Nederlog        

 

23 september 2007

                                                                 

RAMO 2: Amsterdamse ambtenaren mr Krol (en Edelaar)

 


Mottos:


 • "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."  (Burke)

 • "Mijn woord is mij een wapen tot verweer" (Van Randwijk(?))
 • "Theo van Gogh stierf voor Het Recht Op Vrije Meningsuiting" (Job Cohen, november 2004)
 • "La meilleure Philosophie, rélativement au monde, est d'allier, à son régard, le sarcasme de gaité avec l'indulgence du mépris." (Chamfort)


Mail verzonden aan:

 • mevr. mr. J.M.C. Krol, universitair hoofd Juridisch Zaken
 • haar collega bij DWI Leon Edelaar
 • prof. mr.dr. Job  Cohen
 • prof. drs. Ed van Thijn
 • mijn gelukkkig voor hem in een veilig buitenland wonende broer

Onderwerp: ME in Amsterdam (en "de idealen van de Februaristaking")
Zie ook    : Overzichtslijst, CV-secties, site, Spiegeloog-stukken,
                Medische documentatie A en B, brief prof.dr. Molenaar,
                Philosophical Dictionary, Multatuli, Aristoteles' Ethica
                Mensenrechten, Grondwet, Mill over aansprakelijkheid,
                recht en rechtvaardigheid
              : RAMO = Relatief aan mijn ouders, grootouders en mij


Geachte mevrouw mr. J.M.C. Krol!

Hoewel deze mail nominaal ook bedoeld is voor de Heer Leon Edelaar - de gelijkwaardige van Einstein - die afgelopen vrijdag via de telefoon zo vriendelijk was om naast mij te hurken, om mij op de ambtelijke toon van de teleurgestelde kleuterjuf uit te leggen hoe de wereld wèrkelijk in elkaar steekt, vrees ik dat de morele en intellectuele afgronden die gapen tussen hem en mij - als ik dit althans mag zèggen, mevrouw, over een partij-kameraad van u, ongetwijfeld, want niet-PvdA'ers brengen het zover niet in het Amsterdamse bestuursklimaat als u en hij - hem niet in staat stellen enigermate te schrijven of converseren zoals zelfs een Amsterdamse universitaire professor, net als u, ongetwijfeld, dat wel kan.

Terzake dus. Ik zou u mijn plan openbaren, dat zich niet inlaat met lange discussies met ambtenaren - anders dan via mijn site, in het publiek, en met fotoos van betrokkenen, en adressen, en leeftijden, opleidingen, graden, en ziektes, dus precies als voor mij, sinds ik in 1984 "cliënt" - "heet zulks" - ben van de SD/DWI, volgens wie ik, ook sinds 1984 (in hun authentieke Nederlands)

"een fuile smerige gore homofiele gepenkop - kom naar buituh sodattemuh juh kennuh furmoorduh en fursuipuh in duh gracht"

Ik verzette mij namelijk tegen hun discrimatie van Marokkanen en Surinamers, en dat is een halsmisdaad, in het Amsterdamse bestuurlijk milieu. En ik draag mijn haar wat langer dan gemeentelijk portiers menselijk betamelijk achten, en vandaar.

De opperklachtenbehandelaar gemeentelijk SD-ambtenaar Edelaar heeft mijn ca. 15 bezwaarschriften daartegen allemaal versnipperd, in 2002, naar ik aanneem, op last van de SD-directeur André Jansen of mr. Yvonne Baune, ongetwijfeld partijkameraden van u.

"Er zijn van u geen klachten bekend"

is mij sindsdien dan ook vele keren gezegd, en u begrijpt dat ik geen zin heb om nòg meer voor de papierversnipperaar te schrijven, of voor evident sadistisch tuig.

O, indien u zou mogen denken dat ik de sexuele identiteit van wijlen uw partijkameraad en CvB-lid Piersma heb, dan moet ik u helaas teleurstellen. Zoals SD-ambtenaren Heemskerk (anno 1984) en Toni van der Berg (ca. 2000) mij heel fijntjes hebben uitgelegd,

"geeft het helemaal niet dat Onze Collegaas dat tegen u geroepen hebben, want... u bent immers helemaal niet homofiel. Toch?"

Welaan dan.

Het is mij volkomen duidelijk, na dertig jaren proberen, dat het geen enkele zin heeft de "klachtenbehandelings-procedure" te volgen, die de Gemeente en de UvA voor mij in petto hebben. (U mag dat proberen, maar de reactie op mijn - in het buitenland gevestigde - site zal dan niet mals zijn.)

"Klachtenbehandelingsprocedures" zijn namelijk honderden keren gebleken te resulteren in alleen maar méér schofferingen, chicanes, bedreigingen, en schriftelijke laster van Amsterdamse ambtenaren, achter mijn rug om. (Zo is er, sinds 1984, een GGD-rapport volgens hetwelk mijn "vader gestoord was" en ik "een fraudeur" en "te lui om te werken". Protesten daartegen hebben geen zin. Excuses heb ik nog nooit gehad, van enig Amsterdams ambtenaar, en zoals het nu is kan iemand die dat tegen mij probeert, als ambtenaar of bestuurder, "en daarmee is de zaak dan afgedaan, gelukkig", verwachten dat ik hem of haar in het gezicht zal spuwen. Ik wil dus geen "excuses", niet van u en niet van Einstein-Edelaar: Ik wil geld zien voor mijn schade, pijn, en verwijdering van de UvA, en voor het weigeren mij te helpen promoveren toen dat kon.)

U kunt e.e.a. op mijn site bewonderen, in ME in Amsterdam en Recent, het laatste wat betreft de werkelijk gigantische inspanningen van prof.mr.dr. Cohen en zijn persoonlijke staf - Joke Dierdorp, Astrid Blok - en de Bestuursdienst van Amsterdam om niet op mijn klachten in te gaan, mij niet te beantwoorden, en wel moeite te doen mij de zelfmoord in te drijven - want anders kan ik het gebeurde, als psycholoog ook, met het best mogelijke doctoraal diploma dat enige Nederlandse universiteit ooit uitgereikt heeft - niet verklaren.

Ik neem aan dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat immers niet bestaat uit uitsluitend PvdA-ers en dekaden-lange vrienden van Van Thijn, Patijn en Cohen, zoals de rechtbank van Amsterdam wel, dat ook niet anders kan verklaren.

En daar hoort mijn zaak thuis, en mijn vordering ook, en ik zal mij waarschijnlijk neerleggen bij hun vonnis, als ik althans het recht heb gehad mij uit te spreken, en de rechters beslissen op basis van het in ME in Amsterdam gestelde.

Maar ondertussen, en tot dan, geldt mijn vordering nu hoofdelijk en persoonlijk voor ieder lid van de - socialistische - collectieven van de Gemeente Amsterdam en van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, en dus ook op u, mevrouw Krol, en u, muhneer Edelaar.

Bij Amsterdamse of Nederlandse "onafhankelijke" rechters - waarvan helemaal niemand op één enkele Maastrichtse assistent-rechter, enkele jaren geleden, zich ooit uitspraken tegen het gedoogbeleid of voor legalisering van drugs, zoals moreel, maatschappelijk en medisch hoogst wenselijk is - maak ik geen enkele kans:

Er wordt jaarlijks, alleen al in en rond Amsterdam, voor 20 miljard aan illegale drugs omgezet, tot groot financieel voordeel van de Amsterdamse vastgoedhandel, mijn Amsterdamse ex-huisbaas (nu "architect van de Europese Commissie": U ziet hoe snel "de milieus" zich verweven!); de vele corrupte meesters in het recht van de Amsterdamse Bestuursdienst (Oostveen, Lisser, Sarucco, Giske, Giannotte, Cordes, Segers, Vlas e.v.a. ongetwijfeld voor een deel uw studievrienden tijdens uw zo leerzame UvA-rechtenstudie); en de belangen en geheime rekeningen van dokter Rob Oudkerk (a.k.a. "Rob Verhagen") en co. WEThouders "uit naam van de idealen van de Februaristaking" "met een Joodse Identiteit, al heb ik het geloof niet", en een "veelbelasterde grootvader", namelijk prof. David Cohen.

Ongetwijfeld interesseert u dit niet, mevrouw mr. Krol, en ongetwijfeld hoeft U - gehéél anders dan ik - gelukkig niet te vrezen voor moordbedreigingen van inpandig bij u door de burgemeester gevestigde harddrugshandelaren, en ongetwijfeld krijgt u wel onmiddellijk Bewaking, als was U "Een Verzetsstrijder" als Jami of Ali of Elian (wat u ongetwijfeld ook bènt, trouwens, al bent u wellicht niet zo uiterlijk knap als Jami of Ali).

Voor mij blijkt dat allemaal niet weggelegd.

Mijn vader en grootvader hebben evident geleden en gestreden, en "hun leven veil gehad" ("zo noemt men zulks") opdat drs. Ed van Thijn, mr. Schelto Patijn, mr.dr. Job Cohen, drs. Rob Oudkerk, en ongeteld vele gemeentelijke mafiamaten met uw trotse titel, heroïne, cocaïne, ecstasy, en overige illegale drugs konden helpen handelen,

"uit naam van de Idealen van de Februari-staking"

dus - misschien had u die honderdduizendvoudig door Van Thijn en Cohen herhaalde afgekauwde frase niet begrepen - héél "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig", zoals ook ik mocht ervaren, boven Van Thijns eigen persoonlijke heroïne- en cocaïne-handel.

