdenker, groot Nederschrijver, en groot Mens als Theodor de Denker geldt voor mij, die niet eens zo'n fraaie site als Theodor heeft dat voor mijn gehele site en mijn gehele persoon

"Het is een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning"

"En hier wou ik het bij laten", aldus mijn grage kampbeul mafia-maat Chiel - maar zie Een goede vraag over mijn ME en B&W van Amsterdam.


(*) Mijn ouders, en vooral mijn vader, maakten zich al in de vijftiger jaren ernstig zorgen over wat ze "het gevaar van het heroplevend fascisme" noemden, en mijn vader was een bekend en prominent man in ex-verzets-kringen, al loochent mevr. dr. Jolanda Withuis dat sinds vele jaren, ondanks ontvangen bewijzen van het tegendeel, maar ook zij weigert heldhaftig, vastberaden en barmhartig mijn mails te beantwoorden behalve dat ik niet weet wat mijn ouders deden, dachten en durfden, maar zij wel (want zij wordt er immers voor betaald, door het NIOD, vooral ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van bijstandsuitvreters, en - gehéél volgens de normen van de Prominente Nederhistorica - "Aan het werk, op welke manier ook").

(**) Een ander die mij bijzonder sterk deed denken aan alle meesters in het recht van de gemeente Amsterdam die ik ongelukkig genoeg was ooit aan de telefoon te mogen krijgen, soms na járen inspanning, want ik heet geen Holman, en Mijn Eigen Grootste Vriend dan is ook niet vermoord: Ik ben alleen maar zelf vergast, heel geloofwaardig met moord bedreigd door inpandige harddrugshandelaren met burgemeesters-vergunningen tot drugshandel, drie keer van de gemeentelijke universiteit verwijderd, en op zoek naar geld dit land te verlaten voordat ik alsnog gedwongen wordt tot glassnijden of vakkenvullen door Ohlendorfs van de SD-DWI.

Maar ja: Verschil moet er zijn, en mijn ouders waren geen indos, en gingen niet persoonlijk om met prof.dr. Loe de Jong of de humanist prof.dr. Jaap van Praag (behalve wellicht aan de bedienden-ingang, als mijn vader bij Prominente Nederlanders kwam bedelen om wat geld voor zijn tentoonstellingen over verzet en concentratie-kampen, waarvoor echter zie (*) en de (ongetwijfeld vervalste, zal een Commissie van het NIOD objectief vaststellen na mijn dood) geciteerde voorpagina van De Waarheid, in de tijd dat dit het favoriete dagblad van dr. Withuis was.

(***) De beste documentatie hiervan - ik bedoel: de uitroeiing van Russische joden die althans ik ken is Walter Laqueur, Ed.: "The Holocaust Encyclopedia trouwens in het algemeen leerzaam, maar ook al niet vrolijk stemmend (en in deze tijd van normen en waarden vast verboden in huizen met kinderen, volgens uw eigen Nederlandse verplichte hulpverleners van de Gezondheidsinspectie, wegens eventueel leed aan de kinderziel toegebracht).

(****) Mede omdat, zoals Nederlands Eén Na Grootste Denker dat zelf uitdrukt Afshin Elian en Ayaan Zelve - zie ook mijn (ik vermoed in Theodor de Nederdenker's ogen fascistiese en terroristiese) Mijn tekst en uitleg over juffrouw Ali - zijn enige echte vrienden zijn, die hem werkelijk begrijpen en met wie hij het Helemaal Eens is.

Maarten Maartensz

        home - index - top -