X
 

     Nederlog        

 

  8 juni 2008

                                                                 

Afshin De Denker

 Ik liep vorig jaar tegen Afshin De Denker op - ook hier en hier - en sindsdien lijkt het erop alsof hij zichzelf aan het heruitvinden is. Ik suggereer geen causaal verband, al kan dat er zijn, maar er is wel een heel direct in inzichtelijk causaal verband met mijn tegenzin in hem, die ik immers niet zou hebben als hij zinniger of behoorlijker was. (*)

Het heruitvinden van Afshin voor Afshin gaat om zijn positie in Neerland (en rang, status, inkomen én Leids professoraat) als Autoriteit over Het Islamofascisme (uitgevonden, naar Afshin's eigen zeggen, door "een barbaar" en "een bordeelhouder") - behalve dat Afshin nu uit moet vinden hoe hij die Pimmiaanse geleende autoriteit van weleer kan doen vergeten, en kan vervangen door een meer bij de huidige waan van de dag aansluitende positie.

In de NRC van dit weekend doe hij dat door Kader Abdolah te proberen de maat te nemen, en die maat is die van een valse Jip en Janneke profeet: "Abdolah's boek" is "de Jip en Janneke versie van de Koran", en

"Ab[d]olah wil zijn eigen religie oprichten, met een eigen koran waarin aan alles een duidelijke en coherente plaats wordt gegeven. Uit de oude islam tracht hij een nieuwe religie te breien.
(..)
Het hardnekkige verlangen naar een polderislam mondt voorlopig uit in een nieuwe religie, geschreven en bedacht door Kader Abdolah."

Niet alleen dat: Met kennelijke instemming citeert Afshin de Denker

"een machtige Iraanse site"

die - iet ies die Neejdurlans fan Afshin, lezer: hai kennuh sait die kunnuh denkuh -

"besefte dat hier niet sprake is van een vertaling maar van een 'vervalsing': volgens deze site zet Abdolah de anti-islam-strijd van Geert Wilders voort."

Uiteraard gelóóft Afshin de Denker deze "machtige Iraanse site", want hij vervolgde het bovenstaande onmiddellijk met:

"Hoe moeten we nu verder met de wonderbaarlijke profetie van Abdolah? Is Kader een nieuwe profeet, geprezen is zijn naam?"

U las het antwoord van de integere en zo hoogbegaafde Denker Afshin al:

"Ab[d]olah wil zijn eigen religie oprichten (..) Uit de oude islam tracht hij een nieuwe religie te breien".

Maar ja: het geval wil dat Abdolah een Pers was; dat Afshin Ellian een Pers was; dat Afshin de Denker zich publiek méér van Wilders wil onderscheiden dan hij eerder deed; dat Abdolah een vrije en eigen vertaling en bewerking van de Koran maakte, en dus - "pikant dat "dus", nietwaar lezer?" - naar u direct begrijpt, in Afshin's bijzonder eerlijke afsluitende woorden van zijn stukje, dat

"Deze Jip en Janneke koran vormt het glorieuze hoogtepunt van het Wilderiaanse islamproject."

Als ik het wel heb is Abdolah een atheïst, die marxist is of was, terwijl Afshin een atheïst is die Nedercarrière maakte als excuus-allochtoon, en zogenaamd specialist Islam-Terrorisme, nu op zoek naar een geherdefinieerde identiteit.

Maar voor Afshin spreekt het vanzelf om Abdolah in de schoenen te schuiven wat "een machtige Iraanse site" uitbazelt ("die mensuh moguh lieguh fan suh eiguh profeet", zegt hij graag als dat zo uitkomt), en "dus" is de schrijver en vertaler Kader Abdolah plotseling "een nieuwe profeet", met "een nieuwe religie", en tegelijkertijd de gewillige uitvoerder "van het Wilderiaanse islamproject".

Wat een kwaadwillige kul!

Ik heb Abdolah herhaaldelijk gehoord, en las wel eens interviews met hem, en voorzover ik weet en zag is hij véél te intelligent om ook maar de kans te lopen door een Wilders bedrogen te worden, en overigens even atheïstisch als ik, en bedoelde hij wat vooroordelen te helpen weg te nemen.

Afshin's verwijt is dus - ik neem het ruim, in de goedheid van mijn hart, want Afshin is niet slim, vergelijkenderwijs - gestoord of kwaadwillig, maar zijn motief is heel begrijpelijk, en waarschijnlijk is hij ook gewoon hevig jaloers op alle media-aandacht die Abdolah kreeg.

Wat ik van Abdolah's Koran-vertaling vind? Geen idee, lezer: Ik las de Koran ooit gedeeltelijk, in het Engels, en vond het vervelende lectuur, net als het grootste deel van de Bijbel trouwens. Ook genoot ik een geheel atheïstische opvoeding, waar ik nog steeds niet van genezen ben, zodat ik persoonlijk geen motief heb me tegen een geloof of een god af te zetten, en alle redenen en mogelijkheden heb er met bevreemding naar te kunnen kijken.
 


(*) Misschien moet ik ook iets zeggen over de vraag waarom ik Afshin afval of aanval als ik het "met hem eens" zou zijn, of "het eens" zou zijn met juffrouw Ali, omdat hij en zij en ik alledrie "atheïstisch" zijn, en althans ik behoorlijk klassiek liberaal ben, in de zin van Mill (niet van de VVD), zodat van mij veel mag dat anderen graag verbieden of vervolgen, ook als ik er zelf niet van houd.

Wel, lezer: Omdat ik ze in hetzelfde licht zie als "mijn generatie van verraders". Mij verschijnen ze als carrière-makende publieke oplichters, met een handeltje in hun eigen politieke wonderdrankjes, en ik acht het héél weinig waarschijnlijk dat ik me daarin vergis, was het alleen maar omdat ik me ook niet vergiste over "mijn generatie van verraders".

Het is om precies dezelfde reden dat ik een hekel heb aan - nee: weerzin voor, en afschuw van - Stalin of Brezhnev of Ulbricht, ook al "atheïsten", die ook al geloofden, net als ik, dat Moskou niet in China ligt, en vast ook wel, net als ik, belang hechtten aan de voortgang van de wetenschap: Leugenaars en carrièremakers, die in politieke en ethische idealen deden zoals Jomanda (is ook al "vóór gezondheid", lezer, net als ik!) in ingestraald water.

Abusus optimus pessimus, lezer, wisten de Romeinen al, of dat nu in het onderwijs, in de ethiek, of in de politiek is: Het misbruik van het beste is het slechtste. Daarom kan ik juffrouw Ali ook zo moeilijk verslikken, al ben ook ik atheïst, tegenstander van besnijdenis van meisjes, en zó liberaal dat ik geen politieke vluchtelingen help retourneren aan martelende regimes, onder geen enkele voorwaarde, (of althans niet na zelf gemarteld te zijn: "I'll say anything if they start pouring boiling lead into my ass" - Lenny Bruce). En wie dat dan toch wel doet, met bloedstollende cynische leugens bovendien, die kan op mijn voortdurende walging rekenen, onwellevend als het in Neerland mag zijn om parlementariërs kwalijk te nemen dat ze mensen hebben doen uitzetten naar martelende régimes waarvoor ze gevlucht waren, althans zolang de meerderheid van het parlement dat tolereert c.q. helpt verzwijgen.

        home - index - top -