Nedernieuws        

 

12 november 2004

                                                                 

Donner in actie

 

 

Het grotemensenwerk schijnt op minister Donner neer te komen, die onder het kopje " Donner: 'Laat ons bezinnen' " geciteerd wordt als:

"Vrijheid kan alleen duurzaam gedijen als zij gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Strafrecht is nodig. Vandaar dat [..] voorstellen worden bezien om de fundamentele waarden in de samenleving beter te beschermen en het zaaien van haat en angst beter te weren. (..) Taboes, normen en gewoon fatsoen [..], het zijn de dijken waarop wij in Nederland door de eeuwen heen altijd een polder van verdraagzaamheid hebben geschapen in wat vaak een wereld van tumult was. (..) In tijden van gevaar riepen wij altijd het dijkleger op. Het dijkleger, dat is de bevolking. Laat ieder van ons dezer dagen [...] stilstaan bij waar wij mee bezig zijn en zich bezinnen op wat wij op het spel zetten. [..]"

Dit staat in extra zwarte letters, dus dat doe ik ook maar. (Alle weglatingen tussen [..] zijn van de NRC-redactie.) Ik hoop dat je onder de indruk bent van het Donneriaanse proza. Zo nee, dan is het excuus helaas dat ook hij niet veel beter kan dan ie doet.

Het moet me ook van het hart dat ik al 26 jaar verdomd weinig "gewoon fatsoen" heb meegemaakt, in Amsterdam. Maar goed: Je kent je taak nu, als Nederburger in den vreemde: Iedere avond bidden tot Hans Brinker, en je tot het naastbijzijnd hoogheemraadschap wenden voor een B.B.-folder over Normen En Waarden en Dijken, geschreven door het geniale intellect en in het onverbiddelijke prachtproza van Onze Em Pee, en dan maar veel bezinnen - althans, dat lijkt te volgen uit des minister Donners diepe gedachten.

Donner sprak ook van de kans dat er weinig over zou blijven van Nederland dan "rokende puinhopen", maar het citaat vond ik niet in de NRC vandaag.

Hoe het zij: "het zaaien van haat en angst" is onder een wetenschappelijk hoog opgeleide bevolking van behoorlijke intelligentie een stuk moeilijker dan in het bestaande Nederland, inderdaad. En de haat en angst die bestaat heeft veel van doen met het niveau en de inhoud van het Neder-onderwijs sinds 30 jaar, minstens.

Maarten Maartensz


        home - index - top -