Dit - 20 miljard illegale jaarlijkse drugsomzet - is een Morele Waarde, een Norm, geheel waarachtig Nederlands ook, die ongeteld vele miljarden pure onbelaste winst oplevert per jaar, zodat u kunt begrijpen - voorzover uw in de PvdA moreel getrainde brein dat natuurlijk machtig is - hoe belangrijk voor Amsterdam deze handel is, en hoe bijzonder Moreel, Humaan, Heldhaftig (etc.), en natuurlijk "met Joodse identiteit" deze zo waardevolle handel bestierd, bestuurd, beschermd - "gedoogd" "noemt men zulks" - wordt door de laatste drie Amsterdamse burgemeesters, zo bijzonder geïnspireerd ook door - komt ie weer! -  "de Idealen van de Februari-staking" (een frase die drs. Ed van Thijn, in ieder geval gedurende zijn burgemeesterschap, dagelijks honderden keren uitsprak, wat héél belangrijk is voor zo'n man).

Dit wat betreft de idealen van mijn ouders en grootouders, en het Morele Doel, de Nederlandse Norm en Waarde, waarvoor mijn grootvader vermoord is. (Deze was ongetwijfeld óók, volgens de vele honderden Asva-helden, zoals uw goede vriend WEThouder Van Poelgeest, net als ik tussen 1977 en 1987,

"een smerige fascist"

al heb ik de goede man nooit gekend, en de Asva-fanaten ook niet, zoals zij ook niets wisten van mijn achtergrond).

Ik hoop u niet te ontrieven door het opvoeren van wat u behoort te weten en kennen, maar in ieder geval zie

voor de papieren rechten die u zowel heeft als ongetwijfeld uit kunt oefenen, geldend kunt maken, of er anders schadevergoeding voor krijgen, maar die voor mij al 30 jaren lang alleen pleepapier blijken waar de laatste drie Amsterdamse burgemeesters hun konten mee afvegen c.q. de belangen van de Amsterdamse drugsmafia mee dienen.

Ik ben nu helaas meer dan de helft van mijn leven ziek en heb dat allemaal zonder enige hulp moeten overleven. Mijn broer leeft in het buitenland, familie heb ik niet (of is gebrouilleerd omdat mijn vader "een smerige communist" was o.i.d.), en hulp in Amsterdam is er voor mij niet - nooit, nergens, door niemand, want ik heb mij

"grievend en/of beledigend"

uitgelaten over De Burgemeester, zeggen en schrijven zijn ambtenaren, en de Verzetsheldin Nora Salomons, naar verluid de jarenlange bedpartner van Ed van Thijn, zodat haar oordeel - mede natuurlijk vanwege haar

"joodse identiteit"

- boven iedere redelijke twijfel verheven is, van PvdA-leden, inclusief rechters en officieren van justitie, van Amsterdam of elders in Neerland.

Dat helpt dus allemaal niet, is omstandig gebleken, vanwaar mijn

 • site (openingspagina)

sinds 11 jaar.

Ik had gehoopt - naief en goed van vertrouwen als ik ben - dat dit wellicht enig verschil zou maken, bijvoorbeeld voor de Nederlandse burgerij of journalistiek (al heb ik voor dat laatste tot nu toe geen moeite gedaan, noch kunnen of willen doen, gezien mijn gezondheid, en de vele moorddreigingen vanwege mijn harddrugshandelende huisbaas, laatstelijk in 2006).

Als u e.e.a. bestudeert met behulp van de Google Toolbar, dan vindt u iets zeer opvallends, dat u ongetwijfeld grote morele deugd doet, als PvdA-lid, en als groot gelover in de "echter Mensch" die Marius Job Cohen heet (en nauwelijks ouder, hoewel veel kaler, en lang zo intelligent of geleerd niet is als ik, mag op mijn 57ste toch wel konkluderen, hoop ik):

 • ME in Amsterdam in Nederland (en daarbuiten) wordt op het internet niet gelinkt en niet gelezen (zie idee 74, 374, 136, 276, 423, en de lemmaas Mens en Ordinary men), maar de meeste belangrijke bestanden en subsecties van Philosophy en Logic op mijn site hebben 1 tot 3 Googlepunten, en wel, en vaak gelezen worden, door velen, wat voor dergelijk materiaal - van een nogal noodgedwongen alias, invalide ook - zeldzaam is.

Ik mag dus konkluderen dat 16 miljoen Nederlanders niet weten of wel toejuichen dat ik nu 18 jaar 24 uur per dag pijn lijd vanwege wat mij overkwam tussen 1988 en 1991, in Amsterdam, als slachtoffer van de harddrugshandel beschermd door drs. Ed van Thijn (waar u wellicht huisvriendin bent, als juridisch geschoold PvdA-ster).

