Nederlog        

 

14 februari 2008

                                                                 

Nederonderwijs

 De regelmatige lezer(es) weet dat ik mij hier regelmatig kwaad heb gemaakt over het verval van het Nederlands onderwijs, dat een puinhoop is, wat je al dekaden niet mag (mocht) zeggen, in Nederland, bijvoorbeeld aan de UvA, want dan werd je daar - alleen al door het luid, duidelijk en publiek te Vragen, bovendien! - van de universiteit verwijderd, vanwege

"uw uitgesproken meningen"

Mag niet, in talibaanland en aan de UvA, helemaal niet als het scherpe en onweerlegbare kritiek op bestaande illusies en wanpraktijken zijn.

Wie het toch deed - zoals ik - werd met groot enthousiasme door hoogleraren van tegenwoordig, om strijd tot "fascist" of "terrorist" uitgekreten, want dat sprak vanzelf.

Iedere Asva-student (en dat was vrijwel iedere student aan de UvA, want dat was zowel Politiek Correct als gaf uitzicht op universitaire banen en bestuurs-functies, met veel macht en geen verantwoordelijkheid) meende te "WETEN", en zei doodmakkelijk, dat wie niet van Marx hield, of tegen modern feminisme was, of die gelooft in wetenschap en waarheid, eigenlijk "een fascist" is, en geheel niet deugt, en bovendien ook nog "élitair" is.

Zo was het toen een Plasterk carieerde maakte, bijvoorbeeld, en ik maar drie keer verwijderd van de UvA vanwege

"uw uitgesproken meningen" ondanks
"de ernst van uw ziekte"

want PvdA-bestuurders willen weten dat jij weet dat zij weten dat ze met sadististisch genoegen en opzet op je tenen zijn gaan staan, terwijl hun kameraden je verweer beletten. Zo zijn ze namelijk, in grote meerderheid.

Wat zeg ik: Mensen zijn zo, helaas, zelfs in Ons Trots Nederland, en zelfs aan de UvA, hoewel gelukkig niet allemaal.

Hoe het zij... laat ik hieronder eens een hoofdartikel van de NRC van 13 februari overnemen, voor uw edificatie en mijn gelijk, maar wel met de opmerking dat het geen twintig maar veertig jaar betreft, met Cals en de zogeheten "Mammoetwet" begon, en dat Cals geen PvdA-er was, maaar dat het Nederlands onderwijsbeleid de afgelopen VEERTIG JAREN van verval, ruïnering, debilisering, en nivellering grotendeels wel PvdA-beleid, PvdA-initiatieven, en PvdA-bestuurders betrof, die het Nederlands onderwijs - ik zal maar zeg - sovjetiseerden zoals Stalin de kolchozen socialiseerde, bij benadering. Er was uiteindelijk één criterium, één norm, één waarde: Onze Kameraden moeten de hoogste bestuurlijke posities bereiken. Revolutie! Socialisme! Feminisme! Homostudies! Foucault! Derrida! Althusser! Lire le capital!

In vastberaden strijd tegen de duistere krachten van het Amerikaans imperialisme, ook en vooral via de Universiteits-Raad (UR) van de Universiteit van Amsterdam!

Ja, dat is typisch Universiteits-Raad proza, van 1972 tot 1995! Zó ging dat, dit waren de idealen, en vrijwel iedereen vond het goed, wenselijk, moreel, en - dit was de term waarmee het allemaal ingevoerd werd, net als rijkbetaalde universitaire banen voor Asva- en PvdA-prominenten - dit heette

"Maatschappelijk Relevant".

O, ja: Ik leerde dit soort vergelijkingen - Nederland is de Sovjet-Unie, tennaastebij, want alle politieke systemen en alle mensen zijn "gelijkwaardig" en wie dat ontkent is (ja, inderdaad!) "een fascist" - van de kinderen van mijn kameraden van de Asva (zie: Politiek Correcte Geschiedschrijving genus Asva-Socialisticum), die nu ook weer de Asva leiden, mèt dezelfde idealen, fotoos, gladde glibberigheid, en stupide, onwetende, kwasi-moreel-hooggestemde millenaire totalitaire socialistiese toekomstmuziek als indertijd, maar met - ik geef het toe, gezien hun morele illusies ook (*) - een nu wat minder groot  gegarandeerd carriére-perspectief op een functie als "wetenschappeljk assistent" (heet zulks), bij zulke univeritaire wonderdokters als professor Paul Scheffer en zijn duizenden universitair gevestigde kameraden, slippendrages, mede-professoren, en Grote Stads Beheer specialisten: Die Partei hat tausend Augen - 2.

Maar goed - u kunt niet zeggen dat althans ik, als één van de zeer weinigen, niet de helderheid van geest en de morele moed had het reeds dertig jaar geleden, en aan de UvA, ter sprake te brengen - waarvoor ik dus als straf drie keer verwijderd ben vanwege

"uw uitgesproken meningen" ondanks
"de ernst van uw ziekte"

Hier, lezer(es), is het openingsartikel van de NRC van heden - en vergeet niet "twintig" door "veertig" te vervangen, en homo univeralis Plasterk, De zoveelste Neerlandse Leibniz, (vindt/vond de NRC), niet te geloven over de PvdA.

