Nederlog        

 

 12 februari 2008

                                                                 

 Aan de keurmeesters van Achmea (en B&W etc.)

 

 

Aan: burgemeester Job Cohen            (zie ook: Galerij)
       wethouder Lodewijk Asscher
       wethouder Hennah Buyne
       wethouder Carolien Gehrels
       wethouder Tjeerd Herrema
       wethouder Maarten van Poelgeest
       wethouder Marijke Vos
      
       drs. Ed van Thijn         (vergasser en drugshandelaarsvriend)
   
       mr. Ulco van de Pol      (Amsterdams Ombudsman)    
      
       mr. Mieke Krol              (top-advocate van de UvA)
      
       directie Stichting 40-45 (integere uitbaters van de 2e W.O)
      
       directie Niod                (specialisten in Nederlands Verzet)
      
       juffrouw Anneke van der Plas (zorgverzekeraar Achmea)
      
       ambtenaar Henk Lont     (gelijkwaardige van Mandela)
       ambtenaar Leon Edelaar (gelijkwaardige van Einstein)
      
       mijn broer                    (zelfde vader en moeder als ik)

Mailadressen u allen bekend uit de mail die identiek is met dit Nederlog-stukje.


Geachte juffrouw van der Kamp van Achmea,

Ik zal u maar weer als "aanspreekpunt" gebruiken - zo heet zulks, in hulpverleners-jargon, zoals u wellicht weet - al is het waar dat u noch de zorgverzekeringsfirma Achmea mij beantwoordt, zoals de gemeente Amsterdam al twintig jaar niet doet, in dat laatste geval evident vanwege de belangen van drugscorrupte burgemeesters, wethouders en ambtenaren.

Hoe het zij:

al neem ik niet aan dat u dit persoonlijk veel kan schelen, en al verwacht ik er geen écht juridisch of financieel voordeel van.

Maar ik wil op mijn site kunnen zeggen wat ik wil, en ik ben niet gelukkig dat de firma Achmea in de praktijk ook achter de Amsterdamse harddrugshandel staat.

Ik droom of leef in wanen? Tsja, da's makkelijk gezegd over iemand die u nooit ontmoet hebt, wiens site u kennelijk niet leest, en die inderdaad in Nederland zeer ongebruikelijk is.

Vervolgens.

In de mail die u krijgt is het volgende opgenomen als tekst (omdat ik het Europees Hof te Straatsburg wil duidelijk maken dat alle geadresseerden heel goed weten en wisten wat ze doen en deden), maar in dit stukje geef ik alleen de links

ALGEMEEN

BIJZONDER (en van heden of gisteren)

Ik raad u - en de directie van Achmea, en hun advocaten, voor wie ik mag hopen en kan verwachten dat hun uurloon = mijn maandinkomen, wat gaat dat in de modern Nederlandse Rechtsstaat - vooral lezing van het laatste item aan, EN de daarin gegeven links, alles naar items op mijn site.

Overigens deel ik u en B&W het volgende mee

Tenslotte, in verband met de zo moreel integere en voorbeeldige Amsterdamse ambtenaren Lont en Edelaar:

 • Mijne heren:

  Ik weet dat ik in uw ogen een vergassenswaardig beestmens ben, en een komediant "met jammerklachten en een zucht naar roem" (ambtenaar Henk Lont), waarin gelijkwaardigen van Einstein als u "zich niet kunt herkennen" (ambtenaar Leon Edelaar), maar ik zou toch zelf graag mijn promotie c.q. de redenen lezen van de zo bijzonder intellectueel en moreel begaafde Klantmanager (maar liefst!) ambtenaar Henk Lont om mij te vertellen dat dit

        "allemaal volledig irrelevant" is.

  Mag ik de heren Lont en Edelaar ook - nogmaals - om hun leeftijd, hun opleiding en hun fotoos vragen? Dank u, en zij hebben dat alles ook van mij, in alle gelijkwaardigheid, natuurlijk, en zijn ook geheel vrij hun eigen websites op te zetten om de wereld te vertellen hoe minderwaardig ik zou zijn.

  Vervolgens:

  Uw directeur - ik heb nu sinds de dag van mijn intrede gevraagd een directeur van uw instelling te spreken, wat mij, die volgens uw geliefde collegaas

         "een vuile gore homofiele gepenkop"

  is, met een moeder die

         "een smerige hoer"

  is, vóórdat ze mij bedreigden met moord, geweld, en verdrinking, omdat ik hun discriminatie van Surinaamse en  Marokkaanse bijstandszoekers waar ik bijzat niet tolereerde, wat allemaal, alweer volgens uw geliefde collegaas

         "dat geeft helemaal niet want u bent immers
          geen homofiel, nietwaar"

  - kortom: uw directeur heet (tegenwoordig) Schreuders. Hij (of zij - ik heb geen idee), heeft ongetwijfeld e-mail, en is de Nederlandse taal enigszins machtig.

  Mocht dit ongetwijfeld moreel en intellectueel hoogbegaafde en navenant betaald personage willen dat ik - of all people in Amsterdam, op mijn invalide vrijwel 58ste - Integreer In Onze Democratische Rechtsstaat, dan moet hij mij eens persoonlijk uitleggen waarom ik dat NIET mag van hem en zijn voorgangers sinds 24 jaar. Ook in samenhang met het verzoek van prof.dr. Molenaar (sindsdien geëmigreerd, en werkzaam aan een buitenlandse veel betere universiteit dan de UvA).

  Ik wil directeur Schreuders ook graag spreken in tegenwoordigheid van de keuringsarts van Achmea - over wie U, juffrouw van der Kamp, mij heel stellig beloofd heeft dat hij even begaafd, even geleerd,  even goed afgestudeerd, en even oud is als ik, en dat zal kunnen bewijzen met diplomaas en identiteitsbewijzen. (Ikzelf ben over 3 maanden 58 zegge achtenvijftig - de leeftijd waarop mijn akademische generatiegenoten gepensioneerd worden of zijn - en heb in 20 jaar UvA helemaal niemand getroffen van mijn begaafdheid, maar ja.... u hebt het beloofd, juffrouw Van der Kamp, uit naam van Achmea. Deze hoogbegaafde gerijpte geleerde medische keurmeester mag zich met mij in verbinding stellen per e-mail, met uw voordracht. Mijn dank!)
   
 • In hetzelfde verband, en omdat ik ALTIJD pijn heb, ALTIJD uitgeput ben, en hier al meer dan 20 jaar over bezig ben zonder enig resultaat, antwoord, excuus of schadevergoeding:

  Ik wil de wethouder spreken die over de DWI/Bijstand gaat, die - as it happens - een Surinaamse ex-rechter-cum-PvdA-lid is, dus vast heel integer en begaafd, en zéér terzake kundig over drugshandel, mensenrechten en de Nederlandse Grondwet.

Ik houd mij aanbevolen, juffrouw van de Kamp, directie van Achmea, en burgemeester en wethouders van Amsterdam, want ik heb een grote schadevordering, en een intens verlangen om - net als de zo intellectueel en moreel voorbeeldige juffrouw Ali - Neerland z.s.m. te verlaten.

Helaas is mijn gezondheid dusdanig verwoest sinds mijn verblijf boven de terroristische harddrugshandel van drs. Ed van Thijn dat ik dat niet kan zonder schadevergoeding: Ik had sinds 1981 geen geld voor vakantie, en kom nooit buiten Amsterdam, of de buurt waar ik woon, want ik loop en sta heel slecht, zoals de gemeente Amsterdam al 24 jaar bekend is, en zoals ze al 20 jaar hun hevige - zeer welbewuste, zeer opzettelijke! - best hebben gedaan voor mij zo gruwelijk en pijnlijk en armoedig mogelijk te maken.

Met de meeste hoogachting,

Maarten Maartensz

        home - index - top -