Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home

 

13 maart 2003: Enige medische info

 

                        - Volg de pijlen

Er bereikt mij interessante en zinnige informatie en theorie over ME/CFS uit de US via Engeland. Ik informeer de heer De la Haye maar.


Geachte heer De la Haye,
 
Niet tot mijn verbazing heb ik tot nu toe niets gehoord van de speciale Unit - mevrouw Groeneveld, meneer Verhagen - waar u mij naar verwezen hebt. Dit verbaast mij niet omdat ik nu 3 1/2e maand dezelfde consistente ervaring er mee heb: Onbereikbaar; telefoonbandjes; en een mevrouw Groeneveld met verhalen over computers waarvan iemand als ik kan weten dat ze niet waar zijn ('t spijt me, maar een zogenaamd grote instelling die 6 weken lang niet in staat is te e-mailen, ook niet via eigen home computers of internet vraagt van mij een mate van geloof in hun woorden dat mij net zo goed in alle wonderen van Lourdes kan doen geloven).
 
De stand is dus nu dat volgens mevrouw Groeneveld meneer Verhagen hard aan het werk zou zijn in mijn belang - terwijl ik niet weet wat hij doet, wat hij meent te kunnen zeggen uit mijn naam, wie hij adresseert uit mijn naam, en zonder enige schriftelijke volmacht van mij. Nu, ik kan dit - na 15 jaar ellende met de gemeente Amsterdam nadat ik de euvele moed had te protesteren tegen de bij mij inpandig gevestigde moordzuchtige harddrugspsychopaten MET B&W-vergunning - NIET accepteren.
 
Ik wil desnoods - na aanzienlijk meer informatie dan mij gedurende deze 3 1/2e maand deelachtig is geworden - accepteren dat e.e.a. ter goeder trouw gebeurde, maar tot ik die informatie gekregen heb kan ik mijn nogal logische geest daartoe niet bewegen, zoals ik mijzelf ook niet kan zetten tot geloof dat 3=1 omdat de God van de katholieken dat miraculeus zo wilde.
 
En ik tast de persoonlijke belangen van B&W van Amsterdam aan en van de Amsterdamse drugsmafia, en dat Amsterdamse drugsbelang heeft een jaarlijkse omzet-waarde ter grootte van de grootste Nederlandse legale bedrijven - zodat ik het niet bijzonder moeilijk vind speculatieve verklaringen op te zetten of het waarom van de zogenaamde computer-stoornis waar Groeneveld-cum-Verhagen nu 6 weken aan zouden lijden, die hen ook weerhoudt te doen wat - relatief aan mijn normen - niet meer dan behoorlijk en fatsoenlijk zou zijn. 't Is namelijk allemaal kennelijk exact uit hetzelfde materiaal gesneden als de behandeling die ik al 15 jaar ontvang van de Amsterdamse ambtenarij, die ook nooit te bereiken zijn en geen antwoord geven, wat ik ook mail, schrijf of zeg.
 
Maar goed - de titel van mijn mail belooft u enige medische info. Deze ontving ik gisteren uit Engeland en de US en staat op mijn site op de volgende plaats
 
 
NB: Het eerste item hiervan is voor u en advocaten het interessantst, ook in het kader van "Het Grote Lijden Van Prinses Margarita En Haar Edwin". Dit is een Canadees rapport met de titel
A. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome:
    Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols

Volgens mij maakt dit volstrekt duidelijk voor een rechtbank WAAROM ik zeg dat de 3 1/2 jaar terreur boven in gigantische geluidsoverlast, moorddreigingen, beledigingen (u wilt u vrouw of vriendin toch ook niet uw huis binnen laten gaan tussen een haag junken op een met gemeentelijk vergunning gemaakt terrasje die haar dingen toeroepem als "hé, lekker stuk wil je met me neuken?" - gevolgd door bedreigingen als ze er wat van zegt?) mijn gezondheid voor de daarop volgende 15 jaar en tot de dag van vandaag, en bij de huidige stand van medische kennis, voorgoed geruineerd heeft.

Want: Van 1984 tot 1988 had ik goede hoop dat dankzij de grote doses vitamines die ik slikte - wat ik nu 20 jaar doe, vrijwel altijd voor eigen grote kosten, van een minimale bijstandsuitkering, die bovendien de afgelopen jaren extra gekort is door B&W, uiteraard met een schuin oog op mijn hen ondertussen ongetwijfeld ad nauseam bekende klachten over depressiviteit (met 5% van de energie die u heeft, met voortdurende pijn, levend van 400 Euro 13 cent in de maand, zonder enige hulp in Onze Democratische Rechtsstaat) - te genezen, want mijn gezondheid verbeterde in die jaren systematisch hoewel langzaam. Sindsdien is mij gebleken dat diverse anderen geslaagd zijn zichzelf te genezen op dezelfde manier - en in feite is ImmuneSupport.com, waar het andere rapport van komt, een bedrijf van iemand met M.E. die zich genas met orthomoleculaire geneeskunde (vitamines etc.).

Maar mijn 3 1/2 jaar blootstelling aan de gemeentelijke harddrugshandelaars - dat mag ik toch wel zeggen zonder de zo nobele humanist Cohen te "grieven en/of beledigen", naar ik hoop? - heeft al die vooruitgang volledig omgekeerd en ongedaan gemaakt, en mijn feitelijke medische positie is sindsdien aanzienlijk slechter dan de eerste 10 jaren van mijn ziekte, die al ellendig genoeg waren.

Hoe het zij: U kunt het allemaal zelf nalezen - en voorleggen aan de u ongetwijfeld persoonlijk bekende Van Thijn en Cohen, met de mededeling dat ik beide heren achter tralies wens te zien "uit naam van de idealen van de Februaristaking".

Want let wel, meneer De la Haye: Met het aristocratisch pessimisme dat ik verworven heb WAS ik bereid veel van mijn claims op te geven om mijn proefschrift af te kunnen schrijven, te promoveren, en op die manier te proberen Neerland te verlaten. Maar dat mocht niet van Cohen en zijn de drugshandel van Amsterdam (10 MILJARD Euro per jaar) verdedigende staf. Wat Cohen deed was mij 2 jaar chicanes veroorzaken, mijn bijstanduitkering korten, mijn medische bijstand intrekken, en mij naar de MegaBanenMarkt sturen, WETENDE dat ik daar de gezondheid geheel voor mis. Wel, als Gerrit Zalm achter tralies moet vanwege het Lijden Van Prinses Margarita volgens de advocaten van Margarita, hoe redelijk is mijn opstelling dan over de naar eigen liegen zo nobele Cohen, Patijn en Van Thijn (cumulatief goed voor 66 MILJARD Euro illegale drugsomzetten?).

Maar goed - leest u het maar na, eventueel met hulp van medici en advocaten. Het is een uitstekend rapport en de opgevoerde medische autoriteit is aanzienlijk groter dan het stelletje duizendsterangers dat de GG&GD bestiert en wanbestuurt, met wie ik ook nogal wat appeltjes te schillen heb.

O nog wat, als u aan het lezen mocht slaan in mijn site:

- In de sectie Politics vindt u als "Introduction to Politics" een hoogstgeleerde maar toch leesbare uiteenzetting over zinnige boeken over politiek
- In de sectie "Recente ontwikkelingen" in "ME in Amsterdam" vindt u een samenvatting van de afgelopen 2 jaar misdadig wanbestuur door de gemeente Amsterdam
- In de sectie "Multatuli" vindt u Ideen 1, 2 en 3 (de laatste gedeeltelijk), met zowel alle ideen van Multatuli als mijn commentaren daarbij.

Het laatste zou u - mits gewenst en daartoe in staat - veel kunnen leren over mijn opvattingen over Nederland, Nederlanders en Nederlands, die nogal afwijken van die van de gemiddelde trotse democratische Neerlandse kiezer, die dan ook niet mijn achtergrond en hersens heeft.

Ik wens u veel leesplezier, en doe dat zonder overmatig veel cynisme, want ik heb zeer vaak gehoord dat ik uitstekend schrijf. Bovendien dunkt mij dat iedereen bij de Stichting 40-45, mits niet "cognitively challenged", nogal wat zou kunnen leren van deze zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, bijvoorbeeld over "normen en waarden" en individuele menselijke integriteit.

Tenslotte, aangezien het de speciale Unit Groeneveld-Verhagen kennelijk volmaakt onmogelijk is mij te bereiken via hun eigen home-computer of internet-café: Wellicht kunt u één of beide personen toegang geven tot één van de computers van uw instelling om gewoon te doen wat moreel behoorlijke mensen plegen te doen indien enigszins mogelijk: Hun gedane toezeggingen gestand doen, en mij per e-mail informeren wat zij voor gedaan zouden hebben, met wie ze gesproken hebben, wat ze gezegd hebben, en wat voor resultaat dit had? 't Is namelijk MIJN belang, dat ik persoonlijk voor minstens gelijkwaardig houdt met dat van de zozeer Lijdende Prinses Margarita, om welke reden ik geïnteresseerd ben in wat haar Lijden haar gaat opbrengen, in Onze Democratische Rechtsstaat.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

drs. M. Maartensz.

P.S. Mocht ook u mijn vordering op de gemeente en de staat "wat hoog" vinden: Ik zal er mijn advocaten uit moeten betalen, naar ik aanneem op percentage-basis, want van 400 Euro 13 heb ik in Onze Democratische Rechtsstaat feitelijk ook niet meer de mogelijkheid een advocaat in te huren (wier uurloon rond mijn maandloon pleegt te liggen). En zoals u wellicht weet zijn advocaten, helemaal enigszins goede advocaten, een bijzonder geldgierig ras. En verder lijd ik nu 14 jaar constant pijn en lig ik ca. de helft van de dag in bed, met een verwoeste gezondheid, welbewust geruineerd door de harddrugshandelende en terreur "gedogende" bestuurders van de stad Amsterdam, die zichzelf legitimeerden en legitimeren "uit naam van de idealen van de Februaristaking" - en uit die naam Amsterdam en Nederland uitleverden aan de internationale drugsmafia.

P.P.S. Nog iets voor goed begrip over verantwoordelijkheid: Er is helemaal niemand of niets dat mr. Cohen, mr. Patijn of drs. van Thijn dwong of verplichtte burgemeester te zijn MET de PERSOONLIJKE verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het HANDHAVEN van de Nederlandse wet en het HANDHAVEN van de openbare veiligheid, ook in MIJN geval. Het stond alledrie volkomen vrij om openbaar te verklaren: "Helaas ben ik niet in staat in Amsterdam onder de daar bestaande omstandigheden met de daar heersende gecorrumpeerde ambtenarij de Nederlandse wet te handhaven. Ik doe dus afstand van mijn baan, want ik kan de Nederlandse wet niet handhaven en wil geen ambtsmisdadiger zijn." De heren deden dat niet. Ze wilden dus ambtsmisdadiger zijn. Waarom? Ik neem aan en vrees: Vooral uit het soort persoonlijke ijdelheid dat kleine persoonlijkheidjes zo graag in het licht der publieke schijnwerpers doet staan, ook als ze feitelijk totaal niet bij machte zijn om te doen wat ze zouden moeten doen voor hun taak. (U ziet precies hetzelfde weer bij Balkenende, die ik persoonlijk nog niet het bestuur over een patatkraam zou toevertrouwen, zo belachelijk als ik deze malle gristenpadvinder vind.)


Colofon: Geschreven en verzonden op 13 maart 2003.
            Opgeladen op 18 maart 2003.
 

 

 

Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home