Nederlog

 

3 juli 2009

 

Typisch Neerlandse moraal

 

How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
-- Anne Frank

Ik ben veel te beroerd en heb veel te veel pijn (dank jullie wel, Chiel van Eendenburg en Wim Schreuders) om veel te kunnen doen en lag vrijwel de hele dag op bed, maar omdat mijn oog er op viel twee citaten, met enkele toepassingen. (*)

1. NRC-Boeken, 3 juli 2009:

'Het straffen van atleten omdat ze zich niet aan traditionale sportwaarden zouden houden, is niet meer en niet minder dan het bestraffen van hun keuze om moderne sport te bedrijven.'

(Supergenen en turbosporters, Van der Hoek/Pieters, 18 euro 50 bij de betere managementsboeken-boekhandel)

Da's nou precies wat prof.dr. Frans Jacobs (Ethicus, UvA, mag graag, sinds 21 jaar minstens, studiepunten weggegeven voor sexuele gunsten aan studentes op wie zijn begering oog valt) en prof.drs. Ed van Thijn de mensheid en de generaties sinds 1968 aan de UvA geleerd en onderwezen hebben, en waar De Leden Van Het Comité Van Aanbeveling al dekaden sokkola van maken, voor hun eigen opgang, en de bescherming van mafiose burgemeesters, voorzover Nederlands, uiteraard, want Neerland Is Het Land Van Normen En Waarden:

'Het straffen van pedofiele verkrachters omdat ze zich niet aan traditionale omgangswaarden zouden houden, is niet meer en niet minder dan het bestraffen van hun keuze om moderne waarden te bedrijven.'

(Supergenen en turbosporters, Van der Hoek/Pieters, 18 euro 50 bij de betere managementsboeken-boekhandel, logisch toegepast)

Toch? Ik heb er voor doorgeleerd, maar de heren Van der Hoek/Pieters zijn minimaal professoraal ethisch begaafd, style UvA:

'Het straffen van mafiose burgemeesters of vergassende ambtenaren omdat ze zich niet aan de wet zouden houden, is niet meer en niet minder dan het bestraffen van hun keuze om hun eigen inkomsten te vergroten.'

(Supergenen en turbosporters, Van der Hoek/Pieters, 18 euro 50 bij de betere managementsboeken-boekhandel, logisch toegepast)

Of ook:

'Het straffen van beestachtige bijstandsdirecteuren of ambtelijke sadisten omdat ze zich niet aan de wet zouden houden, is niet meer en niet minder dan het bestraffen van hun keuze om hun eigen perversies voor hun eigen bevrediging te vergroten.'

(Supergenen en turboburgemeesters en drughandel: Waarom de mafia en sadisme goed zijn voor Ons Modern Amsterdam, mede uit naam van Stalin en De Idealen Van Verhey/Van Thijn, gratis verspreid door Het Comité Van Aanbeveling Van Het Verzetsmuseum)

2. Prof.dr. Ankersmit, niet zo aristocratisch van geest, moraal en opvattingen als ik doet toch zijn best in een wel aardig artikel op de opinie-pagina van de vandaagse NRC onder de titel

"Orde is uw pakkie-an, zegt de staat".

Hij laat o.a. zien hoe Vadertje Staat héél welbewust de democratische meerderheid van onze tokkies manipuleert, en besluit zo

Wanneer de burger in burgerfora of referenda om zijn mening gevraagd wordt, dan ligt in feite al vast dat ergens een weg zal komen te liggen, een nieuwe wijk of stadhuis gebouwd gaat worden et cetera. Burgerparticipatie is zelden meer dan een poging om draagvlak te krijgen voor reeds genomen beslissingen. (**) Ook dan krijgt de burger wel de verantwoordelijkheid in de maag gesplitst voor het handelen van de overheid. Hij heeft er toch zijn fiat aan gegeven? (***) Dat is wat je 'de privatisering van de democratie' kunt noemen en waar de constante steeds is de burger de verantwoordelijkheid te dragen krijgt voor het doen en laten van het openbaar bestuur. Inderdaad, de vlucht voor de verantwoordelijkheid is het grote bestuurlijke principe van onze tijd.

Wel, 'de privatisering van de democratie' is vast een mooie frase, maar ik noem het de fascisering van de Nederlandse overheid, die al dekaden aan de gang is, en begonnen is in Amsterdam, met het gedoogbeleid, dat voor ieder ambtenaar en ieder bestuurder in Nederland het bewijs was dat corruptie loont, en misdadigheid beloond en beschermd wordt.

Mijn zaak tegen de fascistische terroristen die Amsterdam aan de drugsmafia uitgeleverd hebben voor eigen belang ettert nu al 21 jaar omdat mijn leven zeer geloofwaardig bedreigd is door de verdierlijkte harddrugsmafiose beestmensen van een Amsterdams beestmens die de zoon is van een NSB'er, waarschijnlijk huisvriend ook van de dégeneré Van Thijn, en tegenwoordig architect voor de Europese Unie (zoals Beria ook architect was van de Sovjet-Unie, samen met zijn godfather Stalin).'

Tenslotte: De afsluitende frase is weer aardig maar ook weer véél te zwakke bewering: Er zijn in heel Nederland, overal, de afgelopen 40 jaar moedwillig en opzettelijk, en met zeer veel maatregelen, als welbewust beleid, ALLE mogelijke stappen gedaan om iedere Nederlandse bestuurder onverantwoordelijk, onaansprakelijk, onaanspreekbaar tye makem behalve voor familie, vrienden, partijkameraden en gewillige hoeren van de media, en overigens stinkend rijk, buitengewoon welwonend, en onaantastbaar is.

De modale Nederlandse ambtelijke en politieke topbestuurder is vergeleken met mijn ouders een verdierlijkte beestmens, een schunnige sadist, een morele degeneré, en vergeleken met vrijwel ieder andere Nederlander, hoe honds en achterlijk ook, qualitate qua lid van de Nederlandse S.S. van de Nederlandse drugsmafia - wat ze immers allemaal feitelijk zijn, op basis van de Nederlandse wet: Gedogers, beschermers, kameraden, winstdelers van de harddrugsmafia  -dus in ieder geval een hondse schoft en ambtsmisdadiger.

En daarom ook rijst dit soort naar de top, als menselijke stront in een latrine, zoals mijn vader zaliger regelmatig mocht opmerken.

Als Ankersmit eerlijk en verstandig is dan behoort hij net als ik te besluiten dat Jefferson toch écht gelijk had, net als De La Boétie:

Zonder bewapende bevolking kan je niet verhinderen dat de beestmensen die door bestuursfuncties aangetrokken worden zoals vampiers door bloed de macht overnemen, en vooral niet in een zogeheten democratie waarin de Tokkies in democratische meerderheid zijn, bewogen door idealen van hun Übermenschen als Gordon en Frans Bauer.

En als de bevolking dan geen wapens mag dragen, dan kan dat alleen zijn omdat ze dan, in de ogen van hun ""gekozen" voorgangers, en de zogeheten grachtengordel-drugsmafia-élite niet vertrouwd kunnen worden. (Ik zeg geen nee, maar wil dan ook zelf helemaal niet onder een vertokkied volk van halfapen geleid door beestmensen ten behoeve van de drugsmafia, de media-idolen en de provinciale commissarissen etc. leven, als ik zo vrij mag zijn, wat ik niet mag zijn, want ik kan deze heilstaat niet verlaten vanwege mijn ten behoeve van de harddrugsmafia via het gemeentehuis van Amsterdam geruïneerde gezondheid).

3. Analogie die ik onmiddellijk zag:

Er is een perfect draaiboek en een perfecte parallel van Ahmmedinejan - of hoe de tiran van Irak behoorljk gespeld mag worden -  namelijk zoals geschetst door Montefiore in 'Stalin The Red Czar", vanaf het jaar 1937.

Het ziet er naar uit dat Iran z'n eigen Yeshovzina begonnen is, en als ik NRC-correspondent Thomas Erdbrink was dan zou ik mijn Iraanse familie naar Nederland willen verschepen, en wel het allerliefst reeds eergisteren.

