Nederlog        

 

9 augustus 2006

                                                                 

120.000 emigranten per jaar UIT Nederland

 

 

Ik lees in de NRC dat

"Sinds een jaar vertrekken er elke maand meer dan tienduizend mensen uit Nederland."

Wel, ik juich dat enthousiast toe, en zou zelf emigreren als ik gezond was. Waarom?

In de eerste plaats waarom ik kn emigreren, als ik gezond zou zijn. Ik ben summa cum laude afgestudeerd in de psychologie, ik heb ook een heel goede graad in de filosofie, lees minstens 9 talen makkelijk en spreek er minstens drie vloeiend, heb een IQ boven de 150 (of had dat voordat ik ziek werd), en ben goed in zowel talen als wiskunde, en ik ben ook nog eens een gediplomeerd veeboer (in Noorwegen, waar ik heb gewoond), met een diploma middelbare landbouwschool.

Indien ik gezond was is de kans dus groot dat ik in veel landen zus of zo makkelijk in mijn brood zou kunnen voorzien, is het niet in de vakken waarin gestudeerd heb, dan wel in de ICT of als boer, en ik zou dat zelf bijzonder graag doen, want ik haat veel dat Nederlands is, al mg dat helemaal niet van doorsnee Nederlanders, die zo graag met collaborerende collectivistische apetrots "Ik haat haat" in oranje koeienletters voor hun ramen mogen plakken.

Waarom houd ik niet van Nederland, en zou ik bijzonder graag emigreren? Waarom zou ik emigreren als ik gezond was? Waarom raad ik iedere Nederlander tussen 18 en de 40 met een behoorlijk IQ aan Nederland z.s.m. te verlaten?

Ik ben invalide, al 28 jaar, en krijg al 28 jaar geen enkele hulp bij invaliditeit, kennelijk omdat ik B&W van Amsterdam gekritiseerd heb, die beliefden inpandig in mijn huis een coffee-shop te doen vestigen met feitelijke harddrugshandelaars, beschermd door de gemeente-politie en de top van de Amsterdamse Bestuursdienst - zoals het hoofd veiligheid (voor drugsmafiosi dan), de Surinaamse mr. Maureen Sarucco, en de gemeentelijke topadvocaat mr. Edward Lisser -  die evident voor de Surinaamse drugsmafia werken, voor goede neveninkomsten naast hun royale ambtelijke salarisen, of anders schunnige sadistische bestuurlijke misdadigers zijn, en minderwaardige beestmensen, waarvan het te hopen is dat de beestachtigheid aangeboren is, en geen vrije keus.

Mijn menselijke waarde, als invalide bijstands-Untermensch in Amsterdam, en trouwens ook als zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, is nu 845 euro per maand, all in, zonder korting of heffing, want ik ben schuldenvrij.

Ik ben dus minder waard per maand dan de maandkosten van een lease-Mercedes (= 890 euro, ex BTW) waar drugscorrupte ambtelijke Amsterdamse beestmensen als mr. Sarucco en mr. Lisser zich in mogen en kunnen verplaatsen. Van dat royale bedrag resteert mij na aftrek van de huur, de energie en de "zorgverzekering" ca. 380 euro in de maand om ALLES van te doen: Eten, kleden, telefoon betalen, boeken kopen (als er geld over is) etc.

Ik krijg al 28 jaar geen enkele hulp bij mijn erkende invaliditeit, niet in de huishouding, niet in mijn aanzienlijke medische kosten, in helemaal niets in Amsterdam, waar iedere junk, ook van Duitse nationaliteit, door de GGGD geholpen wordt aan gratis medische zorg, gratis herone, gratis cocane als ze maar aardig genoeg zijn tegen de helpende ambtenaar, en steun krijgen bij van alles en nog wat om deze verdienstelijke weliswaar verjunkte medemensen maar "te helpen te integreren in Onze Nederlandse Gemeenschap", terwijl ik jaar na jaar doodmoe, voortdurend met pijn, zonder enige hulp bij wat dan ook, overwegend in bed lig pijn te lijden en uitgeput te zijn.

Want ik ben geen junk, en ik ben geen kind van drugscorrupte gemeente-ambtenaren - ik heb M.E., al 28 jaar. Voor mij is er geen hulp in gemeentelijk Amsterdam, nooit en nergens, behalve de allerminimaalste "sociale bijstand", die iedere junk k krijgt, naast ampele subsidies voor hun drugs en medische kosten, want verschillen moeten er zijn, en drvoor is mijn grootvader vermoord in een Duits concentratie-kamp, en heeft mijn vader bijna 4 jaar concentratiekamp overleefd: Opdat Van Thijn, Patijn, Cohen, Oudkerk en Asscher Amsterdam uit konden leveren aan de Amsterdamse drugsmafia, zodat mijn leven en gezondheid volledig geruneerd konden worden, geheel straffeloos.

Ik heb nu ook officieel ME, volgens de medische specialisten op dat gebied, en krijg er experimentele medicijnen tegen (die zelfs vergoed worden door de "zorgverzekering") maar minister Hoogervorst, burgemeester Cohen, en wethouder Aboutaleb weigeren te erkennen dat ME bestaat, en Cohen en Aboutaleb weigeren mij al evenlang als ze in functie zijn persoonlijk te ontvangen of mijn mail te beantwoorden, omdat ik mij niet blijmoedig en vrolijk liet terroriseren, met moord liet bedreigen en vergassen door de harddrugshandelaars die beschermd werden door burgemeester Ed van Thijn, de drugsterrorist "uit naam van de idealen van de Februari-staking", want daar beroemde deze vergassende drugs-terrorist zich altijd zo bijzonder graag op.

Vandaar dat ik ALLE Nederlanders met een IQ boven de 125, of met een einddiploma van een universiteit of TH, van harte aanraad deze heilstaat van Brood en Hazes, met 1 miljoen functioneel analfabeten en 1 miljoen zelfbenoemde racisten, met al meer dan 35 jaar overwegend waardeloze scholen en vooropleidingen (eerstejaars studenten wiskunde moeten op hun 18e nog leren wat iedere Nederlander rond 1960 op z'n 10e moest kunnen in de vijfde klas van de lagere school); waardeloze universiteiten en waardeloze universitaire opleidingen (wl allebei hl goed om ook de allerlaagst begaafden "master in European Studies" o.i.d. te maken: ook randdebielen willen een universitaire graad, en Nederland is op het gebied van het doen gradueren van randdebielen in flutvakken verreweg 's werelds beste); en een evidente en verdiende toekomst als ontwikkelingsland, met zoveel evidente randdebielen, zo weinig behoorlijk opgeleiden, en met leidende politici van het kaliber Verdonk en Balkenende.

Kortom, mijn groet aan alle intelligente emigranten uit Nederland!

Jullie ontvluchten een natie die overwegend kapot is; waar de drugshandel de grootste industrie is; waar de mafia de macht heeft in veel sectoren van de samenleving (keurig netjes gewoonlijk, want met hulp van talloos veel drugscorrupte ambtenaren en idem advocaten); waar de heffe des volks algemeen ontwikkeld is door TV, en alles weet van voetbal, sex en drank, en vrijwel niets daarbuiten, maar wel mag stemmen, en geen enkel adekwaat idee heeft van wetenschap of wiskunde of ethiek, maar zich wel ronkend "de gelijkwaardige" mag en wenst te verklaren van de beste en meest zeldzame mensen die er ooit geweest zijn.

Jullie ontvluchten een natie waar de politieke lite uit intellectuele en morele tienduizendsterangers bestaat, die aan de macht zijn gekomen als Hitler, door populisme en algemeen kiesrecht, en de bureaucratie in meerderheid corrupt en incompetent is, en vaak - zeker in Amsterdam - voor de drugsmafia werkt, want Nederland is het Colombia van Europa.

En jullie dappere vluchters uit deze Nederlandse drugsheilstaat voor populisten, junken en alcoholici, voorbestemd om binnen een generatie - en verdiend! - een soort derdewereld-land te worden, zonder eigen industrie (naar lage-lonen-landen verhuisd, dankzij Balkenende e.d.); zonder eigen maatschappelijke intellectuele of artistieke lite (die vlucht namelijk, geheel terecht en zeer begrijpelijk); zonder een behoorlijk opgeleide bevolking, met een volk dat in grote meerderheid al een generatie lang alleen voortreffelijk eersterangs in drugshandel, populisme, voetbal, platte sex, en het discrimineren van alles en iedereen die geen volks type is .... jullie verstandige vluchters uit "The Polder of Evil" zijn in meerderheid natuurlijk leden van de intellectuele of artistieke lite die in Nederland evenmin een behoorlijke toekomst ziet als ik.

Ik wens jullie veel geluk en een fraaie toekomst in een aangenaam buitenland, en dat vooral als jullie wetenschappelijk begaafd zijn!

En nogmaals: Iedereen die een IQ boven de 125 heeft, geen leugenaar is, en geen laffe populistische politieke carrire-maker is, en geen corrupte drugsadvocaat is, en ook geen drugshandelaar is, heeft buiten Nederland een VEEL grotere kans op een behoorlijk bestaan conform z'n talenten - dat dan bovendien (o zegening! o geluk!)  niet onderworpen is aan de regeldolle Nederlandse immer liegende en bedriegende en chicaniserende bureaucratische debielen en schoften! - dus nogmaals: iedereen die behoorlijk intelligent, integer, eerlijk en gewillig is te werken, zal in vrijwel ieder buitenland beter af zijn dan in Nederland.

Emigreert als u een goed verstand heeft! U kunt er elders veel meer mee en veel beter mee terecht dan in deze heilstaat van Brood en Hazes; dit drugsterroristisch paradijs van Cohen, Asscher, Oudkerk en Van Thijn; deze toekomstige terreurstaat van Verdonk, Nawijn, Pastors, Smits en overig politiek populistisch uitschot; deze hemel voor randdebiele alcoholische voetbal-liefhebbers en TV-kijkers; dit ooit bijna rijkste land ter wereld met 1 miljoen functioneel analfabeten en 1 miljoen zelfbenoemde racisten.


P.S. Ik heb dus de genetische bijzonderheid zoon en kleinzoon van Amsterdamse verzetshelden te zijn, die ook als zodanig opgevoerd worden, inclusief portretfoto, in Amsterdamse gemeentelijke musea. Ook ben ik toevallig besneden, maar geheel athest. Behalve mijn gelukkig voor hem al zeer vele jaren in het buitenland levende broer heb ik gn weet van enig Nederlander met zo'n achtergrond, want ook mijn moeder zat in het verzet, namelijk als assistent onderduiks- voorzieningen in Noord-Brabant, waar Ed van Thijn ondergedoken zat.

Ik stel de nieuwsgierige in genetische verklaringen voor menselijk gedrag - dat mg tegenwoordig weer, en er zijn zelfs hoogleraren in - eens de namen van Cohen, Asscher, en Oudkerk te googelen, al dan niet in combinatie met "Joodsche Raad": De voorzitter en secretaris van de met de Duitsers collaborerende Joodsche Raad tussen 1941-1944 heetten David Cohen en Asscher; Oudkerk - de cocane-snuivende junkenhoerenlopende ex-"wet"houder - is de kleinzoon van deze David Cohen, die een collaborateur was volgens de Nederlandse rechter na de oorlog; als ik het wel heb zijn Job Cohen en Rob Oudkerk neven, dus Job zal ook wel van een oorlogscollaborateur afstammen (schreef hij daarom de wetgeving die een Verdonk in staat stelde haar SM-lusten zo gruwelijk te botvieren?), en de Amsterdamse PvdA-raadsvoorzitter Lodewijk Asscher draagt k al de familienaam van een van Amsterdams grote collaborateurs.

Over de "Joodsche Raad" in de Tweede Wereldoorlog wil ik hier niet oordelen - zie "The Holocaust Encyclopedia" ed. W. Lacqueur voor objectieve want niet-Nederlandse informatie van internationaal erkende experts, en zie In Nederland regeert de leugen - maar ikzelf vind het opvallend dat ik n soort, in Nederland buitengewoon zeldzame genetische achtergrond heb, en Job Cohen, Rob Oudkerk, en Lodewijk Asscher een kennelijk hl andere. Toch hebben de drie genoemden ieder vele tientallen malen meer ontvangen in Nederland aan inkomen dan ik, van "de Nederlandse gemeenschap".

Voor goed begrip: Ik ben geheel geen racist of anti-semiet: Wat mij opvalt is uitdrukkelijk het verschil in persoonlijke achtergrond van burgemeester en wethouder in Amsterdam, en mijzelf, terwijl gezegde burgemeester en wethouder o zo dol zijn op het te koop lopen met "mijn joodse identiteit" (terwijl ze even athestisch zijn als ik, en wellicht niet eens besneden), en o zo graag zich mogen beroepen op "de idealen van de Februaristaking".

En ik werd al in 1981 bij psychologie aan de UvA uitgebreid voor "fascist" gescholden toen ik zei - wat toen en daar duivelse ketterij was - te geloven dat talenten overwegend aangeboren zijn.

Men heeft niet voor het kiezen wat men kan en niet kan, in termen van talenten, en dat zou heel wel mogelijk niet alleen kunnen gelden voor intellectuele, artistieke of lichamelijke talenten, maar ook voor morele moed, integriteit, eerlijkheid, individualititeit en karakter.

Hoe het zij: De Amsterdamse drugsmafia zal B&W even dankbaar zijn, vermoed ik, als de Duitse bezetter dankbaar was voor de collaborerende Joodsche Raad, die feitelijk probeerde arme joden te laten wegvoeren, om rijke joden te sparen. Volgens objectieve terzake kundige buitenlandse bronnen, in ieder geval. In het huidig Amsterdam collaboreren B&W al minstens 25 jaar met de drugsmafia, trouwens ook al een levensgevaarlijke terreurorganisatie. Zou het overwegend genetisch veroorzaakt zijn?

Ik stel maar eens een wetenschappelijke vraag. Opvallend vind ik het wel.

 

Maarten Maartensz

 


        home - index - top -