\ 

Nederlog

 

31 December 2009

 

Nederlog 2009 gesorteerd - overzicht van NL 2009

 

Ik heb eerder vandaag de jaarlijkse sortering van onderwerpen in Nederland voor dit jaar opgeladen met een korte inleiding

en zal daar nu iets over opmerken ter verduidelijking van een en ander, ook voor mijzelf, want Nederlog wordt vrijwel altijd snel en spontaan geschreven.

Maar dit is dus mijn jaaroverzicht van Nederlog, dat u kunt contasteren met - mijn rapport van - het jaaroverzicht van de beroepsjournalisten van "Met 't oog op morgen" waar ik het gisteren kort over had, dat u vast wel op het internet kunt vinden, desgewenst.

Secties

0. De lijst van onderwerpen

1. Amsterdamns bestuur 10. MM site 19. Neder-politiek

2. Computers

11. Multatuli 20. Neder-Rita c.q. Wilders
3. Economie 12. Nederlog 21. Neder-spelling
4. Filosofie 13. Neder-Ali 22. Neder-typisch
5. Generatie-genoten 14. Neder-censuur 23. Neder-vrijheid
6. Geschiedenis 15. Neder- 24. Politiek
7. Literatuur 16. Neder-drugs 25. Psychologie
8. Logica 17. Neder-onderwijs
9. ME 18. Neder-oorlog 26. Diversen

0. De lijst van onderwerpen

Ik heb de volgende soorten onderwerpen onderscheiden in 2009 in Nederlog, en deed dat gebaseerd op de lijst die ik ook voor 2006, 2007 en 2008 gebruikte. De links gaan naar het bovengelinkt bestand (dat 321 kb is)

Links naar de categorieŽn in Nederlog 2009 gesorteerd

Amsterdamns bestuur MM site Neder-politiek
Computers Multatuli Neder-Rita c.q. Wilders
Economie Nederlog Neder-spelling
Filosofie Neder-Ali Neder-typisch
Generatie-genoten Neder-censuur Neder-vrijheid
Geschiedenis "> Neder- Politiek
Literatuur Neder-drugs Psychologie
Logica Neder-onderwijs
ME Neder-oorlog Diversen

Nu volgen een aantal verklarende commentaren bij deze categorieŽn, waarvan de bestanden die een categorie vormen gewoonlijk zonder bijzonder veel moeite, althans bij wat gezondheid, tot een boek over het onderwerp te hervormen moeten zijn, althans in een redelijk aantal ervan.

De rood gestelde titels gaan naar de betreffende categorie in het overzichtsbestand; de blauwe links naar bestanden, net als de andere eventueel rood gestelde bestanden in de tekst.

1. Amsterdamns bestuur

Ik heb een op dekaden gebaseerde afschuw van het Amsterdams bestuur, zowel van B&W als de gemeenteraad als de bureaucratie, die ik allemaal in grote meerderheid - in feite: allemaal, tot de laatste deeltijd-ambtenaar toe - voor corrupt of incompetent houd, een karakterisitiek die teruggaat op de feitelijke drugscorruptie van het Amsterdams gemeentelijk bestuur sinds dekaden en op de feitelijke vrijwel totale almacht van wie in Amsterdam bestuurder of ambtenaar is, want een dergelijk ingelukkig bestuurlijk personage wordt door al zijn collega's gedekt tot meineed en moorddreiging tegen klagers aan toe.

Deze categorie heb ik in 2008 ingevoerd omdat ik er veel over te zeggen en geschreven heb, en de "n" is opzettelijk, want ik zou bijzonder graag zien dat alle colleges van B&W vanaf Van Thijn voor een objectieve dus niet-Nederlandse rechtbank verschijnen vanwege hun drugscorrupte zogeheten gedoogbeleid, dat naar mijn stellige opvatting al dekaden bestaat en gehandhaafd wordt omdat het zo bijzonder winstgevend is voor tal van machtige al dan niet bestuurlijke Amsterdammers.