Ik vrees echter, met grote vreze, dat ze eerst een examen Nederlands en Kennis Van Nederland's Historie moeten doen te Iran, aan de voeten van een ambtelijke vriend of vriendin van Verdonk, om überhaupt een kans te maken deze Nederlandse heilstaat voor mafiosi en drugsfascistische terroristen van de PvdA in te mogen. (Vergeet geen bakshish mee te nemen!)

P.S. De laatste link geeft ook een uitstekend psychoportret, bij logische implicaties, van de Jagoda's, Yezhovs, de Beria's, de Abakoemovs etc. in Amsterdam - o pardon, lezer: Van hun gelijkwaardigen in Amsterdam, en in het Comité van Aanbeveling, waar ze kennelijk naar gereïncarneerd zijn.

Leerzame literatuur over beestmensen in de politiek! En daarbuiten!


(*) Ik citeer de hartsvriendin, de geestelijk inspirator van de Leden Van Het Comité van aanbeveling maar in het Engels, omdat ze het in het Neerlands zéker niet willen begrijpen, kunnen begrijpen, zullen begrijpen, sinds dekaden ook al, want de Leden Van Het Comité van Aanbeveling hebben Neerlanders dekadenlang helpen wijs maken dat zij allemaal gelijkwaardig zijn met de beulen die haar vermoordden of deden oppakken.

(**) Veel te vriendelijk, en reeds in Mei 2002 wist Ankersmit beter: het is niet zozeer een poging "draagvlak te krijgen" als heel welbewust de leugen en de illusie te creëren dat dat draagvlak er is. Reeds in 2002 wist Ankersmit dat dat "draagvlak" pleegt te bestaan uit de ambtenaren en collega's daarvan, samen met de aannemers en hun secretaresses, die de plannen gaan uitvoeren tegen eigen voordeel.

Zie verder de zaak Ad Bos.

(***) Ik niet. Ik overleef al zo'n dertig jaar tegen mijn wil in de Hollandse Heilstaat voor Bestuurlijke Beestmensen, Mafiosi, Junken, Volkszangers en Tokkies. Dank u wel! IK heb NOOIT gestemd op enige van de politieke degenerees die Amsterdam of Nederland bestuurden sinds 1971, en ik wens niet onderhands de verantwoordelijkheid toegespeeld te krijgen voor de gedebiliseerdheid van de Neerlandse kiezer, of de beestachtige misdadigers van zijn mafiose voorgangers sind 40 jaar.

A.A. Verheij van Het Comité Van Aanbeveling Van Het Verzetsmuseum stond in 1970 al pal voor de drugsmafia van Amsterdam, ook al uit naam van de idealen van de Februaristaking, net als in 1953

"Met Jozef Wissarionowitsj Stalin is de grootste theoreticus van het marxisme-leninisme, de grootste aanvoerder van de internationale arbeidersklasse in de strijd voor het socialisme, de geniale veldheer uit de laatste wereldoorlog, de Eerste Strijder voor de Vrede, heengegaan.

Gids van het communisme

Stalins genialiteit verlicht in ons tijdperk de weg van de internationale arbeidersklasse, het tijdperk van de zegevierende socialistische revolutie, het tijdperk van de definiteve verankering van het marxisme-leninisme in de arbeidersbeweging, het tijdperk waarin de macht van de bewuste arbeidersbeweging tot een onoverwinnelijke macht is geworden.

Stalin heeft zijn stempel op ons tijdperk gedrukt, ons tijdperk is het Stalinistisch tijdperk, waarin Stalin de Sovjet-volken het socialisme bracht, het tijdperk waarin Stalin de gids was voor de historische overwinning van het Chinese volk en van de volken der sociaaldemocratische landen, een tijdperk waarin Stalin de menselijke beschaving redde van het barbarisme door de overwinnig op Hitler-Duitsland.

Er is geen strijd , er is geen gebeurtenis die de vooruitgang in de laatste tientallen jaren heeft gediend, waarin de hand en de geest van Stalin niet voelbaar is.

Aan alle overwinningen der vooruitgang ligt het wegwijzende en leidinggevende genie van Stalin ten grondslag.

Harry Verhey."

 


Maarten Maartensz

        home - index - top -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-+++