Nederlog        

 

15 oktober 2008

                                                                 

Verzakkend Amsterdam


Metrofraude-files

Ondertussen n vraagje: Is het niet zo dat de binnenstad van Amsterdam internationaal cultureel erfgoed is?

Mg het bovenstaand Amsterdams bestuurlijk uitschot wel gaten graven onder zo'n stad zonder dat er enige andere plannen en bestekcijfers en onderzoek zijn dan van louche Nederlandse aannemers of van zogeheten objectieve Nederlandse partijgenoten, ongetwijfeld - Nederland is een klein land - vrijwel allemaal studievrienden of kutzwagers van bovenstaanden? En die ongetwijfeld precies even integer zijn als een Amsterdamse grote publieke aannemer of (wat bijna hetzelfde is, ondertussen, na 30 jaar PvdA-burgemeesters van en voor de drugsmafia) een Amsterdamse grote drugshandelaar - of nog minder, want een gewetenloze Turk die opklimt tot mafiabaas geldt bij mij als honderden tot duizenden malen respectabeler dan een gewetenloze (achter)kleinzoon van nazi-collaborateurs en gewillige medewerkers aan de moord op meer dan 100.000 Nederlandse burgers, een Amsterdams nazi-collaborateur-nageslacht dat nu burgemeester of wethouder van de hoofdstedelijke drugsmafia is, alsof dat allemaal vanzelf spreekt, volgens een Job Cohen, Lodewijk Asscher, en Rob Oudkerk. (****)

Metrofraude-

(*) Omdat ik de juffrouw noem en eerder in Nederlog besproken heb: Het is stil rond haar, hl stil. "Haar" recente boekjes - mijn aanhalingstekens omdat ze, eerlijk, integer en begaafd als ze is, pleegt te "schrijven" via ghostwriters - waren geheel geen succes, het reeds vele jaren aangekondigde "Shortcut to Enlightenment" blijft ook uit, kennelijk uit gebrek aan een shortcut to real intelligence in het breintje van juffrouw Ali, die toch plenty tijd en geld en gezondheid heeft om de hele dag en jaar in jaar uit zelf te kunnen schrijven, ook daarin zo gehl anders dan ik, dus vergelijkenderwijs miljoenvoudig beter af dan ik - maar ze schijnt nu via een advocaat bezig te zijn om de Nederlandse Staat aan te klagen omdat deze niet gewillig is haar de royale bescherming van een Rushdie of Koningin Beatrix te geven in de vele verre buitenlanden die ze zo vreselijk graag zou willen bezoeken, samen met haar uit de Nederlandse belastinggelden betaalde bewakers, in een uit Nederlandse belastinggelden betaald veilig buitenlands eersteklas hotel.

Zo ziet u eens van een ander hoe onrechtvaardig het in Neerland toe kan gaan!

(**) Ik spreek hier de exacte precieze gedocumenteerde door B&W van Amsterdam ongetwijfeld met groot en satanisch geschater onderschreven waarheid.

En wie denkt dat ik hier "een suggestie" doe, bijvoorbeeld tot eigenrichting bij gegeven misdadig bestuur:

Nee, de enige suggestie die ik doe is dat iedere Amsterdammer die gezond n begaafd is er zeer wijs aan doet, uit persoonlijk belang, Amsterdam en Nederland met de grootst mogelijke spoed te verlaten.

Hier is namelijk mafia-tuig aan de macht, en niemand verzet zich daartegen, of kan zich daartegen verzetten met enig hoop op succes, bij gebrek aan wettelijke bescherming of persoonlijke bewapening.

Dit menselijk tuig is het geheel niet waard dat je je eigen leven inzet, en je kunt veel beter vluchten zolang je gezond bent. 

Ikzelf zou dat al 25 jaar gedaan hebbben, als ik de gezondheid maar gehad zou hebben, want een mens laat zich niet voor z'n genoegen met moord bedreigen door Amsterdamse ambtelijke sadisten, en hun vrienden bij de Amsterdamse harddrugsmafia beschermd door B&W.

(***) Dit is zo: Iemand als Job Cohen of Tjeerd Herrema kan en mag liegen en draaien en bedriegen wat hij wil, dus hl vreselijk, maar er is nog steeds gn behoorlijke wis- en natuurkunde (mechanica, statica, dynamica) van gigantische massaas prut, zand, veen, water, en modder, zoals er ook nog steeds (bijvoorbeeld) veel onopgeloste vraagstukken zijn over het gedrag van deeltjes met korrelstruktuur, al dan niet in partile solutie.

Het was ook een recente vondst van belang, naar ik begreep, dat Nederlandse dijken effectief kunnen blijken te drijven op het landschap waarin ze de waterkering zouden moeten zijn, en derhalve  makkelijk weggespoeld kunnen worden.

Wel... ik stel me de bodem van Amsterdam voor als een reeks op elkaar gestapelde dijken, zoals trouwens open water in de natuurkundige praktijk bestaat uit vele min of meer samenhangende gebieden die over elkaar schuiven, en volgens mij is de natuurkunde daarvan, dus van zand en veen in partile solutie, en onder grote druk, voorzover al bekend, vrijwel alleen giswerk.

Geeft heleml niets, o burgers van Amsterdam:

We hebben immers in B&W van Amsterdam al vele jaren bestuurders uit de families van de grootste en smerigste oorlogs-collaborateurs die Nederland en Amsterdam ooit gehad heeft, en nadat het te laat is zullen ze heel fraai en brutaal weten te jammeren en jeremieren, opnieuw, dat "Wir haben es nicht gewusst" - en wr liegen, net als hun met de nazi's collaborerende (over-)grootvaders.

Nietwaar, Job, Rob en Lodewijk? Zo is het toch? Zeg me dat het niet waar is en dat jullie allemaal uit onbesproken waarachtig heldhaftige Amsterdamse families stammen!

En nee, ook jullie zijn niet verantwoordelijk voor jullie geboorte of voor julie aangeboren onvermogens. "Maar eilieve..." (Multatuli) het is wel hl jammer dat jullie er zijn, en macht hebben, en deze zo gruwelijk en voos misbruiken, en in een behoorlijke rechtsstaat zaten jullie in een behoorlijke gevangenis, als gewillige medewerkers van de drugsmafia, of als volslagen onverantwoordelijk bestuurlijk tuig.

(****) Ikzelf kom uit een familie die moreel diametraal het tegendeel is van de Cohens, Oudkerken en Asschers, waarvan de leden daarom zowel onder "de socialisten" van de nazis als ook onder "de socialisten" van de PvdA in Amsterdam onmogelijk opgang wilden of konden maken, en ik zal dat thema de komende tijd met enige familietrots uitwerken, want mijn vader en grootvader hebben geen concentratiekampen getrotseerd om mij te laten vergassen en met moord te laten bedreigen, als invalide, en mij twintig jaar voortdurend te doen pijnigen door de nazaten van de smerigste oorlogscollaborateurs die er in Amsterdam geweest zijn.

Spreek me eens tegen, Job, Rob en Lodewijk! 

 Maarten Maartensz

 

In de NRC van 14 oktober staat een aardig stuk over verzakkend Amsterdam van de hand van Herman Philipse - dus, neem ik aan, n van de exen van A. Ali (*) waarvan ik dacht dat hij te Leiden professorde, maar nee: hij is kennelijk tegenwoordig hoogleraar te Utrecht -  en van Nick Boersma, ook aldaar doctorandus in de wijsbegeerte.

Het artikel heet "Laat Amsterdam nu niet verder verzakken", en bevat - bij implicatie - zeer leerzame mededelingen over de kwaliteit van het bestuur van de stad Amsterdam als deze, die de zaak van de verzakkingen ook aardig weergeeft:

Zoals bekend begon men in april 2003 met de opbouwwerkzaamheden [van de Noord-Zuidlijn van de metro - MM]. De oplevering was voorzien in 2011. Terwijl de totale kosten aanvankelijk werden geraamd op 1,46 miljard euro, zou de stad Amsterdam hier slechts 317 miljoen van betalen, het maximale waartoe ze bereid was. De stijging van de totale kosten tot de huidige raming van ruim 2 miljard komt echter volgens afspraak van 1999 geheel voor rekening van de stad, zodat de Noord-Zuidlijn nu aan Amsterdam het drievoudige van de raming gaat kosten. Voorts is de opleverdatum door tegenvallers verschoven naar 2015. De immense overlast voor omwonenden zal dus minstens anderhalf keer zo lang duren als oorspronkelijk begroot. Daarbij komen nu reeksen ernstige verzakkingen, niet alleen in Amsterdam Noord afgelopen augustus, maar ook bij het Centraal Station, het Damrak, tweemaal bij monumentale huizenrijen aan de Vijzelgracht op 19 juni en op 10 september. Op 20 september verzakte er nog een tramrails bij het Centraal Station.

Eerst wat die ramingen van kosten en projectduur betreft:

Zie Ad Bos - het zal allemaal spel en oplichterij geweest zijn, want zo gaat dat in Nederland al dekaden met publieke aanbestedingen door feitelijk corrupte bestuurders en ambtenaren: Alle berekeningen vooraf zijn vals, en dienen het verkrijgen van een contract; en alle grote projecten worden daarna systematisch overschreden.

Dan wat de verzakkingen betreft:

Er is ook op ndere plaatsen dan de Vijzelgracht sprake van verzakkingen rond de bouwputten van de Noord-Zuidlijn, en er waren in oktober minstens 2 verzakkingen, op minstens 2 plaatsen, van de tramrails bij het CS, vanwege idem.

De schrijvers vragen zich vertwijfeld af

En wat te denken van Amsterdammers die hun huis binnen een kwartier moesten verlaten wegens instortingsgevaar? Welk stadsbestuur heeft het morele recht inwoners aan zulke risico's bloot te stellen?

Wel... het stadsbestuur van Amsterdam, dat er ook z'n hand niet voor omdraait invaliden te laten vergassen door harddrugshandelaars; ze met moord te laten bedreigen door ambtenaren en harddrugshandelaars; en vervolgens systematisch jaar in jaar uit, onlangs zeer vele klachten en alle juridisch noodzakelijke bewijzen helemaal niets te doen, behalve ze pijn te laten lijden, alle hulp te ontnemen, en de zelfmoord te proberen in te drijven - zie ME in Amsterdam.

Zo is dat stadsbestuur van Amsterdam, o Amsterdammers, naar aard, genetische aanleg en persoonlijke preferentie nu eenmaal!

Maar goed.... wellicht is het verbazende daarom dat het deze keer gn invalide armlastigen betreft, maar de rijke bewoners van - ooit, en eeuwen lang, en tot het gezegend bestuur van Job Cohen - kapitale panden aan de Vijzelgracht.

Ook zij zullen echter uitvinden dat B&W en ambtenarij van de stad Amsterdam boven de wet staan, en kunnen doen en laten wat ze willen, en wel tot en met het hun burgers met moord laten bedreigen en doen vergassen (net als in de Tweede Wereldoorlog, ook al onder leiding van een Cohen en een Asscher, ook toen gewillige collaborateurs) door Amsterdamse harddrugshandelaren bevriend met de Amsterdamse ambtenarij van de Bouw- en Woningdienst, en ze zullen uitvinden, net als ik, vrees ik voor ze, dat Amsterdamse ambtenaren Amsterdamse burgers gewoon met moord mgen bedreigen van B&W, want dit alles weet ik uit eigen ervaring, van maar liefst 20 opnvolgende jaren ellende met de bestuurlijke beestmensen van Amsterdam (of hoe wilt u gemeentelijke vergassers ten gunste van de harddrugshandel benoemen?!) - en ik weet trouwens ook dat, ook al uit eigen ervaring: als deze Vijzelgracht-bewoners zelf niet rg slaafs en heel kruiperig uitgevallen zijn, ze prompt problemen zullen krijgen met de zeer vele bureaucratische sadisten in Amsterdamse gemeentelijke dienst, die allemaal boven de wet staan, en zo vreselijk graag mogen sarren, zuigen en pijnigen. (**)

De schrijvers van het stuk stellen de volgende principile vraag:

Waarom zou men dan enorme risico's nemen met de funderingen van de Amsterdamse binnenstad, waarvan de cultuurhistorische waarde nauwelijks overschat kan worden?

Ik vermoed dat ik het antwoord vanwege de Gemeente Amsterdam kan dromen, en dat het exact van de vorm van dat van gedereguleerde free marketeers is: Er zijn helemaal geen enorme risico's, of althans niet tot ndat de zaak definitief in puin ligt, en de rekening voor de burgeriij is, en ook dan zal het hun bestuurlijke schuld geheel niet zijn, maar van ... de onberekenbare prutmassaas waar Amsterdam op gebouwd is. (***)

De schrijvers van het stuk zien het zo:

Nu is het nog niet te laat om te stoppen. Met de uiterst riskante boring van tunnels onder de oude binnenstad (12 meter per dag) is nog geen begin gemaakt. Het gewaagde uitgraven van de zogenaamde diepe stations aan het Rokin en de Vijzelgracht is nog maar tot zo'n 10 a 13 meter gevorderd, en heeft dus nog niet de helft van de beoogde diepte van 25-30 meter bereikt.