Er zitten feitelijk diverse series in deze reeks, waaronder deze over de Metrofraude: Over de metrofraude en groepsdenken (links). Ook is burgemeester Cohen's feitelijke toegave dat ik in ME in Amsterdam nergens gelogen heb maar dat hijzelf boven de wet staat in Amsterdam en Nederland interessant: ME in Amsterdam: Wie zwijgt stemt toe.

2. Computers

Ik vind computers interessant en programmeren leuk en leerzaam (bij voldoende gezondheid ervoor, die me lang niet altijd gegeven is). Dit jaar zijn het vooral incidentele stukjes, over mijn gehackt zijn in mei (Computerproblemen); over browsers (Browserdiagnoses); het e.e.a. rondom programmeren en programmeertalen; een verandering van mijn positie in dit verband (Reviewing my positions on programming), en over het nut van een ander internet (A new internet is needed + 3 special reasons why).

En er is een korte serie in samenhang met beveiliging die hier begint: Heel nuttige programmaas inzake beveiliging.

3. Economie

Ik  begon systematisch over de economische te schrijven vanaf 8 september 2008, toen ik doorhad - geheel anders dan de totale ministerraad, vrijwel het gehele Nederjournaille, en bijna alle economen - dat er zich een fikse economische aan het openbaren was, en heb er het afgelopen jaar behoorlijk veel over geschreven, dat verzameld is in een serie: Nederlog -Issue extra de luxe, met een flinke reeks heel leerzame stukken, bijvoorbeeld over Keynes, corporaties, managers en bonussen.

En zoals heel vaak met wat ik doe of schrijf ben ik mij niet bewust van enhig iemand die iets soortgelijks deed, en zelfs de paar mensen die dat wel doen, zoals tegenwoordig NRC-huiseconoom Maarten Schinkel, begonnen daar allemaal later mee, en hebben minder zinnigs te zeggen, al weten ze meer van economie, en beperken zich gewoonlijk dan ook tot goedbedoeld en soms informatief vakgeneuzel.

4. Filosofie

Als ik iets ben, buiten wat ieder mens is, dan ben ik een filosoof, en dan van het logische soort. Enigszins tot mijn verbazing schreef ik er dit jaar vrij veel over in Nederlog. Hier zijn een er een paar: Problemen der Filosofie - Russell + noten gaat over de tweede editie van dit werk van Russell, dat de deugd heeft uitgebreide, zinnige en welgeschreven noten van mijn hand te hebben; De fundamenten van leren en redeneren geven wat van mijn eigen ideeŽn; De Mens is een fundamenteel maar niet erg vrolijk stukje over het onderwerp; Over Postmodernisme heel leerzaam over het onderwerp, net als On fallacies, en zowel Popper in gruzelementen als Heidegger aan diggelen zijn behoorlijk vaak neergeladen, net als Ten good modern philosophy texts. Ook heb ik een begin gemaakt met een editie van mijn Philosophical Essays, waaronder Why Philosophy is important.

5. Generatie-genoten

Ik ben van de babyboom-generatie, of beter gezegd van het achtergestelde deel daarvan, want bijna alle voordeeltjes die mijn generatie-genoten zichzelf toegediend hebben gelden voor de gelukkigen die van 1945 t/m 1949 geboren werden, en niet meer voor mij, want ik ben van 1950.

Hoe het zij, ik heb weinig met mijn generatiegenoten op, inzonder niet de soort die een VWO en een studie aankon, en die m.i. de beschaving en de echte wetenschap verraden hebben uit naam van hun zogeheten revolutionaire idealen, feitelijk vanwege hun eigen carrieres, en al helemaal niet met een stel dat ik persoonlijk gekend of meegemaakt heb dat zich opwierp als Leiders, zoals Gijs Schreuders, Elsbeth Etty, Paul Scheffer en overige quasi-revolutionaire hondsbrutale ellebogenwerkers met verdomd weinig werkelijk talent als excuus.

Zo gaat Lob der Partei: De pretenties van de UvA over de UvA (waar ik drie keer van afgewerkt ben vanwege mijn uitgesproken gedachten als in dit stuk, toen vrijwel niemand dat deed, anders dan nu, waar bijna al mijn generatie-genoten pretenderen en liegen dat ze toen dachten en deden als ik, of hun eigen verleden en carrieremakerij proberen dood te zwijgen, en mij erbij) zoals

Lob der Partei een serie is over de quasi-revolutionaire bedriegers van mijn generatie.

Enigszins een uitzondering, maar wel tennaaste bij van mijn generatie, is Theo van Gogh, met wie ik een fraai interview maakte in 1989: "Ik lieg vaak":  Vraaggesprek met Theo van Gogh - dl 1.

6. Geschiedenis

Ik lees al heel lang geschiedenisboeken, o.a. omdat ik het niet zo op romans begrepen heb en omdat goede geschiedenisboeken het leerzaamst zijn over  De Mens en diens mogelijkheden.

Dit jaar minder dan voorgaande jaren, maar wel met twee interessante boekwerken die ik nog niet kende: Stalin in boekvorm en Goldensohn's Neurenberg-Gesprekken, die allebei totalitaire leiders en de retenu daarvan betreffen.

7. Literatuur

Ik geef wel om literatuur, maar veel meer om de Engelse dan de Nederlandse, in het Nederlands verreweg het meest om Multatuli. Mulisch de profeet en leider legt redelijk uit wat ik o.a. tegen Nederliteratuur heb; Goede voornemens met Minnebrieven gaat over een plan waar tot nu toe niet veel van terecht is gekomen; Serieuze raad voor beoordelaars van mijn proza is precies wat het zegt en Boek-WIP: IdeeŽn van Maarten Maartensz geeft een ander plan dat nog voor een flink deel op uitvoer wacht.

Er is meer in deze categorie, maar dat raakt mijn eigen bezigheden minder.

8. Logica

Ik houd van logica en schreef in 2009 diverse aardige stukjes erover. Voor kenners van het vak is FOIL ongetwijfeld interessant, want het betreft een uitstekend stuk van een leerling van Raymond Smullyan over intensionele logica; Verzamelingenleer en mereologie geeft een aardig overzichtje van deze onderwerpen; Kleine morele zelfaanprijzing (Logic of Moral Discourse) verwijst naar een van mijn eigen meer logisch-filosofische inspanningen inzake het Engelstalige onderwerp; en On fallacies is een Engels overzicht van redeneerfouten dat u behulpzaam zou moeten zijn. En van de laatste dag van 2009 is er tenslotte deze heugelijke vinding:  O frabjous day - a complete Principia Mathematica! (Ned).

9. ME

Morgen begint het 33ste jaar van mijn ME, waar ik veel door geleerd heb over mij medemensen, en veel pijn, discriminatie, ellende, en armoede door geleden heb. ME in Amsterdam: Wie zwijgt stemt toe gaat over mijn mishandeling door de gemeente Amsterdam en Mijn ME: "Hoe het voelt" (gedeeltelijk) over wat het in de praktiijk inhoud.

De ME-Petitie van de Stichting Erken-ME gaat over een au fond absurde petitie, die aantoont hoe buitengewoon slecht, immoreel en schandalig er met deze ziekte omgesprongen wordt in Nederland; Dokter Marlies Boon verklaart de medische burokratie en Huisarts Boon is niet gediend van mijn proza geven daar verbluffende voorbeelden van, van een werkelijk beestachtige slechte "huisarts" tot wie ik mij wendde (en die nog niet van me af is); Interessant ME-nieuws geeft zeer interessant nieuws voor mensen met ME weer, namelijk dat er een tot nu onbekend retro-virus is aangetoond in het bloed van ME-patienten (het enige andere bekende retro-virus is dat AIDS veroorzaakt, trouwens); ME: Psychiater Rus vindt het ook laat zien dat niet alle Nederlandse artsen en alle Nederlandse psychiaters krankzinnig, stompzinnig of sadistisch zijn, maar ME-disch sadisme op wereldschaal: Zeer verbitterend nieuws laat zien dat dit feitelijk, in binnen- en buitenland, al 30 jaar de medische norm is, vanwege de geldgeilheid, het sadisme, de incompetentie en de hondse brutaliteit van een stel psyuchiatrische en psychotherapeutische bedriegers.

