Nederlog        

 

 12 februari 2008

                                                                 

 Voer voor advocaten en filosofen

 

 

Over mensen
   "La meilleure Philosophie, rélativement au monde, est d'allier, à son régard, le sarcasme de gaité avec l'indulgence du mépris."
   Chamfort

Het zit niet mee met mij en de Amsterdamse instituties, en ook niet met mijn ME, en binnenkort zal ik er het een en ander over moeten opzetten in ME in Amsterdam

Niet tot mijn plezier, maar uit levensnoodzaak, helaas.

In de titel noem ik advocaten, en ik heb daar - voor iemand die geen mafia-lid is, of mafia-maat, of politicus - nogal wat van meegemaakt, alles niet tot mijn vreugde of verlichting. (Om van de filosofen maar te zwijgen.)

De processen die ik moest voeren heb ik zelf gewonnen of tot een goed eind gebracht - zie UvA-zaak en Studiefinancierings-zaak - en ik heb geleerd dat veel alledaagse termen in het geldend en gebruikelijk Nederlands recht een nogal andere betekenis hebben dan in gewoon goed Nederlands, en dat het - geschreven én gesproken - Nederlands proza van advocaten en rechters (vooral de eersten, moet ik toegeven) vaak beroerd slecht is.

En in ieder geval moet de wet en het recht uiteindelijk op de filosofie, de logica, en gewoon taalgebruik en alledaags toegankelijke begrippen en overwegingen gebaseerd zijn, en niet op wat gebruikelijk is in advocaten-kantoren of rechtbankstukken.

Het geval wil dat ik eerder in Nederlog John Stuart Mill aanhaalde, in Twee citaten over recht en rechtvaardigheid, die mij om heel wat redenen heel goed voorkomen, en die ik hier nogmaals geef, en kort en puntsgewijs toepas op

Ik stel dit zo duidelijk en puntsgewijs omdat het geen zin heeft fragmenten van zaken te behandelen; het minstens 20 jaar van mijn eigen leven betreft, en de evidentie duidelijk genoeg is; en alle partijen al minstens 10 tot 20 jaar bekend is, en ook al 10 jaar op mijn site staat.

Het gevolg - het alledaags gevolg, alle dagen weer! het voorspelbare gevolg, B&W van Amsterdam sinds uiterlijk 1990 welbekend! - voor mij omschreef ik eind december 2006: Over mijn ME: "Ah me! alas, pain, pain ever, forever!" en veronderstel ik hier, net als ME in Amsterdam.

Terzake. Hier is het eerste citaat van Mill, over wat het hebben van een recht nu eigenlijk is, waar het om gaat, in een echte rechtsstaat:

To have a right, then, is, I conceive, to have something which society ought to defend me in the possession of. (..) If that expression does not seem to convey a sufficient feeling of the strength of the obligation, nor to account for the peculiar energy of the feeling, it is because there goes to the composition of the sentiment, not a rational only, but also an animal element, the thirst for retaliation; and this thirst derives its intensity, as well as its moral justification, from the extraordinarily important and impressive kind of utility which is concerned.

The interest involved is that of security, to every one's feelings the most vital of all interests. All other earthly benefits are needed by one person, not needed by another; and many of them can, if necessary, be cheerfully foregone, or replaced by something else; but security no human being can possibly do without; on it we depend for all our immunity from evil, and for the whole value of all and every good, beyond the passing moment; since nothing but the gratification of the instant could be of any worth to us, if we could be deprived of anything the next instant by whoever was momentarily stronger than ourselves.

Rechten en plichten berusten uiteindelijk op menselijke afspraken die dienen een menselijke samenleving of onderdeel daarvan in stand te houden, of tot stand te brengen, door menselijke samenwerking en tolerantie.

En het eerste goed waartoe een menselijke samenleving dient is menselijke bestaanszekerheid en veiligheid: het recht op bescherming tegen terreur, geweld, bedreiging, en diefstal, zonder welke een samenleving geen zin heeft, en neerkomt op Hobbes' oorlog van allen tegen allen, van ieders eigenbelang tegen ieders eigenbelang, en van de overwinning voor de sterksten, de slechtsten, de gemeensten, de grofsten, voor de domme meerderheid, of voor de slimme aristocratische minderheid.

Mill merkt ook zeer terecht op dat dit - The interest involved is that of securityeen sterk gevoeld belang van een ieder is, dat samenhangt met "an animal element, the thirst for retaliation", de wens tot vergelding, vergoeding, compensatie voor onrechtmatig geleden pijn, schade en misère, ook al behandeld door Aristoteles in de Ethica, onder de term, in de Engelse vertaling op mijn site: equity. (*)

In dit algemene verband zie ook mijn noot 4 bij boek X, voor een tamelijk fundamenteel antwoord van mijzelf over ethische idealen en redenen daarvoor. (De laatste link is naar mijn appendix bij "On the Logic of Moral Discourse".)

Vervolgens over onrecht, en in samenhang met het gestelde over bestaanszekerheid en veiligheid:

The most marked cases of injustice, and those which give the tone to the feeling of repugnance which characterises the sentiment, are acts of wrongful aggression, or wrongful exercise of power over some one; the next are those which consist in wrongfully withholding from him something which is his due; in both cases, inflicting on him a positive hurt, either in the form of direct suffering, or of the privation of some good which he had reasonable ground, either of a physical or of a social kind, for counting upon.

Welaan dan, advocaten....

The most marked cases of injustice, and those which give the tone to the feeling of repugnance which characterises the sentiment,

....voor wie mijn pijn niet voelt, mijn moeheid niet heeft, en mijn verontwaardiging niet begrijpt, of doet alsof - en overigens logisch, filosofisch, en terzake geïnformeerd gesproken....

are acts of wrongful aggression

or wrongful exercise of power over some one;

the next are those which consist in wrongfully withholding from him something which is his due;

in both cases, inflicting on him a positive hurt,

either in the form of direct suffering,

or the privation of some good which he had reasonable ground,

either of a physical or of a social kind, for counting upon.

Dit lijkt me duidelijker dan een verwijzing naar wetsartikelen - die indien goed met het bovenstaande overeenstemmen.

Om overigens niet te spreken van

of in termen van waarvan een mens mee moet rekenen in Amsterdam

Maar ja - inderdaad: Ik ken de reactie

"'t zal wel psychies zijn"

al dertig jaar, in vele varianten, graden van (on)beleefdheid, en vormen van relevante (on)geleerdheid, zoals zovelen met langjarige ME, geheel afgezien van mijn persoon en meningen.

Wel, die relevante geleerdheid heb ik:

Ik heb ME, volgens vele medische specialisten; ik heb dat al dertig jaar; ME is een internationeel medisch erkende ziekte, die ernstig invaliderend is in zware gevallen, en moeilijk te dragen in alle; en ik ben een psycholoog.

En dan, in gemoede, twee afsluitende vragen - en u moet echt een flink deel van mijn site bekeken hebben, ook met enige relevante geleerdheid, of althans een goed verstand en een goede kennis van Engels, om een empirisch gefundeerd antwoord te kunnen geven, althans op de tweede vraag:

  • Kan ik er iets aandoen dat Amsterdamse ambtenaren en bestuurders evident en al dekaden veelvuldig corrupt of incompetent zijn, en dat de Amsterdamse drugshandel al dekaden floreert, en veel macht en geld heeft?
     
  • Denkt u niet dat iemand als ik - toch nogal evident ondernemend, moedig, individualistisch, begaafd, en daarbij exceptioneel goed gediplomeerd op het hoogste niveau van onderwijs - jarenlang genoegen zou nemen met ca. 432 euro 32 eurocent in de maand om van te leven, als dat niet door pure gedwongen overmacht door fysieke pijn en moeheid, gecombineerd met geen enkele hulp en veel tegenwerking, zou komen?

Maar goed: Ik vraag maar, en advocaten, filosofen, en ethici kunnen de bovenstaande punten en links bestuderen.

Mijn eigen mening (betrokken partij, 't is waar) is deze:

Als ik gezond was, dan had ik een gewonnen zaak voor iedere objectieve en eerlijke rechtbank, en een grote schadevergoeding. En een groot schandaal, en veel problemen voor drie burgemeesters, veel wethouders, politie-commissarissen, rechters, Ombudsmannen et hoc genii...

En vandaar dat ik al 20 jaar geen hulp krijg, in Ons Trots Nederland, de heilstaat van Hazes en Brood, het Holland van Holleeder, hard drugs, en gemeentelijke mafia-maten, de natie van Wilders en Verdonk, de creatie van 40 jaar PvdA-bestuurlijke corruptie en incompetentie (met hulp van veel anderen, 't is waar), het land vol van Wormen en Naarden, gestaald met Karremans-moraal - "There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague. Please don't shoot the piano-player." - en gezegend met miljoenen jeugdige volwassenen die niet kunnen rekenen, spellen, of behoorlijk lezen.

Lijkt mij - die niet gezegend is met juffrouw Ali's uiterlijk, en gelukkig ook niet met haar talentjes, wat wellicht gedeeltelijk verklaart waarom zij wel carriére maakt en ik niet.

En natuurlijk is daar mijn hoofdfout:

Ik "grief en/of beledig" geen moslims zoals juffrouw Ali doet, temidden van een grote meerderheid die geen moslim is, maar ik "grief en/of beledig" burgemeesters en bestuurders (zeggen deze zelf, tenminste, waarna ze 20 jaar niets doen en zwijgen, en de drughandel 10 miljard per jaar omzet, in en rond Amsterdam: "de boel wordt bij elkaar gehouden", immers, door "ein echter Mensch") temidden van een persoonlijk ambitieuze meerderheid die ofwel hun zeer gewillige dienaars, uitvoerders of bewonderaars zijn, ofwel heel goed weet hoe je in Amsterdam en Nederland wel en niet carrière kunt maken. Hoe dan?

Door fikse doses conformisme, collaboratie, loyaliteit, respect en - collegiaal, collega! - "Unsere Ehre heisst True!" (**): Leer dit van my! - in (bijvoorbeeld) recent Amsterdam: Aan en met en voor een Van Thijn, een Cohen, een Oudkerk, een Cammelbeeck, een Gevers, een Van Kemenade, en talloos vele anderen die in en rond Amsterdam zus of zo van of via het bestuur een inkomen en macht en status genieten.

Ik begrijp het dus wel, maar billijk het niet. En etiamsi omnia, ego non:

Ik ben niet opgevoed om vergast te worden "uit naam van de idealen van de Februaristaking", gedoogd en bestendigd door Amsterdamse burgemeesters die staan te zwaaien met een joodse identiteit die ze zoveel of zo weinig hebben als mijn atheïstische besneden zelf, en met toegeëigende "heldhaftigheid, vastberadenheid, barmhartigheid" - ten bate van de drugshandel, en de grote groep Amsterdamse ambtenaren en bestuurders die daardoor gecorrumpeerd is, en ik ben ook niet opgevoed om bij herhaling van de universiteit gegooid te worden vanwege "uw uitgesproken gedachten", bij filosofie, in de vorm van Vragen.

Ook zou ik Nederland bijzonder graag verlaten, en een wat dragelijker leven - lijden, in een veel beter, veel mooier en veel beter bestuurd land als Noorwegen.

Maar ja: "uw uitgesproken gedachten", in Onze Nederlandse Rechtsstaat, nietwaar...


(*) Het is wat wrang dat beurs-piraten en -speculanten met de term "equity" ("private") aan de haal zijn in advertenties.

Maar "equity" is zoveel als "bijzondere rechtvaardigheid, gebaseerd op persoonlijke merites en omstandigheden". Wie een professioneel pianist per ongeluk een vinger afhakt, richt meer schade aan dan wie hetzelfde doet bij een houthakker, ceteris paribus; en trouwens ook "vrouwen en kinderen eerst bij gedwongen ontscheping" en "zieken hebben recht op bijzondere bijstand" en "juffrouw Ali heeft jaarlijks à raison van slechts 5 miljoen euroos recht op bescherming vanwege haar recht op vrije meningsuiting, haar bestaanszekerheid, en haar veiligheid (want zij - een Waarachtige Martelares-en-Voltaire - is Een Heldin En Verzetsstrijdster en zij beledigde, voor Ons Trots Nederland en haar persoonlijke opgang, niet-autochtone moslims)", en "Maarten Maartensz heeft recht op een volledige maanduitkering (na aftrek vaste lasten) van maar liefst 432,32 euroos - iedere maand weer, dankzij Onze Nederlandse Rechtsstaat - om van te eten, te kleden, te leven, en te  bestaan, en om - als hij dat kan, van wat resteert - boeken en computers kopen in Onze Nederlandse Rechtsstaat (waarin één enkel beetje behoorlijk brood ruim 2 euro kost) ten behoeve van zijn "pursuit of happiness" in Ons Trots Nederland, en verder geheel niets dan zeer veel ambtelijke chicanes, inclusief ambtelijk moordbedreigingen (want hij is "een fascist" omdat hij in waarheid en recht gelooft, en hij had de minderwaardigheid, in Ons Heldhaftig Vastberaden Barmhartig Amsterdam om  autochtone burgemeesters en autochtone drugshandelaars te beledigen, en geen moslims)".

Snapt u? That's equity, in the tolerant modern Dutch way.

Ik zou dit graag voor het Europese Hof te Straatsburg behandeld zien, waar ik - voorzien van een reisvergoeding als een PvdA-wethouder - ook wel in mijn beste Frans wil uitleggen wat de relevante verschillen zijn, in Onze Nederlandse Rechtsstaat, tussen een Übermensch als Ali en een Untermensch als ik, ook ten behoeve van Pascal Bruckner en Bernard Henry-Lévi ("filosofen"), en zonder mijn vader en grootvader méér dan een paar keer te noemen, en dat vooral in de context dat mijn vader na 3 jaar en 9 maanden Duits concentratiekamp nog een eigen familie kon stichten en onderhouden, terwijl ik na vrijwel exact dezelfde tijd boven de drugshandel van drs. Ed van Thijn de afgelopen 20 jaar voornamelijk moe, met pijn, en zonder enige hulp in bed heb gelegen, met 432 euro 32 eurocent om even gelukkig te worden als juffrouw Ali, "Uit naam van de idealen van de Februaristaking".

Ik zal ook niet overmatig vaak zeggen - in mijn beste Frans

   "La meilleure Philosophie, rélativement au monde, est d'allier, à son régard, le sarcasme de gaité avec l'indulgence du mépris."
   Chamfort

en Engels, Duits en Noors, dat ik alles in een orde van minimaal 1000 keer beter spreek dan Pronk of Lubbers "Engels" spreken - dat ik dit alles te danken heb - inclusief het vele dat het mij over mensen, menselijke motieven, vergassen, bedreigen, drugshandelen en "een joodse identiteit, al heb ik dat geloof niet" heeft geleerd - aan de burgemeester Van Thijn, burgemeester Cohen, en wethouder - Cocaine-Rob - Oudkerk, allen naar eigen zeggen zéér ruim voorzien van "Een Joodse Identiteit", die ze zelf dagelijks maar honderd keer noemen, in het publiek, als ze de kans krijgen, want dat geeft ze een heel humaan patina, waarmee ze alledrie al zoveel jaren zo bijzonder "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" de Amsterdamse drugsmafia hebben geholpen en helpen om te Integreren In Onze Samenleving.

Daarom wil ikzelf terug naar Noorwegen, waar ik heel gelukkig, veilig en goed gewoond heb, omdat ik in mijn vaderland van gemeentelijke vergassers en drugshandelaren uit naam van de idealen van de Februaristaking niet wens te wonen, anders dan door overmacht, invaliditeit en armoede, en er met grote walging en weerzin verblijf, geheel tegen mijn wil, want ik pas niet tussen mensen van doorsnee Nederlands formaat, is mij maar dan ook zeer hardhandig zeer duidelijk gemaakt in de afgelopen 30 gruwelijke en pijnlijke jaren - waarin ik inderdaad de menselijke basis van het fascisme héél goed heb leren begrijpen: Mensen als Van Thijn, Cohen, Oudkerk, Wilders, Verdonk (voor wie Cohen de wetgeving schreef) et hoc genii. Het is niet mijn soort, en ook niet die van mijn vader en grootvader, wat de genoemden ook mogen liegen, vermeende identiteit of niet.

En rationele mensen beoordelen mensen naar hun daden, niet naar hun publieke leugens voor eigenbelang.

(**) Modern Hollands, geformuleerd als dwingende hoofdnorm van Onze Groep: "Ik ben géén matennaaier!" c.q. "Klokkenluiders worden vervolgd, in en buiten rechte". (Fred Spijkers, Ad Bos)

Maarten Maartensz

        home - index - top -