Zoals de Vereniging de Bovengrondse op haar internetpagina's betoogt, zijn de gebruikte bouwtechnieken nog nooit toegepast in de slappe Amsterdamse bodem, niet midden in de drukke stad, en nooit vlak naast of onder kwetsbare bebouwing. De Noord-Zuidlijn is dus een gigantisch experiment met Amsterdam als laboratorium. Volgens de vereniging wordt de volgende dichtregel actueel: "Amsterdam, die grote stad, die is gebouwd op palen. Als die stad eens ommeviel, wie zou dat dan betalen?"
(..)
Wij pleiten er krachtig voor om het gehele project in heroverweging te nemen.

Ik vrees dat dit niet zal gebeuren, of dat het lachend en/of met leugens en grollen weggezet zal worden door de gedegenereerde menselijke zwijnen die Amsterdam besturen, omdat k de gedoogde drugshandel

"een gigantisch experiment met Amsterdam als laboratorium"

is, en wel tot gigantisch geheim financieel voordeel van tal van Amsterdamse ambtenaren en wethouders en drugshandelaren sinds dekaden, met als resultaat dat de Amsterdamse bureaucratie totaal corrupt is; dat de boven- en onder-wereld tot in de advocatenkantoren aan de Keizersgracht en het Singel en tot in de wethouders-kamers in de Stopera precies n en dezelfde is; dat feitelijk de mafiosi en mafiamaten in Amsterdam al dekaden aan de macht zijn, zij het wl "uit naam van de idealen van de Februaristaking"; en trouwens wie weet ook vanwege reeds eerder gebleken grote persoonlijke aanleg tot collaboratie en sadisme bij de zogeheten leidende families van Amsterdam tussen 1940 en 1944; en vooral omdat het feitelijk al dekaden zo is dat geen ambtenaar en geen bestuurder enige wettelijke of rechtmatig afdwingbare persoonlijke verantwoordelijkheid heeft, zodat het gehele Amsterdamse bestuur van boven tot onder verrot (corrupt) en geperverteerd (verziekt) is, door aard, aanleg, opvoeding, ouderlijk en grootouderlijk voorbeeld, hebzucht, ambitie, machtsgeilheid, intellectueel en artistiek onvermogen om nders te kunnen excelleren, en door het ziek soort menselijke corruptie die lle macht zonder persoonlijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, ook voor zeer veel betere en begaafdere mensen dan Cohen, Oudkerk en Asscher feitelijk zijn.

Maar ja... ls dan binnenkort met een luid krakend geluid de gehele binnenstad zich 10 centimeter Centraal Stationwaards begeeft - "Plttektoniek, meneer, mevrouw! Blubber en drijfzand zijn rg  onberekenbaar, moet u weten!" - en vervolgens heel Amsterdam Centrum scheurt, kraakt, instort, en men overal de ramen eruit ziet, hoort en voelt knallen, en na een paar dagen niet meer naar de WC of TV-kijken kan omdat dan ook de rioleringen en leidingen kapot zullen zijn, dan weet u wie tot krokodilletranen toe bewogen zullen ontkennen dat zij enige persoonlijke verantwoordelijkheid of persoonlijke aansprakelijkheid hebben: Job Cohen, Lodewijk Asscher, Freek Ossel, Carolien Gehrels, Tjeerd Herrema, Maarten van Poelgeest en Marijke Vos - zeg maar de moreel allerlaagsten die er ooit geweest zijn in Amsterdam (en dt zegt wat, in deze Coopstadt!), want allen heel welbewuste en heel persoonlijk berekende mafia-maten, die feitelijk boven de wet staan, en stadsbestuurder zijn en blijven uit persoonlijke corruptie, hebzucht en misdadigheid. Zij zullen u dan voorhouden wat Cohens en Asschers en Oudkerken uit natuurlijke genetische aanleg zo vrselijk goed kunnen: Belijden dat "Wir haben es nicht gewusst".

        home - index - top -