Nederlog        

 

12 augustus 2007

                                                                 

Prof. mr.dr. Afshin Ellian

 


Ieke moetuh nauw diskutiereh die bijdraagie fan prof. mr.dr. Afshin Ellian an die Neederlandschie koel-toer. Iek hoeruh hem giester, op die radio, bai 'Met Ut Ook Op Morke' waar hij praate met sei heel koede friend Stephan Sanders, oofer sain heel koede frient Jami, die Kroote Freihijtstreider.

Ja, als je het de hooggeleerde vraagt dan zal hij, met uitgebreide hulp van zijn spellingscorrector en zijn vele, overigens niet begaafde, Nederlandse bewonderaars, u zeker vertellen dat ik onder de gordel trap als ik zijn accent nadoe.

Maar ik ben dan ook geen prof.mr.dr. aan de Universiteit van Leiden (in het Nederlands Recht), al spreek ik zelf vloeiend ABN én Amsterdams, en ik vind het, naast àndere vreemde zaken, zoals hoe iemand die zo intellektueel onbegaafd is als de jonge Afshin (want vergeleken met mij is het een, weliswaar heel rijke, broekemans, van heel geringe talentjes), nogal pijnlijk om een Nederlandse hoogleraar te horen wiens Nederlands zeer vele keren slechter is dan de zeer veel slechter betaalde Marokkaanse wc-schoonmakers in zijn eigen universiteit. (Wedden dat 't zo is, Afshin?)

Misschien heeft Afshin heel weinig taalvermogen (en kennelijk ook geen enkele aanleg voor wiskunde of echte wetenschap), maar het blijft heel moeilijk luisteren naar zo iemand, die logisch krom praat in foenetisch en grammatikaal krom "Nederlands", en die tegelijk overloopt van de grootst mogelijke pretenties over zijn eigen morele en intellectuele excellenties, en over zijn bijzonder nobele bedoelingen, en over zijn eigen bijzonder grote waarde voor Onze Nederlandse Samenleving.

Uit het genoemde interview leerde ik vooral twee dingen.

1. Afshin is het eens (met o.a. mij, die de jonge heer Jami ook op de radio hoorde, en konkludeerde dat hij behoort tot wat de Amerikanen zo fraai 'the cognitively challenged' noemen ) dat De Vrijheidsstrijder - zegt juffrouw Ali/Magan, dus dat staat boven iedere redelijke twijfel, behalve voor zuurpruimen als ik - buitengewoon belabberd redeneert en spreekt (al is zijn Nederlands, afgezien van de cognitieve, morele en logische inhoud zeer veel beter dan dat van sain heel koede frient Afshin.)

Maar Afshin houdt Jami voor gelijkwaardige van Ali/Magan, en is er zeker van dat z'n jonge vriend - toch ondertussen al raadslid, en al 22 jaar in de gelegenheid geweest een goed spreker en debater te worden - dat nog wel zal leren. Wai moeten kedult hebbe met hiem, zegt de prof.mr.dr. Neerlands Recht.

Wel, ikzelf denk dat als je het op je 22ste nog niet kan je het nóóit zal leren, maar het is waar dat ik even intellektueel élitair ben als de prof.mr.dr. moreel élitair is.

2. De tegenstander van Jami in het debat waarin deze zo jammerlijk afging, een redelijk verstandig klinkende moslim, ook zonder het minste geloofsfanatisme, anders dan Jami himself ("de profeet Mohammed was een crimineel") is volgens prof.mr.dr. Ellian in feite een medestander van Osama die z'n radikaliteit valselijk loochent, omdat - alweer volgens de hooggeleerde kromprater - minse soals hai mogu liegu fan suh profeet.

U kunt moslims nóóóóit vertrouwen - vraag het Ellian, die naar eigen dunk de grootste kenner daarvan is in Nederland, omdat Hij, De Grote Verzetsstrijder Ook, tussen moslims opgroeide. "Islamofascisten" zijn het, allemaal, en wie zegt dat hij dat niet is, en heel redelijk en gematigd klinkt, is gewoon een leugenaar en eigenlijk een soort terrorist in vermomming.

Ik kan niet alles van het Nederlands van de hooggeleerde hoogbetaalde volgen, maar daar kwam het wel op neer.