Een en ander is enigszins systematisch door mij behandeld in Over medisch sadisme en medische incompetentie en zal een belangrijk onderwerp zijn van Nederlog volgend jaar.

10. MM site

Deze categorie gaat vooral over de site, of beter gezegd sites, die ik onderhoud, want er zijn er nu twee, een in Nederland en een in Denemarken, zoals u kunt verifieren via de opening van de site.

Er is dit jaar het een en ander veranderd naast het bijhouden van twee sites (zodat er ťťn overblijft als er een komt te verdwijnen, is het niet door hackers dan door mij zeer slecht gestemde Nederautoriteiten) waaronder het uiterlijk, als uiteengezet in Opening van de site veranderd en ook zijn de Tour en de achtergronden verbeterd, en is er nu ook De hele site in zip-formaat en The site per directory briefly explained.

11. Multatuli

Ik heb meer en meer zinnigs gedaan aan en rond Multatuli dan enig iemand van mijn generatie, en inzake zijn IdeŽn meer dan enig Nederlander sinds 1887. Maar als met alles wat ik schreef en publiceerde wordt dit doodgezwegen, met opzet, waarvoor zie Stikkend in verachting (Multatuli).

Overigens heb ik dit jaar minder aan en rond Multatuli gedaan dan voorgaande jaren, vanwaar er ook minder stukjes over hem in Nederlog van 2009 staan.

12. Nederlog

Dit zijn vooral overwegend administratieve en informatieve mededelingen over de stand en status van Nederlog. De voorganger was Nedernieuws, en er zijn dit jaar twee stukken aan de series daarin gewijd: Lezersservice: Nederlog-series in 2004 en Lezersservice: Nederlog-series in 2005.

13. Neder-Ali

Mijn naam voor Ons Aller Ayaan De Grote Verzetsstrijdster is al een paar jaar "juffrouw Ali", omdat ze zelf bedriegelijk gezegd heeft zo te heten; een Neerlands paspoort op die naam heeft; en ik nooit veel in haar gezien heb, en al naarmate ik meer van haar en haar behandeling in Neerland leerde steeds minder met haar en met Neerland ophad.

In 2009 was er geen juffrouw Ali nieuws, die waarschijnlijk voorgoed door de mand is gevallen, althans in Nederland, wat ze overigens geheel aan zichzelf te en haar gebrekkige talenten en grote brutaliteit te wijten heeft, om welke reden ik niet over haar schreef behalve een keer, maar toen leverde ik een fraai verzamelstuk van mijn eerdere stukken over haar: Meer juffrouw Ali = More on Ms Ali = The hollow men ook met hulp van wijlen T.S. Eliot.

14. Neder-censuur

Over dit onderwerp heb ik de afgelopen jaren aanmerkelijk meer geschreven, maar dit jaar niet zoveel, omdat de strijd gestreden en verloren lijkt, al hoop ik mij te vergissen. Maar zie China toont Ons Aller Europa de Weg (censuur) want van de na mij komende generaties, immers opgevoed door de waardeloos opgevoede kinderen van mijn waardeloze generatie, is weinig goeds te verwachten, al hoop ik alweer dat ik ongelijk heb en al zijn er altijd uitzonderingen (totdat ook zij opgesloten of afgeschoten worden).

15. "> Neder-

In het overzicht linkt dit naar slechts ťťn bestand, maar dat linkt naar een aantal fraaie stukken over de beurs-, de economische , en nu de maatschappelijke : serie Nederlog -Issue.

16. Neder-drugs

Ook hier heb ik in voorgaande jaren meer over geschreven. Er is wel dit  Speciaal voor de drugsmafiosi van de SP ook met toegift  maar als gebruikelijk vond dat geen respons, en ziet de Amsterdamse SP met liefde toe ik vergast en bedreigd word door de drugsmafiosi die ze bijna even trouw dienen als hun eigen Leiders. Hier zijn wat feitjes die zelden gemeld worden in het grage Colombia van Europa: Reprise: Nederland drugsheilstaat en hier is een leesbare Engelse samenvatting: "The Truth About Drugs in Amsterdam" - 3 en een nogal cynisch stuk over hoe de Nedermedia de meute beliegen en bedriegen inzake Nederdrugs: Drugsnieuws (Ze zullen wel veel te bang zijn enig onderzoek te doen naar Nederlandse drugsmafiosi, behalve knielend.)

