Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz.


Overzicht                                                       terug naar Index


Tour en overzichtsoverzicht

Een korte tour van de files in ME in Amsterdam en enige adviezen hoe e.e.a. te lezen

Prospectus

Een lang, duidelijk overzicht oorspronkelijk voor het CvB van de UvA

Spiegeloog-columns

Een overzicht van gepubliceerde columns over de UvA en het wetenschappelijk onderwijs in Nederland

Korte index

De meeste bestanden van ME in Amsterdam op 1 scherm

Originele index

De originele index van 1996-97

Algemene Inleiding

De originele inleiding

Van Traa-rapport Amsterdam

Het parlementaire Van Traa-rapport deel Amsterdam

Noten bij Van Traa-rapport

Mijn notities bij het Van Traa-rapport

Waar het mij om gaat

Een stel links met contextuele opmerkingen en bespiegelingen

GG&GD-correspondentie

Overzicht van correspondentie met de GG&GD in 1990 en 1999

Meta-tekst GG&GD

 

Een overzichtsfile ten behoeve van de GG&GD directie met mijn algemene standpunten toegelicht

Geschiedenis 1975-2000
(voorlopig afwezig)

Mijn persoonlijke geschiedenis 1975-2000 - levend met ME in Amsterdam, dat bestuurd werd "uit naam van de idealen van de Februaristaking", en filosofie en psychologie studerend aan de UvA

Recent - Na 10 jaar

Recente ontwikkelingen op het front van vruchteloos jezelf wettelijk proberen te verweren in Amsterdam tegen door B&W beschermde harddrugshandelaars

Nederlandse Grondwet

Plus mijn commentaar, gebaseerd op wat me FEITELIJK overkwam en aangedaan werd in Neerland

Menselijkheid

Een kleine, korte maar duidelijke uitleg aan een familielid over het menselijk onvermogen tot menszijn.

Na 19 jaar Mijn mening na 19 jaar (2007) inclusief herhaling vordering
Konklusies Mijn konklusies uit 2007
CV

Mijn CV in opdracht van B&W. Twee delen: CV0 en CV1. Ook: Secties.

Overzicht Overzicht van 2007 met kommentaar met een lijst zonder idem.
Nedernieuws en Nederlog Meningen over Neerland, stand vanaf 30 augustus 2004