Nederlog        

 

13 februari 2006

                                                                 

"Gevaarlijke ideen - 11"

 

 

Meer zogeheten "gevaarlijke ideen"  aangedragen op de website The Edge.  Deze keer is dat http://www.edge.org/q2006/q06_11.html. Ik selecteerde er vier van:

11.1. Kosko - De standaard normaal verdeling is misleidend over zeldzame gebeurtenissen
11.2  Ridley - Regeringen zjn het probleem
11.3. Jacoboni - Media geweld veroorzaakt imitatief geweld
11.4. Anderson - God bestaat waarschijnlijk niet

11.1. Kosko - De standaard normaal verdeling is misleidend over zeldzame gebeurtenissen

Bart Kosko is professor electronica aan het USC. Zijn "gevaarlijke idee" gaat over statistiek, en wel over een verdeling die daar zeer vaak gebruikt wordt, de standaard normaal verdeling, die ook wel wordt vernoemd naar Gauss, Laplace of De Moivre, of in 't Engels de naam "bell curve" draagt, op grond van de vorm ervan:

Any challenge to the normal probability bell curve can have far-reaching consequences because a great deal of modern science and engineering rests on this special bell curve. Most of the standard hypothesis tests in statistics rely on the normal bell curve either directly or indirectly. These tests permeate the social and medical sciences and underlie the poll results in the media.
(...)
The proposed dangerous idea stems from two facts about the normal bell curve.

First: The normal bell curve is not the only bell curve. There are at least as many different bell curves as there are real numbers.
(..)
Second: The normal bell curve is a skinny bell curve. It puts most of its probability mass in the main lobe or bell while the tails quickly taper off exponentially. So "tail events" appear rare simply as an artifact of this bell curve's mathematical structure. This limitation may be fine for approximate descriptions of "normal" behavior near the center of the distribution. But it largely rules out or marginalizes the wide range of phenomena that take place in the tails.

Again most bell curves have thick tails. Rare events are not so rare if the bell curve has thicker tails than the normal bell curve has.

Kortom: De verdeling die gewoonlijk gebruikt wordt in statistische tests is maar n van een hele familie van soortgelijke verdelingen n heeft de eigenschap dat het ongewone gebeurtenissen een stuk zeldzamer maakt dan deze zouden zijn als een ander lid van deze familie van verdelingen zou worden voorondersteld.

Dit zal allemaal voor sommigen klinken als techneuten-geneuzel, maar het is bijvoorbeeld voor het voortbestaan van Nederland in de strijd tegen het water van redelijk groot belang, want de dijken worden gebouwd met het doel om hooguit 1 ramp in 1000 of 10.000 jaar toe te staan - en die fractie 1 op 1000 of 1 op 10.000 komt gewoonlijk uiteindelijk van de vooronderstelde standaard normaal verdeling.

Wie wat meer van statistiek weet of denkt te weten doet er verstandig aan het stuk van Kosko te lezen.

11.2.  Ridley - Regeringen zjn het probleem

Matt Ridley schrijft over wetenschap. Zijn gevaarlijke idee is dat regeringen gewoonlijk geen deel van een oplossing maar van het probleem zijn:

Government is the problem not the solution

In all times and in all places there has been too much government.
(...)
Government is a very dangerous toy. It is used to fight wars, impose ideologies and enrich rulers. True, nowadays, our leaders do not enrich themselves (at least not on the scale of the Sun King), but they enrich their clients: they preside over vast and insatiable parasitic bureaucracies that grow by Parkinson's Law and live off true wealth creators such as traders and inventors.

Sure, it is possible to have too little government. Only, that has not been the world's problem for millennia. After the century of Mao, Hitler and Stalin, can anybody really say that the risk of too little government is greater than the risk of too much? The dangerous idea we all need to learn is that the more we limit the growth of government, the better off we will all be.

Riddley geeft in feite het klassieke liberale argument om de staat klein te houden, omdat grote staten tot corruptie, tyrannie, en dictatorschappen plegen te leiden: Verreweg de gevaarlijkste terroristen, heeft de geschiedenis geleerd, zijn de terroristen van een staat en hun terreur-praktijken: Gestapo, KGB, concentratiekampen, heropvoeding voor wie afwijkt - het is vl te vaak gebeurd zodra er een sterke staat was dat deze intern corrumpeerde en tot een tyrannie verviel om te geloven dat het toeval was, of zelfs dat mensen gemiddeld in staat en gewillig zijn een dergelijk gevaar af te wenden als ze het zouden zien. ("Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely." Lord Acton.)