17. Neder-onderwijs

Alweer een onderwerp waar ik de voorgaande jaren aanzienlijk meer over schrijf dan in 2009, en ook alweer een onderwerp waarin ik gruwelijk gelijk blijk te hebben gehad, dat niemand me wel geven (en na mijn dood zal Dijsselbloem van de PvdA wel beweren dat hij schreef en vond wat ik schreef en vond, want Neerlanders, inzonder Neerlandse parlementariers, inzonder de PvdA-ondersoort daar weer van, zijn immers zo).

Hoe het zij, ik haalde er dit jaar wat Chinezen en andere buitenlanders bij, mijn  buik volhebbend van immer liegende en bedriegende Neerlandse onderwijs-bemoeials; behandelde de geestestoestand waartoe Neerland vervallen is in grote meerderheid, maar wel ook met grote trots: De debilisering van Nederland - 3 (Excellťnte debielen); behandelde ťťn van de wortels ervan: Over Postmodernisme, en vertaalde vragen voor het stellen waarvan ik van de UvA getrapt werd en nu 22 jaar lang vrijwel continu pijn en armoede lijd: 39 Questions - Why I am much hated by the Dutch ťlite.

18. Neder-oorlog

Dit is mijn titel voor Neerlandse bezigheden te Afghanistan en de Neerlandse Trotse deelname in de internationale War Against Terror, die er zelfs nog niet in is geslaagd Bin Laden (naar ik gis: een CIA-agent) te arresteren, maar wel om vrijwel alle burgerlijke vrijheden af te schaffen en de kant en klare infra-structuur voor de terreurstaten van de nabije toekomst te leggen.

Afgelopen jaren schreef ik er meer over, maar dit jaar lijkt het mij alsof de strijd al gestreden is en de jongere generaties liever Leefbaar en Trots onder een terreur-regime leven dat niet zo mag heten dan voorkomen dat zoiets er komt. Hier is een interessant stuk met een behoorlijk overzicht van mijn stukken in deze: De ICJ vindt het ook ("War on Terror"). En dit gaat over Neerlandse moraal: De NRC vindt het ook: GuantŠnamo waarover zie ook het volgende onderwerp, de eerste links

19. Neder-politiek

Ik schreef dit jaar wel behoorlijk wat over de Neder-politiek, die mij tegenstaat: Zie Trots op Noordholland: Untermenschen en ‹bermenschen, De Nederlandse morele bestuurlijke verdorvenheid - 1, en De menselijk verziekte Nederbureaucratie en ook Nederlandse en Noordhollandse bestuurlijke corruptie.

Wat dit jaar veel neergeladen is, kennelijk voor een deel door juristen, zijn mijn stukken over Wilders, inzonder Argumenten inzake vervolging Wilders dat veel links heeft naar stukken over dit Arisch-blond gekopvodde verschijnsel in eerdere jaren. Iets verheugends was er wel: Bits of Freedom is terug, maar ik haal dit vooral uit een lange reeks omdat het positief gestemd is, anders dan de rest.

Hoe het zij, er is veel aardigs-hoewel-scherps in deze categorie, en ook ondersteuning van mijn standpunt mijn hele leven inzake relativisme, waar ik nooit in geloofde: : Dalrymple over waardenrelativisme.

20. Neder-Rita

Dit is een categorie die ik gehandhaafd heb om naar haar eigen soortgenoot en ex-partijgenoot Wilders te verwijzen, die haar aanhang c.q. de ca. 1 op de 6 Neerlandse in Neerland opgeleide Neerlandse kiezers die vanzelfsprekend "Leefbaar", "racist" en "Eigen Volk Eerst" zijn, heeft zien overstappen naar de Arisch geblondeerde horreur.

Eťn van de kleine handvol heugelijke politieke feitjes over 2009 is kennelijk dat Nederland althans van deze autoritaire randdebiel en publiciteitsgeile populiste af schijnt.

21. Neder-spelling

Alweer een onderwerp waar ik in voorgaande jaren meer over schreef, maar dit jaar alleen in ťťn stuk: "Door gevaarlijke gekken omringd" (Hermans & Multatuli).

Truwens... of de spellingsstrijd gestreden is in dom Holland betwijfel ik, maar voor het moment heb ik overwegend vrede met de regeling dat kranten als de Volkskrant en de NRC de witte spelling volgen (die stukken minder onzinnig is dan waanzin van de Taalunie en het Groene boekje), en ben ik er, in arren moede, gezien de situatie in het onderwijs ook, een voorstander van dat men zo spelt als men wil, en wel omdat de OfficiŽle Spelling een krankzinnige stupide gruwel is.

22. Neder-typisch

Dit is mijn term voor zaken die mij als typisch Neerlands voorkomen, waar ik slechts zeer zelden - Multatuli, Sinterklaas - iets positiefs mee heb, dat uiteraard komt omdat ikzelf zo zwaar gehandicapt ben door slechte genen en slechte hersens.

Hier is een typisch voorbeeld van hoe het in Neerland tegenwoordig geregeld is: De menselijk verziekte Nederbureaucratie, en idem in Nederlandse en Noordhollandse bestuurlijke corruptie en Nedereconomie: Den Helder, Noordholland, Amsterdam (o.a.).

Ook typerend voor Neerland zijn deszelfs Schrijvers: Nederliteratuur en P.S. Nog wat van Mulisch de profeet en leider.

Er is veel te vinden in deze categorie, zodat ik selecteer: Metrofraude: Cohen hat NICHTS davon gewusst! geeft een goed overzicht en veel links, en is het centrale bestand in mijn serie over de Metrofraude (typisch Amsterdams, typisch Neerlands, typisch PvdA: totaal malafide, immoreel, leugenachtig en smerig), en ook Alweer een bitter persoonlijk gelijk (over Bastiaans) dat inderdaad weer ťťn van de vele zaken betreft waarin ik gelijk bleek te hebben tegen een zeer grote zwijgende of liegende meerderheid in, en waaruit u ook kunt leren dat een groot deel van de Neerlandse bestuurlijke elite geweten moet hebben van de sadistische praktijken van deze ellendeling (dat ik zo mogelijk nog smeriger vind dan de man zelf).

Trouwens, in verband met die Metrofraude (even typisch Neerlands en Amsterdams als de drugsfraude en de bouwfraude) zie Metrofraude: Alweer gelijk - docu 1: Keymessage en Metrofraude: Alweer gelijk - docu 2: Groepsdenken.

23. Neder-vrijheid

Met de vrijheid gaat het slecht in Neerland, tenzij u toevallig een gezonde conformistische loyale Neerlander bent, die dat woedend zal ontkennen.

Maar de feitelijke burgerlijke vrijheden en rechten zijn grotendeels afgeschaft, vanwege de zogeheten War On Terror, die dus uitgepakt is als een kruistocht van de Westerse regeringen om zichzelf dictatoriale volmachten te geven met beroep op de terreur van een stelletje baardmannen in obscure grotten: Over de "war on terror": eindelijk enig gezond verstand.

Hier is nog het e.e.a. in dit verband over hoe het feitelijk toegaat in Neerland: Typisch Neerlandse moraal, en Van mijn kampbeulen van de DWI ook te lezen in samenhang met Reprise: Nederland drugsheilstaat. En voor een zinrijke hoewel weinige vrolijke verklaring zie: Een behoorlijk sluitende verklaring.

Er staat meer fraais onder deze categorie maar dat moet u zelf maar uitvinden.

24. Politiek

Dit is mede de categorie waarin stukken over buitenlandse politiek en meer beschouwelijke stukken onder vallen. Over het hele onderwerp zie het leerzame Zwarte boeken, De zeer machtige overheden, en meer in het bijzonder inzake socialisme van allerlei soorten Over rechtvaardigheid en socialisme en Het Marxisme-Leninisme-Poetinisme

Er zijn echter ook Lob der Partei - Overzicht over mijn heerlijke generatie eb over waardoor deze beweerde geinspireerd te worden: Nieuwe versie PIT dat samnehangt met Some Machiavelli with some Burnham en met Waarheid, leugen en politiek.

Trouwens, waarom schrijf ik dit soort dingen, moe en met pijn als ik ben? Zie "Ik ben als dissident geboren" en voor de genietingen daarvan Hoe "de samenleving" omgaat met dissidenten (Minnebrieven)

Er is aanzienlijk meer in deze categorie, maar ik noem alleen nog het Wil Wilders een Semieten-Ster?, en het ook al leerzame duo Ons Aller Klimaat en Klimaatskepsis + "A Bottle of Hope" want ook dat is tegenwoordig politiek, als het geen acquisitie van de betrokken industrieŽn is.

25. Psychologie

Tenslotte, afgezien van de categorie voor zaken die niet zo snel gecategoriseerd zijn in de bestaande categorieŽn het een en ander in verband met psychologie, als Harald Welzer's panisch psychologen proza over een Duitser die daarmee z'n 15 minutes of fame had; over iets dat het diepste in deze psycholoog bovenhaalde: Wissenschaft der Psychologie beweist: IK ben een ECHTE man en - aanzienlijk serieuzer - redelijk wat in verband met groepsdenken: Over Groepsdenken (en Joodse identiteit), Over rollenspel - A.  Achtergronden, Over rollenspel - B. Begripsbepalingen & definities, Over groepsdenken, waarheid, ethiek en moraal, met hier een lijst over (vrijwel) alles over het onderwerp in Nederlog in 2009: Over de metrofraude en groepsdenken (links).

Hier is ook een verklaring waarom zovelen dit heel anders zien: Alleen uitzonderlijke mensen zijn individualisten met hier het e.e.a. toegelicht met referenties ook in het Engels: Goffman reveals all (nearly) - Groups & Groupthinking en een voorbeeld van hoe het werkt in de praktijk van het psychologisch laboratorium: Meer over groepsdenken, Zimbardo en Milgram.

26. Diversen

Tenslotte stukken die niet vanzelfsprekend onder een andere categorie vielen, waarvan verschillende wat vrolijker van toon dan gebruikelijk, zoals De evangelische knevelaar der goddelijke scheppingskracht, Het geloof van bisschop Williamson, Wat lijstjes met wat commentaartjes (mijn interesses), Over humor: M+MM=MMM, 4 mei: "Ein gut proportionierter SŁd-AriŽr", Creeps... Google scans ALL - plus some! en meer.

Welaan dan... dit was eens een keer een overzicht van wat ik in een jaar in Nederlog schreef. Ik weet niet wie het me nadoet of na zou kunnen doen, gezond of niet trouwens, om welke reden u maar blij moet zijn dat Arnon Grunberg alweer een grote prijs gewonnen heeft.

Ach ja....

Ik wens u een gelukkig en gezond 2010.


P.S. Trouwen... dat iemand die zo schrijft als Grunberg in Neerland prijs op prijs wint geeft deze burger vreemd genoeg enige moed: Als zo iemand, die zo schrijft en zo optreedt als hij, zo populair is - wat wonder dat ik dat niet ben!

U vindt de jaarstatistieken van de site trouwens aan het eind van Nederlog 2009 gesorteerd, waaruit u kunt zien dat het ook voor mij wel meevalt

P.P.S. Er is ook nog een afsluitend stukje voor 2009, maar dat is deze keer strikt aan mijn eigen liefhebberij gewijd.

Noot

(*) Voor de overzichten van eerdere jaren Nedernieuws en Nederlog zie hieronder - en NB dat het niet allemaal precies hetzelfde formaat is en dat de de Nedernieuws selecties alleen de series in die jaren betreft:

Maarten Maartensz

        home - index - top -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē