Nedernieuws        

 

31 augustus 2005

                                                                 

Zes Perzen     

 

 

Terwijl er voor één voormalige Pers, Afshin Elian, kennelijk iemand met hele scherpe ellebogen, en het vermogen iedereen in de PvdA te vriend te houden, een speciale leerstoel te Leiden gecreëerd is vanwege zijn vermeende bijzondere Perzische excellentie (volgens het bekende recept: maak aan eenlingen die trouw partij-ganger zijn goed wat eeuwen verkeerd is gedaan aan anderen), liggen er zes Perzen dood te hongeren omdat ze niet door Rita Verdonk naar Iran teruggestuurd willen worden. Ze zijn nu in de zevende of achtste week van hun hongerstaking, en er wordt bovendien smerig met ze gesold door de emigratie-ambtenarij.

Verdonk, immers ex-gevangenis-bewaarster, kan glimlachend van genot voor camera's liegen dat ze geen enkel gevaar lopen, maar die zes geloven dat niet, en ik ook niet. Elian heb ik er nog niet over gelezen of gehoord, hoewel dat niet zoveel zegt, maar natuurlijk is verzet tegen Verdonk geheel niet goed voor zijn carrière.

Iets tamelijk vreemds is dat ik er pas over hoorde nadat ze zes weken hadden liggen hongeren, en de emigratie-dienst met ze aan het slepen was gegaan. Na zes weken hongerstaking wordt dat levensbedreigend, maar het lijkt regelmatig alsof de media in Nederland door de staat geredigeerd worden, en vrijwel alleen melden wat de staats-censuur gepaseerd is.

In ieder geval: Ik vind het uitgesproken smerig dat mensen zo behandeld worden en teruggestuurd worden naar landen met martelkamers bij de politie, maar ik geloof dat ik dit eigenlijk niet mag zèggen van minister Donner: Het zou wel eens geconstrueerd kunnen worden als 'een oproep tot haat' (die niet reduceerbaar is tot 'haat van de haat'). Toch is het een mensenrecht niet gemarteld te worden, al lijken mensenrechten in Nederland vooral te bestaan om schijnheilig over te doen, en niets aan te doen als het eens een keer kàn en zou moeten, zoals in Srebrenica of in mijn geval.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -