Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 G - Groepsdenken


 
Groepsdenken: Het soort denken, voelen, waarderen en wensen dat mensen in menselijke groepen samenhoudt.

Veel van dit denken etc. dat groepsdenken is is totalitair in beginsel, en is samengesteld uit principes gebaseerd op wensdenken van de volgende soort:

De leden van een menselijke groep zijn zich gewoonlijk nauwelijks bewust dat hun lidmaatschap van de groep in belangrijke mate is gebaseed op principes als hierboven geformuleerd, zelfs als het ze erg makkelijk valt te zien dat dergelijke principes het gedrag van de leden van andere groepen, zoals politieke partijen, religieuze organisaties, voetbalsupporters, maar ook bedrijven, scholen en universiteiten, heel redelijk verklaart in veel gevallen.

Het is ook de moeite waard op te merken dat de bovenstaande principes die het feitelijk fundament schijnen te vormen van het meeste groepsdenken betrekkelijk onschuldig zijn, maar dat de meeste groepen ook principes als de volgende handhaven:

  • Wie niet tot Onze Groep behoort is minder goed (voortreffelijk, humaan, religieus of raciaal behoorlijk) dan iedereen die er wel toe behoort
  • Wie tegen Onze Groep, Onze Leiders, Onze Ideologie of Ons Geloof is, is daarom en daardoor moreel of menselijk of intellectueel minderwaardig
  • Wie zich niet conformeert aan de praktijken en principes die op het moment in Onze Groep heersen is immoreel of gestoord

Het meeste groepsdenken berust op vooroordelen van allerlei soort, waarvoor het beste excuus is dat aangezien mensen sociale dieren zijn ze een instinctieve motivatie hebben om tot een groep te willen behoren en deze te ondersteunen.

 


Zie ook: Group, Prejudice, Society, Totalitarian, Us, We


Literatuur:

Goffman, Machiavelli, Milgram, Mosca, Talmon, Thieme
 

 Original: Oct 26, 2008                                                Last edited: 4 October 2012.   Top