Nederlog        

 

25 januari 2006

                                                                 

Staatsterrorisme in Nederland

 

 

Ik besprak in het vorig stukje het staatsterrorisme in de VS, met een citaat uit een artikel uit de NRC van heden. Naast dat artikel staat een ander artikel, van Heleen Mees, die o.a. juriste is, en het Nederlandse volk - nog - mag voorlichten over de gevaren van het mogelijke nakende Nederlands staatsterrorisme:

In Nederland kan de algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD zonder tussenkomst van de rechter telefoontaps plaatsen. De dienst hoeft slechts de verantwoordelijke minister, in dit geval Remkes, om toestemming te vragen. In de praktijk worden nagenoeg alle verzoeken van de AIVD gehonoreerd. Het parlement krijgt niet periodiek tekst en uitleg over de afluisteractiviteiten van de inlichtingendienst.

Is dit niet beangstigend? O, u bent wellicht autochtoon? Wel, het kan ook u gebeuren, als u toevallig de regering niet vleiende meningen hebt en dat feit bekend raakt bij de - uiteraard anonieme, in het geheim werkende - Nederlandse James Bonds, al dan niet, nu of dan, voorzien van een "license to kill". In dit verband:

In strijd met de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, verzuimt het openbaar ministerie veelal om burgers, waarvan de telefoon is afgeluisterd maar die niet strafrechterlijk worden vervolgd, te informeren over de toegepaste telefoontaps.

Nog steeds niet beangstigend? Balkenende "is an honourable man"?

Internetproviders zijn in Nederland wettelijk verplicht hun medewerking te verlenen aan de AIVD en het openbaar ministerie, en moeten ten behoeve van lopende onderzoeken gegevens over het internetgedrag van hun klanten afstaan. Daar is geen aparte machtiging van de rechter-commissaris of toestemming van de minister voor nodig.

Dus feitelijk alleen verdenking, wellicht alleen op basis van anonieme verdachtmaking, bijvoorbeeld via een kliktelefoon. Is dat ook nog niet beangstigend, lezer? Donner "is an honourable man"?

De databestanden kunnen door de diensten voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. De wet voorziet niet in een notificatieplicht jegens betrokkenen, en de diensten willen of kunnen niet aangeven van hoeveel personen jaarlijks het internetgedrag wordt opgevraagd. De Tweede Kamer wordt hierover evenmin ingelicht.

Kortom: De geheime dienst in Nederland staat boven de wet, boven parlementaire controle, boven tussenkomst of controle van de rechter, boven meldingsplicht aan wie bespioneerd wordt, kortom boven iedere vorm van verantwoording of controle (behalve wellicht door een - alweer - geheime kamercommissie van een handvol tamme kamerleden).

Mevrouw Mees konkludeert o.a. als volgt:

Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen is het in principe mogelijk dat overheden, tegen bescheiden kosten, het internetgedrag van grote groepen burgers traceren, en de gegevens voor onbepaalde tijd bewaren.

Ik denk dat we gevoegelijk een sterkere konklusie kunnen trekken: Dit gebeurt op dit moment, en niemand behalve diegenen die het doen in de zogeheten "veiligheidsdiensten" heeft enig idee van de mate waarin dit gebeurt, van wie bespioneerd wordt, met welk doel, op basis van welke informatie, of sinds hoe lang.

En mevrouw Mees werpt de volgende vraag op:

Het is de vraag of er in Nederland voldoende checks and balances zijn om de privacy van de burgers te waarborgen.

Ik vermoed dat de vraag retorisch is, maar ik wil 'm wel beantwoorden en daar onmiddellijk nog een konsekwentie aan vastknopen:

  • Gezien de feiten die mevrouw Mees opvoert zijn er in Nederland niet voldoende checks and balances om de privacy van de burgers te waarborgen.

Was het nders dan lagen de bevoegdheden, praktijken, verantwoordelijkheden en controles namelijk hl anders.

Konsekwentie, ongeacht de nobele welmenende zielen - "honourable men" zoals Balkenende en Donner - waardoor Neerland nu bestuurd wordt of zou worden:

  • Zodra door n of andere wijziging in of van de regering, wie weet - Hamas! - via de zegeningen van de democratie of - Fortuyn! - door invloed van de media, een kwaadwillende, extremistische (hetzij nationalistische hetzij islamitische) regering aan de macht komt IEDEREEN die ooit is afgeluisterd waarvan de data zijn bewaard "voor onbepaalde tijd" serieus gevaar loopt, en wellicht groot gevaar, om vanwege zijn meningen - van ooit! verzameld zonder zijn instemming of kennis! - vervolgd te worden door diegenen die dn in Nederland de macht zullen hebben - LPF, CDA, Islamitisch of Vlaams Blok or whatever.

Is dit nog steeds niet beangstigend? Hoe weet u zo zeker van welk karakter en van welke overtuiging de regering in Nederland over enkele jaren zal zijn? Hoe weet u zo zeker dat de gegevens die mogelijkerwijs nu al van u (of familie of vrienden van u) bijgehouden worden niet ooit de informatie zal zijn voor een staatsterrorist van de nabije toekomst - bijvoorbeeld: "een lid van het anti-terreurteam van de Geheime Staats Politie van Onze Democratische Rechtsstaat" - om u te vervolgen, bijvoorbeeld als zogeheten "terrorist"? Eenvoudig omdat u het - bijvoorbeeld - niet eens was met de anti-terreurpraktijken die nu gangbaar zijn geworden in Nederland?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -