Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 H - Hulpverlener

 

Hulpverlener: (genus Neerlandicus): Gewoonlijk intellectueel en/of moreel gehandicapte, die zich op mensen die zich niet verweren kunnen werpt om deze weerlozen, tegen een extra-hoog salaris vanwege beweerde menselijkheid en moraal, te voorzien van eindeloze doses burocratische, politieke of religieuze propaganda, zogenaamd in het belang van de zogenaamd geholpenen.

De Wet van De Hulpverlener luidt: De hulpverlener bestaat om hulp te verlenen, aan zichzelf en zijn/haar collegaas, op kosten van degenen die hulp wordt verleend. Er is geen vorm van menselijke misère die niet tot groot voordeel van talloos veel hulpverleners gebruikt kan worden om talloos veel hulpverleners hulp te verlenen en te verrijken.

De mensensoort 'professionele hulpverlener' (in het Neerlandse) wordt vooral bemand en bevrouwd door intellectueel en moreel gehandicapten die niet in staat zijn tot enige zelfstandige intellectuele of artistieke carrière, en het aan moed ontbreekt om zichzelf te verrijken als drugshandelaar of corrupte burocraat of bestuurder.

Het doel en de taak van de professionele hulpverlener is een eeuwigdurende functie als hulpverlener in een zo hoog mogelijke, bij voorkeur ambtelijke, salarisschaal (met vrij reizen naar derde wereldlanden met een subtropisch klimaat), een zo hoog mogelijk pensioen, en een lintje na vijfentwintig jaar zelfverrijking vanwege bewezen moraliteit en menselijkheid.

Een moderne professionele hulpverlener kan herkend worden aan houding en taalgebruik: De houding is die van de kleuterjuf voor debielen, die met een opgeverfde glimlach naast de debieltjes hurkt om ze in Jip en Janneke taal de laatste officiële propaganda in de oren te toeteren, tegen een uurloon dat een veelvoud is van het uurloon van de geholpene; het taalgebruik is immer de laatste variant van het Politiek Correcte Ideologisch Idioom dat de regering, burgemeester of deelraad tot Norm en Waarde van Nu hebben bepaald.

 


Zie ook: Collega, Features of Moral Norms, Loyaliteit, Respect


Literatuur:

Maartensz

 Original: Oct 19, 2007                                                Last edited: 12 December 2011.   Top