Nederlog        

 

17 februari 2006

                                                                 

Bij het komende verbod op bijbel, koran en Marseillaise

 

 

De Engelse regering, immers ook geleid door de wereldwijd bewonderde pascifist Blair, wil "de glorificatie van de terreur" verbieden. Wat ze onder "glorificatie" of "terreur" wensen te verstaan hebben Blair & Co open gelaten, ongetwijfeld voor het juridisch gemak, maar het spreekt ongetwijfeld redelijk vanzelf dat iedereen als (bijna-)terrorist geldt die tegen Blair of Bush Jr. is ("Who isn't for us is against us!" - Bush Jr); dat tegen zogeheten terrorisme àlles is toegestaan (mits het geen "terreur" genoemd wordt, natuurlijk, wat zeer binnenkort vanzelfsprekend bij de wet verboden is of zal worden: Our Boys kill with loving kindness, with much respect and without the least hate); en dat iedereen die het hier niet mee eens is zeer binnenkort bij wet "een verbale terrorist" zal zijn, die terreur glorificeert, excuseert, en genereert, en dus probleemloos, maar met respect, zal mogen worden ingeslapen door onze helden van de bewakingsdiensten, met hulp van hun niet-terroristische anti-terreur wapens.

Wat een heugelijk nieuws voor Onze Westerse Beschaving! Eindelijk is er enig zicht op het bij wet afschaffen van bijbel, koran en overige de terreur glorificerende teksten, zoals de Marseillaise, dat bloedige loflied op terreur, van de uitvinders van de revolutionaire terreur, trouwens ook een natie van terroristen van kikkervisjes die geen mens kwaad doen.

U twijfelt? Ik citeer en vertaal integraal:

Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous, de la tyrannie,
L'étandard sanglant est levé,
l'étandard sanglant est levé,
Entendez-vous, dans la compagnes.
Mugir ces farouches soldats
Ils viennent jusque dans nos bras
Egorger vos fils,
vos compagnes.
 
Laat ons gaan, kinderen van het
    vaderland
Onze dag van glorie is gekomen.
Tegen ons staat de tyrannie,
De bloedige vlag is gehezen,
De bloedige vlag is gehezen,
Hoort u in het land
Het gebrul van deze wilde soldaten
Zij komen recht in onze armen
Om de kelen van uw zonen te doorsnijden, van uw vrienden.
 

Aux armes citoyens!
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons.

Te wapen, burgers!
Vormt uw bataljons,
Laten we marcheren,
Laten we marcheren!
Dat hun onreine bloed onze velden moge bevloeien.

Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs,
Liberté, liberté cherie,
Combats avec tes d
éfenseurs;
Combats avec tes défenseurs.
Sous drapeaux, que la victoire
Acoure à tes mâles accents;
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!

 

Heilige liefde voor het Vaderland
Richt en ondersteunt onze
    wrakende wapens.
Vrijheid, geliefde vrijheid,
Vecht met je verdedigers;
Vecht met je verdedigers.
Onder onze vlag, zodat de victorie
Je mannelijke kanten toekomt;
Opdat je stervende vijanden
Zullen weten van jouw triomf en
   onze glorie
 

Aux armes citoyens!
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons.


Te wapen, burgers!
Vormt uw bataljons,
Laten we marcheren,
Laten we marcheren!
Dat hun onreine bloed onze velden moge bevloeien.

Ik had tijd noch lust om de teksten van de bijbel of de koran door te vlooien, maar de lezer mag gerust aannemen dat in beide boeken véél "glorificaties van terreur" voorkomen, zolang het maar geweld uit naam van de Heer van het betreffende boek zou zijn, of zijn tegenstanders zou betreffen, die immers altijd terroristen zijn, zoals Zijn aanhangers evident altijd en eeuwig onmogelijk terroristen kunnen zijn, of mogen heten, of iets immoreels kunnen doen, wat ze ook mogen doen, zolang het maar voor de Heer is.

Kortom: In Nederland mag nog steeds niemand Hitler's "Mein Kampf" publiek te koop aanbieden, ongetwijfeld vanwege de duivelse gevaren van die tekst, en de onmenselijke "glorificatie van terreur" er in.

Waar blijft het verbod op bijbel, koran en Marseillaise door minister Donner, die immer ook al tegen de "glorificatie van terreur" is?

En waar blijft trouwens het verbod op àlle teksten die Onze Regering niet aanstaan? Lezer: Ons bedreigt Het Gevaar Van De Terreur! Ons bedreigt Het Gevaar Van De Glorificatie Van Terreur! Ons bedreigt het Politiek Incorrecte Taalgebruik van wie ons tegenstaat! Afschaffen! Verbieden!

Laten Wij Nederlanders de haat haten, en de terroristen terroriseren! Met respect! Voor een Leefbaar Nederland met meer Verdonk, meer Hazes en minder allochtonen! En tegen de verbale terreur van de hoger begaafden!

Maarten Maartensz

 


        home - index - top -