Help - News - Nederlands 2003

News

English
Nederlands

Veranderingen in het Nederlands deel van de site in 2003

In dit bestand staan de belangrijkste veranderingen op deze site in 2003. In juni 2003 werd het formaat van deze site - die bestaat sinds November 1996 - vernieuwd.

Dit bestand is er om historische redenen. Niet alle links kunnen werken, en niet alle bestanden staan nog steeds op de site.
 

Maarten Maartensz       
 

 

Maarten Maartensz

   Home - Help - News - Dutch

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 • Jan 3, 2003: Wat meer gedaan aan Multatuli's Ideeen

 • Jan 14, 2003: Wat meer gedaan aan Multatuli's Ideeen

 • Jan 18, 2003: Bezig met het corrigeren van mijn commentaren bij Multatuli's Ideen 1.

 • Jan 19, 2003: Wat meer gecorrigeerde commentaren bij Multatuli's Ideen 1. De stand is ca. 180. Aangezien ik nu sinds April 2001 ben bezig geweest met Ideen 1 - hoewel bepaald niet voortdurend - is het tijd tot een soort eerste druk van mijn commentaren bij Ideen 1 te komen. Dit gebeurt hopelijk de komende weken, aangezien ik weinig anders hoef te doen dan het bestaande commentaar door te lezen en waar nodig te corrigeren.

 • Jan 23, 2003: Bezig met het corrigeren van mijn commentaren bij Multatuli's Ideen 1. De stand is ca. 240.

 • Jan 24, 2003: Bezig met het corrigeren van mijn commentaren bij Multatuli's Ideen 1. De stand is ca. 270.

 • Jan 26, 2003: Bezig met het corrigeren van mijn commentaren bij Multatuli's Ideen 1. De stand is ca. 320.

 • Jan 27, 2003: Bezig met het corrigeren van mijn commentaren bij Multatuli's Ideen 1. De stand is 447 en daarmee is de eerste versie van mijn commentaren bij Ideen 1 af. Verder zie de introductie bij de Ideen.

 • Jan 28, 2003: Nog enige correcties bij mijn commentaren bij Multatuli's Ideen 1.

 • Jan 29, 2003: Wat meer commentaren bij Multatuli's Ideen 2.

 • Jan 31, 2003:  Wat aan m'n commentaar bij Multatuli's  Ideen 2 gedaan.

 • Feb 2, 2003: Wat aan m'n commentaar bij Multatuli's Ideen 2 gedaan. Enigszins tot m'n verbazing zie ik dat ook mijn commentaar bij deze bundel vrijwel af is (nl.: op 452 na).

 • Feb 4, 2003: En ik heb wat toegevoegd aan mijn commentaar van Ideen 2.

 • Feb 5, 2003: Wat aan en rondom m'n commentaar bij Multatuli's Ideen 2 gedaan.

 • Feb 6, 2003: Als ik het wel heb dan ben ik klaar met een eerste versie van alle commentaren bij  Ideen 2. Er is nog een correctie, een samenvatting van Ideen 2 en een uitleiding nodig, maar dit geeft enige reden tot wat tevredenheid.

 • Feb 7, 2003: Begonnen met het commentaar bij Multatuli's Ideen 3.

 • Feb 9, 2003: Wat meer commentaar bij Multatuli's Ideen 3.

 • Feb 11, 2003: Wat meer commentaar bij Multatuli's Ideen 3.

 • Feb 12, 2003: Wat meer commentaar bij Multatuli's Ideen 3.

 • Feb 13, 2003: En idem.

 • Feb 19, 2003: En idem ook wat betreft Ideen 2.

 • Feb 20, 2003: Wat meer bij Ideen 3.

 • Feb 23, 2003: Wat meer bij Ideen 3.

 • Feb 28, 2003: Kleine correcties in Multatuli en Leibniz secties.

 • Mar 1 2003: Wat meer bij Ideen 3.

 • Mar 3 2003: Idem.

 • Mar 4 2003: Wat meer bij Ideen 3.

 • Mar 5 2003: Wat meer bij Ideen 3.

 • Mar 7 2003: Idem.

 • Mar 8 2003: Idem.

 • Mar 9 2003: Alweer idem.

 • Mar 10 2003: En idem.

