ME Buromedisch                                                               
                              2: Dokter Marlies Boon verklaart de medische burokratie                                         Dit is het vervolg van gisteren, en staat ook met wat context (met een voor- en nawoord) in Nederlog van 31 augustus 2009. Ik schrijf en verzend dit aan de onderstaande gezondheidscorporatie op 1 september, en kan u melden dat er gisteren i.v.m. dit item 64 MB neergeladen is - wat althans suggereert dat ik iets formuleerde dat vele patiŽnten blootgesteld aan de Klinkiaanse abominatie die nu de nieuwe Neerlandse Gezondheidszorg is aanspreekt.

Ik wens u veel leesplezier - en zou de directie van onderstaande instelling willen verzoeken in de mail te klimmen, want ik kan het "Wie zwijgt stemt toe" spel hťťl goed spelen, en anders dan mr.dr. Cohen, die zwijgend instemt met alles dat op mijn site staat - omdat hij meent, met enige praktische rechtvaardiging, dat een man als ik hem toch niet te pakken kan krijgen als hij dat niet wil, zolang hij burgemeester is tenminste, en dat een man als hij gewoon in de feitelijke praktijk boven de Nederlandse wet staat, en daar souverein zijn kont mee af kan vegen als machthebber van Amsterdam - lijkt het mij dat u dat zich niet kunt veroorloven, ook al omdat ik hťťl erg scherp kan en zal formuleren waar het doodordinaire medische oplichterij betreft, die er voor mij feitelijk op neerkomt dat ik gewoon door moet gaan met pijn lijden en geen hulp krijgen, omdat de hulpverleners mijn pijn niet voelen, mijn situatie niet willen kennen en niet willen begrijpen, en ook al menen in de praktijk boven alle kritiek te staan.

Daarom heren en dames ook van de SAG, omdat ik geprobeerd heb de KNMG te bereiken op het internet, waar blijkt dat ook dat niet kan vooraleer ik arts ben en tot Hun Gemeenschap behoor:

Ik wens in verbinding gesteld te worden met juridisch, medisch en mentaal bekwame personen van het KNMG, want ik wil de medische stand en het medisch onvermogen in Nederland aan gaan pakken, en ook zij kunnen dat beter in overleg doen, dan riskeren dat ik aan het vloerdweilen ga met hun pretenties, hun fraaie praatjes, en hun liegspraak - want daar komt het toch op neer:

Ook de KNMG is kennelijk liever goeie maatjes met de politieke machthebbers dan dat ze daadwerkelijk opkomt voor (i) de rechten van patiŽnten in Nederland op goede medische zorg en (ii) de mogelijkheden voor artsen om hun beroep behoorlijk en integer uit te oefenen - zoals vele dekaden mogelijk was in Nederland, tot de politieke intriganten van "De Zegeningen Van De Marktwerking" (= Een Topambtenaar die, met royale  belastingsubsidies, NGO wordt om "met marktwerking" drie keer meer te verdienen dan daarvoor, voor zogenaamd hetzelfde werk, maar tegen drie keer minder tegensprestatie, en geen enkele feitelijk afdwingbare juridische verantwoordelijkheid) erin slaagden ook dit segment van een behoorlijke rechtsstaat - het recht van Nederlandse burgers op goede medische zorg - te verkwanselen voor topinkomens en systematisch gehandhaafde persoonlijke onverantwoordelijkheid en persoonlijke onaansprakelijkheid.

And get me well: I think I can hang you high to shame you, and I will if I must, and I can find you personally (I mean: who you are, what you earn, what you published) if I take the trouble. Think about it!


T.a.v. Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
(citaat van hun proza, van hun site:)


"De patiŽnt

In het gezondheidscentrum staat de patiŽnt centraal.

Met een breed pakket aan zorg leveren we de patiŽnt zorg op maat.
De zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele vraag van de patiŽnt.
De patiŽnt krijgt een actieve rol bij de zorg om de eigen gezondheid.

PatiŽnten wordt een uitgebreid pakket van activiteiten aangeboden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.
De patiŽnt wordt gestimuleerd mee te denken op grond van de beschikbare informatie en keuzemogelijkheden. Correcte bejegening over en weer en een goede serviceverlening door het gezondheidscentrum zijn voor ons vanzelfsprekend.

PatiŽnten/cliŽnten worden uitgenodigd hun oordeel gevraagd en ongevraagd kenbaar te maken.
Mede op grond van het oordeel van patiŽnten/cliŽnten is het gezondheidscentrum voortdurend bezig de kwaliteit van zorg te verbeteren. PatiŽnten/cliŽntenorganisaties en de cliŽntenraad spelen hierbij een stimulerende rol."


Website: www.sag-amsterdam.nl
Email: info@sag-amsterdam.nl 

(
Geen bewering van de bovenstaande dieventaal - argot, en Francais; jargon of cant, auf Englisch; liegspraak style MM - is waar, gegeven een maand ervaring, en alles is bijzonder lam geschreven propaganda, maar goed: Hondsbrutaal liegen is zo makkelijk, en zo winstgevend in modern Neerland!)


Amsterdamn, 31 aug 2009

"Severe truth is expressed
with some bitterness."
Henry David Thoreau.

L.S.

Vandaag heeft dokter Marlies Boon, huisarts, werkzaam bij het Gezondheidscentrum Borgerstraat (GCB) mij uitgelegd hoe de gezondheidszorg in Nederland tegenwoordig georganiseerd is, en hebben wij het aan het eind opgenomen puntenlijstje (*) doorgesproken.

Dat lijstje staat aan het eind, met mijn aantekeningen van heden, zodat ik nu meteen terzake kan komen wat betreft die prachtige Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra en in het bijzonder het boven geciteerd jubelprachtproza, dat ik eerst het recht wil doen dat het verdient, voordat ik - morgen of later - meer specifiek op mijn geval in ga ..... maar HERE JEZUS!: Je zal toch M.E. hebben en mijn mogelijkheden missen: Het Hilton staat voor u klaar, met blije instemming van dr. Ab Mussolini Klink, ook zeer voor meer ijsbeertjes en minder lastige klagers!

Puntsgewijs dan:

 • "In het gezondheidscentrum staat de patiŽnt centraal."

Nee: Dat blijkt een blatante onwaarheid: In De Gezondheidswereld Van Nu - genederburokratiseerd als deze is - staat de hulpverlener (M/V/BI) centraal, en zijn of haar rechten op een zeer royaal hulpverlenersinkomen, en is de patiŽnt de onmondig gehouden of gemaakte melkkoe die de centen moet opkotsen via de verzekeringen.

Was het anders dan had ik een HEEL andere behandeling gehad door De Professionals van het GCB, en idem de afgelopen 32 jaar - die zeer veel minder vermediburokratiseerd waren.

 • "Met een breed pakket aan zorg leveren we de patiŽnt zorg op maat."

Dit is advertentie-liegspraak, o Gezondheidsburokraten! Dat de medische zorg geburokratiseerd is zal ik jullie niet erg kwalijk nemen - ik ken geen mensen met een ruggegraat als mijn vader - maar LIEG er niet over. ("Zorg op maat" zonder maat te specificeren is gewoon brutale leugen, copywriter-boys: Jullie WETEN dat jullie de toekomstige patiŽnten beliegen.)

Of stuur me dat pakket dan, met aanwijzingen hoe ik er gebruik van kan maken zonder uren en uren en uren bezig te zijn om alleen maar een verantwoordelijk persoon te mogen spreken - volgende week, als hij of zij tijd heeft, natuurlijk, en niet op kursus of vakantie is, want zo gaat het altijd. (En als je er dan eťn te spreken krijgt, dan heeft ze, tegen de afspraken in, niets gelezen of gedaan, en verward jouw ziekte met een andere. En de dokter mag maar 10 minuten in u investeren, van dr. Ab Mussolini Klink. "Zorg op maat" heet dat, en wee uw brutaliteit als u dat niet aanstaat!)

 • "De zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele vraag van de patiŽnt."

Advertentie-leugentaal, directie van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, Waarom schrijven jullie trouwens niet "De zorg is cruciaal en wordt op-ti-maal (naar maat!) afgestemd op... (de belangen van de gezondheidsburokraten, maar ja).

Maar goed... beloof niet wat je niet waar kunt maken, op enige redelijke manier, en behalve in termen van leugens en Politiek Correct Postmodern relativistisch geposeer.

 • "De patiŽnt krijgt een actieve rol bij de zorg om de eigen gezondheid."

Advertentie-leugentaal, directie van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra. En omdat ik daar al 32 jaar tegenaan loop - deze "patiŽnt krijgt" geen "actieve rol bij de zorg om de eigen gezondheid", was het alleen om rolberoertes bij vergelijkenderwijs randdebiele hoewel zogenaamd akademische bekwaamde hulpverleners te voorkomen.

Wel... heb tenminste de moed te zeggen waar het op stŠŠt, zoals ik ook, schrijvend met flinke pijn en grote moeheid, die ik niet zou hebben als Nederlanders zich aan de wet zouden hebben gehouden waar dat mijn persoonlijke belangen raakt, uit kan leggen in taal die medici niet kunnen schrijven of spreken, wat mij beweegt.

 • "Correcte bejegening over en weer en een goede serviceverlening door het gezondheidscentrum zijn voor ons vanzelfsprekend."

Zo, zo, copywriters van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra. Wel... het blijkt allemaal traaaaaaag als stroop te gaan, met tien minuten tijd per consult, op de 2 of 3 dagen per week in de dagdelen dat dokter Boon aanwezig is, en zonder de mij beloofde e-mail - waar IEDEREEN tegenwoordig mee communiceert, en die iemand als ik zeer goed uitkomt om (beleefd, niet lang, anders dan in dit onderhavige soort door laffe stompzinnige gruwelijke slechte  advertentie-leugentaal veroorzaakt verzet tegen mijn vanzelfsprekende behandeling alsof ik een domme idioot zou zijn), om zijn medische problemen en wensen uiteen te zetten.

Mag niet, want dat bedreigt de rechten van de hulpverleners op een ongestoord bestaan! "Een goede serviceverlening" is "voor ons vanzelfsprekend"!

Luister: LIEG ER NIET OVER. ZET OP JULLIE SITE DAT JULLIE HOOGUIT 1 KEER PER WEEK HOOGUIT 10 MINUTEN PER PATIENT HEBBEN. DAT IS IMMERS GEWOON DE WAARHEID - en ook niet de schuld van dokter Boon, trouwens, noch van andere op het GCB werkende huisartsen.

Maar o hooggeleerde hoogbetaalde directieleden van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra:

Als de baliemedewerkster bij mijn eerste bezoek DE WAARHEID had gesproken over wat mij dunkt een heel welbewuste en opzettelijke ontduiking van medische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te zijn door de e-mail af te sluiten voor jullie patiŽnten, dan had ik mij NOOIT ingeschreven bij het GCB.

Dus vandaar, en ik houd niet van leugens, misleiding, propaganda en liegspraak. en heb met jullie te maken omdat jullie blatante onwaarheden spreken en schrijven, en geen andere reden, behalve dat ik een nieuwe huisarts nodig heb.

En als de afspraken gehouden zouden zijn die ik in goed vertrouwen gemaakt heb, dan zou ik geen maand van mijn tijd verdaan en verloren hebben.

 • "PatiŽnten/cliŽnten worden uitgenodigd hun oordeel gevraagd en ongevraagd kenbaar te maken."

Dokter Boon, directieleden van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra: IK lieg NOOOOOIT! IK ZWEEEEEER HET JE!

Maar goed: Hier is mijn oordeel dus, en jullie zijn geheel vrij - jullie mogen mijn site gebruiken! - om mij van mijn illusies en wanen te genezen (zoals jullie plicht is volgens jullie eigen reclame, geschreven door een zeer slechte copywriter, of anders een heel domme medische bedrieger, si vous me permettez.)

En nogmaals: Ik heb het niet primair (of zelfs maar secundair) over dokter Marlies Boon, die haar best ongetwijfeld doet, ook voor mij, naar vermogen:

Ik heb het over de totale verzieking van de gezondheidszorg in Nederland, zoals ik het eerder over de totale verzieking van de universiteiten van Nederland heb gehad - waar al die frisse jonge hippe medici "van deze tijd", gemiddeld met minstens 15 IQ-punten (ťťn standaarddeviatie: vraag uw psycholoog als u niet weet welke deviatie het beteft!) MINDER dan hun voorgangers en mijn medisch bekwaamde tijdgenoten (**) met DE HELFT van de opleidingstijd, waar hooguit (vanwege de gedebiliseerde VWOs) EEN KWART van de kennis van mijn tijdgenoot-medici, eigenlijk nauwelijks een goed idee van kunnen hebben. Weten zij veel! "Wij moesten 'leren leren' op het VWO! (So we are all from Barcelona: We know nothing! Except how to pose as if we do, for money.)

Weerleg me, dames en heren! Ik ben heel wel voor rede en evidentie vatbaar, maar inderdaad allergisch voor postmodern relativistisch gelieg, geposeer en bedrog, bovendien alles op een honds horkerig-brutaal toontje of dat "geheel van deze tijd, dus GOED" zou zijn.

Nee: Als ik het goed zie - en spreek mij tegen, per mail, als ik dat niet doe - heeft de Nederlandse medische stand de rechten van de patiŽnt op goede medische zorg en de rechten van de arts op het geven van goede medische zorg verkwanseld voor de voordelen van het persoonlijk onverantwoordelijk medisch burokraat zijn a raison van 10 minuten per patiŽnt per keer, uiteindelijk - vrees ik - vanwege gebrek aan moed, karakter, verstand en indvidiualiteit, ook onder Nedermedici, modern "opgeleid" als de meerderheid daarvan nu immers is.

 • "Mede op grond van het oordeel van patiŽnten/cliŽnten is het gezondheidscentrum voortdurend bezig de kwaliteit van zorg te verbeteren."

Luister, zeer welbetaalde vrijwel zeker zeer veel lager begaafde directieleden van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra: Jullie HOEVEN niet te liegen! Jullie HOEVEN geen valsistische advertentie-vaktaal op jullie site te zetten!

En trouwens, waar zijn het "optimaal" en "cruciaal" en "geheel van deze tijd"?! Als het dan toch zo moet:

Onze medici en medewerkers vinden het cruciaal dat u optimaal zorg krijgt. Daarom krijgt u cruciaal-optimaal geen e-mail adres, en - maar liefst! - 10 royale minuten per consult, wie u ook bent, ongeacht uw klachten (als u geen familie pf vriend bent) in Onze Eigen Morele Medische Vertrouwens-Relatie die De Kern, De Crux, is van Ons zo optimaal gecrucialiseerd integer Gezondheids-centrum, dat geheel van deze tijd is, en De PatiŽnt centraal stelt.

Da's toch vťťl mooier, stijltje-geheel-van-deze-tijd, nietwaar? Toch? (Ik bedoel: Plausibel liegen via een copyboy is makkelijk, en heel goed verdienend op termijn! Think about it!)

 • "PatiŽnten/cliŽntenorganisaties en de cliŽntenraad spelen hierbij een stimulerende rol."

"Stimulerend", maar liefst. Wel... ik hoop dat dit een stimulus mag zijn u te inspireren tot een behoorlijk antwoord, maar - eerlijk gezegd - het zou me zeer verbazen.

Zoals La Rochefoucauld immers zei:

Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui.
(Google vertaalt het vast voor u - of nee, anders heeft u dat excuus weer: Wij hebben allemaal genoeg kracht om het leed van anderen te dragen.)

En dat is dus wat de Neerlandse medische stand in ruggegraatsloze meerderheid wil: Tien minuten per patient per consult; geen e-mail; geen afspraken die gehouden en gehonoreerd worden zoals gemaakt door de patiŽnt; geen persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, maar WEL met een medisch specialisten inkomen voor alle medici van nu van minstens twee of drie maal hoger van dat van al hun medische voorgangers, die veel beter en veel langer opgeleid waren, gemiddeld veel intelligenter waren, en met alle zeer belabberd geschreven copywriters leugens en pretenties over optimale cruciale gezondheidszorg, patiŽntenbelangen, en god weet wat dat de grote domme meerderheid verder opdrinkt alsof het ambrosijn zou zijn, of moet accepteren bij gebrek aan mogelijkeden zich effectief te verweren.

In afwachting van uw antwoord (per e-mail, als u weet wat dat is), met vriendelijke groet,

hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz.


P.S. Voor het geval u het miste: DIT is het centrale punt - en (wees gerust: het is niet alleen uw fraaie instelling!) gebaseerd op 32 jaar ervaring, met 2 medische uitzonderingen, van inderdaad aardige. intelligente, weldenkende medici:

Ik heb het over de totale verzieking van de gezondheidszorg in Nederland, zoals ik het eerder over de totale verzieking van de universiteiten van Nederland heb gehad

Dat is mijn centrale thema in deze reeks, en als jullie het beter menen te weten (met evidentie, met rationele argumenten) dan word ik dolgraag weerlegd, want

ik heb groot persoonlijk belang bij een medische zorg die werkt zoals u deze zelf aanprijst, maar eenvoudig niet blijkt te bestaan.

Als je het herleid tot wat geboden wordt, tenminste, zoals ik hierboven deed.

En deze reeks dient er mede toe om zoveel mogelijk Nederlanders te bewegen hun medici te bewegen om Ab Mussolini Klink een Laatste Wil Pil door zijn burokratische strot te wurmen c.q. op te doen rotten en voor de rechter te slepen vanwege zijn misdadige EPD, ingevoerd met een totaal onwettig, schandalig voorbijgaan aan alle wetten en normen zoals die in de Nederlandse wet staan, en in tegenspraak met ieder's mensenrecht op waarachtige privacy en een werkelijke vetrouwensrelatie met een intelligente, morele arts.

Dat is feitelijk geheel onmogelijk, want zoals het is zal alles wat u enig Nedermedicus verteld heel wel mogelijk door Vadertje Staat tegen u gebruikt kunnen gaan worden, ooit, god mag weten onder welk dan bestaand dictatortje, al dan niet Arisch geblondeerd.  Alles zogenaamd om U - ja U! - "te beschermen tegen Het Terrorisme"!


P.P.S. Waarschuwing, vooral voor M.E.-patiŽnten (maar ook vcor andere patiŽnten):

Niet om het een of ander, maar omdat ik een psycholoog ben (en nog het een en ander):

Tenzij u mijn kwaliteit academische diploma's en mijn kwaliteit hersens en taalgebruik hebt, kunt beter NIET doen zoals ik doe.

