Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 W - Wetenschap

 

Wetenschap: Kennis; waarachtig of waarschijnlijk geloof geproduceerd met rationele methoden.

Wetenschap, en alleen wetenschap in alle opzettelijk menselijk maatschappelijk doen en streven, is gebaseerd op een verbond tussen mensen om de waarheid te vinden en schrijven over bepaalde onderwerpen, en waarin waarheids-vinding, eerlijke en adekwate rapportage, rationeel en logisch redeneren, en experimenteel - proefondervindelijk - onderzoek centraal staan.

Eén van de eersten die alle voorwaarden voor het succesvol beoefenen van wetenschap duidelijk formuleerde was Galileo Galilei.
 


Zie ook: Logic, Mens, Reason, Science


Literatuur:

Clifford, Feynman, Galilei, Nagel, Stegmüller,

 Original: Aug 9, 2004                                                 Last edited: 12 December 2011.   Top