 • Mar 12 2003: Er is wat interessante nieuwe informatie over ME

 • Mar 18 2003: Wat geherformatteerd aan Multatuli's Ideen 2.

 • Mar 24 2003: Wat meer bij Ideen 3 en wat elders in de Ideen. Ik ben nu rond Idee 700 aangeland en zaai af en toe wat links bij eerdere Ideen naar latere Ideen.

 • Mar 26 2003: De openingspagina een beetje opgefrist. De tour en de vlinder zijn ook links.

 • Mar 29 2003: Wat meer bij Ideen 3. Ik ben rond Idee 710.

 • Mar 30 2003: Wat meer bij Ideen 3. Ik ben rond Idee 730.

 • Apr 3 2003: Wat meer bij Ideen 3.

 • Apr 4 2003: Idem. Ik ben rond 740.

 • Apr 5 2003: Idem, rond 750. En een paar typefoutjes uit Tour gehaald.

 • Apr 7 2003: Weer een beetje Ideen 3, wat correcties in de andere bundels, en een kleine herziening van m'n openingpaginaas. Ik ben met de commentaren bij 750 en met de Ideen bij 770 (alles "erster Fassung").

 • Apr 8 2003: En weer een beetje Ideen 3.

 • Apr 9 2003: Idem, inclusief een kopie en verwijzing naar Mark Twain's "War Prayer"

 • Apr 10 2003: Een beetje Ideen 3.

 • Apr 12 2003: Een beetje Ideen 3.

 • Apr 12 2003: Een beetje Ideen 3 en overige Ideen (correcties of aanvullingen).

 • Apr 14 2003: Idee 136 en 276 - hoofdideen - in Ideen 1 was geherformatteerd. (In Ideen 1 citeerde ik minder bij mijn commentaren, wat minder duidelijk is.) In Ideen 3 ben ik rond 760.

 • Apr 15 2003: Meer Ideen 3. Rond 800 met de Ideen, rond 760 met mijn commentaren.

 • Apr 16 2003: Meer Ideen 3. Ik ben ondertussen rond 800 met mijn commentaren en bij 820 met het opladen van Ideen zonder commentaren (al sla ik af en toe wat over in deze allereerste versie). Het doel op het moment is op 30 april alle Ideen van bundels 1 t/m 3 van de Ideen op mijn site te hebben, indien mogelijk met commentaren. Ik ben er dan 2 jaar af en aan mee bezig geweest.

 • Apr 19 2003: Meer Ideen 3 en wat correcties in Ideen 1 en  Ideen 2. Ik ben bij 850 met opladen maar niet met commenteren.

 • Apr 20 2003: Meer Ideen 3.

 • Apr 21 2003: Meer Ideen 3 en wat correcties in Ideen 1 en  Ideen 2.

 • Apr 22 2003: Meer Ideen 3.

 • Apr 23 2003: Idem. De hele Ideen 3 is nu opgeladen maar met m'n commentaren ben ik zover nog niet. Er is nu wel een aardige uitbreiding in mijn kommentaar bij 817 van idem bij 423. (Over goed en kwaad en pijn en plezier, dus themaas die ieder mens aangaan.)

 • Apr 24, 2003: Ik kan mij voorlopig aan het commenteren wijden - en begin maar eens met wat Neerlandistieke onzin over de stelling van Pythagoras. Zie 529.

 • Apr 25, 2003: Meer commentaren bij Ideen 3.

 • Apr 26, 2003: Idem.

 • Apr 27, 2003: Idem.

 • Apr 28, 2003: Idem. Mijn commentaren bij Ideen 3 zijn gearriveerd bij 821 in erster Fassung.

 • Apr 29, 2003: Idem. Bij 830.

 • Mei 1, 2003: Wat correcties en aanvullingen bij Ideen 3.

 • Mei 4, 2003: Idem.

 • Mei 5, 2003: Idem, ook in Ideen 1.

 • Mei 8, 2003: Weer enkele correcties en aanvullingen bij Ideen 3.

 • Mei 18, 2003: Idem. Het schiet niet op omdat m'n gezondheid beroerd is, maar ik heb nu wel een korte inleiding bij Ideen 3 geschreven.

 • Mei 22, 2003: Plan om de site te hervormen in Notes.

 • Mei 24, 2003: Begonnen de site te hervormen, door "ME in Amsterdam" naar een andere site te verplaatsen

 • Mei 24, 2003: Iets meer Ideen 3.

 • Jul 13, 2003: Idem.

 • Jul 14, 2003: Idem.

 • Jul 15, 2003: Idem.

 • Jul 17, 2003: Idem. 't Overgrote deel van m'n commentaren bij Ideen 3 zijn nu in eerste redactie geschreven. Er zijn nog een stuk of 30 ideen te commenteren, en dan is ook dit verricht.

 • Jul 18, 2003: In ben rond 900 gearriveerd, voor wie 't mocht willen bijhouden

 • Jul 19, 2003: Rond 910, en in feite nog maar een idee of 10 van het einde.

 • Jul 20, 2003: De eerste volledige versie van tekst + commentaar op Ideen 3 opgeladen. Voor wat achtergrond zie mijn introductie bij mijn commentaren op Multatuli's Ideen.

 • Jul 27, 2003: Wat kleine correcties bij mijn commentaren op de Ideen. (Méér moet wachten op meer gezondheid). Ik heb nu ook Multatuli's Nawoord uit 1876 opgenomen met commentaar, waarin ik een brief van M.'s uitgever Funke citeer over de verkoop van M.'s werk. 't Zijn - welbeschouwd - melancholisch stemmende cijfers, maar ze geven mijn eigen meningen over Nederlanders wat ondersteuning.

 • Jul 29, 2003: Wat meer kleine correcties bij mijn commentaren op de Ideen.

 • Aug 3, 2003: En idem.

 • Aug 4, 2003: Idem.

 • Aug 7, 2003: Idem.

 • Aug 8, 2003: Idem.

 • Aug 11, 2003: Idem. Ik heb Ideen 1 voor de eerste keer nagelopen, wat oppervlakkig gezien de hitte en mijn gezondheid, die beroerd is.

 • Aug 13, 2003: Wat meer correcties en een kopie van een zeer interessante brief van Multatuli van 9 april 1856 opgeladen.

 • Aug 19, 2003: En wat meer correcties. Verder is er nu een eerste versie van een trefwoorden-index op mijn eigen commentaren bij Ideen 1.

 • Aug 19, 2003: Meer van hetzelfde

 • Aug 23, 2003: Meer van hetzelfde. (Trefwoorden-index ongeveer af.)

 • Sep 3, 2003: Dit file bijgewerkt en "ME in Amsterdam" weer toegevoegd (dat 3 maanden is weggeweest).

 • Sep 4, 2003: Stukje recensie van Van der Meulen's recente Multatuli-biografie toegevoegd.

 • Sep 5, 2003: Wat correcties bij Ideen 3.

 • Sep 8, 2003: Eindelijk alle scheidings-streepjes in mijn commentaren bij Ideen 1 gezaaid.

 • Sep 11, 2003: Eindelijk alle scheidings-streepjes in mijn commentaren bij Ideen 2 gezaaid en idem Ideen 3.

 • Sep 18, 2003: Ideen 1 geherformatteerd met een wit achtergrondje. En idem Ideen 2 en  Ideen 3.

 • Sep 18, 2003: "ME in Amsterdam" geherformatteerd wat betreft de achtergrond. (De achtergrondkleurvan tekst-tafels is nu wit.)

 • Sep 28, 2003: Wat kleine correcties en aanvullingen in de commentaren bij de Ideen.

 • Sep 29, 2003: Idem.

 • Sep 30, 2003: Nogmaals idem.

 • Oct 3, 2003: En nogmaals idem.

 • Oct 25, 2003: Van der Meulen's recente Multatuli-biografie heeft de AKO-Literatuurprijs 2003 gewonnen, en ik merk daar heel kort wat over op.

 • Oct 26, 2003: Wat kleine correcties en aanvullingen in de commentaren bij de Ideen.

 • Oct 27, 2003: Idem.

 • Oct 29, 2003: Idem.

 • Nov 4, 2003: Kleine correcties in Ideen 1

 • Dec 23, 2003: Een korte verantwoording over het weinige dat ik de afgelopen maanden heb kunnen doen in Ideen-intro.
   


Nederlandse Veranderingen 2004

  
Top

 Maarten Maartensz