Ook niet als u het geheel of overwegend met mij eens bent, en net als ik veel geleden, veel gestreden en veel vernederd, gechicaniseerd, belogen, bedonderd, aan het lijntje gehouden, of - de meesten met M.E., vrijwel altijd - eigenlijk alleen op liegspraak en doubletalk onthaald bent, door de medische man of vrouw waar u zich ooit bij inschreef (dus juridisch: met wie u een door hen aangegaan dienstverlenend contractueel verband aanging) om medische hulp te krijgen zo nodig.

De reden is deze: Medici en psychologen hebben veel macht, ook als ze volledig onbekwaam zijn. Ik ben er zeker van dat ik mijn zaak overeind kan houden tegenover iedere objectieve rechter, en ik heb het taal- en redeneervermogen om me iedere Nederlandse medicus van het lijf te houden, maar u waarschijnlijker niet dan wel, want dan had ik wel van u gehoord, zus of zo.

De medicus of psycholoog die mij voor gek uitmaakt, onder welk voorwendsel ook, krijgt het compliment geretourneerd in mijn taalgebruik op mijn site, en kan dat bevechten voor de Deense rechter, want daar is mijn site gevestigd, en daar zou ik ook (o.a.) graag heen emigreren, en kan ik mij zelf verdedigen in uitstekend Noors, dat een Deen even goed verstaat als een Amsterdammer een Drent, dus overwegend probleemloos.

Ook schrijf ik heel goede pleitredes, is eerder herhaaldelijk gebleken (ook de advocaten die ik in mijn leven zag waren bij lange na niet zo intelligent en welsprekend en trouwens ook - even letterlijk objectief - niet zo lang als ik ben).

U kunt het dus waarschijnlijk beter anders doen dan ik, al zal dat - als u M.E. hebt tenminste - waarschijnlijker wel dan niet geen baat geven, en u veel inspanning, pijn, irritatie, moeheid, en waarschijnlijk ook een vracht vol vernederingen, uitvluchten, ambiguÔteiten, directe, indirecte, opgesierde, ingeklede, geloochende en ironisch monkelende medische hulpverleners-leugens krijgen, want zo ken ik de medische hulpverlener sinds 32 jaar, gelukkig met enkele uitzonderingen, zoals er ook in een menselijke groep die aselect een groot genoeg is hier of daar wel een geniaal dit of dat schuilt, of een extreem moedig mens, of gewoon iemand die zich weinig aantrekt van de heersende liegspraak en poses, omdat ie daar doorheen ziet, en sterk genoeg is op eigen benen te staan.

Wat u dan wel zou moeten doen, om behoorlijke medische hulp te krijgen, waar u eenvoudig recht op hebt, maar dus tegenwoordig niet meer krijgt van Klink en zijn medische corpora?

Ik heb geen idee, want ik ken u niet, maar u doet er wijs aan uw gesprekken met medici op te nemen en alles te documenteren wat volgens u nagelaten of fout gedaan is.

Of dat helpt? Waarschijnlijk ook niet, maar in ieder geval heeft u dan eventuele bewijsgronden, zodat u zich overeind kunt houden in een rechtbank, mocht dat nodig zijn.

En ja: Er zijn ongetwijfeld nog behoorlijke artsen in Nederland, maar - net als het universitair onderwijs dat Pipo Plasterk nu wil vervangen door HBO-onderwijs, volgens het vandaagse nieuws op de radio - zij zijn dat ondanks en niet dankzij de opleiding die ze kregen, op eigen kracht, door eigen inzet en eigen intelligentie.

Intelligente, gezonde Volksgenoten! Ontvlucht dit land, voordat het te laat is!


(*) Het puntenlijstje, met tussen vierkante haken de uitkomsten if any.

 • Dokter Boon gaat mij bellen tussen 1 en 1/2 2
  [En deed dat, anders dan de vorige keer.]
 • HELE puntenlijst doornemen
  [Wat ik vorige keer niet deed, om haar te sparen.]
 • Heeft u mijn medisch dossier ontvangen?
  [Bevinding: Nog niet: ik verzocht huisarts Ubbens daar nu meer dan 2 weken geleden om te doen. Nada.]
 • ik ben altijd dezelfde, modulo moeheid en pijn, tegen iedereen, en altijd geweest: eerlijk, helder, uitgesproken, zeer taalbegaafd, van "begenadigde mathematisch logisch intelligentie"
  [Reden mee te delen: Zo ben ik nu eenmaal, altijd - en zo was ik tegen alle medici en psychologen die ik ooit sprak, inderdaad vaker niet dan wel tot hun vreugde, maar wel regelmatig tot hun grote verbazing.]
 • de redenen zijn mijn intellect en mijn opvoeding: ik heb zowel de moed, de vermogens als de voorbeelden van hoe een mens eerlijk zichzelf kan zijn
  [Reden mee te delen: Zo is dat nu eenmaal, en die mogelijkheden en achtergrond hebben heel weinig mensen, helaas.]
 • ik heb nog nooit iemand als ik ontmoet, en Uygur lijkt er het meest op, afgezien van mijn vader: Check it out! (Warning: Very good knowledge of American English required to get all)
  [Dokter Boon "heeft in het weekend" "een uur" mijn site bekeken. Overigens heb ik haar al herhaaldelijk gezegd dat ik van geen medicus verg dat hij of zij alles of het meeste leest - maar het is relevant om mij te beoordelen als mens, en hoe er met mijn ziekte omgesprongen is in de Nederlandse Rechttstaat - en niet alleen in mijn geval: Het verschil tussen mij en anderen is dat ik de mogelijkheden heb mij heel effectief rationeel en satirisch te verzetten tegen de belachelijke burokratisering van gezondheidszorg, en anderen niet.]
 • lees "vader" in ME in Amsterdam!
  [Ik stam van hem af, en heb "een aardje naar mijn vaardje" - en NEE, zoals ik dokter Boon heb uitgelegd: IK ben GEEN TGO, en doctor Bastiaans was een charlatan, en overigens nogal evident een sadist.]
 • doktoren bestaan voor hun patiŽnten - niet omgekeerd. Maar dat is de praktijk, blijkt: "hulpverlener": Zie: "Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar?"
  [In antwoord schetste dokter Boon mij de huidige situatie - volgens haar, maar ik geloof dat - in de Nederlandse Gezondheidszorg Van Nu, waar dit stuk over gaat.]
 • de andere werkelijke goede arts was prof.dr. Struyvenberg, internist in Utrecht
  [Ik noem hem - en vond zijn naam in aantekeningen terug - eenvoudig omdat dit een intelligente, behoorlijke, zinnige en eerlijke arts was. Ik heb hem sinds 1991 niet gezien, en hij zal nu gepensioneerd of dood zijn, maar ik hecht eraan te prijzen waar te prijzen valt.]
 • 10 minuten consult is de Medische Norm en Waarde van Klink
  [Lees eerst even de beloftes - de medische propaganda - door die de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra op haar site zet - en iets mag alleen "Stichting" heten (en belastingvoordelen genieten) als het een Moreel Doel heeft. Hoe het zij, de baliemedewerkster van het GCB legde mij hedenmorgen uit dat u, als moderne patiŽnt, in deze moderne Klinkiaanse -"Alles voor De Staat, Niets tegen De Staat, Niets zonder De Staat": De normen van Benito Mussolini en Ab Mussolini Klink Gezondheids-Zorg, de huisarts, als lopende-bandmedewerker, 10 minuten tijd per patiŽnt mag uittrekken, and that's it:

              "In het gezondheidscentrum staat de patiŽnt centraal"]
 • Dokter Boon en dokter Smeenk van GCB gingen 1 1/2 jaar geleden naar Den Haag, om te protesteren tegen het EPD.
  [Dit hoorde ik hedenochtend van de baliemedewerkster, heb dat onmiddelijk geprezen, en herhaald tegen dokter Boon. Ondertussen begrijp ik alleen via hypothesen die volstrekt tegenstrijdig zijn met de grondwettelijk verplichte gelijkwaardigheid van iedereen waarom de medische stand toegestaan heeft dat hun mogelijkheden om zich te gedragen als een behoorlijk arts ..... ze door Klink ontnomen zijn. Maar ik kan heel goed begrijpen, cynisch-satirisch als mijn aard soms mag zijn, hoe en waarom een medicus met een IQ van 118 dit een gelukzalige constructie vindt, "geheel van deze tijd" ook.]
 • buromedisch via NL 30 augustus PPS
  [Dit slaat op het vorig en eerste bestand in deze reeks. En MIJ spijt dit in de orde van 100.000 keer de spijt van dokter Boon, want ik heb nu 32 jaar pijn en moeheid, en 32 jaar geen behoorlijke hulp, behalve van dokter van Proosdij (die de huisartsenij opgegven heeft, vermoedelijk vanwege de burokratisering ervan, want zij was een werkelijk goede, werkelijk morele, werkelijk intelligente huisarts - en ook ik (die de talenten voor huisarts mist) zou niet onder Klink's Medische Dictatuur kunnen functioneren, in gemoede, alsof ik een behoorlijk, integer, eerlijk arts zou zijn. (Idem psychologie, een "vak" dat ik ook nooit uitgeoefend heb, en nooit uit zal oefenen, omdat ik het - afgezien van kleine onderdelen ervan - een quasi-wetenschap vind. Wat niet in William James's "Principles of Psychology" staat, kunt u dan ook rustig als moderne kul, onzin of illusie verwerpen, en wat beters bestuderen).]
 • ik heb e.e.a. gereduceerd tot 5 punten
    1. maandelijkse pillen
    2. zelfmoordpil van Drion + frills (ik zal een HEEL goede motivatie
        schrijven)
    3. publiek optreden en uitbreiding site met videoclips
    4. huishoudelijke hulp: Maatschappelijk werk, misschien (ik kan ze niet
        betalen!)
    5. mijn site: Buromedisch - I'll give updates by phone about new items
  [Hier is de summa aan resultaten
  1. Wordt (is al) voor gezorgd - en mijn dank daarvoor. (Da's al HEEL
      wat, in deze Klinkiaanse Medische Grote Broer horreur waarin ik|
      kennelijk moet proberen in leven te blijven zonder hulp, maar
      met pijn en 10% van de energie van een gezond mens, op een
      voor mij goede dag.
  2.  Doet het GCB niet aan, en dokter Boon is blij toe.
      Ik heb haar toegezegd mijn motivatie te zullen geven, op mijn site, 
      maar mij komt het voor dat, in mijn geval, dit niet juist is: Ofwel geef
      me de hulp waar ik volgens de Nederlandse wet (nog steeds) recht
     