11.3. Jacoboni - Media geweld veroorzaakt imitatief geweld

Marco Jacoboni is een neurowetenschapper verboden aan de UCLA. Zijn "gevaarlijke idee" is:

Media violence induces imitative violence. If true, this idea is dangerous for at least two main reasons. First, because its implications are highly relevant to the issue of freedom of speech. Second, because it suggests that our rational autonomy is much more limited than we like to think. 

Jacoboni heeft hier twee soorten empirische gronden voor. Ten eerste komt dit overeen met veel onderzoek:

For more than 50 years behavioral data have suggested that media violence induces violent behavior in the observers. Meta-data show that the effect size of media violence is much larger than the effect size of calcium intake on bone mass, or of asbestos exposure to cancer.

En ten tweede zijn er in de negentiger jaren spiegel-neuronen gevonden in de hersens van apen en mensen:

Mirror neurons are cells located in the premotor cortex, the part of the brain relevant to the planning, selection and execution of actions. In the ventral sector of the premotor cortex there are cells that fire in relation to specific goal-related motor acts, such as grasping, holding, tearing, and bringing to the mouth. Surprisingly, a subset of these cells what we call mirror neurons also fire when we observe somebody else performing the same action. The behavior of these cells seems to suggest that the observer is looking at her/his own actions reflected by a mirror, while watching somebody else's actions. My group has also shown in several studies that human mirror neuron areas are critical to imitation. There is also evidence that the activation of this neural system is fairly automatic, thus suggesting that it may by-pass conscious mediation.

Ik ben het met allebei de gronden eens, en ook met de conclusie die Jacoboni eraan verbindt. In feite heb ik al meer dan 35 jaar geen TV en speel ik geen computer-spelletjes anders dan schaak o.a. omdat, naast de gebruikelijke domheid en botheid, het niveau van geweld ervan mij tegenstaat, en ik een heel goed visueel geheugen heb, en het onaangenaam vind jarenlang rond te lopen met mij tegenstaande filmische beelden van de fantasien van anderen.

11.4. Anderson - God bestaat waarschijnlijk niet

Philip W. Anderson is een natuurkundige aan de Princeton University en een Nobel prijs winnaar. Zijn "gevaarlijke idee" (n van twee) is dat

Isn't God very improbable? You can't in any logical system I can understand disprove the existence of God, or prove it for that matter. But I think that in the probability calculus I use He is very improbable.

There are a number of ways of making a formal probability theory which incorporate Ockham's razor, the principle that one must not multiply hypotheses unnecessarily. Two are called Bayesian probability theory, and Minimum Entropy. If you have been taking data on something, and the data are reasonably close to a straight line, these methods give us a definable procedure by which you can estimate the probability that the straight line is correct, not the polynomial which has as many parameters as there are points, or some intermediate complex curve. Ockham's razor is expressed mathematically as the fact that there is a factor in the probability derived for a given hypothesis that decreases exponentially in the number N of parameters that describe your hypothesis it is the inverse of the volume of parameter space. People who are trying to prove the existence of ESP abominate Bayesianism and this factor because it strongly favors the "Null hypothesis" and beats them every time.

Well, now, imagine how big the parameter space is for God. He could have a long gray beard or not, be benevolent or malicious in a lot of different ways and over a wide range of values, he can have a variety of views on abortion, contraception, like or abominate human images, like or abominate music, and the range of dietary prejudices He has been credited with is as long as your arm. There is the heaven-hell dimension, the one vs three question, and I haven't even mentioned polytheism. I think there are certainly as many parameters as sects, or more. If there is even a sliver of prior probability for the null hypothesis, the posterior probability of any particular God is pretty small.

Juist! Het is de moeite waard dat dit uiteindelijk een keurig net wiskundig argument is. Niet dat er geen god bestaat of kan bestaan, maar dat de kans op zijn bestaan erg klein is, uiteindelijk omdat iedere gebruikelijke goddelijke hypothese teveel aannames moet maken die geen van allen zeker waar zijn (om te komen tot het gebruikelijk godsbeeld) om zelf niet beter dan zeer onwaarschijnlijk te zijn.

In dit verband is het trouwens niet onverstandig op te merken dat iedere godsgelover het hier volkomen mee eens is - over alle godsgeloven (3500 of meer) die verschillen van het zijne. Wie dit dus uitbreidt van "alle geloven minus 1" tot "alle geloven" doet niet iets dat bijzonder onredelijk zou moeten voorkomen aan alle gelovigen, en wel iets dat nogal in de rede ligt.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -