Nederlog        

 

30 december 2008

 

Het recht van Jan Peter Schnittmann


 

 

Wat heeft Jan Peter Schnittmann dat u of ik niet hebben? Een Duitse achternaam? Een voornaam als onze JP de HP die MP is? Nee, een oprotpremie van 8 miljoen euro, omdat hij te licht van gewicht is bevonden - door Gerrit Zalm ongetwijfeld - om wat resteert van ABN-Amro te kunnen leiden.

En hij werkte er al 26 jaar. En is al 52.

Maar hij moet vertrekken. Na de nationalisatie van ABN Amro is er geen plek meer voor hem in het bestuur.

Aldus de NRC van heden, waar het economie-katern over hem schrijft, lachende foto incluis - het was Liberace die zei, voordat Zalm dat deed: "I cried all my way to the bank" (*) - onder de titel

 "Schnittmann als graaier de geschiedenis in".

De reden voor de titel blijkt uit het vervolg van het boven uit de  NRC geciteerde:

Dat is geen verrassing, wel dat Schnittmann 8 miljoen euro vertrekpremie wilde hebben. Het bedrag, de hoogste gouden handdruk die ooit in Nederland werd uitgekeerd, lokt felle kritiek uit. De bank werd begin oktober met belastinggeld genationaliseerd en de problemen in de financiële sector zijn voor veel bestuurders juist een reden om van bonussen en hoge vertrekpremies af te zien.

Althans, dat zegt de NRC vandaag, maar ik heb - toevallig - ook nog een NRC van 25 december rondslingeren, waarin de NRC, ook al in het economie-katern, een Neerlands zakenbankier te Zwitserland interviewt onder de kop

'Zakenbankiers zijn geldwolven, net als iedereen'

en daaronder de verklarende onderkop

Topman Hans de Gier van Zwitserse bank Julius Bär is hartstochtelijk verdediger van hebzucht als drijfveer

Wel... op dat laatste zeg ik geen nee, wat betreft de menselijke doorsnee, en ik heb Mandeville niet voor niets op mijn site, maar het eerste wijs ik af, weliswaar niet voor de trouwens ook zeer gepást genaamde De Gier, maar voor mij en trouwens ook voor vele anderen.

Ik kom er zometeen op, maar keer eerst terug tot bankier Schnittmann over wiens reden om niet van "hoge vertrekpremies af te zien" de NRC schrijft

Dat Schnittmann vasthoudt aan de 8 miljoen euro, geeft waarschijnlijk aan hoe teleurgesteld hij is.

Mij klinkt dit een beetje in de oren als een verklaring van Holleeder inzake het Heinekenlosgeld ("Willem was héél teleurgesteld in onze maatschappij, begrijpt u, en vandaar dus"), en ik zie de verklaring van de NRC-journaliste dan ook als véél minder waarschijnlijk dan die van collega-bankier De Gier - een kénner, immers - maar goed.

Wat verderop meldt de NRC

(..) Jan Peter Schnittmann zal niet de geschiedenis ingaan als een groot bankier. Door zijn eigen daden lijkt het waarschijnlijker dat hij, net als zijn oude baas Rijkman Groenink, als graaier te boek zal staan. De gedachte die hij had toen hij besloot om niet in te stemmen met de 2,4 miljoen die de bank hem wilde meegeven, is onbekend. Hij praat niet met de pers.

Jan Peter is zes jaar jonger dan ik, terwijl ik in mijn hele leven geen 250.000 euro bij elkaar heb verdiend, vanwaar o.a. de vraag waarmee ik begon - al weet ik dat één verschil tussen hem en mij is dat hij fysiek gezond is en ik niet. Maar toch ...

Hoe het zij, "De gedachte die hij had" kan ik u waarschijnlijk wel geven, en is als die van Zalm toen deze de baan aannam die Schnittmann niet kreeg, van Rijkman toen hij 26 miljoen incasseerde voor het afleveren van een puinhoop, van Liberace op weg naar de bank met zijn verdiensten, en vooral van collega De Gier hierboven, en wordt wiskundig zo geschreven: 8 - 2,4 = 5,6.

Maar nu arriveer ik bij wat dit stukje veroorzaakte, namelijk de volgende uitleg van de NRC:

Hij heeft overigens wel recht op de vergoeding. Hij heeft volgens de regels van de bank zelfs recht op veel meer: 18 miljoen euro. Als deze kwestie een jaar geleden had gespeeld zou er weinig ophef zijn geweest en zou Schnittmann wellicht zonder problemen met 18 miljoen zijn vertrokken.

En die 8 miljoen die hij kreeg, en die geen 18 maar ook geen 2,4 is, die is het resultaat van een kantonrechterlijke uitspraak, die kennelijk ongeveer zo geluid moet hebben, in Onze Democratische Rechtsstaat:

"Omdat Jan Peter Schnittmann zo'n buitengewoon nobel, bijzonder bekwaam, en zeer hoogbegaafd mens is, wiens doen en laten aan de ABN-Amro minstens het tienvoudige waard zijn, per jaar, dan een enkele armzalige vergelijkenderwijs nietswaardige Nobelprijswinnaar natuurkunde in een heel leven, bepalen Wij, de Nederlandse Kantonrechter, dat Hij, na een puinhoop te hebben gemaakt van ABN-Amro, hoewel niet alleen en samen met anderen, als beloning 8 miljoen euro krijgt om zijn leed te verzachten. Dat is zijn recht."

Kortom... ikzelf vind het heel smerige diefstal, want bankiers hebben helemaal geen recht op zulke krankzinnige bedragen, die geheel niets te maken hebben met hun vermogens, hun inzet, of hun bijdrage aan de beschaving, wetenschap of cultuur, en inderdaad alles met hun hebzucht, hun geldwolverigheid en hun brutaliteit.

Het is niets anders dan pure oplichterij om een veredelde boekhandelaar vele miljoenen per jaar uit te keren omdat zijn instelling nu eenmaal miljoenen ontvangt, en al zijn

"de regels van de bank"

nu eenmaal zo, net als piraterij diefstal is, al heet het volgens "de regels van de piraten" ongetwijfeld héél anders.

En nu tenslotte terug tot Schnitmann-collega De Gier, die weet een geldwolf te zijn, maar dat verdedigt of excuseert door iedereen voor gelijkwaardig slecht uit te maken als hij zelf evident is, trouwens het bekende excuus van de wapenhandelaar en de beul:

"Iedereen zou doen wat wij doen als ze de kans kregen":

Het is een leugen, meneer De Gier, en dat niet alleen omdat niet iedereen een geboren geldwolf, wapenhandelaar, oorlogsmisdadiger of dief is uit hebzucht, al geldt dit evident niet voor moderne bankdirecteuren, maar vooral omdat (1) jullie bankdirecteuren die zelfverrijking zelf tot regel hebben verheven, uit pure brutale hebzucht en niets anders en omdat (2) jullie vermogens (ik bedoel: moreel, intellectueel, artistiek, niet financieel of egoïstisch), jullie prestaties (geruïneerde banken en een economische crisis), jullie bekwaamheden (niets beters of slechters dan welbewuste geldwolverij), kortom al jullie beweerde excellenties maar dan ook in geheel geen enkele verhouding staan tot wat jullie jezelf hondsbrutaal toekennen - behalve natuurlijk in de verhouding van een dief tot zijn buit of van een piraat tot zijn geroofde schatten.

Tenslotte, ik mág hier wat van vinden, want Wouter Bos heeft mij en u ongevraagd tot aandeelhouder gemaakt van de wrakke boedel waar Gerrit Zalm nu 750.000 euro jaarlijks uit perst ten behoeve van zijn geldpest, en Jan Peter Schnittmann 8 miljoen euroos uit perste omdat hij erg

"teleurgesteld"

zou zijn, en ik stem ertegen, en vind dat meneer Jan Peter Schnittmann, net als ik, maar dan ook helemaal niets te goed is voor een doodgewoon bijstandsinkomen, en dat hij zich dan bovendien gelukkig mag prijzen dat heel wat intelligenter mensen dan hij, die veel meer deden voor de maatschhappij of anderen dan hij, en ook heel wat beter mensen dan hij, even royaal af zijn, met hun paar honderd bijstandseuroos per maand, terwijl iemand als Ad Bos, die de Nederlandse samenleving werkelijk miljarden bespaarde in plaats van ze te stelen en te verdelen tussen een stel verzwagerde topaannemers of bevriende topbankiers, zoals meneer Schnitmann en meneer Groenink, voor minder in een kampeerbusje moet zitten te koukleumen.

En als bankiers recht zouden hebben op extra geld vanwege hun prestaties (wat kul is, maar dat beweerden ze jaren zelf, en het is kul omdat de winsten van hun bedrijven vrijwel niks met hun prestaties van doen hadden), dan behoren ze verplicht de bijstand of - eigenlijk - een dwangarbeiders-kamp in te draaien, als ze hun bank naar de verdoemenis hielpen c.q. de ondergang niet hebben weten te voorkomen.

crisis-economie

(*) Ik registreer het omdat ik er niet op kon komen toen ik over Zalm's hebzucht schreef. Wie was Liberace dan, vraagt u wellicht? Een vorige-eeuwse showpianist, met een zogeheten fluwelen toucher en wat in zijn tijd een tegennatuurlijke preferentie werd geacht te zijn. Hij werd bekend en welvarend vanwege zowel het een als het ander, en mocht zich graag uitlaten als geciteerd tegen critici.

Maarten Maartensz

        home - index - top -