Nederlog        

 

 22 maart 2008

                                                                 

P.S. : Keuringsresultaat + leerzame link

 Ik ben nog aan het bijkomen van de inspanningen van de laatste maanden, en heb vergeten u mee te delen welke bijzonder fraaie status ik nu bereikt heb, wat zeg ik: "geniet", in Amsterdam, in Nederland, sinds 19 maart 2008, met vetzettingen als in het origineel (klaroen-geschal..):

X Na onderzoek wordt geconcludeerd dat de klant wel structurele functionele beperkingen heeft en daarmee volledig arbeidsongeschikt is voor de arbeidsmarkt. Betrokkene kan nu en in de toekomst aan geen traject meer deelnemen.
Herkeuring dient over 36 maanden plaats te vinden.

(...)

Het advies is met klant besproken.

X Klant gaat wel akkoord met dit advies.

Datum: 19 maart 2008

Naam ondertekenaar: (...)
                          bedrijfsarts, arts sociaal geneeskundige

Naam klant: (...)

Met twee handtekeningen, één van deze klant. De kruisjes betreffen het overeengekomene (naar ik begrijp).

Ik kan er veel over opmerken - als "klant" of als "burger" of als "logicus" of als "filosoof" - dat ik nalaat. (Van de grote logicus Kurt Gödel wordt verhaald dat hij, die in de dertiger jaren vluchtte voor het nationaal socialisme in Oostenrijk, bij zijn naturalisering tot Amerikaan door de dit uitvoerende rechter heel vriendelijk verwelkomd werd met de opmerking dat gelukkig de constitutie van de Verenigde Staten de opkomst van terreur geheel onmogelijk maakte, waarop Gödel, die de constitutie bestudeerd had vanwege zijn naturalisatie, wellicht wat wereldvreemd maar geheel logisch begon op te merken dat, logisch gesproken, dit heel wel mogelijk was, en wel hierom... waarna zijn goede persoonlijke vriend Einstein hem vriendelijk aanstootte, het zwijgen oplegde, en Gödel snel genaturaliseerd en ingezworen werd als Amerikaans burger, ondanks logische twijfels aan de constitutie.)

Maar goed... en enigszins maar niet geheel terzijde:

Tot mijn plezier vond ik dat mijn "Over terrrorisme" nog steeds gelinkt en gelezen wordt. Er zijn nu wat typefoutjes uit, en enkele maar niet veel verduidelijkende woordjes bij, die kennelijk weggevallen waren.

Ik vind het nog steeds zinnig, maar ben ongetwijfeld persoonlijk bevooroordeeld.

En Keuring en Nationale Ombudsman staat nu in behoorlijke definitieve versie op mijn site, ging in een eerdere (niet wezenlijk andere) versie als e-mail naar de betrokkenen bij het keuringsgebeuren (recentelijk hernoemd door de instanties als "Beoordelingsonderzoek", met boven geciteeerd resultaat), waaronder B&W van Amsterdam, terwijl dit Nederlog-stukje als P.S. daarbij geldt en verzonden wordt ergens in het Paasweekend.

Opdat de Behörden maar mogen en kunnen weten dat men en ik maar mogen en kunnen weten wat in deze na "Beoordelingsonderzoek" overeen gekomen is.

Wilt u wel geloven dat ik na 30 jaar invaliditeit met verbazing kijk naar dat "structurele functionele beperkingen" en "klant"?

Maar goed - voor een deel van de verklaring (zie ook de links erin): Keuring en Nationale Ombudsman.

Ik mag hopen - en neem aan - dat hiermee, en in deze specifieke aangelegenheid, aan de formaliteiten van de uitvoering van de Nederlandse wet, zoals deze tegenwoordig gehandhaafd wordt, in het Amsterdamse en Nederlandse bestuursklimaat, voldaan is, en dat ik de komende drie jaar, althans wat dit betreft, in rust en armoede, waardig ziek en invalide mag blijven, zonder vakken te hoeven vullen bij AH, of MAP en/of SAP Trajecten te moeten doorlopen, om maar te bewijzen dat ik de gelijkwaardige van een behoorlijke oppassende trotse Amsterdamse doorsnee-autochtoon, met vier idem doorsnee-autochtone grootouders ben.

Ik wens u een prettige Paas: "En Jezus zei 'Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.' ". ( Lukas XXIII, vers 34.)

Ach ja.

Maarten Maartensz


        home - index - top -