Het algemene beginsel van Nederlands onderwijs-bestuur WAS en IS, nogmaals:

Er was en is uiteindelijk één criterium, één norm, één waarde:

Onze Kameraden, Onze Leiders, moeten de hoogste bestuurlijke onderwijs-posities bereiken, met de hoogste salarissen, pensioenen, subsidies, en extraas.

Wie zegt dat ik lieg of me ernstig vergis heeft Max Weber niet gelezen of begrepen, of wil héél graag (gewoonlijk, zeker onder zelfbenoemde "socialisten" met "maatschappelijke idealen") zelf carriére maken:

"Parteien sollen heiszen auf (formal) freier Werbung beruhende Vergesellschaftungen mit dem Zweck, ihren Leitern innerhalb eines Verbandes Macht und ihren aktiven Teilnehmern dadurch (ideelle oder materielle) Chancen (der Durchsetzung von sachlichen Zielen oder der Erlangung von persönlichen Vorteilen oder beides) zuzuwenden." (p. 167)

DAT is namelijk het feitelijke praktische ideaal van bijna iedereen die in de politiek bestuurt of erin gaat, en één van de zaken waar Weber, die een zeer begaafd man was, zich helaas in vergiste is het niveau en de aandriften van bureaucraten.

Bureaucraten zijn namelijk zelden objectief en onpartijdig, maar komen in ieder politiek milieu uit de grote meerderheid van gewillige uitvoerders voor de Leiders, die bovendien minstens zo makkelijk te corrumperen zijn als hun bovengestelden door

"All power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Most great men are bad."
   (Lord Acton)

En bureaucraten worden daarom het makkelijkst gerecruteerd, zoals dat nu geregeld is, in Nederland en elders, uit de grote meerderheid van talentlozen, laffen, conformisten, meelopers, luiaards en dommerds, die allemaal snel uitvinden, eenmaal aangenomen als bureaucraat, dat ze effectief boven de wet staan en kunnen doen en laten en zeggen en nalaten wat ze willen, zolang ze hun eigen bureaucratische baas maar plezieren, en geen kritiek op hun collegaas hebben, wat deze ook uitvreten.

En vandaar dan weer mijn Bureaucracy plan + Democracy plan, met de aantekening dat zonder de invoering van dergelijke plannen de kans op een terreur-staat (zie: Over Terrorisme) , zeker in een land waar niemand wapens mag kopen, en iedereen overgeleverd is voor persoonlijke fysieke bescherming aan een corps van corrupte, driekwartdebiele, zwaar onderbetaalde, gewoonlijk mentaal niet boven de puberleeftijd gegroeide uniform-gekken, zodat vrijwel geen normale burger enige bescherming krijgt tegen terreur, behalve ambtenaren, bestuurders en collegaas.

Maar goed: Zie Over Terrorisme.

En wie weet hebben we na de volgende verkiezingen een regering van Wilders + Verdonk, met héél veel "campussen", en héél veel uitzetcentra, omdat Ons Trots Volk dat In Democratische Meerderheid wil, in Onze Nederlandse Autochtone Rechtsstaat.

Ook dat hangt dan weer samen met het niveau van onderwijs in Nederland, waar iedereen - talloos veel miljoenen, nu gearriveerd op de kiesgerechtigde leeftijd - stom en onbekwaam zijn gehouden, door hun politieke bovengestelden.

En hier is het beloofde NRC-hoofdartikel van 14 februari 2008:

Leerlingen dupe van 20 jaar politiek falen

DEN HAAG, 13 FEBR.
De overheid heeft het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs ernstig verwaarloosd. Er was in de afgelopen twintig jaar geen deugdelijk toezicht op de kwaliteit. En politiek belang ging boven het belang van het kind.

Dat zijn de belangrijkste conclusies die de parlementaire onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen vandaag presenteren in haar eindrapport Tijd voor onderwijs. De commissie bestaande uit Tweede Kamerleden van vrijwel alle partijen, staat onder leiding van Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Het parlementair onderzoek werd vlak na de kabinetsformatie ingesteld, naar aanleiding van protesten van scholieren die klaagden dat ze onvoldoende les kregen en te veel werden vrijgelaten.

De commissie onderzocht met name de vernieuwingenin de jaren negentig: de basisvorming, de Tweede Fase en het voorbereidend onderwijs (vmbo). De vernieuwingen werden vooral doorgevoerd door PvdA-bewindslieden, maar ook CDA en VVD droegen politieke verantwoordelijkheid. De commissie oordeelt hard over de bewindslieden.

"Het politiek belang kreeg meer meer gewicht dan het belang van het kind",

zegt Dijsselbloem in een interview met deze krant.