   op zou hebben, ofwel geef me het recht pijnloos afscheid te
        nemen van deze Hollandse heilstaat voor drugs-handelaren en|
       debielen
  , als ik dat wil (nu niet, maar bijv. wel als Wilders de
      macht krijgt - waar huisarts Boon niet in gelooft, zonder haar redenen
      voor dat geloof te willen prijsgeven. In ieder geval: lieg er niet
        omheen
  alsof mijn pijn alleen mijn probleem zou moeten zijn: NIET in
      een echte rechtsstaat; NIET voor een competente huisarts, zoals die
      ooit in Nederland normaal waren, maar niet meer zijn.
      Uitleg volgt later in deze reeks.
  3. Het is mijn ambitie deze site op die manier uit te breiden, z.s.m. Of dat
      kan en hoe lang dat duurt weet ik niet, maar ik weet wel dat zodra dat
      lukt het behalen van de mij toekomende rechten - volgens de wet -
      een stuk dichterbij zal komen.
  4.  Ook maatschappelijk werk in deze heeft geen zin, voor mij, volgens
      huisarts Boon.
      Ikzelf snap niet goed waarom er dan maatschappelijk werkers zouden
      zijn - behalve weer volgens mijn eigen cynisch-satirische doch zeer
      waarachtige hulpverlener-hypothese. Maar ja.
  5. Ik zal dus de assistente bellen op de dag dat er weer een stukje in
      deze reeks verschijnt, en ik dat gemaild heb aan de overkoepelende
      gezondheids-burokratische 
  Stichting Amsterdamse 
       Gezondheidscentra
  - en mag ik nog eenmaal belijden
      wat dokter Boon kennelijk niet goed begrijpt, c.q. "niet van deze tijd"
      acht: IK begrijp niet - anders dan door bitter-waarachtig satirisch
       cynisme - waarom de Nederlandse medische stand zich op
       deze manier, en al vele jaren lang, laat koeioneren, ringeloren en
        schofferen
  door deze Ab Mussolini Klink. Maar goed:
       Hij zal de medische rekeningen nog steeds blijven betalen, and if
       you're in it only for the money (of voornamelijk).... ja goed:
       Tien minuten per patiŽnt, geen lastige e-mail; goed pensioen;
       medische status en diploma met een IQ van 118... MAN!
       IK zou er OOK voor tekenen, met groot genoegen - als ik zelf zo dom
       en immoreel was als kennelijk veel Nederlandse artsen zijn. Want
       jongens en meisjes medici:
  JULLIE HEBBEN ZOWEL JULLIE ZELF
     
   ALS - BELANGRIJKER - AL JULLIE PATIňNTEN LATEN RINGELOREN,
       CASTREREN, MUTILEREN, BUROKRATISEREN, WAAR JULLIE
       ZELF BIJ WAREN.]

En  dat was het puntenlijstje dat ik hedenmiddag met een nog steeds vriendelijke en beleefde maar toch wel een beetje geÔrriteerde - deep down inside, but I studied psy, you see - huisarts Boon doornam.

Nog ťťn opmerking in dit verband: Huisarts Boon kan er zelf ook weinig of niets aan doen dat haar eigen beroepsgroep hun eigen integere patiŽntenzorg effectief om zeep heeft helpen helpen door de diktaten van de ellendeling Ab Mussolini Klink niet te durven, willen of kunnen weerstaan.

Ik neem haar dat alles niet kwalijk en zal dit niet doen, zolangs ze zich volgens MIJN normen als een behoorlijk arts gedraagt, binnen de beperkingen waarin dat moet, voor wie als arts in de Neerlandse Gezondheidsburokratie wil blijven functioneren - en inderdaad heb je als jonge Nederlandse arts weinig keus.

Maar eilieve, dokter Boon.... vermijd s.v.p. als u dat kunt alle postmodern relativisme, zoals ik af en toe hoorde. Het is kwalijke kul, en als u er zelf in gelooft kunt u beter een Jomanda worden, want dat betaalt veel meer voor veel minder inzet. 

Overigens... ik BEN moeilijk, want ik kan werkelijk nadenken en heb moed, inclusief de zo buitengewoon zeldzame moed mijzelf te zijn, en dat gewoonlijk heel beleefd en vriendelijk te doen, want ik ben geen ‹berTokkie.


(**) Dat is volgens mij en het essentiele probleem voor mij (totdat ik een huisarts gevonden heb die wel realistisch met mij in discussie kan, op rationele en redelijke wetenschappelijke gronden, en niet op basis van gezwaai met loze autoriteit (want let wel: ALS u dan als huisarts zo buitengewoon intelligent zou zijn.... waarom bent u dan huisarts, dat moeilijk, zwaar, niet bijzonder goed betaald werk is? IK kan tenminste zeer aannemelijk maken dat ik, mits gezond, een stuk verder gereikt had, en wie dat wil ontkennen kan ook geen verschil tussen lang en kort zien) - en het is ook, denk ik, de fundamentele reden dat de mediburokratisering de monsterlijke, welbewust illegaal opererende bestuursmisdadiger Klink zijn onwettige en totaal belachelijk plannen - "de zegeningen van de marktwerking", verdomme! - door heeft kunnen drukken.

Omdat de medische stand van tegenwoordig gemiddeld minstens 15 IQ-punten minder slim is dan de de medische stand van 40 en meer jaren geleden (toen niet 50 van de 100 20-jarigen zogenaamd "studeerden", maar 2 van de 100 20-jarigen werkelijk studeerden, en minstens 8 jaar moesten besteden om alleen medisch doctorandus te worden, bovendien), en bovendien zeer veel meer erudiet, geleerd, beschaafd, van wetenschap, wiskunde, logica en/of geschiedenis wetend dan de huidige hippe cohorten medici en psychologen, gemiddeld met ULO-hersens vergeleken met de gymnasium-hersens van hun medische voorgangers opgeleid rond 1960, zeg.

Zoals ik 21 jaar geleden schreef, in het zo fraai en toepasselijk genaamde "Mandarijntjes met een IQ van 118"

Overal immers krijgt wie in naam de hoogste opleiding heeft de hoogste baantjes, d.w.z. die posities in de samenleving die de meeste macht over of invloed op medemensen geven; die de hoogste status hebben; en die het best betaald worden - doctoren, advocaten, ingenieurs en wetenschappers van allerlei slag.

Zoals doctorandussen psychologie, bijvoorbeeld, in de hulpverlening beslissend over leven en welzijn van mensen met problemen. Met het inzicht, de kennis, het begripsvermogen, het intellectueel talent, kortom, van een grutter of pennelikker. Gemiddeld 118 miezerige IQ-puntjes, en het totaal afwezige lichtende verstand dat daardoor geÔmpliceerd wordt.

Beangstigend, zoals ik al zei.

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geŽerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiŽrende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Dankzij de huidige soi-disant academische elite, die het allemaal heeft laten gebeuren terwijl ze ervan meevrat: De huidige docentengeneratie. Apres vous le deluge, quoi?

In die dappere nieuwe wereld van door ondermaat aan intellect en overmaat aan conformisme omhooggevallen carrieremakers (in ALLE beroepen: over de HELE linie is iedereen in een gegeven maatschappelijk functie gemiddeld een heel groot stuk minder geleerd, intelligent, goed opgeleid etc. dan zeg 40 jaar geleden).

Het politiek en universitair tuig van de PvdA wilde dat toen. Omdat u allemaal gelijkwaardig zou zijn met iedereen (van genie tot debiel, van pooier tot heilsoldaat, van verzetsheld tot verrader), want ze hebben belang bij een dommocratische meerderheid van gedebiliseerde kiezers, en geen enkele interesse in enig persoon die moreler of intelligenter zou kunnen zijn dan zij, want dat geeft alleen maar grote moeilijkheden.


Zoals ik hierboven zei: E.e.a. staat ook met wat context (met een voor- en nawoord) in Nederlog van 31 augustus 2009.

Ik wens u veel leesplezier en een goed verstand!