Tja. Laat ik het dan zó zeggen:

Er is - volgens mij - helemaal niemand op de wereld te vinden waar Ellian meer garen bij heeft gesponnen dan Osama. Zonder Osama geen carrière voor Ellian (er zijn statistisch gesproken zeker intelligenter en veel beter Nederlands sprekende Marokkaanse pleeschrobbers op zijn eigen rechtskundig instituut); zonder Osama geen aanzien, geen rijkdom, geen Specialisme Terrorisme-vraagstukken voor Ellian, en heel wel mogelijk een zeer veel minder gelukkig en zeker zeer veel financieel armzaliger bestaan, bijvoorbeeld als toilettenschrobber bij het Niod of zo.

En Ellian is één van degenen die één van Osama's hoofddoelen - het creëren van paniek, hysterie, onrust en angst in het Westen - verreweg het best bestendigt in Nederland, sinds het vertrek van juffrouw Ali/Magan naar haar nog meer voordeel biedende American Enterprises.

Althans, zo zie ik het. En als logisch niet onbegaafde moet ik daarbij wellicht opmerken dat als Ellian bezwaar mocht maken ik zo vrij ben te konkluderen dat alle aanhangers van Osama in het Westen, volgens zijn hooggeleerde zelf, zich heel succesvol weten voor te doen alsof ze heel wat anders zijn dan ze werkelijk zijn.

En overigens moet het mij van het hart dat, hoewel ik ook Afshin Ellian een goed gevulde boterham gun (al meen ik dat hij meer getalenteerd is voor toilettenschrobber dan voor akademikus), ikzelf het wat pijnlijk vind dat Onze Nederlandse Democratische Samenleving in zijn persoontje zeer veel meer geld heeft geïnvesteerd dan in mijn hele familie, die toch echt véél meer deed voor (en véél meer weet van) Nederland dan Afshin die Kroote Freihijtstreider, in eigen dunk en woorden.

Hoe het zij, als ik Afshin's weldoorvoede tronie zie (in de NRC, boven zijn immer slecht beredeneerde, slecht geschreven, maar gelukkig feilloos middels spellingscorrectoren gecorrigeerde columns) dan denk ikzelf altijd aan mr. Pieter Bakker Schut - o zo nobel en goedbedoelend RAF-verdediger van weleer, tegenwoordig aan de hallucinerende huasca-thee.

Misschien dat dit laatste ook een idee is voor deze rechtskundige, omdat dit meesters in het recht van zeer beperkt intellect en hoogst twijfelachtige moraal grote extases en gemoedsrust (b)lijkt te bieden.

Maar dit is alleen maar een gratis en welgemeend advies van een afgestudeerd psycholoog, die ook meent dat het American Enterprise Institute een véél geschikter verblijfsoord is voor de immers ook zwaarbedreigde Afshin dan een hoogleraarszetel te Leiden, goed betalend als dat ongetwijfeld is.


P.S. Waarom ik zo weinig vriendelijk ben over deze zeer  pretentieuze tobber? Omdat ik denk dat hij een liegende carrièremaker is, net als zijn grote voorbeeld Ali/Magan, die ook zo bijzonder welgevaren is op de golven van Osama's fanatisme, en omdat het mij wil voorkomen dat mensen als hij en zij veel te veel invloed hebben in Nederland, waar zij bovendien welbeschouwd heel weinig van weten, al kunnen ze er media-getraind (op Nederlands belastinggeld) fraai over liegen.

Je moet je bij mensen die zich in de politiek naar boven vechten naar een vet inkomen, grote status, en een BN'erschap niet het hoofd breken over wat ze feitelijk zeggen (meestal toch leugen of pose, al zijn het authentieke idealisten) maar wat hun eigen persoonlijke belangen zijn.

Nu dan: Ellian en Ali/Magan hebben financieel en carrière-matig bijzonder goed geboerd dankzij Osama, en veel meer dan hen mogelijk was geweest strikt en alleen op basis van hun eigen intellektuele of artistieke mini-talentjes.

Overigens - maar hier heb ik, zo geheel anders dan Ellian, echt speciale kennis - komt het mij voor dat Ellian, Ali en Jami vergeleken met mijn vader helemaal geen "vrijheidsstrijders" maar doodordinaire carrière- en geld-geile bedriegers zijn, en vind ik dergelijke vergelijkingen (van juffr. Ali/Magan) welbeschouwd ofwel beledigend ofwel totaal en wanstaltig  belachelijk, en in ieder geval grundfalsch en bijzonder oneerlijk.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -