Nederlog        

 

20 mei 2006

                                                                 

Übermenschen en Untermenschen in Nederland

 

 

Er zijn, blijkt uit het Tweede Kamerdebat over Ayaan Hirsi Ali/Magan, Übermenschen en Untermenschen in Nederland.

De vraag die uur na uur na uur behandeld werd in die Kamer was immers niet "Behandel je mensen zoals Rita Verdonk dat zo graag doet met asielzoekers?" maar "Behandel je Ayaan als een gelijkwaardige met asielzoekers?".

De Kamer vindt in grote meerderheid dat asielzoekers niet mogen wat Ayaan wel mag: om een menselijke behandeling te krijgen in Nederland, van de Tweede Kamer, moet je éérst Nederlands Kamerlid zijn geworden.

Tegen het soort Übermensch dat in Neerland Kamerlid is kan nooit toegestaan zijn wat tegen Untermenschen als - duizenden - Iraniërs, Congolezen, Syriers, Russen, en Serviërs etc. vanzelfsprekend is toegestaan, volgens de grote meerderheid van de Nederlandse Volksvertegenwoordiging, en zoals wordt uitgevoerd door minister Verdonk, en verdedigd door de (verse ex-) VVD-fractie-specialiste Vreemdelingen- en Integratie-beleid Ayaan Hirsi Ali/Magan.

Dat is de enige logische konklusie, lijkt mij: Er zijn, blijkt uit het kamerdebat over Ayaan Hirsi Ali/Magan, Übermenschen en Untermenschen in Nederland.

Immers, hoe ànders de leugens van Rita Verdonk - bijvoorbeeld: dat ze niet wist van Ayaan's naam noch van haar leugens over haar vluchtelingenstatus, al weet de hele VVD-fractie dat al 4 jaar - te verklaren?

Nu, wat ook meespeelt, naast Rita's zeer grote verlangen lijsttrekker en premier te worden, is het volgende - en ik spreek nu even als psychiatrisch niet ononderlegd psycholoog, voor wie sommige dingen wat duidelijker zichtbaar zijn dan voor anderen.

Rita heeft namelijk, psycho-dynamisch nogal evident, een soort "roeping": Rita is een geboren gevangenisbewaarster. Rita - niet mooi, niet groot, niet intelligent, niet beminnelijk, niet geestig, geheel niets bijzonders, althans in enige positieve menselijke zin - houdt namelijk van vernederen, van opsluiten, van straffen, van jennen, van sarren en van zuigen. Waarschijnlijk had ze een ellendige jeugd, al kan men ook zonder dat zo zijn geboren als zij is.

Rita's soort "roeping" wordt onder psychologen en psychiaters gespeld met een S en een M, maar ongetwijfeld màg je dat niet zeggen, want dat doet Rita zeer, en Rita is an honourable woman, vindt ze zelf, en de VVD is natuurlijk een most honourable party, waar geen plaats kàn zijn voor gestoorden, perversen of sado-masochisten (zo min als bij de PvdA, trouwens).

Laat ik even te rade gaan bij Multatuli om mijn psychologisch-psychiatrische overwegingen te verduidelijken:

"Ik [...] stel dus niet de vraag of, byv. 'n gevoelig mensch 'n degelyk vleeschhouwer of scherprechter [of gevangenisbewaarder] wezen kan - misschien wel! - doch wáár blyft het dat iemand die ongenoodzaakt z'n levensonderhoud zoekt in grove of nietige bedryven, blyk geeft van 'n laag standpunt." (Multatuli, Idee 1220).

Met andere woorden: wie vrijwillig een beroep kiest waarin je mensen kunt pijnigen, vernederen, opsluiten, commanderen en sarren - gevangenisbewaarder, deurwaarder - doet dat vrijwel zeker vanwege z'n persoonlijke lustbeleving, in een land als Nederland, waar iedereen alle mogelijkheden heeft dit soort beroepspraktijken te vermijden als men dat zelf maar wil.

Maar ik geef toe dat je dit soort dingen niet behoorlijk uit kunt leggen aan Rita zelf, met enige hoop begrepen te worden, noch aan de talloos vele miljoenen die zichzelf zo foutloos en evident in haar - niet mooi, niet groot, niet intelligent, niet beminnelijk, niet geestig, geheel niets bijzonders, althans in positieve zin - weten te herkennen, en haar favoriete vorm van lustbeleving toejuichen, omdat leedvermaak nu eenmaal met voetbal de meest Nederlandse vorm van vermaak is.

Ik heb dus een verklaring gevonden voor het vermeende Rita-vs-Ayaan gebeuren van de afgelopen week, die ik al bedacht gedurende het Kamerdebat, omdat ik het hele debat zo absurd vond. Die verklaring heb ik de hele afgelopen week nog nergens gehoord of gelezen. Wellicht komt dat omdat ikzelf wèl een psycholoog ben, wèl logisch kan nadenken, en niet erg gelovig ben in de waarachtigheid of eerlijkheid van Nederlandse Kamerleden, iets dat uiteraard op een groot tekort in mij duidt, volgens Kamerleden.

Hier volgt mijn verklaring, in de vorm van een kort hoorspel over "wie es wirklich war", mogelijkerwijs.


Het is kort na Rita's bekendmaking fractie-leider van de VVD te willen worden. Rita zit alleen in haar ministerieel kantoor. De telefoon gaat.

Rita: Ja!
X: [Zwaar Amerikaans accent:] Hello minister. This is American Military Intelligence. This is a safe line. Here she is.
Ayaan: Hello lovely Rita, ik zit in New York! Have a nice day, partij-leider!
R: O sorry, hallo Ayaan! Wat een verrassing!
A: We kunnen veilig praten zeiden deze beveiligings-boys. Niemand zal dit gesprek ooit horen of opnemen.
R: O, zo.
A: Luister, ik heb een plannetje.
R: Een plannetje?
A: Inderdaad... Wat als je mij eens het land uitgooide?
R: Jou het land uitgooide? Luister Ayaan. Je bent mijn fractie-specialiste Vreemdelingen- en Integratiezaken. Ja! Je bent mijn partijkameraad. Ja! Je bent mijn vriendin. Ja! Waarom zou ik jou het land uitgooien? Ja!
A: Rustig, Rita, rustig meid. Je begrijpt het niet. Luister... je weet toch dat ik Magan heet? Really?
R: Zoals je internet-adres. So what's new?
A: En dat ik een verkeerde geboorte-datum opgaf bij mijn naturalisatie? Zoals zovelen?
R: So what? Daar ben ik toch minister Vreemdelingen- en Integratiezaken voor, en jij fractie-specialiste?
A: Precies! Maar het mag niet van de Hoge Raad.
R: So what?
A: Je gebruikte het om die Iraniërs terug te sturen.
R: So what? Het is daar hardstikke veilig. Volgens hun eigen ambtenaren van hun eigen geheime dienst! Net als in Syrië! En het zijn geen autochtonen, dus tegen hen is alles toegestaan. Ja!
A: Ja, natuurlijk Rita. Anything you say, ik steun de VVD. Maar dat bedoel ik niet. Luister. Jij wilt partij-leider worden, MP zo mogelijk, en Nederland reinigen van al dat niet deugt en niet gezond autochtoon is, nietwaar?
R: Ja, duidelijk!
A: Dus des te meer propaganda voor jou, des te beter?
R: Ja, duidelijk!
A: Vandaar mijn plannetje, lieve Rita. Ik wil graag een paspoort met mijn eigen échte naam en geboortedatum, en jij wil graag je reputatie als vastberaden duidelijke daadkrachtige doener uitbreiden onder het gewone volk en de dommere VVD-kiezer, en zoveel mogelijk achterlijke allochtonen uit ons nette Nederland gooien. Toch?
R: Ja, duidelijk!
A: Nu dan: Ik heb een deal met Nova Zembla over een programma over mij, en met de fractie over een motie. Als jij me nu het land uitgooit zogenaamd omdat ik gelogen heb over mijn naam, dan kan jij uren- en uren-lang in de Kamer en op de TV poseren als een superdaadkrachtig deugdmens die zó principieel is dat ze zelfs mij eruitzet; vervolgens dient de fractie een motie dat ik ofwel een paspoort op mijn oude ofwel op mijn nieuwe naam krijg, en dan regelen we dat natuurlijk zo dat die naam mijn échte naam wordt, en dan kan ik probleemloos naar Amerika en kan jij makkelijk de verkiezingen winnen, en lekker veel vieze allochtonen ons fijne frisse land uitflikkeren. Allebei voordeel, win-win situation, as they say, en het komt nooit uit, want de Tweede Kamer in Nederland bestaat in grote meerderheid uit ruggegraatsloze carrièregeile randdebielen, zoals je zelf weet uit ervaring, en ik ook. Vandaar dat ik naar de US wil. I love New York! En ik word wat depri van die bewaking. Lijkt het je wat, schat?
R: Ayaan, lieveling, slimmerd, VVD-coryfee ...  't is geniaal!
A: Ja, hè ...


... en zo gebeurde, behalve dat CDA-fractievoorzitter Verhagen het niet allemaal meer goed kon volgen, en mede omdat de zeer grote meerderheid van de Tweede Kamer volledig overtuigd blijkt dat er twee soort mensen in Nederland zijn: Übermenschen, die Kamerlid zijn, en Van Ons Soort (Kamerleden); en Untermenschen, die geen kamerlid zijn, geen Nederlands paspoort hebben, en dus wat de grote meerderheid van de Tweede Kamer betreft opgepakt mogen worden alsof het misdadigers zijn, en uitgeleverd worden aan martelende geheime diensten, als ze tenminste niet het grote geluk hebben daarvóór vergast te worden in een Nederlandse gevangenis.

Overigens blijkt de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer véél te dom zijn om te begrijpen dat Ayaan gewoon een paspoort op haar eigen échte naam wil, al jaren; dat Rita graag toegeeft aan haar SM-perversies, al jaren; en dat Rita in dat streven lang ondersteund is door de zo nobele Ayaan, VVD-fractie-specialiste Vreemdelingenbeleid en Integratiezaken, voor wie echt, volgens de Tweede Kamer, héél andere regels gelden dan voor ieder ander. Ze is een Übermensch, vergeleken met de rest, en de Tweede Kamer houdt van haar, en niet van allochtonen, die duizendvoudig kunnen kreperen, wat de grote meerderheid van de Tweede Kamer betreft. 

Kortom, lezer .... ik kan het bovenstaande natuurlijk niet strikt logisch bewijzen, met logisch geldige stappen uit evident ware premissen, maar dat is meestal het geval in het echte leven, en mijn verklaring lijkt me een véél plausibeler en logischer uitleg van wat feitelijk gebeurd is dan àlles wat ik gehoord heb de afgelopen week, dat in ieder geval uit leugens, uitvluchten en buitengewoon hyprocriete morele praatjes was samengebreid, en overigens nogal wat raadsels in zich draagt, zoals wáárom Rita Verdonk zo handelde als zij deed, die uit mijn verklaring naadloos volgt.

Wat ik er verder van vind? Geef Ayaan haar paspoort, en laat ons bidden dat de Heer ons in Zijn onmetelijke wijsheid verlost van Rita, die niet deugt, al kan ze daar wellicht even weinig aan doen als Goebbels. Ze is ongetwijfeld, door natuurlijke aanleg en totaal gebrek aan enig ander talent, heel geschikt voor gevangenisbewaarster, maar niet als minister, en belooft een ramp als ze premier mocht worden, verkozen door miljoenen Tokkies en vastgoedmakelaars, allen van gezond-Nederlandse autochtone afkomst.
 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -