Nederlog        

 

3 april 2007

                                                                 

Rechts- en drugs-staat Nederland

 Gisterennacht werd de speciaal beveiligde rechtbank in Amsterdam, waar later op de dag het proces tegen Holleeder zou beginnen, met een raketwerper beschoten.

Volgens de NRC is de schade niet bijzonder groot, want de tweede raket ontplofte niet, maar sindsdien zijn er vele meningen en stukjes te lezen over de al dan niet aangevallen, bedreigde of beschoten Nederlandse rechtsstaat.

Wat mij in l die stukjes die ik las opviel was dat gn ervan de twee volgens mij juiste konklusies trok:

  • De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie zijn al minstens 25 jaar niet in staat de drugshandel en alles wat daarmee samenhangt (zoals: vastgoed, bedreigingen, corrupte ambtenaren) ook maar enigermate doeltreffend te controleren.

  • Als de Nederlandse rechtsstaat dan gevaar loopt dan is verreweg de beste manier om het gevaar te beindigen het legaliseren van drugs - zodat ze legaal gecontroleerd kunnen worden, en de winstmarges gewoon commercieel i.p.v. misdadig worden gemaakt, en alles gewoon tot handel gereduceerd wordt, onderhevig aan normale wettelijke controles.

In verband met het laatste punt - feitelijk al meer dan 40 jaar oud, en conform het toenmalige advies van de Engelse parlementaire Wootton-commissie:

  • Er is na iets van 40 jaar geen enkele rationele grond om soft drugs voor gevaarlijk te houden, en er is ook geen enkele rationele grond om het illegaal houden van drugs te prefereren boven het legaliseren - immers, de Nederlandse wetshandhavers zijn niet in staat om de Nederlandse wet te handhaven inzake drugs.

Maar ja, ik ben er ook al heel lang van overtuigd dat het legaliseren van drugs in Nederland tegengehouden wordt door die daar belang bij hebben, want het is de grootste, machtigste, gevaarlijkste en meest winstgevende Nederlandse industrietak.

Hier is een citaat uit het Van Traa-rapport, uit 1995, dat op mijn site staat, wat betreft het deel Amsterdam, en voorzien van bijna 200 verklarende behulpzame noten van mijn hand.

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Aangezien mijn eigen tekst leesbaarder is dan het Van Traa-rapport, dat er wel mee gelinkt is, is hier ook een link naar het eerste van mijn 5 commentaar-bestanden.

NB: Sinds 1995 zijn zowel de illegale drugswinsten als de daarmee samenhangende moorden en aanslagen verveelvoudigd. Dat is ook geen wonder, aangezien sinds 1995, volgens dat Van Traa rapport, minimaal tegen de 100 miljard euro's alleen in soft drugs zijn omgezet, alles met gigantische, onbelaste, illegale winsten.

Maar goed - ik heb dit al heel wat keren eerder gezegd.

Ik zeg het ng maar eens, omdat u het van Cohen niet te horen krijgt, en van Patijn en Van Thijn ook niet. En je mag ondertussen gevoegelijk aannemen dat de heren groot voordeel bij al die zwijgzaamheid hebben en hadden, of anders dat ze hun mond houden, al een generatie Amsterdamse burgemeesters lang, vanwege angst voor granaatwerpers e.d.

Hoe het zij: De Holleeders gedijen al een generatie lang geweldig goed in Amsterdam e.o., vooral dankzij burgemeesters als Van Thijn, Patijn en Cohen, en hun onvermogen en/of onwil de Nederlandse wet te handhaven, of uit de evidente onhandhaafbaarheid de evidente konklusie te trekken, die ik in dit stukje nog maar eens trok.

Maarten Maartensz

 


        home - index - top -