Nedernieuws        

 

 

                                                                 

Inleiding

 


Wat volgt zijn stukjes geschreven in 2004 en 2005 over het Nederlandse nieuws van die dagen.

De stukjes zijn altijd haastig en gewoonlijk moe en met pijn geschreven, en geven mijn toenmalige standpunten weer, die in ieder geval de deugden van helderheid en originaliteit hebben.

Ik schreef ze aan mijn in het buitenland levende broer - die ik af en toe aanspreek, en dat een deel van de stijl van de stukjes verklaart - en e-mailde ze inderdaad ook op dezelfde dag, en heb e.e.a. op of na 18 juni 2007 omgezet naar het huidige formaat, van één stukje per bestand, in een opmaak als dit stukje, maar met datums.

Verder heb ik het wat beter geformatteerd (meer alineaas, meer zwart gezette eigennamen, en duidelijker onderscheid tussen citaten en tekst e.d.), maar heb overigens vrijwel niets veranderd behalve corrigering van spelfouten die mij opvielen, terwijl ik ook hier en daar wat alinering heb toegevoegd o.a. om citaten beter als zodanig te tonen, en wat titels heb bedacht voor stukjes tekst zonder titel.

Wellicht is een en ander nu wat leesbaarder en overzichtelijker, want er is (of komt) ook een index bij, met titels en data.

Nedernieuws werd door mij geschreven tussen augustus 2004 en december 2005, waarna  ik overstapte naar een ander formaat en wat meer onderwerpen, dat Nederlog heet.

Nedernieuws komt mij voor als een zinnig en levendig rapport over contemporaine geschiedenis, en in ieder geval beter, minder saai, en stukken eerlijker dan de gebruikelijke journalistiek en columnistiek. Als u er anders over denkt, zoudt u eens het proza van anderen schrijvend in die tijd naast het mijne moeten leggen.

Ook vindt u mijn reacties op de moord op Theo van Gogh, die ik persoonlijk gekend heb, anders dan de meesten die publiek over hem spraken. Mijzelf - betrokken partij, maar ik oordeel nu ook een paar jaar later, met meer overzicht en wijsheid en kennis achteraf - komt het voor als het zinnigste wat er toen over de zaak beweerd werd. Verder zie de aansporing waarmee de vorige alinea afsluit.

Ik wens u veel leesplezier, en een goed verstand.

Amsterdam
31 juli 2007


20 oktober 2009: Er is nu ook een originele versie van Nedernieuws 2004, met minder bestanden, met meer tekst. Dit leest waarschijnlijk wat prettiger.


P.S. Jan 20, 2013: De de bestanden in de directory ../log/2004 zijn (oppervlakkig) geherformatteerd.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -