Nederlog        

 

7 januari 2008

                                                                 

Over goed en kwaad - I

 Om het mijzelf, ook in verband met ME, de komende dagen wat makkelijker te maken, en ook om de SD/DWI, de directie en het personeel van de firma Achmea, de ambtenaren van de gemeente Amsterdam, en anderen te proberen het een en ander bij te brengen over de grondslagen van goed en kwaad - waarvan ik aan de UvA leerde dat

"iedereen weet dat alle moraal geheel relatief is",
"iedereen weet dat alle mensen gelijkwaardig zijn" en
"iedereen weet dat waarheid niet bestaat"

en ondervond dat wie dat ontkende of waagde te betwijfelen, ook als student filosofie, gewoon van de universiteit gesmeten werd, omdat dit vanzelf spreekt voor PvdA-bestuurders - zal ik de komende dagen mijn noten bij idee 423 van Multatuli reproduceren, die dit thema behandelen.

Een en ander heeft ook te maken met de medische keuringsvoornemens van de gemeentelijke terreur-organisatie SD/DWI, die zij hoopt uit te voeren met hulp van de keurmeesters van Achmea, die ongetwijfeld trotse en gewillige uitvoerders zijn van de Amsterdamse drugsmafia, en hun SS (*) ("Schützstaffel" = "beschermingsstaf"), de gemeente Amsterdam. (Immers: "iedereen weet dat alle mensen gelijkwaardig zijn".)

Ik splits een en ander in diverse delen, en presenteer deze hier tussen lijnen, gevolgd door enkele hopelijk verhelderende commentaren. Hier is het begin.


Over goed en kwaad - 1

Helaas heeft Multatuli de grondslagen van "de kennisse des goeds en des kwaads" "nooit monografisch behandeld". Maar zie bijvoorbeeld 276, 136, 220, 276, 107, 447, 399, 400, 403, conceptie en inleiding van de Ideen.

Ik zal dus maar een kort overzichtje geven, in vier stappen, van de grondslagen van de "de kennisse des goeds en des kwaads" , en als antwoord op de volgende vraag:

Wat zijn goed en kwaad in duidelijk Nederlands en niet al te veel regels?

Het gaat om menselijk geluk en leed (plezier en pijn), en hoe deze te veroorzaken door menselijk doen en laten, beide in maatschappelijk verband. (Wie deze aanname te ver gaat verdiepe zich in mijn
Norms and Society en in W. Tatarkiewicz's "Analysis of Happiness").

Hier is om te beginnen een fraaie samenvatting van een zinnige aanpak van de vraag - in het Engels, vertaald uit het Frans:

"Enjoy and give pleasure, without doing harm to yourself or to anyone else - that I think is the whole of morality."
Chamfort

en een verwijzing naar een poging tot een intellectuele fundering van een dergelijk beginsel, namelijk door Stuart Mill, in "On Liberty".

0. Algemeen beginsel

Om te beginnen is hier een citaat uit de Pictorial History of Philosophy van D.D. Runes dat een lijst van verschillende vindplaatsen geeft van het ethisch beginsel dat in het Nederlands wel geformuleerd is als 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet':

The Golden Rule

Confucianism
     What you don't want done to yourself, don't do to others
     - SIXTH CENTURY B.C.

Buddhism
     Hurt not others with what pains thyself.
     - FIFTH CENTURY B.C.

Jainism
     In happiness and suffering, in joy and grief, we should regard
     all creatures as we regard our own self, and should therefore
     refrain from inflicting upon others such injury as would appear
     undesirable to us if inflicted upon ourselves.
     - FIFTH CENTURY B.C.

Zoroastrianism
     Do not do unto others all that is not well for oneself.  
     - FIFTH CENTURY B.C.

Classical Paganism
     May I do to others as I would they should do unto me.
     Plato - FOURTH CENTURY B.C.

Hinduism
     Do naught to others which if done thee would cause thee pain.
     Mahabharata - THIRD CENTURY B.C.

Judaism
      What is hateful to yourself, don't do to your fellow man.
      Rabbi Hillel - FIRST CENTURY B.C. 

Christianity
      Whatsoever ye would that men should do to you, 
      do ye even so to them.
      Jesus of Nazareth - FIRST CENTURY A.D. 

Sikhism
      Treat others as thou would be treated thyself.
      - SIXTEENTH CENTURY A.D.

Dit alles suggereert dat er onder mensen wijde overeenstemming is over althans één algemeen ethisch beginsel.

Het is een zinnige overweging, hoe ook precies geformuleerd en gemotiveerd, maar het is niet voldoende om een menselijke samenleving op te baseren, was het alleen al omdat de geschiedenis leert dat deze gouden regel zeer vaak gebroken is, en makkelijk gebroken wordt zodra mensen een ander, al dan niet terecht, als vijand zien, of als vreemdeling, of als van een verkeerd geloof, of van een ander ras, of wanneer men meent  ongestraft persoonlijk voordeel te kunnen behalen door het pijnigen, misbruiken of bedriegen van anderen.

Kortom: De gulden regel blijkt in de praktijk vooral te gelden voor wie men als vrienden of gelijken beschouwd, en wordt overigens vaak en vanzelfsprekend gebroken.


Tot zover het eerste stuk.

Als het bovenstaande niet duidelijk is, dan kan ik er ook niets aan doen, maar ik moet wel opmerken dat de link Norms and Society niet werkt, omdat ambtenaar Lont, ambtenaar Edelaar, en burgemeester Job Cohen het  buitengewoon zou grieven en/of beledigen indien iemand als ik, van mijn beestachtigheid, met mijn beestachtige ouders en grootouders, zou promoveren, en dit deel uitmaakte van mijn proefschrift.

Zoals ambtenaar Henk Lont dat nog enkele maanden geleden tegen mij zei, over mijn promotie

"Dat is helemaal nergens relevant voor, muhneer"

om welke redenen hij en zijn collegaas dat dan ook al 14 jaar met succes hebben weten te verhinderen, want daarvoor heb ik, als invalide in de minimale bijstand enige hulp bij nodig, en die hulp krijg ik niet, aangezien ik de burgemeesters van Amsterdam zwáár gegriefd en/of beledigd heb, door te protesteren tegen mijn vergassing en vijfvoudige bedreiging met moord door hun vrienden en kameraden van de Amsterdamse harddrugshandel, die zij vergunning hadden gegeven drugs te handelen in het pand waar ik woonde, en dus ook - bleek - alle omwonenden te terroriseren, wat immers van groot belang is voor de Amsterdamse welvaart.

Het is kennelijk ook om deze reden dat ambtenaar Henk Lont en ambtenaar Leon Edelaar menen dat ik, die al 30 jaar invalide is, en die over enkele maanden 58 wordt, alsnog gekeurd moet worden door een dokter Mengele van de firma Achmea, om mij daarna eindelijk eens nuttig te mogen maken voor Onze Nederlandse Democratische Samenleving, als vakkenvuller bij Albert Heijn, of die anders zelfmoord moet plegen, als ik dat niet kan, als invalide, bij gebrek aan uitkering en gezondheid.

U begrijpt ongetwijfeld dat ambtenaar Henk Lont en ambtenaar Leon Edelaar buitengewoon morele, integere, begaafde en gerijpte karaktervolle mensen zijn, al weigeren zij mij hun leeftijd, opmerking en functie te noemen, want

"Dat is helemaal nergens relevant voor, muhneer"

en al weigert alles en iedereen dat hoger is bij de SD/DWI dan deze ambtelijke Übermenschen al 24 jaar mijn honderden klachten te beantwoorden, want ik ben immers een "ein echter Untermensch", in hun ogen en hun alledaagse vanzelfsprekende praktijk, sinds 24 jaar, en in totaal kontrast met het burgemeesterlijk moreel en menselijk genie - "ein echter Mensch" - dat mij al zeven jaar lang weigert te beantwoorden, mailen of ontvangen, omdat hij de status van een Übermensch, en ik die van een schunnig vergassenswaardig joods beestmens heb, in zijn ogen, klaarblijkelijk.

Vraagt u het maar aan zijn gewillige uitvoerster en persoonlijk assistente, Joke - Hilde Koch - Dierdorp (die Raschew heette toen ze nog met een Bulgaar getrouwd was, die heel wel mogelijk toch geen mafia-baas was).

Of hoe zou U dat nu verklaren, o medisch keurmeester van de firma Achmea?                                                               VERVOLG


(*) Ik ben me bewust dat de burgemeester dit wellicht "grievend en/of beledigend" vindt, ook net als zijn en Rob Oudkerk's grootvader. U moet maar denken dat ik door de democratische meerderheid van de Asva zeer vele keren voor "fascist", "smerige fascist" en "terrorist" ben uitgemaakt, omdat ik de werkelijk gruwelijke beestachtigheid durfde te hebben om te pleiten voor goed wetenschappelijk onderwijs aan de UvA. Daarom ben ik ook maar drie keer van de UvA verwijderd, als invalide, "vanwege uw uitgesproken gedachten", ook geheel volgens de Normen en Waarden van mevr. mr. Mieke Krol, die op de handhaving daarvan tegenwoordig toeziet, en mij dus weigert te beantwoorden omdat zij een trouw en loyaal dienares van haar bovengestelden is, en die mij het liefste dood zien, eigenlijk al sinds 1982, toen ik in de Universiteits-Raad vroeg waar de wettelijke verplichte jaarrekeningen bleven, die het CvB niet indiende omdat ze liever 45 miljoen lieten verdwijnen van die rekeningen. En één van de leden van dat CvB, drs. Bob de Hon, leeft nog steeds, in zeer grote welvaart ook, zodat u begrijpt dat ik geen antwoord verdien, want drs. Bob de Hon is een PvdA-er.

Maarten Maartensz

        home - index - top -