Nederlog        

 

19 juni 2007

                                                                 

 De gruwelijke hondenplaag te Irak

 


Heuglijk nieuws: Onze Jongens hebben niet, niet, niet gemarteld, te Irak, of elders.

Nee, nee, driewerf NEEN!:

Wij Nederlanders martelen niet, nooit, niemand, nergens!

Het zijn alléén cynici, terroristen, aanhangers van Osama, en quasi-Nederlands ongedierte dat gedenaturaliseerd en naar de collegaas van de MIVD te Syrië verdient gezonden te worden, die zouden kunnen denken, zouden durven zeggen, zouden kunnen geloven, dat Nederlandse ondervragers - Onze Jongens, ONZE Moedige, Dappere, Respectvolle, Gelijkwaardige Jongens - toegerust met door de MIVD verstrekte skibrillen en electrische veestokken, en overigens voorzien van alle water en elecriciteit die ook in Irak overal te verkrijgen is .... ook maar iets kwaads in de zin hebben of hadden, of maar het minste kwaad doen of deden, jegens enig mens die het nog na kan of durft te vertellen.

De smerige kwaadsprekers die insinueerde dat enig Nederlander, enig Nederlands militair, enig Nederlands doen of laten ook maar een promille van een promille zou kúnnen afwijken van het allerbeste, allernobelste, allerintelligenste, allermenselijkste en meest morele dat enig mens zou kunnen doen!

Immers, de Morele Wet van Orwell geldt hier, en beschermt iedere Nederlandse minister, militair, politicus of bestuurder:

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side."              
       
         (The Collected Essays, Journalism and Letters of   
           George Orwell
, vol 3, p. 419, geschreven in mei 1945.)

En wie dit anders zou willen zien zou t.z.t. wel eens aan Onze Jongens van de MIVD overgeleverd kunnen worden, voor een goed gesprek, resulterend in de welgemeende empirisch gefundeerde bewondering voor wat een electrische veestok meebrengt aan logische bewijskracht, indien respectvol en waardig gehanteerd door Onze Jongens, in een aarsgat of vagina van een medemens dat respectvol opbouwwerk van node heeft.

Als Nederlandse politiemensen, AIVD-medewerkers, MIVD-helden of Verdonk-liefhebbers et hoc genii iets doen dan geldt, volgens Onze Nederlandse Demokratische Rechtsstaat-beginselen de volgende evidente semantische interpretatie:

torture                  = een goed gesprek met MIVD-opbouwwerkers
the use of hostages = een respectvolle onderhandelingstechniek
forced labour          = campus
mass deportations   = toerisme met regeringssubsidie
forgery                  = Rijksvoorlichtingsdienst-persbericht
imprisonments         = vrije kost en inwoning op regeringskosten
without trial            = langdurige bescherming door de autoriteiten
assassination          = naar de hemel sturen; ultieme weldaad
bombing of civilians  = civiel vriendschapsbetoon
                                           (copyright: RIVD-vertaalgroep)

En overigens.... al die elekrische veestokken dienden - zegt de minister, die een Goed Gristen is, met uitzicht op een oneindig hemels verblijf, of een oneindigheid branden in de hel mocht hij liegen en bedriegen - voor

 "het bestrijden van de hondenplaag te Irak".


P.S. Ik heb eerder over deze en gerelateerde morele kwesties geschreven.

Een in beginsel zinnige verklaring voor de feitelijke (niet: de gepretendeerde) moraal van de grote meerderheid is in Kohlberg + Ordinary men.

Maar als u een doorsnee-Nederlander met een doorsnee-verstand bent is de kans groot dat u het ofwel niet kan schelen ofwel weigert te geloven (totdat de doorsnee het ook zegt te geloven, natuurlijk).

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -