Nederlog        

 

19 november 2006

                                                                 

Verkiezingen 6: Verdierlijkte politiek

 

 

Ik was eerst van plan wat meer over de Partij voor de Dieren te schrijven dan in dit stukje, maar heb dat voornemen opgegeven omdat lange argumentatie te veel eer is voor evidente waanzin of hysterie. Daarom alleen de volgende twee punten.

En. Onder de lijstduwers van de belangen van de lintwormen, het Ebola-virus, de roofwespen, en de dierwaardige thuiszorg voor zieke en oude ratten en gifslangen, zijn de volgende Nederlandse schrijvende en denkende coryfeen:

Kees van Kooten (ex-clichmannetje), Jan Wolkers (ex-CPN), Georgina Verbaan (Nederlands grootste borsten), Maarten 't Hart (speciaal voor de rechten van transvestiete ratten), Rudy Kousbroek (in de dagen van z'n avondrood bekeerd tot het dieren-magisme), Elsbeth Etty (ex-staliniste), Harry Mulisch (voormalig revolutionair, in eigen ogen groot denker en schrijver), en Paul Cliteur (ex-neo-conservatieve ex-bedreigde) e.v.a.

Deze van typisch Nederlands formaat zijnde Schrijvers en Denkers verenigen zich achter revolutionair proza - van de hand van Etty en Mulisch? - als

"De kwetsbaarste wezens uit onze samenleving worden bij miljoenen gevangen, gemarteld, mishandeld, uitgebuit en afgemaakt. We kunnen en mogen niet langer werkeloos toekijken, n is de tijd om een daad te stellen.
We staan voor een historisch breekpunt in de strijd voor de rechten van het dier."

Twee. Ik citeerde dit uit de verkiezingskrant van de Partij voor de Dieren, waarin overigens veel fotoos van Kees van Kooten kennelijk in diepe, diepere en diepste depressie, en van de partijvoorzitster in doorkijkbloes en genoeg mascara voor een hele meisjes-MBO.

Hier is het wervend proza van Kees van Kooten uit dezelfde publikatie, dat volgens mij zeer nauwkeurig het morele en intellectuele peil van de mensen in de Partij voor Dieren aangeeft, omdat het immers anders niet prominent zou zijn afgedrukt in het wervend proza van deze partij. Ik voeg alln de nadruk toe, voor het geval dat u dit centrale morele voorschrift van de PvD zou missen, en biedt u overigens een volledig en exact citaat, inclusief kleurstellingen:


"Mensen die de boel niet opruimen en expres een andere kant opkijken als hun hond openbaar zit te poepen, doen die hond (en het dier in het algemeen) ontzettend  veel kwaad. Daarom stel ik de instelling van De Klaklijn voor. De Klaklijn is een kliklijn waarop mensen kunnen melden welke hondeneigenaar zijn lievelingsdier onopgeruimd laat kakken. Dit baasje dient hier vervolgens driemaal met zijn neus doorheen te worden gewreven."
                     Kees van Kooten

Kees clich-man zal het allemaal wel menen, goed menen, echt menen, en spreken uit een diepbewogen bloedend hart, geheel solidair met het leed van in 't openbaar poepende honden, en zal overigens intellectueel niet meer (zo ooit) in staat zijn satire, waanzin en dementie zelfstandig uitelkaar te houden.

Ik gis maar, want als psycholoog en logisch begaafd en geleerd mens sta ik hier overigens geheel paf. Immers, dierenvriend Kees, die zo sterk meevoelt met z'n eigen lintworm dat hij het schattige diertje niet zal laten verwijderen vanwege het bijkomend dierenleed, heeft kennelijk eventjes vergeten, over het hoofd gezien, of gewoon niet door, dat mensen k dieren zijn, en dat Kees de dierenvriend van morele verontwaardiging uiteen zou spatten als z'n eigen lieve hondje driemaal met de neus door Kees z'n eigen stront gehaald zou worden, bijvoorbeeld omdat Kees hl gekke dingen over dieren heeft beweerd.

Maar ja. Als u k wilt dat alle Nederlanders die niet zijn zoals de Partij voor de Dieren dat graag ziet driemaal (minstens!) publiek met de neus door de stront van Kees van Kooten worden gehaald om zich te leren beteren, dan moet u vooral op Harry Mulisch, Elsbeth Ettty, Maarten 't Hart, Jan Wolkers, Rudy Kousbroek of Paul Cliteur stemmen. Die vinden dat allemaal namelijk k, want anders zouden ze hun naam er niet aan verbonden hebben. Allen hebben - gis ik -  ongetwijfeld ook veel van hun eigen stront beschikbaar gesteld om Nederlanders moreel en volgens PvD-normen bij de les van PvD-normen en waarden te houden. Dank voor deze moedige morele daad!

Opdat wie niet deugt met z'n neus publiekelijk driemaal door de stront gehaald wordt! A la mode de Taliban! Tous pour les animaux! Stemt voor verdierlijkte politiek! Stemt PvD!

Vervolg

Maarten Maartensz

 


        home - index - top -