Trouwens, zoals u ook kunt nalezen - vader en waarheid - heeft mijn vader 3 jaar en 9 maanden Duitse concentratiekampen overleefd (niet als jood, maar als communist, die in het verzet ging in mei 1940), en is mijn grootvader daar vermoord, wat ongetwijfeld buitengewoon gruwelijk was, maar - geheel anders dan ik, die immers in het Ansterdam van Van Thijn, Patijn en Cohen leefde, niet in het Amsterdam van Rauter, en prof. David Cohen, en prof. Asscher - was mijn vader wel in staat was nog 21 jaar te werken, als schilder in de bouw, en wel in staat een familie te stichten, met mijn moeder die in het Noordbrabantse in 1944 assistent hoofd onderduiks-voorzieningen was, en waarvan ik hun oudste zoon ben.

Ik kreeg die mogelijkheden niet, want ik had immers de misdaad begaan mij

"grievend en/of beledigend"

uit te laten, ik vermoed tegen uw partijkameraad Nora van Oostveen, over burgemeester Ed van Thijn, die hélemááál niet gestoord is, sinds zijn moeder hem, zoals hij zelf schreef, aan "de marteling met electrische schokken overgaf", ergens in de 50-er jaren.

Natuurlijk heeft drs. Ed van Thijn - verwijderd als professor bij politicologie aan de UvA, met een in de doofpot gestopt schandaal -

"een Joodse Identiteit"

al heeft hij dat geloof niet, zodat hèm alles toegestaan is, naar u ongetwijfeld juridisch geheel begrijpt, en moreel zeer billijkt, als trots Amsterdamse.

Heeft u mij al horen reppen van mijn "toevallige besnedenheid"? Ja, het is een wat minder smakelijk detail, tussen een dame en heer, maar ik noem het alleen vanwege drs. Ed van Thijn's en mr.dr. Job Cohen's en medisch drs. Rob Oudkerk zééér veelvuldige belijdenis dat

"ik heb De Joodse Identiteit, al heb ik dat geloof niet"

wat volgens wijlen mijn vader (héél donker haar, grote neus, pratend met z'n handen, goed van tongriem gesneden: u kent het type) "racisme" was "volgens de Neurenberger Rassenwetten van Goebbels".

U moet maar begrijpen dat mijn vader geen doctoraal politicologie had, zoals de Einstein-gelijkwaardige - "Alle mensen zijn gelijkwaardig!", ook volgens Heer Leon Edelaar - drs. Ed van Thijn, vergasser uit naam van de idealen van ... (nou ja, u weet wel).

Ook heb ik aan de UvA "geleerd" (het énige dat ik er geleerd heb: al mijn kennis blijkt achteraf zelfverworven, door eigen inzet) dat - zoals u héél goed moet weten, mevr. mr. Krol dat

 • "iedereen weet dat waarheid niet bestaat"
 • "iedereen weet dat alle moraal relatief is"
 • "iedereen weet dat alle mensen gelijkwaardig zijn"

Wie zich daartégen uitsprak - zoals ik - ik werd tussen 1977 en 1987 volledig vanzelfsprekend, volledig automatisch, maar wel met grote overtuiging, vasthoudendheid, en een bedonderd slecht verstand, uitgekreten door honderden fanate Asva'ers en feministes voor

"smerige fascist, gore terrorist"

etc. Dat sprak natuurlijk geheel vanzelf, en ik neem aan dat u daar zelf ook enthousiast aan mee deed, want dat was toen de Politiek Correcte mode du jour et des années, en je kon er carrière mee maken aan de UvA (zoals de Revolutionaire Marxist tot ca. 1985 Paul Scheffer, nu "neo-conservatief", maar vast nog héél integer moreel, in eigen ogen).

Dit geciteerde oordeel was ook, precies in die woorden, het oordeel van prof.dr. Cornelis Verhoeven en dr. Frans Jacobs, nu professor Ethiek aan de UvA, en u ongetwijfeld welbekend, en waarschijnlijk zeer geliefd, want prof.dr. Jacobs heeft sinds 1988 als bijzondere taak vele tientallen studentes filosofie (vooral feministes) aan studiepunten te helpen door - ik citeer de Nobele Ethicus:

"Die voldoende krijgt ze op de koop toe, als ze mij eerst neemt. Maar als ze niets van me wil weten, ben ik onomkoopbaar. Hoe maak ik dat haar duidelijk?"

en

"Ik kan me best in de psyche van die lustmoordenaars indenken: zoiets fraais doet pijn aan je ogen, je kunt het maar het beste kapotgooien."

Maar goed - ik las, in mei 1988, op uitnodiging, mijn Vragen voor (het antwoord op de eerste vraag is "Ja") aan de verzamelde staf en studenten van de faculteit voor wijsbegeerte.

Na afloop van "Vragen" viel er eerst een verbaasde stilte, vervolgens was er enige discussie met de staf die deze verloor; en toen liet dr. Frans Jacobs weten

"als je zo begint zetten we je van de universiteit"

en werd ik luidkeels en veelvuldig door zowel personeel als studenten voor "fascist" en "terrorist" gescholden. (Vanwege "Vragen", die nu - 19 jaar later - nogal profetisch juist zijn gebleken, lijkt me.)

