Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 A - Ambtenaar

 

Ambtenaar: Staatsdienaar.

Persoon die een carrière maakt en inkomen, macht en status verwerft door de machthebbers van het moment te dienen. Mensensoort, maatschappelijke rol en soort carrière die gevaarlijk is voor het levensgeluk en de kansen van voor wie aan hen overgeleverd is of van hen afhangt.

De feitelijke hoofdnorm voor iedere ambtenaar onder iedere vorm van bestuur is: "Unsere Ehre heisst Treue!" - de wapenspreuk van de ultieme ambtelijke organisatie die S.S. heette.

De mensheid loopt een zeer veel kleiner risico in een terreur-staat terecht te komen, al dan niet nominaal "(Volks-)democratisch", door dit hele menselijke genus  van levenslange dienaren van de macht - "all power corrupts" (Lord Action) and civil servants who are not corrupt in some way must be born as angels - voorgoed af te schaffen, en te vervangen door iets wat ik in het Engels als volgt omschreef:

Government by the people: Instead of a bureaucracy and instead of military service, every adult citizen in society should spend two or three years of his or her life as a civil servant, in the type of job and with the sort of payment one receives in ordinary life, organized on the lines of a governmental Manpower office, also manned by such civil servants, that takes care that the tasks now done by state bureaucracy will be done properly and honestly by ordinary civilians doing their civil service for a few years.

This is a system of real democratic government, that avoids all or most of the dangers of bureaucracy (careerism, corruption, loyalty to - aspiring - dictators, parasitism, incompetence, manipulation, lack of control by the population), and effectively does give the power to the people
, for it in effect delivers the everyday practical government in the hands of the people, for the few years that they do social service as civil servant. Besides, it makes every adult participate in actual government during some period of his or her life, and it gives every citizen a chance to be a civil servant, and to replace the bureaucratic caste of state servants that currently have most of the everyday power in so-called "democratic" states, and which is a type of man that can and should be wholly done away with. Real power to the people - by civil service. ("On "The Logic of Moral Discourse"")
 


Zie ook: Boetie, Corruptie, Loyaliteit, Terrorism, Totalitair


Literatuur:

Boetie,
Browning, Goffman, Laqueur, Multatuli,

 Original: Aug 8, 2004                                                 Last edited:12 December 2011.   Top