Nedernieuws        

 

10 september 2005

                                                                 

Corruptie in Nederland

 

 

Ik had het eerder over corruptie in Nederland, en in feite gaat een deel van mijn site daarover. Mijn eigen diagnose, gebaseerd op veel eigen ervaring, is dat Nederland zeer corrupt is, maar dat het de gemiddelde Nederlander niet raakt en niet interesseert, omdat het vooral lokale en institutionele corruptie is, en de gemiddelde Nederlander zelf ook graag illegaal hennep teelt en xtc slikt en handelt, maar dat in heel àndere termen dan 'corruptie' ziet.

Met 'lokale corruptie' bedoel ik de corruptie die samenhangt met specifieke lokaties, bedrijven, soorten werk - bijv. tuinbouw (veel illegale arbeiders), prostitutie (zogenaamd legaal maar een zwart circuit), huizenmarkt (onroerend goed: veel witwassen van drugsgelden), drugshandel in het algemeen en in bijzondere gevallen, etcetera. Ik denk dat er in Nederland veel van is, o.a. omdat de Nederlander een handelaar is, en dat het erg moeilijk is er harde cijfers voor te vinden, ook in vergelijking met andere landen, omdat zoveel van wat feitelijk corrupt is - het gebruik van de WAO, het telen van hennep - volkomen geaccepteerd is onder de doorsnee.

Daarbij: Nederland is feitelijk groot geworden door de protectie en bescherming van de lokale corrupties van de VOC, zodat het aannemelijk is dat dit soort corruptie in Nederland héél goed gedijt, al minstens 4 eeuwen. Het héét alleen nooit 'corruptie'.

Met 'institutionele corruptie' bedoel ik de corruptie die samenhangt met welbepaalde bedrijven, bedrijfstakken, bedrijfsculturen en bestuurlijke instituties - drugshandel weer, gemeentelijk bestuur, landsbestuur, Nederlandse bouwbedrijven, etc. Ook hier denk ik dat de corruptie vrij algemeen is in Nederland

  • (1) omdat er vrijwel geen effectieve controle is op enig bestuurlijk handelen van overheden, die zichzelf niet controleren, en feitelijk boven alle controles staan
  • (2) omdat waar wèl controle is er vrijwel geen sancties zijn (wie veroordeeld wordt wegens corruptie - mevr. Leemhuis-Stout bijvoorbeeld - komt prompt terug op een minstens zo hoge andere post: Corruptie loont en betaalt dus)
  • (3) omdat bijna iedereen in bijna iedere institutie in Nederland bijna iedere collega dekt tegen bijna alles, en dit ziet als zéér moreel ("Je denkt toch zeker niet dat ik een matennaaier ben?!"), en 
  • (4) omdat ambtenaren voor het leven aangesteld zijn en feitelijk volkomen oncontroleerbaar zijn voor de burgers die ze zouden dienen.

De enige effectieve manieren voor een Nederlands burger om een Nederlands ambtenaar te corrigeren zijn (a) vrienden of familie in de machtsélite of rechterlijke macht te hebben of (b) zelf af te rekenen met corrupte bestuurders met ieder doelmatig middel, wetmatig of niet, en tegen iedere prijs. De wet werkt in Nederland niet meer, al dekaden niet, voor de normale burger tegen de normale ambtenaar. Daarbij: optie (b) wordt gevolgd door zowel de drugshandel als de georganiseerde misdaad, en met behoorlijk succes. Vrijwel geen ambtenaar durft een drugshandelaar aan, en met goede redenen, want drugshandelaren kunnen je straffeloos vermoorden, in Nederland, onder Nederlands bestuur, al vele jaren. 

Voorbeeldje van Amsterdamse grootschalige corruptie: Niet zo lang geleden bleek, door onderzoek van de gemeentelijke belastingdienst, dat vrijwel de gehele gemeenteraad van Amsterdam corrupt is, in de zin dat zeer veel raadsleden 'onkostenvergoedingen' van twee of drie maal mijn maandsalaris maandelijks declareren zonder enig bewijs dat ze de kosten ook gemaakt zouden hebben, of - fraaiste voorbeeld - dat ze zichzelf hebben ingehuurd à raison van 20.000 Euro voor advies aan zichzelf, met rekening voor de Amsterdamse gemeenschap.

Ik kan niet geloven dat er meer dan een enkeling in de Amsterdamse gemeenteraad zit die feitelijk, naar mijn normen, niet corrupt is, en die feitelijke corruptie - het willen besturen vanwege eigen geldelijk voordeel, of, in het allernobelste geval, vanwege de belangen van mede-partijleden - zal een voorname reden zijn waarom geen gemeenteraadslid mij of mijn site zien staan, al 17 jaar. Aan mij kan niet verdiend worden, en ik kritiseer veel te veel waar de bestuurlijke en ambtelijke top zoveel van profiteert en van geprofiteerd heeft.

Ook zal een deel hun eigen corruptie niet als zodanig zien of willen zien: Ze zijn opgegroeid en grootgebracht in een graai-klimaat, en iedereen van hun soort doet het ook vanzelfsprekend, en ze zien niet veel anders van hun collegaas dan corruptie die heel anders benoemd wordt, en als een soort vanzelfsprekend recht gezien wordt, zoals trouwens ook bleek met de bouwfraude.

Het ging bijvoorbeeld ook zo in de UvA, maar de overgrote meerderheid die er werkte wenste het niet te zien, en was er zogenaamd te "genuanceerd" voor, en vrat er immers zelf van mee en van uit. Het zou aardig zijn de jaarrekeningen van de UvA voor 1972-1992 te zien, maar die zijn grotendeels voorgoed verdwenen, nooit gepubliceerd, of van begin tot eind vervalst. En er zijn in ieder geval vele tientallen miljoenen verdwenen, en dat ging allemaal, bleek mij toen ik bij de Universiteitsraad zat, geheel vanzelfsprekend en heel brutaal.

En tenslotte wordt de bestuurlijke élite zelf ternauwernood getroffen door corruptie: Die treft vooral armoedzaaiers zoals ik, die gedwongen worden boven of naast drugshandels en cafés te overleven, en die geen macht hebben over ambtenaren of bestuurders, en geen geld en geen gezondheid te ontsnappen uit Nederland.

Bovendien is er tot nu toe waarschijnlijk in Nederland weinig echt Oosteuropese, Aziatische of Zuidamerikaanse corruptie, waar het vanzelf spreekt dat je een ambtenaar met een beleefde glimlach je paspoort geeft, met daarin een bankbiljet of wat. Maar dat komt ongetwijfeld nog, met de politici die in Nederland opgang maken, en de gemiddelde intelligentie en beschaving van de Nederlandse kiezer: Dat zijn immers de zegeningen van de vrije markt, meneer, dat je zelf betaalt bij je bevriende ambtenaar voor goede en betrouwbare persoonlijke service.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -