Nederlog        

 

 28 maart 2008

                                                                 

Filmpjes

 Het filmpje van Wilders kwam gisteren eindelijk uit. Ik heb het niet gezien, want ik heb een telefoonmodem en heel weinig belangstelling voor kul of propaganda, maar het schijnt allemaal mee te vallen, en zelfs een soort argumentatie te bevatten.

De argumentatie komt erop neer, begreep ik, om het in Wilderse termen van gelijkstelling te zeggen, dat "terroristen uit naam van de islam" = "de islam". En uit "Met 't oog op morgen" van gisteren, waarin het filmpje uitgebreid ter sprake kwam, begrijp ik, uit de woorden van de Arabist Berger, dat hij nu wat beter begrijpt wat Wilders beweegt, en dat Wilders het allemaal méént, maar niet weet waar hij van spreekt.

Berger meende ook dat Wilders waarschijnlijk niet van z'n standpunten af te brengen is, en dat verwacht ik ook.

Maar het is enigermate positief dat het filmpje niet expliciet beledigend, lasterlijk of smadelijk lijkt in de zin van de Nederlandse wet, afgezien van de verwisseling van de foto van een rapper en de moordenaar van Van Gogh, en ook dat er althans iets van een argumentatie is.

Het eerste is prettig voor Nederlandse ambassademedewerkers in landen met veel fanate moslims met heel weinig kennis van Nederlandse verhoudingen; het tweede voor wie zich zorgen maakt over Geert's compos mentis.

En ik bedoel niet dat die zorgen nu voorbij zouden zijn, maar dat het inderdaad een stuk erger had gekund, en dat - wie weet - het filmpje héél misschien iets helpt bijdragen aan het maken van onderscheidingen tussen wie met recht "moslim" genoemd kan worden, en wie met recht "terrorist" genoemd kan worden.

Voor de liefhebbers van het beledigen, lasteren of smaden van anderen, vooral als die anderen moslims zijn, is er nog hoop in Neerland, want - jawel: spuit 11 meldt zich, met modder - Ehsan Jami, zo leer ik uit een column van Frits Abrahams uit de NRC van gisteren, heeft

zijn anti-islamfilm aangekondigd.

Het wordt een twaalf minuten durende animatiefilm, lees ik in de Volkskrant, en de profeet Mohammed zal erin te zien zijn als een pedofiel die met "zijn 9-jarige vrouw Aisja" op weg is naar de moskee, "waar zij seksuele gemeenschap zullen hebben". Op de moskee staat een hakenkruis getekend en Mohammed is afgebeeld met een erectie. Jami zal zijn film op 20 april uitbrengen. "Het is een symbolische datum, de geboortedag van Hitler", aldus Jami. "Hij is dood en de profeet ook, maar hun ideeën leven voort."

U ziet: Geestelijk verbluffend gezond, en rationeel zeer samenhangend, voor een Jami dan


P.S. Achtergronden: Over terrrorisme en Jami + Wilders: 'Mohammed = Hitler' en ook Het editeren van Heilige Boeken. (Aan dit laatste stukje kan een suggestie ontleend worden dat heer Wilders mijn site wel eens leest. Er is dus nog enige rationele hoop, ook voor hem. Over Jami heb ik groter twijfels, als psycholoog.) 

P.P.S. 4 april 2008: Gelukkig is Jami weer enigszins bij zinnen: Jami-filmpje exit.


Maarten Maartensz


        home - index - top -