+
 

     Nederlog        

 

14 januari 2009

 

De NRC vindt het ook: Guantánamo


 
 

Ik schreef er bijna een week geleden over - onder andere, want het onderwerp is rijk - De Nederlandse morele bestuurlijke verdorvenheid, namelijk de opvang van ca. 180 gevangen van Guantánamo Bay, waartegen, na zo'n 8 jaar gevangenschap in de meeste gevallen, geen vervolging wordt ingesteld, en die mogen hopen binnenkort vrij gelaten te worden door de aan te treden regering Obama.

Mijn reden er toen over te schrijven was dit citaat van de nog immer zijn jongensdroom uitoefenende minister Maxime Verhagen:

"De opvang van degenen die niet berecht worden, maar worden vrijgelaten, is de eerste verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten. Wij hebben Guantánamo Bay niet opgezet of gesteund. Wij hebben de fouten niet gemaakt. Ik zie niet in waarom wij asiel zouden moeten verlenen aan mensen die daar vrijgelaten worden" 

Ik was zo vrij het daarmee oneens te zijn, en gaf daarbij als grond redelijk wat artikelen uit de verklaring van de Universele Rechten van de Mens, die deel van het Nederlands wetboek is, en daar mijns inziens zowel naar de letter als de geest wél gronden voor geeft.

Vandaag behandelt de hoofdredactie van de NRC de kwestie in het hoofdredactioneel "Commentaar" onder de titel "Na Guantánamo Bay", met als openingsalinea

Dient Nederland de Verenigde Staten behulpzaam te zijn bij de sluiting van de Guantánamo-gevangenis? Bijvoorbeeld door ex-gedetineerden op te vangen die bij terugkeer in hun eigen land levensgevaar zouden lopen?

Het klinkt nogal als "Moeten we deze drenkeling wel uit het water halen?" ("Ja!", zeggen de Sire-spotjes die de regering betaalt om ons trots volk normen en waarden bij te brengen, en voegt er in dit tijdsgewricht dringend of dwingend aan toen "En niet 'bijna'?!" (*)), maar het zijn natuurlijk ook geen Neerlanders - en de vraag is juist gesteld.

En hier is de eindalinea:

Nederland heeft op grond van VN-verdragen jegens deze groep humanitaire verplichtingen. En wel dezelfde als voor andere vluchtelingen in de wereld. Dit kabinet heeft het vestigingsbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen gelukkig nieuw leven ingeblazen. Vorig jaar selecteerde Justitie nog 80 Birmezen in het Thaise vluchtelingenkamp Tham Hin voor emigratie. Duitsland en Portugal hebben Washington laten weten Guantánamo-gevangen te willen opnemen. Dat kan Nederland ook doen. Mits de VS, traditionele emigranten-bestemming, de eigen grenzen niet gesloten houden.

Inderdaad. En nog wat puntjes in dit verband

  • Het zijn mensen die vele jaren vastzitten op zeer vernederende en kennelijk vaak pijnlijke wijze

  • Er zijn na jaren onderzoek geen klachten tegen ze

  • Het is weinig waarschijnlijk dat zij zich in de VS willen vestigen

  • Het kan zijn dat ze verklaringen willen afleggen die ze niet in de VS willen afleggen over hun behandeling in Guantánamo

  • Europese regeringen die zich bereid verklaren een aantal van deze mensen op te vangen laten daarmee - ook voor het oog der wereld, wellicht gepresenteerd door jongensdromende ministers - weten dat althans zij moeite willen doen in humanitaire zin.

En een enkele cynicus kan nog toevoegen, bijvoorbeeld om Maxime Verhagen over de streep te tillen: Het zijn er ook geen 8000, zoals in Srebrenica, beste jongen, dus Ons trots land - ook met slechts 0.75% economische krimp dit jaar, volgens de regering - kan dit bést lijden, én het stimuleert ook nog eens onze eigen Neerlandse hulpverleners-economie.

Ik wil maar zeggen: zelfs alleen uit puur propagandistische overwegingen is het handig en verstandig, ook met een klein kostenplaatje.


P.S. Om de verlokking nog wat groter te maken voor Maxime en co: Het gaat in totaal om 180 mensen én een manier om Europa en Nederland te positioneren als bereid tot humanitaire hulp en als bereid bij te dragen tot de spoedige beëindigng van een morele schandvlek op het blazoen van hun Amerikaanse bondgenoot.

(*) Het spotje van Sire betreft een Thijmen die bijna beschermd werd tegen in elkaar geslagen worden; bijna geholpen nadat dit toch gebeurd was; en bijna snel naar het ziekenhuis was gebracht als men hem niet had laten liggen, waarna hij bijna de morgen haalde aleer te overlijden - en dat is inderdaad staatspropaganda die aansluit bij de feitelijke uitoefening van normen en waarden door veel Neerlanders, die vaak bijna goed is te noemen.

Maarten Maartensz

        home - index - top -