Vervolgens werd ik door Jacobs, Verhoeven, Bartsch, Bolten en het College van Bestuur van de UvA verwijderd

"vanwege uw uitgesproken gedachten, ondanks de ernst van uw ziekte"

- wat een toevoeging is die ik (als psycholoog ook) alleen kan verklaren als moedwillig sadisme.

Het CvB voorafgaand aan het CvB dat dit deed, bestaand uit mr. Cammelbeeck, drs. De Hon, en drs. Roel Poppe, had mij eerder van de UvA weten te verwijderen, vanwege een rechtszaak die ik won in 1985, en had ook, tussen 1981 en 1985, 45 miljoen van de rekeningen van de UvA laten verdwijnen. (Zie Folia Civitatis, ca. 1987, met fotoos van uit de kast gevallen ordners.)

U vindt dat, als PvdA-jurist, ongetwijfeld "niet erg" en "lang geleden", al leeft drs. Bob de Hon (PvdA) nog steeds, ongetwijfeld in de opperste welstand.

Mr. Cammelbeeck vond dit echter afgrijselijk - dat wil zeggen, nadat ik in 1982 had gevraagd in de UR (waar mijn studentenpartij de Nasa een zetel in had) waar de wettelijk verplichte jaarrekeningen van de UvA bleven. (Ik had op een bank gewerkt, en kende de wet dus enigszins.)

Sindsdien heeft Cammelbeeck altijd geweigerd met mij te spreken, en nu is hij al jaren dood. Ik vermoed dat hij, de vers overleden Roel Poppe, en de zeer welstaande Bob de Hon de miljoenen grotendeels in hoeren en cocaïne hebben gestoken, maar u wilt mij vast wel de evidentie leveren als ik mij mocht vergissen, en het aan een ander persoonlijk doel is besteed door de heren PvdA-ers. (Tweede huis? Jonge vriendin? Thaise boys? U kunt het vast uitvinden - als u maar wilt. Voor mij blijft het gissen.)

Maar goed - laat ik uiteenzetten wat ik wil, en ook wel wil bestendigen met u in rationele email-uitwisseling, mede gericht aan alle leden van de gemeente-raad, en alle belangrijke Nederlandse kranten en tijdschriften:

 • Ik heb een vordering op u persoonlijk, op alle ambtenaren van de UvA en van de Gemeente Amsterdam persoonlijk, en op deze twee Socialistische Collectieven als geheel
 • maar het is mij duidelijk dat deze niet via een Nederlandse rechter geïnd kan worden (en ook dat dit voor mij levensgevaarlijk is te proberen, i.v.m. mijn ex-huisbaas, die mij graag vindt voor zijn "juridische stappen")
 • en het is mij geheel duidelijk dat geen Nederlander, met enkele uitzonderingen, mijn site leest waar het ME in Amsterdam betreft, omdat het leed van anderen zo licht te dragen is, en ik vast "niet normaal" genoeg ben.
 • Ik heb die schadevergoeding nodig omdat ik Nederland zo spoedig mogelijk en voorgoed wil verlaten, maar mijn gezondheid totaal geruïneerd is en ik nu 19 jaar voortdurend pijn heb (wat wonderbaarlijk motiverend werkt, mevrouw!)
 • en de schadevergoedingseis is geheel conform en gelijkwaardig met het bedrag geëist en ontvangen door uw partijvriend Bram Peper, vanwege zijn Ontzaglijke Lijden i.v.m. de bonnetjes-affaire
 • Ook kan het geëiste bedrag heel makkelijk afgehaald worden van de pensioen-gelden gereserveerd voor Amsterdamse ambtenaren (vele miljarden) of van hun vakantiegeld ingehouden worden. (Ik had sinds 1981 geen vakantie. Hoeft niet voor een man als ik, in het Amsterdamse, volgens B&W.)
 • Ik wens de totaal ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting, om de vele tientallen ambtenaren, burgemeesters, wethouders, universitair bestuurders, professoren etc. die mij met zoveel zo evident sadistisch genoegen zo gruwel geschaad en gemarteld hebben (of wilt u dit juridisch ànders noemen, mevr. Krol? De mail staat open voor u! Laat zien wat uw talenten zijn! En wat uw menselijkheid voorstelt! Als jurist(e) ook!) met hakenkruizen op hun voorhoofd, en treffende Engelse korte biografieën over hun vele voortreffelijkheden, en standpunten verkondigd de afgelopen 40 jaar, want
 • ik denk dat het volledig onmogelijk is in Nederland gehoor te vinden onder Nederlanders, die allemaal hun eigen carrière veel hoger achten dan het leed een éénling aangedaan, tenminste zolang zij die éénling niet zijn, en die allemaal gráág de burgemeesters tot vriend en beschermer hebben, zonder dat ik dit extreme middel van satire en vrije meningsuiting hanteer
 • Ik geloof zelf, met nu 19 jaar konstante pijn, die ik geheel niet gehad had als de wet in Amsterdam gehandhaafd zou zijn, dat ik een exact, strikt, precies, gelijk heb als ik zeg dat de laatste drie burgemeesters de gelijkwaardigen van Eichmann en Barbie zijn
 • en overigens zijn ze dat alledrie geheel met mij eens, want ze menen alle drie dat "Alle mensen gelijkwaardig zijn" (en u vindt vast wel een logikus of wiskundige aan de UvA die u uit kan leggen wat "Alle" betekent, buiten de juristerij en de politieke propaganda van heroïne handelende burgervaders ("uit naam van"... "met identiteit als.." en "echter Mensch!" ook).
 • Vervolgens. Omdat 16 miljoen Nederlanders, met enkele uitzonderingen al 11 jaren als de spreekwoordelijke aapjes doof, stom en zwijgzaam zijn waar het het Nederlandse deel van mijn site betreft, gericht aan Nederlanders, wil ik e.e.a. vertalen naar het Engels (voor - bijvoorbeeld - een carrière aan het AEI).
 • Hier ben ik even aageland bij Heer Edelaar - de Gelijkwaardige van Einstein, en tòch werkzaam bij SD-DWI: het leven is heel hard voor hoogbegaafden, zoals u ziet! - ik wil hier subsidie voor: Het is "maatschappelijk relevant", het is "vrijwilligerswerk" (waarvoor iedereen tegenwoordig subsidie krijgt, mits PvdA-lid), en het hogere doel is mij uit het land en aan het werk te krijgen, dus volledig overeenkomstig Amsterdamse gemeentelijke verlangens.
 • Ik wens e.e.a. te verfraaien met veel hakenkruizen op voorhoofden (van burgemeesters, ombudsmannen en zomeer) en veel kunst, want ik kan aardig tekenen en schilderen, en wil, als Sir Winston (Churchill, moet ik wellicht toevoegen, want ik weet niet hoe jong en naief u bent) op mijn oude dag mijn - niet-Rembrandteske: ik kèn mijn ongelijkwaardigheden als geen PvdAer - schildertalentje te bekwamen, zoals de geniale PvdA-er Plasterk dat ook mag, ongetwijfeld ook gesubsidieerd uit een PvdA-potje.
 • Ik wens dit Kunst te noemen omdat het Kunst zal zijn, en omdat ik ook daar geld mee hoop te verdienen, in Amerika, als ik gezond mocht worden, en overigens in Kunst meer mogelijk is dan in politiek, en ik trouwens een afschuw heb van zowel politiek als publiciteit.
 • Als u dit niet mocht bevallen - of Heer Edelaar problemen ziet, danwel Joke Dierdorp - Job Cohen's bijzit, en trouwe dienares - bezwaren maakt - dan trek ik een blauwgestreepte pyama aan, met een groot geel jodenkruis, en een grote rode politieke driehoek - ganz und gar wie ein KZ-häftling - en kom voor het Maagdenhuis te staan, na de pers hierover gebeld te hebben.
 • Tenslotte wil ik het in ME in Amsterdam gestelde niet alleen vertalen in het Engels (waar het wèl gelezen zal worden, en ongetwijfeld ook geprezen, want niet-Nederlanders zijn niet chauvinistisch over Nederland, en hangen ook voor hun leven en welstand niet af van quasi-joodse burgemeesters, hun harddrugshandelaren, of het COC-SM clubje dat bestaat uit alle ambtenaren van de SD/DWI, natuurlijk m.u.v. de Heer Edelaar, de Einstein-gelijkwaardige DWI-ambtenaar, die daar ongetwijfeld te geniaal of te impotent voor is.

Ik hoop dat ik u hiermee enigszins heb voorgelicht over de achtergronden van mijn vordering, en hoe ik deze hoop te bestendigen.

Uiteraard vallen onder de door mij satirisch - ik schrijf het woord met moeite neer, zo verbaal agressief en gewelddadig als dit is, volgens PvdA-burgemeesters en PvdA-multi-miljonairs als drs. Bob de Hon - te behandelen personen

 • de gehele wetenschappelijke staf van de faculteit voor wijsbegeerte (waarvan velen, inzonder de Ethische Priapist Jacobs) mij zich nog heel goed zullen kunnen heugen, en waarvan helemaal niemand de vermogens heeft, ondanks minstens 20 keer meer inkomen en 20 keer meer gezondheid en oneindig veel minder pijn dan ik, om een website als de mijne te maken (of zelfs maar een veel kleinere)
 • de idem van de faculteit voor psychologie (waarvoor idem - en prof.dr. Molenaar, de enige werkelijk intelligente en behoorlijke mens die ik aan de UvA trof, buiten enkele wereldvreemde wiskundigen, is geëmigreerd, naar een land waar intelligentie én hoger gewaardeerd én beter betaald wordt dan in Neerland)
 • de idem van alle Amsterdamse ambtenaren en bestuurders

al wil ik wel beloven alléén personen onder handen te willen nemen die mij persoonlijk geschaad hebben (en ze een weerwoord te gunnen op mijn site, desgewenst).

Ook mogen ze mij allemaal in koor, zoals dat gebeurde tussen 1977 en 1987, uitmaken voor

"gore fascist" en "smerige terrorist"

want ik ben nu eenmaal een groot voorstander van vrije meningsuiting.

Natuurlijk is het wèl zo dat ik velen wil "gelijkwaardig" maken met mensen met wie ze "gelijkwaardig" zijn, naar eigen zeggen, wat voor alle ooit levende mensen geldt, volgens het mij - en mijn generatie - aan de UvA geleerde, dus men moet niet gaan zeuren over logische konsekwenties uit dekaden lang ingenomen verbale stellingen:

Ik denk dat zeer vele professoren aan de UvA (voor een groot deel, buiten wis- en natuurkunde, die écht talent vergen) Asva-leden van weleer, net als vele Amsterdamse bestuurders, ambtenaren, wethouders, etc. Relatief aan Mijn Ouders fascistoïde beestmensen zijn, maar ik denk óók, humaan als ik ben, dat dit overwegend genetisch bepaald is (al werd ikzelf voor het zeggen "dat intelligentie voor ca. 2/3e genetisch bepaald is" aan de faculteit voor psychologie in de 80-er jaren uitgemaakt voor ..... jawel:

"smerige fascist")

Een deel van die zo moreel begaafde studenten en studentes is daar nu hoogleraar, en ik ben zo vrij op te merken dat ze én lang zo briljant niet als ik afstudeerden, én collaborerende karakterloze griezels zijn, én daar niet érg veel aan kunnen doen omdat ze nu eenmaal niet zo intelligent zijn als ik, wat mij echt geen plezier doet.

Al het bovenstaande geldt ook Heer Edelaar en de zijn Team van in eigen ogen hoogbegaafde sadisten van de SD/DWI: Ik heb op de directeuren, onderdirecteuren, medewerkers en portiers - allemaal, sinds april 1984 - exact dezelfde vordering, en wil exact hetzelfde met ze doen op mijn site.

Afsluitend. Afgezien van mijn z.s.m. verhuizing naar Noorwegen (waar ik jaren lang paradijselijk heb gewoond) en de uitbetaling van mijn schadevordering is er nog iets dat mij drijft:

Ik heb willen weten, vanaf mijn vroege jeugd, waarom het mogelijk was dat mensen elkaar aandeden wat ik concentratiekampen gebeurd was (waarover mijn ouders veel, ook met fotoos voorziene, boeken hadden).

Wel, ik heb dat geleerd dankzij drs. Ed van Thijn, mr. Schelto Patijn, en mr.dr. Job Cohen. U vindt het gedeeltelijk bij Kohlberg, Milgram, en Muller, en ook in de items Mens en Ordinary men, en het komt hierop neer (ook geheel in overeenstemming met wat De Religie ons leert):

 • De overgrote meerderheid van de mensheid is geneigd tot alle kwaads en in staat (en niet gewillig) tot heel weinig goeds. (Mythe van de Zondeval)
 • De voornaamste reden daarvoor is hun lage aangeboren intelligentie, en hun daarmee samenhangende zwakke, laffe, conformistische, collaborerende zogeheten "karakters"
 • De andere hoofdreden voor

  "Presque toute l'Histoire n'est qu'une suite d'horreurs." (Chamfort)

  is dat er niet alleen veel meer domme dan intelligente mensen zijn, maar ook veel meer slechte tamelijk intelligente dan goede tamelijk intelligente mensen zijn: De mensheid wordt maar al te vaak geleid door "de gelijkwaardigen" van Hitler, Eichmann, Stalin, Jezov, Mao, Kang Feng, en Ed van Thijn, Schelto Patijn en Job Cohen, want

  "You can fool nearly all of the people nearly all of the time"

  en dit is één van de hoofdredenen waarom feitelijke sadistische vergassers, oplichters, parasieten, en helpers van de heroïnemafia in Amsterdam burgemeester konden worden, op basis van "een identiteit" die ze alleen in de ogen van Goebbels en randdebielen hebben.

Maar ik geef toe dat er in Neerlanderthalië - zoals ik graag mag zeggen, en ik hoop dat u me dat niet euvel duidt, zoals ik ook hoop en aanneem dat, mocht u een debiele dochter hebben, zij tegenwoordig tòch nog heel makkelijk Master of European Studies kan worden aan de UvA, die in mijn tijd als Universitair Ontwikkelingsplan had, hóógst wetenschappelijk ook

"Het bevorderen van de strijd en de belangen van De Vakbeweging, De Vrouwenbeweging en De Milieubeweging"

- kortom: ik geef toe dat er in Neerlanderthalië miljoenen randdebielen zijn, en tienduizenden schoften in politieke partijen die daar al minstens 40 jaar misbruik van maken.

Mijn plannen daarvoor vindt u in Bureaucracy Plan en Democracy Plan (zie ook "The Logic of Moral Discourse", en vooral hoofdstuk 11) - maar ik geef toe dat ik daar vrijwel zeker alleen buiten het zo gezegende Neerland gehoor voor zal vinden. Immers, buiten Neerlanderthalië (ik woonde zowel in Engeland als in Noorwegen) is het gemiddeld IQ aanzienlijk hoger dan in de heilstaat voor junken en debielen waarin ik leef, en wordt het ordinair intellect ook niet geplet door overmaten van luchtdruk, Neder-TV, Volkszangers, de fa. De Mol, of professorale en burgemeesterlijk ethische "denkers" als Van Thijn c.q. de PvdA, zodat een man als ik, mits gezond, in het buitenland, waar extreem talent niet geldt als extreme belediging van talloos veel miljoenen, aanzienlijk meer kans maakt gehoord te worden.

Hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz

(die zo tekent omdat hij zo vaak met moord bedreigd is en drie keer van de universiteit verwijderd is "vanwege uw uitgesproken gedachten": U weet wie ik ben. Mijn nummer - zo intens geliefd onder Amsterdamse SD'ers, vanwege de vele aanleiding tot sadisme en denigrering die het biedt - is 764803, als ik me goed herinner.)

P.S. Ik wens u veel leesplezier met mijn site. Volgens mij staan er zeker 10 werken op die - mits het een ànder dan ik betrof, natuurlijk - een summa cum laude promotie opleveren. (Ook lees ik ca. 10 talen redelijk tot heel goed, en ben ik goed in wiskunde, en schrijf ik kennelijk véél makkelijker en beter dan enig UvA-medewerker. Maar ja: "die uitgesproken gedachten", nietwaar. Schande! In Nederland! Een man die zelfstandig denkt (of denkt dat ie denkt)!

Toch staat er op mijn site tekst van mijn hand die minimaal 100 Penguin Classics zou benodigen om gedrukt te worden.)

Mocht u moeilijkheden hebben met de Engelse taal, of met Aristoteles, Leibniz (gebruikt in een Japanse universiteit, en veel geprezen), Russell, Wittgenstein, Hume, Machiavelli (gebruikt aan een Schotse universiteit), dan heeft u nog de zeven delen Ideën van Multatuli met mijn uitgebreide commentaren, wat ook geen Neerlands mens deed noch kon sinds 1887, als ik zo vrij mag zijn, met mijn in Neerland zo verachtte hoogmoed.

Het overgrote deel van het materiaal in de secties Philosophy en Logic (wat naar ik aanneem uw opleidingsniveau ontstijgt, si vous me permettez, al staat er geen letter wiskunde in  Fundamental principles of invalid reasoning, dat ik u aanraad i.v.m. uw juridische bezigheden, en met de pretenties van de UvA sinds 1972 - Wet Veringa: Ondergang van de Nederlandse universiteiten) heeft 1, 2 of 3 Google punten, wat voor dit materiaal nogal zeldzaam is, en volgens mij voor geen enkele medewerker van de UvA geldt. Die doen ook niet in sites: Het zijn ambtenaren, met ambtelijke inkomens, ambtelijke pensioenen, en veel aangename PvdA-collegaas, net als zij met een IQ dat zo'n 50 punten lager is dan het mijne (anno 1978, tenminste), ook al zijn het hoogleraren. Hoe het zij: Hun kostje is gekocht, et après nous le déluge.

Nogmaals, veel leesplezier. En - als u het op kunt brengen, óók in samenhang met uw ambtelijk pensioen - zoudt u mij s.v.p. kunnen aanschrijven alsof ik géén randdebiel ben? Mocht dit in uw vermogens liggen?

Ik bedoel: U kunt mij beter geen frases bestaande uit lucht, pretenties, en Engelse notting toezenden. Maar nee, anders dan Ed van Thijn, Schelto Patijn en Job Cohen tegen mij, mag u met mij van mening verschillen, zelfs zonder dat ik zal proberen u te laten vergassen, te doen vermoorden, van de universiteit te gooien "vanwege uw uitgesproken gedachten" (als enige student sinds 1945), of - selon les moeurs d'Asva et le PvdA - zomaar uitschelden voor "smerige fascist", en ik zal u ook geen 30 jaar hulp onthouden bij ernstige invaliditeit.

De frase "smerige fascist" geldt namelijk alleen burgemeesters van Amsterdam, en hun meesters in het recht die voor meneer Holleeder c.s. werken. Maar die wil ik dan ook met hakenkruizen op hun voorhoofden, vanwege mijn en Theo's Recht op Vrije Meningsuiting, op mijn site, met het doel deze Polder of Evil te ontsnappen, en elders wat nuttigs te doen met mijn grote talenten, in de geringe tijd van leven die ik vrijwel zeker nog heb, na dertig jaar lijden en pijn.


Maarten Maartensz

 


        home - index - top -