<


 

Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 L - Liegspraak

 

Liegspraak: Het jargon en de clichÚs die de politiek correcte waan van de dag vormen in een maatschappij of groep: simultaan-vertaling van de Engelse begrippen Cant en Newspeak.

1. De meerderheid van de mensheid spreekt en denkt in termen van het jargon en de clichÚs die de waan en de de populaire illusies van de dag weergeven, en die altijd gedeeltelijk geloofd en gedeeltelijk gehuicheld worden door de sprekers ervan of ervoor, mede omdat ze zouden weergeven hoe men - in die maatschappij of groep - behoort te spreken en denken.

Wat Byron zei over Engeland geldt voor iedere menselijke gemeenschap, om redenen die hieronder volgen:

"De grote bewegingskracht van het volk is liegspraak: politieke liegspraak, dichterlijke liegspraak, religieuze liegspraak, morele liegspraak - maar altijd liegspraak, vermenigvuldigd door en in alle lagen van de bevolking,"

Dr. Johnson gaf de volgende realistische raad inzake liegspraak (Engels: Cant), ziende dat het maatschappelijk erg moeilijk kan liggen geen liegspraak te spreken:

"Sir, clear your mind of cant!".

Wie geen duidelijke evidentie geven dat ze dat doen, geven duidelijke evidentie dat ze niet gewillig of niet in staat zijn rationeel te denken.

2. Er zijn twee hoofdredenen voor de prevalentie van leugenspraak in de maatschappij: Domheid en conformisme. Vooral de laatste is moreel maatgevend: Mensen spreken liegspraak om aan te geven dat zij tot Onze maatschappij behoren en willen behoren. Waar ze zich in liegspraak uiten is de subtekst": Laten jij en ik pretenderen dat we deel zijn van dezelfde maatschappelijke groep door het uitwisselen van wat van de op het moment politiek correcte liegspraak.

Hier moet opgemerkt worden dat dit een soort acteren en rollenspelen is, maar met dit verschil in het acteren en rollenspelen van kinderen dat kinderen nog weten wanneer ze spelen, en ook weten wat het is normaal te doen zonder te doen alsof ze iets zijn dat ze niet werkelijk zijn noch kunnen zijn.

Maar gewoonlijk is er voor gewone mensen, wat betreft de meerderheid van hun besproken onderwerpen, alleen liegspraak: Ze hebben niets beters bedacht of aan te bieden over het onderwerp dan liegspraak; wat ze aanbieden is de liegspraak van hun groep van dat moment; ze spreken deze liegspraak om aan te geven dat ze helemaal bij Ons Eigen Soort Volk behoren, zoals honden en hyena's met hun groepsgeur rondleuren voor sociale acceptatie; ze weten dat ze liegen en pretenderen, maar omdat ze ook weten dat hun leugens en pretenties die van de politiek correcte waan van de dag in hun groep (bedrijf, maatschappij, kerk, partij, club) behoort en geheel modieus en hip is, zullen ze niet toegeven dat ze liegen en pretenderen, behalve als een dergelijke toegave tot de geaccepteerde liegspraak van de dag behoort.

Het zijn van een huichelaar, dus van een zich keurig gedragende liegsprekende politiek correcte conformist, is de enige manier voor gewone mensen om maatschappelijk te zijn, in een gewoon publiek van hun eigen maatschappelijke gelijkwaardigen of meerderen.

En omgekeerd: Gewone mensen vatten maatschappelijk doen, denken, spreken en schrijven op alsof dat alleen kan, mag en behoort alsof men zelf een gewone mensen huichelaar is, die de grote democratische meerderheid van de andere politiek correcte huichelaars in de eigen groep helpt politiek correct te huichelen en elkaars pretenties, leugens en wanen, inkomens, voorrechten, bijverdiensten, en status, in stand te kunnen houden en beschermen.

Dit is ook een deel van het geheim van zogeheten rolmodellen (voorbeeldmensen zoals gepropagandeerd door politiek correcte media en sprekers), advertentie-taal etc.: Dit zijn allemaal codes die communiceren

"Hoe Onze Werkelijkheid Behoort Bezien En Besproken Te Worden",

en is het maatschappelijk, moreel en menselijk ideaal van alle gewone mensen, die weinig anders weten of willen weten dan hoe men in hun eigen kringen in situaties kan overkomen alsof men een van Ons is die tot Wij behoort, en dus voorbeeldig deugt.

Voor gewone mensen, inclusief hun politici, priesters en dominees, is menselijk maatschappelijk zijn het zijn van een publiek politiek correcte huichelaar en bestaat vooral uit het maatschappelijk opvallend liegspreken. om aan te geven dat men zelf weet hoe te verschijnen als een van Ons, en wat het is om als een fatsoenlijk deugdzaam loyaal respectvol Gewoon Mens te verschijnen.

 

 


Zie ook: Conformisme, Leugen


Literatuur:
Arieti, Chesterfield, Goffman, Maartensz

 Original: Aug 16, 2009                                                 Last edited: 12 December 2011.   Top