Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 B - Beloning

 

Beloning: Wat iemand ontvangt aan wenselijke dingen, als tegenprestatie voor wat hij of zij gedaan heeft.

NB dat er twee welonderscheiden vormen van beloning zijn: Enerzijds, sociaal gesanctioneerde en vaak contractueel vastgelegde overeenkomsten iets te geven - gewoonlijk maar niet noodzakelijk: geld - als tegenprestatie voor werk dat men verricht heeft voor een ander; anderszijds, een persoonlijke reactie, die
niet sociaal gesanctioneerd hoeft te zijn en zelden of nooit contractueel vastgelegd is, en die iemand's persoonlijke appreciatie uitdrukt voor iemand anders' persoonlijke handelingen of kwaliteiten.

NB dat "beloning" behoorlijk verschilt al naar gelang het een tegenprestatie voor werk is, of een uitdrukking
van waardering voor wat iemand deed of is. Ook is het zo dat beide vormen van beloning iets wenselijks
moet zijn (in ieder geval volgens de gever): waar dit niet het geval is, is er geen sprake van een beloning
maar van iets anders, en van een straf als het onwenselijk is.
 


Zie ook: 


Literatuur:

Arieti

 

 Original: Dec 20, 2014                                                 Last edited: 20 December 2014.   Top