De commissie concludeert dat politici last hadden van 'tunnelvisie'. Kritiek werd stelselmatig genegeerd en de Tweede Kamer heeft haar taak om de macht te controleren ernstig verzaakt. Ook werden grote risico's genomen, vooral met leerlingen met gedrags- en leerstoornissen en door invoering van het 'nieuwe leren', een vorm van onderwijs waarbij de leerlingen zelfstandiger werken. De problemen van de groeiende groep allochtone leerlingen waren bekend, maar werden grotendeels genegeerd. Dijsselbloem spreekt van een "ontluisterend beeld".

De belangrijkste aanbeveling van de commissie is dat de overheid nu duidelijk moet gaan voorschrijven wat de kinderen op school en in welke klas moeten leren. [Ja, het staat er écht - MM]. Scholen moeten zelf bepalen hoe ze dat in de praktijk brengen.

De Tweede Kamer debatteert binnenkort over het rapport. Kamerleden onderschrijven de harde conclusies. Ook minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) "herkent veel in het rapport". Wel vindt hij het "onjuist om alleen de PvdA de grote schuld over wat er mis is gegaan in de schoenen te schuiven."

Voor aanzienlijk meer zie de NRC van 14 februari 2008.

Overigens ben ik het - gekwalificeerd! - eens met Plasterk over de abstracte term "de PvdA": Het is niet "de PvdA" die nu ritueel verbaal geslacht moet worden met veel hypocriet vertoon van verbale solidariteit en verontrusting: HET ZIJN DE ONDERWIJS-PVDA-ers WAARMEE AFGEREKEND MOET WORDEN, PERSOONLIJK, FINANCIEEL EN CARRIÈRE-MATIG.

Zie om te beginnen een stukje over een stupide onderwijs-oplichteres van de PvdA waar dat niet meer mee kan: Nederonderwijs op z'n adelmunst.

Immers - alleen bij een enkel voorbeeld! - de bijzonder griezelige liegende en ritzeldene PvdA-onderwijs-schoft Jo Ritzen heeft zich ondertussen in de Universiteit van Maastricht genesteld, na een verblijf bij de "Make Poverty History" Wereldbank, waar Evelien Herfkens later 270.000 dollar privé voor zichzelf ritselde in huursubsidie.

De ritselende dief en onderwijs-ruïneerder Ritzen van de PvdA bedong een jaar of wat geleden 300.000 euroos speciaal voor hem, en weer uit de belastinggelden, "vanwege pensioen-nadeel" als hij vanuit de kennelijk voor het bestrijden van de armoede van politieke carrière-dieven bestaande Wereldbank verhuisde naar de Universiteit van Maastricht, net zoals PvdA-dievegge Evelientje 270.000 dollar "huursubsidie" achterover drukte, ook vanwege "Make Poverty History". Het is ook weer net zoalsen het PvdA-College van Bestuur van de UvA, dat mij drie keer verwijderde van de UvA

"vanwege uw uitgesproken ideeën"
"ondanks de ernst van uw ziekte"

dat 45 miljoen, zij het in guldens, van de rekeningen van de UvA liet  verdwijnen: De PvdA-ers Cammelbeeck, Poppe en De Hon - waarvan de laatste nog leeft, in zéér grote welstand, te Almere als ik het wel heb. PvdA-ers zijn immers zo, want als het anders was dan maakten ze geen carriére via de PvdA.

Het is volgens mij hoog tijd om voorbeelden te stellen:

Wie het onderwijs en de levenskansen van miljoenen mensen ruineert, persoonlijk, met veel pretenties, betaald met krankzinnig veel geld plus nog eens allerlei geheime subsidies en ritselarij, behoort persoonlijk gestraft te worden.

Mensen zijn namelijk persoonlijk verantwoordelijk voor hun persoonlijk doen en laten - al is nu juist dit feitelijk het minst het geval in de regionen van de maatschappij waar dat het meest wenselijk is: Politieke bestuurders en hun vrijwel altijd immer zeer gewillige bureaucratische uitvoerders, die vrijwel altijd - net als Eichmann - alle persoonlijke verantwoordelijkheid loochenen, en alles doen en nalaten wat ze doen en nalaten vanwege "Befehl ist Befehl" ("Regels zijn regels, ja" - in het Verdonkiaans) en "Unsere Ehre heisst Treue" (het persoonlijk motto van alle ambtenaren, bestuurders en gemeente-raadsleden van de gemeente Amsterdam, mede "uit naam van de idealen van de Februaristaking".


(*) Ik bedoel:

"Les hommes sont si pervers que le seul espoir et même le seul désir de les corriger, de les voir raisonnables et honnêtes, est un absurdité, une idée romanesque qui ne se pardonne qu'à la simplicité de la première jeunesse."  
    (Chamfort)

De desillusie komt met het klimmen der jaren, in omgekeerde evenredigheid met het verstand dat men heeft. (Ikzelf had het op mijn 20ste door, maar ja. Mijn generatie, daarentegen...)

Maarten Maartensz

        home - index - top -